*/
  • ธัชชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-21
  • จำนวนเรื่อง : 68
  • จำนวนผู้ชม : 48933
  • จำนวนผู้โหวต : 25
  • ส่ง msg :
  • โหวต 25 คน
วันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 838 , 12:22:02 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

[ ๖ ]    ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร                  “     ครั้งนั้น     พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ     ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน     แขวงเมืองพาราณสี     เสด็จเข้าไปทางสำนักพระปัญจวัคคีย์.     พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล     แล้วได้นัดหมายกันและกันว่า     ท่านทั้งหลาย     พระสมณะโคดมนี้เป็นผู้มักมาก     คลายความเพียร    เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก    กำลังเสด็จมา.    พวกเ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 721 , 21:43:00 น.  
หมวด : สัตว์เลี้ยง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[ ๑๑ ]   ทางสายกลางวางมิติสนธิได้   [1]   เดินตามทางสายกลางที่สนธิได้   นำมาใช้สนธิญาณการศึกษา โยนิโสมนสิการ...ทุกเวลา   ใช้ปัญญา...วิชชาการ...เป็นฐานธรรม ฯ [2]   ผ่านประตู...ที่รู้เห็น...เป็นที่ ๑   เดินให้ถึง...ซึ่งความรู้...ประตู ๒ มีดำริที่ถูกธรรมนำครรลอง   คิดตริตรอง...สัมมาสังกัปปะ...ชำระทาง ฯ [3]   ประตู ๑  ถึงมิติ...สนธิเห็น   เปิดประเด็น...การเห็นธรรมนำพิสัย การเห็นธรรม...นำดำริสนธิให....

อ่านต่อ

Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 742 , 20:23:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โยนิโสมนสิการสัมปทา...!!!             “     สาวัตถีนิทาน.     ดูกรภิกษุทั้งหลาย     เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น     สิ่งที่ขึ้นก่อน     สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน     คือ    แสงเงินแสงทอง     ฉันใด.     สิ่งที่เป็นเบื้องต้น     เป็นนิมิตมาก่อน    เพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์  ๘  ของภิกษุ     คือ    ความถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย     ฉันนั้นเหมือนกัน.     ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 7 มกราคม 2558
Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 1134 , 21:21:58 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[ ๔ ]    พรหมยาจนกถา                  “     ครั้งนั้น     ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วเกิดความปริวิตกว่า     ชาวเราผู้เจริญ     โลกจักฉิบหายหนอ     โลกจักวินาศหนอ     เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขวนขวายน้อย    ไม่ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรม.             ลำดับนั้น     ท้าวสหัมบดีพรหมได้หายไปในพรหมโลก     มาปรากฏ  ณ  เ....

อ่านต่อ

Posted by ธัชชะ , ผู้อ่าน : 527 , 21:08:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[ ๓ ]    อนัจฉริยคาถา                  “     ครั้นล่วง   ๗   วัน     พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้ว    เสด็จออกจากควงไม้ราชายตนะ     เข้าไปยังต้นไม้อชปาลนิโครธ.     ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่  ณ  ควงไม้อชปาลนิโครธนั้นและพระองค์เสด็จไปในความสงัดหลีกเร้นอยู่     ได้มีพระปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า     ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้     เป็นคุณอันลึก     เห็นได้ยาก     รู้ตามได้ยาก    เป็น....

อ่านต่อ


/13