• เจ้าหญิงสายลม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : takaky1328@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-04-26
  • จำนวนเรื่อง : 15
  • จำนวนผู้ชม : 23073
  • ส่ง msg :
  • โหวต 34 คน
http://www.oknation.net/blog/3anchors19
สวัสดีค่ะ ปัทมาภรณ์ พินิจการ ชื่อเล่น ตุ๊กตา อยู่บริษัทปราการเคเบิ้ลที จำกัด ทำหน้าที่ เป็นผู้ประกาศ ,ผู้ดำเนินรายการ และพิธีรายการ สำหรับการทำงานด้านสื่อสารมวลชนเป็นอาชีพและสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ได
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/3anchors19
วันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2551
Posted by เจ้าหญิงสายลม , ผู้อ่าน : 1104 , 17:27:36 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สานสัมพันธ์3วัฒนธรรมดับไฟใต้ นำเมืองยะลากลับมาสู่สันติสุข

คำว่า ยะลา มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซึ่งแปลว่า “แห” เป็นเมืองชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตัวเมืองยะลามีการวาง  ผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้
 
ยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีน้อย ยะลาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ  คือ อำเภอเมือง เบตง บันนังสตา ยะหา รามัน ธารโต กาบัง และกรงปินัง ศาลหลักเมืองยะลา เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวยะลา ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 เวลา 12.00 น. ภายในศาลประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งสร้าง  ด้วยแก่นไม้ชัย พฤกษ์สูง 50 ซม. วัดโดยรอบฐาน 43 นิ้ว ที่ปลาย 36 นิ้ว พระเศียรยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และเปลว ไฟ สาเหตุที่มาของการสร้าง ศาลหลักเมืองยะลา สืบเนื่องจาก พ.ต.อ. (พิเศษ) ศิริ คชหิรัญ ผวจ.ยะลา คนที่ 31 ได้ทำการค้นคว้าประวัติศาสตร์และพบว่า จ.ยะลา เดิมเป็นบริเวณ 7 หัวเมือง เป็นส่วนหนึ่งของ จ.ปัตตานี และแยกออกมาเป็นเมืองยะลา ในสมัยรัชกาลที่ 1 และมีการสถาปนาเป็นเมืองยะลาแล้ว ได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 5 ครั้ง การต้องมีการย้ายเมือง 5 ครั้งเนื่องจากต้องการเลือกชัยภูมิ   ที่เหมาะสม และยังกล่าวกันว่า จ.ยะลา ยังไม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลักเมืองตามโบราณราชประเพณี  จึงมีการประชุมเพื่อสร้างหลักเมืองขึ้น การสร้างหลักเมืองครั้งนี้ได้อัญเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางไสยศาสตร์หลายท่านมาเป็นผู้ตรวจชัยภูมิเมือง เช่น หลวงพ่อเงิน และ หลวงพ่อสำเนียง จ.นครปฐม และ ได้กำหนดเอาใจกลางของวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัดเป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง เริ่มสร้างเมื่อปี 2504 โดยได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานหลักเมืองยะลา และอัญเชิญลงหลุมตามเวลาฤกษ์โหรหลวง สำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2505 เวลา 12.00 น. บริเวณโดยรอบจัดเป็นสวนสาธารณะร่มรื่นสวยงามเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ในวันที่ 25 พฤษภาคม-4 มิถุนายน ของทุกปี
 
สำหรับจังหวัดยะลานั้น นาย    ธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราช การจังหวัด ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “ยะลาสันติสุข” เน้นความ สำคัญกับการทำความเข้าใจต่อการ บิดเบือนประวัติศาสตร์และศาสนา ลดความหวาดระแวง ให้คนในสังคมยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒน ธรรม โดยการสานสัมพันธ์ 3 วัฒนธรรม ดับไฟใต้ สร้างความยุติธรรมด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์และเฉียบขาดนำยะลาสู่สันติสุขโดยการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
   
นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2551 ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของจังหวัดยะลา ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี ตั้งแต่ ปี 2505 เป็นต้นมา และในปีนี้ จัดได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ ปีโดยเน้นกิจกรรมสานสัมพันธ์ สามวัฒนธรรมดับไฟใต้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ยะลาสันติสุข” ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การออกร้านนิทรรศ การจากส่วนราชการต่าง ๆ มากมายที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ สภาพความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตที่หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนของวัฒนธรรมไทยพุทธ ไทยมุสลิมและไทยจีน ที่มีความรักมาอย่าง ยาวนานในอดีต กิจกรรมตำบล/หมู่บ้านสันติสุข กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การออกร้านนาวากาชาดการออกรางวัลสลากการกุศล และเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้พักผ่อนหย่อนใจในรอบปี และยังเป็นการหารายได้เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมการ กุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาด้วย มีพิธีอาราธนาศีลรับศีลและประกอบพิธีพราหมณ์บนศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ โดยมีการถวายผ้าแพร พวงมาลัย ปิดทองจุดธูปเทียนสักการบูชาศาลหลักเมือง พร้อมนี้ได้มีการเชิญนางรำ  รำถวายรอบศาลหลักเมือง 3 รอบ ในช่วงบ่ายจะเป็นการอัญเชิญหลักเมือง จำลองขึ้นประดิษฐานบนราชรถแห่ไปรอบเมืองยะลา ตามด้วยขบวนของ   ดีจากทุกอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 20 ขบวนอย่างตระการตา อาทิ ขบวนกลองยาว ขบวนอังกอร์ ขบวนแต่งกายชุดบานงที่เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยมุสลิม ในภาคกลางคืนจะมีร้าน นาวากาชาด การจำหน่ายสินค้า  กว่า 100 คูหา และกิจกรรมบันเทิงจากเวทีกลางในงานหลากหลายวัฒนธรรมทุกค่ำคืน อาทิ มโนราห์ หนังตะลุง    การประชันลิเกฮูลูชาย-หญิง กว่า 30 คณะ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิเศษกว่าทุกปี ในปีนี้มีการประกวด “ธิดายะลาในชุดการแต่งกายชุดบานง” ชิงโล่รางวัลสายสะพายพร้อมเงินสด ส่วนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานหลักเมือง และงานกาชาดนั้นได้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ตลอดถึงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมปฏิบัติงานโดยกำหนดจุดตรวจจุดสกัดทุกเส้นทางก่อนเข้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มา   เที่ยวงาน เกิดความมั่นใจมากที่สุด  
 
 การช่วยเหลือบำบัด ความเครียด ความหวาด ผวา ความทุกข์ของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มาเป็น เวลายาวนานกว่า 4 ปี  นั้น การจัดงานรื่นเริง การบริจาคให้ทานทำ บุญการกุศล นับว่าเป็น  วิธีการหนึ่งที่จะสามารถคลายความทุกข์ความเครียดของผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะสายธารที่หลั่งไหลมาจากภูมิภาคอื่นของประเทศสู่ชายแดนภาคใต้นั้น เป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งสถานการณ์ใต้ยังหวังว่า สักวันสถานการณ์คงกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หากทุกคนช่วยกันห่วงใย ช่วยกันแก้ไข
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Supawan วันที่ : 31/05/2008 เวลา : 18.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Lyrics วันที่ : 31/05/2008 เวลา : 17.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lunla
: Fa Me  SinG a SonG :

จริงๆเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่ใครๆคิดกันก้อได้ เที่ยวให้สนุกค่ะ

น้องพริกไท
http://www.oknation.net/blog/lunla/2008/05/30/entry-1

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน