• แมนบางไทร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : thanin_J@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-23
  • จำนวนเรื่อง : 71
  • จำนวนผู้ชม : 134625
  • ส่ง msg :
  • โหวต 581 คน
ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 976 , 11:59:29 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ส.ป.ก. และคณะทำงานฯร่วมติดตามศึกษาดูงานการปฎิบัติหน้าที่ของปราชญ์เกษตรฯ            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551  คณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยมีรองเลขาธิการ ส.ป.ก.  (นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์)  ได้นำผู้แทนจากส่วนราชการภาครัฐ / ภาคเอกชน  สื่อมวลชน  และเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน  เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามผลการปฎิบัติหน้าที่ของปราชญ์เกษตรในเขต  ปฎิรูปที่ดิน ในงานสานฝันยุวเกษตรกรเขตป....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 2589 , 11:26:40 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     ศูนย์เรียนรู้ฯ ปฏิรูปที่ดิน บางไทร                          ชวนเข้าค่าย “เกษตรพอเพียง ทางรอดวิกฤติโลกร้อน”                       ภาวะโลกร้อนนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  อุณหภูมิสูงขึ้นเกิดคลื่นความร้อน  พายุพัดอย่างรุนแรงฝนตกหนักน้ำท่วม   กระทบถึงระบบนิเวศในพื้นที่ต่างๆ สร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตร  หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป  มนุษยชาติจะต้องประสบกับการขาดแคลนอ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 879 , 13:32:50 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตอาหารโลก            " ให้เกษตรกรน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิด  โดยเน้นการเดินทางสายกลาง  มุ่งให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการพึ่งตนเองและพึ่งพาการตลาดอย่างชาญฉลาด" เป็นคำกล่าวตอนหนึ่งของนาย บรรหาร  ศิลปอาชา  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งเป็นประธานในการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตอาหารโลก" ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1013 , 14:06:57 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รมช.กษ.เปิดงาน"สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่"      เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปรับลด 4 ความสิ้นเปลืองยุคต้นทุนแพงในพื้นที่นาข้าว พร้อมมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน มอบพันธุ์โค ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 914 , 11:56:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ส.ป.ก.เปิดงานพลิกโฉมนาข้าว 1 ล้านไร่             ส.ป.ก.เปิดงานพลิกโฉมนาข้าวในเขตปฏิรูปที่ดินภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง 1 ล้านไร่ น้อมนำปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ปรับลด 4 ความสิ้นเปลือง ยุคต้นทุนแพงช่วยเกษตรกรกว่า 5 หมื่นราย คาดการณ์ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี-สารเคมี ได้กว่า 510 ล้านบาท/ฤดูผลิต ปีแรกตั้งเป้าได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีป้อนตลาดไม่น้อยกว่า 5 แสนตัน              เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 นายบรรหาร ศิ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1290 , 12:10:04 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในเขตปฏิรูปที่ดิน วิสัยทัศน์ : “จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ดินทำกิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”         ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร การสร้างมูลค่าที่ทำกิน เป็นภารกิจหนึ่งที่ ส.ป.ก. สนับสนุนให้ดำเนินการ คือ การฟื้นฟูปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ ส.ป.ก. ได้สนับสนุนเงินกอ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1131 , 16:34:58 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รมว.กษ.และรมว.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่                เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจำนวนเกษตรกรลดลงมากในปัจจุบัน   รวมทั้งวัยแรงงานภาคการเกษตรหลั่งไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและการวางรากฐานภาคการเกษตรในอนาคต               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว  ภายใต้บันทึกความร่....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1721 , 12:43:16 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   ความคืบหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่                  หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงสร้าง และ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านกลไกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ล่าสุด นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม        (ส.ป.ก.) นายวีระชัย นาควิบู....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1582 , 12:44:25 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

งานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๑(ไม่เก็บค่าผ่านประตู)ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ พระตำหนักชั่วคราว ศาลาโรงช้าง ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา          นาย ถู เจี๋ย (Mr.Tu Jie) ศิลปินแกะสลักไม้ สถาบันแกะสลักโอว อา หมิง ชิง แห่งนครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในนามของประชาชนชาวจีน ในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2551
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1413 , 12:04:24 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการ  “ชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน”หลักการและเหตุผล            (1) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาเกือบ 33 ปี สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 27,90....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1063 , 09:54:54 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

http://www.bangsaiarts.com/sound/father2.wmaศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ขอเชิญร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" Click เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐คำร้อง : ชาลี อินทรวิจิตร - อาจินต์ ปัญจพรรค์ - สุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์ - สุรพล โทณะวณิก ทำนอง : เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ - วิรัช อยู่ถาวร พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ - จิรวุ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1090 , 09:09:09 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    ชอตต่อไปนี้นักกอล์ฟที่ออกรอบมาเกิน 6 เดือนเคยเจอมาแล้ว คือตีชอตแอปโพรชไม่ออนกรีน ลูกไปอยู่ในรัฟข้างกรีน ลูกห่างธงระหว่าง 10-30 หลาชอตแบบนี้ถ้าไม่ทราบวิธีตีทุกคนจะรู้สึกว่ายากมาก แต่ถ้าทราบวิธี ชอตนี้ถ้ารัฟไม่ยาวถึงขนาดลูกจมมิด เราสามารถเล่นให้ลูกขึ้นไปออนได้พัตระยะใกล้ๆ ไม่ยากเลยสูตรการเล่นชอตนี้สำหรับคนถนัดขวาให้เข้ายืนแอ็ดเดรสลูกอยู่กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้าง เปิดหน้าเหล็กนิดหน่อยเพราะเวลาด....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1164 , 08:35:39 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                                            ผมชอบวิธีซ้อมพัตด้วยมือขวาเพียงข้างเดียวของ ไทเกอร์ วูดส์ ไทเกอร์บอกว่า สำหรับคนถนัดขวา มือขวาจะเป็นตัวกำหนดระยะพัต ต้องการพัตให้ได้ระยะกี่ฟุต ต้องให้มือขวาเป็นตัวสโตรกลูกสูตรของไทเกอร์เป็นสูตรเดียวกับ แจ็ก นิกคลอส คือเวลาพัตต้องให้มือข้างถนัดเป็นตัวสโตรก ส่วนมืออีกข้างหนึ่งมีหน้าที่จับกริพเพื่อคุมหน้าพัตเตอร์เวลาซ้อมพัตผมจึง....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1177 , 11:51:48 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โดย พิษณุ นิลกลัดอาร์โนลด์ พาลเมอร์ เขียนตำรากอล์ฟไว้นานแล้วว่าวีกเอ็นด์กอล์ฟเฟอร์ส่วนใหญ่มักจะตีชอตแอปโพรชขึ้นกรีนสั้นเสมอๆ คือถ้าไม่สั้นพอสมควรจนไม่ถึงกรีน ก็สั้นไปนิดหนึ่งคือออนไม่ถึงระดับธงที่ตีสั้นเป็นเพราะเข้าใจว่าตัวเองตีได้ไกลกว่าความเป็นจริง เช่นเข้าใจว่าตัวเองตีเหล็ก 9 ได้ 130 หลาทั้งๆ ที่นานๆ จะตีโดนดีได้ ระยะ 130 หลาซะทีหนึ่ง โดยเฉลี่ยแล้วตีเหล็ก 9 ได้ประมาณ 120 หรือ 125 หลาพอเข้าใจผิดคิด....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 915 , 12:36:24 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                     ตีจากทราย ธงอยู่ใกล้มาก                      น้องอุ๋ย กำลังสาธิตการตีลูกจากทราย         สำหรับผมแล้ว ถ้าลูกตกทรายข้างกรีน ไลดี ระยะจากลูกถึงธงอยู่ระหว่าง 5-7 หลา และธงอยู่ห่างขอบกรีนประมาณ 3 หลา - ซึ่งถือว่าเหลือระยะให้ลูกตกลูกวิ่งน้อย ชอตนี้ถือว่าเป็นชอตจากทรายที่ระเบิดขึ้นมาให้ลูกหยุดใกล้หลุมทำพัตเดียวค่อนข้างง่ายผมได้สูตรเล่นชอตนี้จากตำราครูกอล์ฟฝรั่งซึ่งเขาบอก....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1201 , 10:54:35 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทฤษฎีการเลือกเหล็กเล่นชอตข้างกรีนมีหลักๆ อยู่ 2 แบบ 1)ใช้เหล็กถนัดอันเดียวแล้วเล่นด้วยการปรุงแต่งชอต 2)เปลี่ยนเหล็กตามไฟต์ที่ต้องการแล้วตีด้วยวงสะวิงเดียวเหมือนกันหมดทฤษฎีแรกแจ็ก นิคลอส ใช้สมัยที่เป็นนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของโลก เขาบอกว่าการมีเหล็กถนัดหรือเหล็กที่มั่นใจทำให้เล่นได้ดีภายใต้ความ กดดันสูตรของแจ็กนักกอล์ฟมือใหม่หรือมือธรรมดาเล่นค่อนข้างลำบาก เพราะต้องปรับแต่งวงสะวิงตามชอตที่ต้องการ ที่สำคัญต....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1095 , 10:30:15 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชอตที่จะแนะนำต่อไปนี้เป็นหนึ่งในชอตที่บ่งบอกความเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีแบบเดียวกับชอตตีจากทรายข้างกรีนห่างจากธง 30-40 หลา ใครเล่นชอตแบบนี้ได้ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเชื่อขนมกินได้เลยว่าเป็นนักกอล์ฟแฮนดิแคปไม่เกิน 5ชอตที่ว่าคือการพิตช์ลูกให้โด่งตกข้างธงซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่เกิน 20 หลา แล้วลูกวิ่งไปข้างหน้าไม่เกิน 3 ฟุตชอตพิตช์แบบนี้ต้องนำมาใช้ถ้าเราตีแอปโพรชไม่ออนแล้วลูกไปอยู่ข้างกรีนทางฝั่งชอร์ตไซด์ (short side) ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1547 , 10:48:38 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   เดือนเมษายนปี 2001 อาหารไทยเป็นข่าวใหญ่ในสื่อทุกประเภทของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่นานหลายวันเมื่อได้รับเลือกให้เสิร์ฟแบบเซต เมนูในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เรียก "แชมเปี้ยนส์ ดินเนอร์" ที่สนามออกัสต้า 2 วันก่อนการแข่งขันมาสเตอร์ส 2001แชมเปี้ยนส์ ดินเนอร์ เป็นอาหารมื้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกอล์ฟ เพราะผู้ที่จะได้รับเชิญจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่เคยเป็นแชมป....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 741 , 22:40:18 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คนดังอย่าง ไทเกอร์ วูดส์ ทำหรือไม่ทำอะไรก็เป็นข่าวทั้งนั้น ไทเกอร์แข่งรายการไหนก็เป็นข่าว พอถอนตัวจากรายการไหนก็เป็นข่าวเช่นกัน ไทเกอร์ไม่แข่งบาร์กเลย์ส คลาสสิก ซึ่งเป็นรายการแรกของรอบเพลย์ออฟ 4 รายการของเฟดเอ็กซ์ คัพ ในการแข่งขันระบบใหม่ของพีจีเอ ทัวร์ ซึ่งเริ่มปีนี้บางคนตำหนิไทเกอร์ว่าไม่เห็นแก่องค์กรที่ทำให้ตัวเองมีเงินและมี ชื่อเสียงในยามที่พีจีเอ ทัวร์ต้องการนักกอล์ฟซูเปอร์สตาร์เพื่อช่วยกระตุ้น ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 864 , 10:13:10 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    งานแข่งเรือนานาชาติและเรือยาวประเพณีประเทศไทย ครั้งที่ 19วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2550ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนที่บริเวณจัดงาน Click , แผนที่การเดินทางมาศูนย์ฯ Click ( เปิดให้เข้าชมฟรี )   การแข่งเรือยาวเป็นกีฬาพื้นบ้าน ของไทยมาตั้งแต่อดีต โดยมีหลักฐานแสดงถึงการแข่งขันในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ถือเป็น พระราชพิธีประจำเดือน และจดหมายเหต ุ ท....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 1592 , 10:30:10 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานนิทรรศการ" ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย  " ตั้งแต่วันที่  ๒ - ๑๒  กันยายน   ๒๕๕๐  โดยนำผลงานของอาจารย์ และนัก เรียนศิลปาชีพ มาแสดง และจำหน่ายรวมไว้ในคราวเดียวกันถึง ๑๕ แผนก ซึ่งนับเป็นครั้งใหญ่ที่สุด                   พิธีเปิดงานนิทรรศการ   ดังกล่าวจะมีขึ้น    ในวันจันทร์ที่  ๓  กันยายน  ๒๕....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2550
Posted by แมนบางไทร , ผู้อ่าน : 766 , 08:53:10 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                         เอ็กเซอร์ไซส์กระดูก ออกกำลังในน้ำ     ฟังดูแล้วนี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ เพราะองค์การอนามัยโลกถึงกับประกาศออกมาแล้วว่า หากไม่มีการป้องกัน ภายใน 50 ปีนี้ ทุก 30 วินาทีจะมีคนที่กระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุน 1 คน และยังพบอีกว่า ในประเทศระดับมหาอำนาจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ต้อง ใช้จ่ายกับค่ารักษาที่เกี่ยวกับกระดูกพรุนมากถึงปีละ 27,000 ....

อ่านต่อ


/4
<< ตุลาคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


4 คน

  โหวต 4 คน