• พี่ขนฟู
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-12-02
  • จำนวนเรื่อง : 1513
  • จำนวนผู้ชม : 2192008
  • ส่ง msg :
  • โหวต 438 คน
สองสามนาทีกับพี่ขนฟู
แวะเวียนมาคุยกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/2279
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
Posted by พี่ขนฟู , ผู้อ่าน : 667 , 17:14:05 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สิงห์นอกระบบ , february26 โหวตเรื่องนี้

               ยังไม่เลิกลาสำหรับนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กับการต่อต้านคัดค้านการจัดซื้อเครื่องบิน T-50TH ของกองทัพอากาศ โดยล่าสุด นายศรีสุวรรณ แจ้งว่า สมาคมฯจะแถลงรายละเอียดและประเด็นการคัดค้านอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม นี้เวลา 10.00-12.00 น. ในเวทีอภิปรายสาธารณะ “แก้ปัญหาคอรัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า ? (ครั้งฉุกเฉิน 2) ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน กทม. จากนั้นในวันที่ 20 กรกฎาคม จะหาข้อยุติด้วยการฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร A ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

               แต่จากการแถลงข้อคัดค้านของนายศรีสุวรรณ ที่ให้แก่ผู้สื่อข่าวนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจคือ มีการ "เล่นถ้อยคำ" คือการนำเอาคำพูด นำเอาถ้อยคำ ที่มีผู้กล่าว หรือมีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ ออกมาตีความตามความเข้าใจของนายศรีสุวรรณเอง เปรียบเสมือน ตัวละครในนิทานไทยที่คนไทยรู้จักดี คือ ศรีธนญชัย ที่มีจุดเด่นที่ฉลาดเฉลียวในการนำถ้อยคำของผู้อื่นมาตีความด้วยตนเอง เช่น ยายให้ไปขายของแล้วบอกว่า "ให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า" ศรีธนญชัยก็เอาของไปเทน้ำทิ้งเสีย โดยอ้างว่ายายให้เอาไปเทน้ำเทท่า เช่นนี้ จึงทำให้ศรีธนญชัย ถูกขนานนามเป็นผู้เฉลียวฉลาดไปในวงการนักฟังนิทานไทย

               สำหรับนายศรีสุวรรณ นั้นการแถลงข่าวคราวนี้ก็ได้นำการเปรียบเทียบถ้อยคำมาใช้ เช่นเดียวกัน อาทิเช่น

                “สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอคัดค้านข้อแถลงดังกล่าว เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องบิน T-50TH ไม่สอดคล้องใด ๆ กับรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ “รัฐต้องมีกำลังทหารไว้เพื่อป้องกันประเทศ” ไม่ได้กำหนดให้ “รัฐต้องจัดให้มีการซื้อเครื่องบิน T-50TH ไว้เพื่อป้องกันประเทศ” 

               ตีความแบบนี้ใครจะเถียงล่ะ แต่ถ้ารัฐธรรมนูญจะต้องเขียนระบุให้ซื้อเครื่องบินระบุรุ่นยี่ห้อ ซื้อรถถัง ปืน กันละเอียดแบบนี้ มิต้องเขียนระบุชื่อนายกรัฐมนตรีไว้ในรัฐธรรมนูญล่วงหน้ากันไปเลยรึไง อันนี้ก็น่าสนใจ 

              อีกประเด็นของการแถลง นายศรีสุวรรณได้กล่าวว่า การอ้างมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 2560 ว่าหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงกองทัพอากาศต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม เป็นการกล่าวอ้างโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 3 วรรคแรกที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” ไม่ใช่อำนาจอธิปไตยเป็นของกองทัพอากาศ หรือของกระทรวงกลาโหม หรือของรัฐบาลฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว

             เมื่อไปดูรัฐธรรมนูญปี 2560  มาตรา 3 ได้เขียนไว้ว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

               และวรรคสอง มีข้อความว่า รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักนิติธรรม  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ ประชาชนโดยรวม 

               รัฐธรรมนูญมาตรานี้ อยู่ใน "หมวด1--บททั่วไป" ของรัฐธรรมนูญ นั่นเท่ากับเป็นการกล่าวนำถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่จะกล่าวถึงในหมวดอื่นๆ และมาตราอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามกรอบแห่งบทนำนี้ เพราะฉะนั้นวรรคแรกของมาตรา 3 จึงเป็นการกล่าวถึงอำนาจอธิปไตยและการใช้อำนาจ ส่วนวรรคสองเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ให้เกิดประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติ ซึ่งหากจะนำมาตรานี้มาอ้าง คงจะต้องดูว่า การซื้อเครื่องบิน เป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หรือไม่ มากกว่า การพิจารณาว่ากองทัพอากาศใช้อำนาจอธิปไตยในการซื่้อเครื่องบิน ซึ่งดูจะน่างุนงงมากกว่า

               เอาอีกสักประเด็นแล้วกันที่นายศรีสุวรรณ แถลง โดยนายศรีสุวรรณ ได้กล่าวว่า มาตรา 52 ที่ทางกองทัพอากาศนำมาอ้างนั้น มาตรา 52 ดังกล่าวเป็นการบัญญัติให้ “รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ” ไม่ใช่กำหนดให้ “รัฐต้องจัดให้มีการซื้อเครื่องบิน T-50TH ไว้” แต่อย่างใด

               ก็เหมือนกันกับที่เคยกล่าวอ้างมาแล้วคือจะให้รัฐธรรมนุญระบุไปเลยว่า ในเรื่องจัดให้มีการทหารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะให้มีอย่างไร มีการซื้อเครื่องบินหรือไม่ ยี่ห้องอะไร รุ่นอะไร ถ้าระบุกันอย่างนั้น ยิบย่อยกันขนาดนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอยากจะเห็นเสี่ยจริงๆ 

               อย่างไรก็ตามในความหมายของคำว่า "การทหาร" นั้น น่าจะหมายถึง "กิจการทหาร" คือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการทหาร ซึ่งคงจะต้องประกอบไปด้วยภาระหน้าที่ของทหาร โครงสร้างของทหารก็คือโครงสร้างของกองทัพ นโยบายทางการทหาร กำลังพลของทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารด้วย ก็ไม่ทราบว่านายศรีสุวรรณ เข้าใจคำว่า "การทหาร" อย่างไร จึงต้องการให้ระบุประเภท ชนิด รุ่น ของเครื่องบินที่กองทัพอากาศจะซื้อไว้ในรัฐธรรมนุญด้วย

                ก็เข้าใจในการทำหน้าที่ของนายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ต้องการให้มีความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการชี้แจงแสดงเหตุผล การไม่มีน้ำหนักในเหตุผลนั้นๆ เสียแล้ว ก็อาจจะพาให้น้ำหนักในความน่าเชื่อถือจะลดลงไปด้วย ก็ไม่รู้ว่านายศรีสุวรรณ จะรีบร้อนในการดำเนินเรื่องเกินไป หรือจะเป็นการดำเนินการเพียงคนเดียว ไร้ผู้ช่วยเหลือ ก็มิทราบ จึงทำให้ข้อมูลต่าง ๆ จึงเป็นเพียงการเล่นถ้อยคำเท่านั้น แท้จริงแล้วเรื่องแบบนี้ควรรวบรวมข้อมูลข้อโต้แย้งให้หนักแน่นแล้วค่อยนำเสนอ ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ เพราะ "นักร้องเรียน" ตอนนี้ีมีเหลือแค่ 2-3 ท่านเท่านั้นเอง นอกนั้นไปทำธุระเสียที่ไหนแล้วก็ไม่รู้่             

               

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2017 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]