*/
  • choora
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : choochoo1972@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2011-11-03
  • จำนวนเรื่อง : 44
  • จำนวนผู้ชม : 38107
  • จำนวนผู้โหวต : 7
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562
Posted by choora , ผู้อ่าน : 483 , 09:38:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริม การใช้ประโยชน์ข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต จึงได้การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 ตามแผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมหลักบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล  เพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อยการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จำนวน 1 หมู่บ้าน บ้านชอนใหญ่  หมู่ที่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตของจังหวัดลพบุรี

ความเป็นมาของบ้านชอนใหญ่ พอประมวลได้ว่าสมัยก่อนเดิมทีเดียวท้องถิ่นนี้เป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด ช่วงเวลากลางคืนอากาศหนาวเย็น เสียงจักจั่นร้องหริ่งน่าเกรงขาม    มีสัตว์ป่าชุกชุม มีน้ำไหลชอนไชมาจากภูเขาโดยไม่มีวันเหือดแห้ง (จนถึงปัจจุบัน) มีช้างงาเดียวเชือกนี้มีชื่อเรียกว่า   “อ้ายเกก” เป็นช้างตัวโตสูงใหญ่ดูมีพลังมหาสารเป็นมงคล และมีชาวบ้านปลูกสร้างบ้านเรือน ณ ที่ใกล้น้ำซับที่เป็นทางยาวแห่งนี้และต่อมาก็ได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนมาเป็น “ชอนสารเดช”  โดยมีความหมายเหมือนดังเดิมคือ พื้นที่ที่มีน้ำซับ มีช้างที่มีพลังฤทธิ์เดชเป็นที่น่าเกรงขาม

               ในวันที่ 19 มกราคม 2539 สภาตำบลชอนสารเดชได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช โดยมีการปกครอง ๑๑ หมู่บ้าน และ บ้านชอนใหญ่ ก็ปรากฏชื่อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย คำว่า ชอนใหญ่ เกิดจากการเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในตำบลจึงเรียกติดปากมาตลอดในช่วงนั้น นายสนิท ทองนุ่ม ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.2548 นายสนิท  ทองนุ่ม ได้หมดวาระจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากเกษียณอายุ และมีการเลือกตั้งโดยนายประยูร ส่งกลิ่น  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายสมเกียรติ  เพ็งกลิ่น และ นายณรงศักดิ์  พรมพิดาล  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ นายประคอง โตเขียว และ นายวรพล   โพธิ์ประดับ  จนถึงปัจจุบัน

สังคมในหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบชุมชนมือง ที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกลุ่มเป็นจำนวนมากเกิดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ เกิดอาชีพใหม่ๆ นอกจากอาชีพเกษตรเป็นอาชีพดั้งเดิมโดยประชาชนประกอบอาชีพนอกเหนือเกษตรกรรม เช่น รับจ้าง, ค้าขาย, พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทหรือโรงงาน,  รับราชการ, การให้บริการเช่น ช่างเย็บผ้า, ช่างตัดผม, อู่ซ่อมรถ, และอาชีพอิสระอื่นๆในชุมชน

 

สัญลักษณ์บ้านชอนใหญ่และองค์ประกอบของสัญลักษณ์บ้านชอนใหญ่ บ้านชอนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันกำหนดสัญลักษณ์บ้านชอนใหญ่และองค์ประกอบของสัญลักษณ์บ้านชอนใหญ่ 

รูปพระพุทธรูป   เป็นสัญลักษณ์จำลองมาจากหลวงพ่อใหญ่ วัดชอนสารเดช ที่ชาวบ้านชอนใหญ่และชาวตำบลชอนสารเดชให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทรา

รูปขั้นบันใด เป็นสัญลักษณ์จำลองมาจากเขื่อนเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2597  เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคของชาวชอนสารเดชและใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รูปริ้วของน้ำ เป็นสัญลักษณ์จำลองมาจากน้ำซับที่ไหลชอนไชมาจากภูเขาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยไม่เคยเหือดแห้งเลย

รูปช้างงาเดียว เป็นสัญลักษณ์จำลองมาจากคำบอกเล่าต่อกันมา ของคนในอดีต ช้างเชือกนี้มีชื่อว่า “ อ้ายเกก ” เป็นช้างที่ตัวโตสูงใหญ่มีพลังมหาสารและเป็นมงคล

รูปวงกลมไขว้ไปมา /มีตัวอักษรภาษาอังกฤษทับศัพท์อ่านว่า (บ้านชอนใหญ่)  มีริ้วใต้วงกลม  บ่งบอกถึงความกลมเกลียวของหมู่บ้านชอนใหญ่โดยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง   หมายเหตุ  ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล

ลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อของหมู่บ้าน  สภาพทั่วไปของหมู่บ้านชอนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบสูงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ดอนเป็นที่สูงต่ำไม่สม่ำเสมอซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๐ – ๘๕ % เป็นพื้นที่การเกษตรที่เหลือเป็นเขตพื้นที่ชุมชนมีบ้านเรือนหนาแน่นซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก

บ้านชอนใหญ่ หมู่ที่ 3 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วง สามารถเดินทาง  โดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1 สายหนองม่วง - โคกสำโรง จากที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ไปทางทิศใต้  ผ่านโรงพยาบาลหนองม่วง  รวมระยะทาง  5  กิโลเมตรโดยมีอาณาเขต  ติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  หมู่ที่   9    ตำบลชอนสารเดช   อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

- ทิศใต้      ติดต่อกับ  หมู่ที่   6  ตำบลชอนสารเดช   อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  หมู่ที่  4  ตำบลชอนสารเดช   อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

- ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  หมู่ที่  10 ตำบลชอนสารเดช  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน  ประชากรบ้านชอนใหญ่  หมู่ที่  3 ตำบลชอนสารเดช  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  230  ครัวเรือนประชากร  506 คนแยกเป็นชาย  245  หญิง  261  คน  ( จปฐ. ปี 2562)

ช่วงอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

%

คน

%

คน

%

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

-

-

-

-

-

-

1 ปีเต็ม – 2 ปี

-

-

-

-

-

-

3 ปีเต็ม – 5 ปี

2

0.40

2

0.40

2

0.79

6 ปีเต็ม – 12 ปี

14

2.77

14

2.77

28

5.53

13 ปีเต็ม – 14 ปี

6

1.19

6

1.19

12

2.37

15 ปีเต็ม – 18 ปี

7

1.38

8

1.58

15

2.96

19 ปีเต็ม – 25 ปี

26 ปีเต็ม – 34 ปี

15

24

2.96

4.74

19

15

3.75

2.96

34

39

6.72

7.71

35 ปีเต็ม – 49 ปี

63

12.45

62

12.25

125

24.70

50 ปีเต็ม – 59 ปี

48

9.49

60

11.86

108

21.34

 60 ปีขึ้นไป

66

13.04

75

14.82

141

27.87

รวม

245

48.42

261

51.58

506

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  บ้านชอนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มีวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ ดังนี้

-  เทศกาลวันขึ้นปีใหญ่  ระหว่างวันที่  31  ธันวาคม – 1  มกราคม

-  เทศกาลงานเดือนสาม  (งานปิดทองหลวงพ่อใหญ่) ช่วงเดือนมีนาคม

-  เทศกาลวันสงกรานต์  ระหว่างวันที่  13 – 15  เมษายน

-  เทศกาลวันเข้าพรรษา

-  เทศกาลวันออกพรรษา

-  เทศกาลลอยกระทง

 

 

 

 

ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล เจ้าของภูมิปัญญา

 

มีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านใด

 

การรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร

นายไกร  พึ่งวงษ์

           

        โรคบางชนิดชาวบ้านไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันโดยการหันมาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้สมุนไพร

