• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anan@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 308
  • จำนวนผู้ชม : 337148
  • ส่ง msg :
  • โหวต 108 คน
News Center
ข่าวทั่วไทย-ภาพ สกู๊ปพิเศษ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Anan
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 933 , 19:12:12 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รณรงค์การอนุรักษ์ช้างไทยและช้างป่าระยะยาว 20 ปี
--------------------------

            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รณรงค์การอนุรักษ์ช้างไทย พร้อมวางแผนการจัดการและการอนุรักษ์ช้างป่าระยะยาว 20 ปี

            เมื่อวันที่่ 8 มี.ค.61 ที่ผ่านมา ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิต“ช้าง” ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน เนื่องในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น“วันช้างไทย” เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทย เผยวางแผนแก้ไขระยะยาว 20 ปี เผยรั้วรังผึ้ง กันช้างป่าทำลายพืชผลอย่างมีประสิทธิภาพ เผยโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกของโลก

            นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัจจุบันช้างป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 3,216 - 3,341 ตัว ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จำนวน 69 แห่ง มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าราว 52,000 ตารางกิ โลเมตร ในแต่ละพื้นที่การกระจายสามารถพบช้างป่าได้ตั้งแต่น้อยกว่า 10 ตัว ไปจนถึง 200–300 ตัว โดยกลุ่มป่าที่มีประชากรช้างป่าอาศัยอยู่มาก ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าดง พญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว กลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าแก่งกระจาน แม้ว่าในประเทศไทยแนวโน้มประชากรช้างป่าโดยรวมค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตามประชากรช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น

            ปัจจุบันพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งที่ยังเป็นถิ่นอาศัยของช้างป่าเริ่มมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง ทำให้สภาพถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของช้างป่ามีขนาดลดลงจากเดิม นอกจากนี้แล้วพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันน้อยมาก มีลักษณะถูกแบ่งแยก ตัดขาดออกจากกัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน การขยายพื้นที่เกษตร การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ผ่านป่าสมบูรณ์ การก่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักก่อให้เกิดปัญหาช้างป่าออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรที่อาศัยใกล้ชิดตามแนวขอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาที่สำคัญและเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกปี

            ทั้งนี้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ อาทิ (1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (3) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (4) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (6) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (7) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (8) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (9) อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (10) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นต้น อีกทั้งปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

            อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงแนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ช้างป่า ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโนยายเกี่ยวกับการช้างป่าและการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ช้างป่าตลอดจนลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การป้องกันไม่ให้พื้นที่อาศัยของช้างถูกทำลาย โดยมีดำเนินมาตรการอย่างเต็มที่เพื่อจะคืนผืนป่าให้แผ่นดิน ทั้งการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าและการตัดไม้ การป้องกันถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่าช้าง โดยให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติลาดตระเวนไปตามจุดเสี่ยงต่างๆ และตามแหล่งหากินของช้างป่า 2. มีนโยบายในการปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งกลุ่มป่าบางแห่งที่เป็นเส้นทางช้างในอดีตที่ขาดความต่อเนื่องจะมีการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ให้เป็นป่าผืนใหญ่เชื่อมต่อหากันได้

            3. มีการศึกษาวิจัยในด้านการติดตามช้างป่า ที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน พื้นที่เสี่ยง และขนาดจำนวนประชากร ของช้างป่าอย่างต่อเนื่อง 4. มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมของช้างป่าและการปฏิบัติตนเมื่อพบช้างป่า โดยปัจจุบันได้จัดทำคู่มือเบื้องต้นสำหรับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้าง สถานการณ์ของช้าง พฤติกรรมของช้าง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าไม่ให้สูญพันธุ์ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน มีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของช้างป่าและพื้นที่ป่า

            ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวถึง แผนงานและแนวทางการจัดการและแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกหลายแห่งในประเทศไทย ที่ประสบปัญหาจากการที่ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าและเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามานานหลายปี ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนช้างป่าอาศัยอยู่ราว 180–200 ตัว และหนึ่งในจำนวนนี้มีช้างป่าหลายสิบตัวที่มักออกหากินออกพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่เป็นประจำ การอนุรักษ์และการจัดการช้างป่าในสภาวะปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และต้องมีการดำเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่

            1. การจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นแผนงานการจัดการช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกนอกพื้นที่ และควบคุมไม่ให้มีประชากรมากเกินกว่าศักยภาพการรองรับได้ของพื้นที่ เช่น การติดตามประชากรช้างป่า จัดทำและปรับปรุงงสิ่งกีดขวาง (คูกันช้าง รั้วไฟฟ้า) การฟื้นฟูสภาพถิ่นอาศัยของช้างป่า (แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร) เป็นต้น 2. การจัดการนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นแผนงานการจัดการช้างป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความตระหนัก และสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาช้างป่า รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนอันเกิดจากช้างป่า เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน (อาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ, การทำรั้วผึ้ง ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสร้างต้นแบบรั้วรังผึ้งทั้งหมด 4 กลุ่มป่า ได้แก่กลุ่มป่าตะวันออก, กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่, กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว, กลุ่มป่าแก่งกระจานและกลุ่มป่าตะวันตก รวม 9 ต้นแบบ

            โดยวัตถุประสงค์ของการใช้รั้วรังผึ้งเพื่อป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยจากช้างป่ามี ดังนี้ 1.เพื่อป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยจากช้างป่าที่ออกมาหากิน 2.เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงผึ้งควบคู่ไปกับการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นที่เหมาะสม 3. เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า และให้ชุมชนเรียนรู้อยู่ร่วมกันเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าอย่างยั่งยืน) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า (กองทุนช่วยเหลือฯ) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างเครือข่ายข้อมูลในการเฝ้าระวังภัยจากช้างป่า เป็นต้น

            ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนั้น นอกจากประเด็นเรื่องการจัดการช้างป่าแล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ โครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 7 ตัว และให้กำเนิดลูกในสภาพธรรมชาติแล้ว 1 ตัว โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการฟื้นฟูประชากรวัวแดงในป่าสลักพระ ซึ่งโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาตินับเป็นการปล่อยวัวแดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก ปัจจุบัน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยกลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังมีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูประชากรวัวแดงสายพันธุ์ไทยและเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของวัวแดงสายพันธุ์ไทยในผืนป่าที่อดีตเคยมีการแพร่กระจายด้วย ทั้งนี้การฟื้นฟูประชากรวัวแดงนอกจากการปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่ถิ่นอาศัยเดิมแล้ว จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่อาศัยของวัวแดงให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมของวัวแดงในระยะยาวด้วย

            อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์และการจัดการช้างป่ารวมไปถึงสัตว์ป่าชนิดอื่นๆยังต้องการความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนอีกมาก เนื่องจากช้างป่าและสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ต้องการพื้นที่อาศัยที่กว้างขวาง ดังนั้นผืนป่าที่มีขนาดเล็กจึงไม่สามารถรองรับประชากรของสัตว์ป่าเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ประชากรช้างป่าและสัตว์ป่าของไทย โครงการพัฒนาต่างๆที่มีแผนดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อความอยู่รอดและความยั่งยืนของประชากรช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วย ประชาชนทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ การป้องกัน และการคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นบ้านของช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ให้สามารถเป็นแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์และมีความยั่งยืนสืบไป

------------------------

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]