การตอนกิ่ง/ปักชำ/ทาบกิ่ง/            เสียบยอด

นายแดง  แถมเจริญ

ใช้ภูมิปัญญาในการตอนกิ่ง/ปักชำ/ทาบกิ่ง/เสียบยอด ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสีสันของไม้ดอกไม้ประดับ

ความสามารถด้านช่างไม้

นายสุนทร  เขื่อนทอง

ใช้ภูมิปัญญาในด้านช่างไม้/ทำเฟอร์นิเจอร์ /

ข้อมูลด้านกลุ่มองค์กร

1.กองทุนแม่ของแผ่นดิน

2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชอนใหญ่ จัดตั้งเมื่อ ปี 2544 สมาชิก 85 คน เงินทุน 1,250,500  บาท

3.กองทุนหมู่บ้านชอนใหญ่  จัดตั้งเมื่อปี 2544 สมาชิก 161 คน เงินทุน 2,500,000  บาท

ผลิตภัณฑ์และรายได้ในชุมชน สินค้าด้านการเกษตรที่ผลิตในหมู่บ้าน

            - ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า    ราคาจำหน่าย  8 – 10  บาท ต่อก้อน

            - เห็ดนางฟ้า    ราคาจำหน่าย  30 – 40 บาท ต่อกิโลกรัม

 

ข้อมูลด้านการบริหารของหมู่บ้าน

1. นายประยูร  ส่งกลิ่น     ผู้ใหญ่บ้าน   

2. นางสาวสมจิตร  งามมีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

1.นายวรพล  โพธิ์ประดับ              สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

2.นายประคอง  โตเขียว               สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

ายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 คน

1. นายประยูร      ส่งกลิ่น                     2. นายสมเกียรติ   เพ็งกลิ่น

3. นายณรงศักดิ์    พรมพิดาล               4. นายประคอง     โตเขียว

5.นายวรพล โพธิ์ประดับ                      6. นายสุพจน์        คงคามี

7. คมสันต์        หาญจะบก                 8. นายวสันต์    คงคามี

9. นางสังวร   ชีสังวร                         10. นางสาวน้ำฝน  บุญไพโรจน์

11. นางสาวภคพร  ทองนุ่ม                 12. นางสาวอริสสา  ส่งกลิ่น

รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)

1. นางสาวศลิษา  ปิ่นทองน้อย             2. นางสาวอริสสา  ส่งกลิ่น

3. นายสมเกียรติ   เพ็งกลิ่น                 4.นายณรงศักดิ์    พรมพิดาล

รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) จำนวน 11 คน

1. นางสาวน้ำฝน   บุญไพโรจน์             2. นางสาวจุน       บุญหนัก

3. นายจัด           สายนนตาด             4.นายไกร          พึ่งวงษ์        

5. นายแดง         แถมเจริญ                5. นางสมพร       ปิ่นทองน้อย

7. นางวัชรินทร์    มงคล                     6.นายบานเย็น    เผือกจีน

9. นางสมนึก       พวงกลิ่น                10. นางสังวร        ชีสังวร

11. นางสมบัติ       ชูหีบ                   11. นางศลิษา       เกตุค้างพลู   

รายชื่ออาสาสมัครเกษตร  คือ  นายณรงศักดิ์  พรมพิดาล

 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

-  แหล่งน้ำสาธารณะ   1   แห่ง  (เขื่อนน้ำซับ)

- ประปา   1   แห่ง  ผู้ใช้น้ำประปา  230  ครัวเรือน 

- วัด  1   แห่ง  คือ วัดชอนสารเดช

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลชอนสารเดช    1   แห่ง

- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า   230  ครัวเรือน    ร้อยละ   100

- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย      1   แห่ง

- โทรศัพท์สาธารณะ 1   แห่ง 

- ร้านค้า/ร้านอาหาร/ร้านให้บริการ 10   แห่ง

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน