• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anan@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 308
  • จำนวนผู้ชม : 337451
  • ส่ง msg :
  • โหวต 108 คน
News Center
ข่าวทั่วไทย-ภาพ สกู๊ปพิเศษ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Anan
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 795 , 12:39:20 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายภูมิภาคอาเซียน..!!
-----------------------------

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 โดยมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิป แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน

            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชิญเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยน(Sharing) ประสบการณ์ระหว่างกัน และได้มาเรียนรู้ (Learning) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน/ จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลกที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในเสาหลักของเป้าหมาย SDGs ซึ่งเยาวชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เป็นทั้งผู้ลงมือปฏิบัติ ผู้รับผลกระทบ ตลอดจนเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้น การเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีบทบาทในการคิด สร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

            พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นที่เยาวชน ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อต่อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตในการที่จะนำพาภูมิภาคอาเซียนขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้เยาวชนในทุกประเทศได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่นางเอรีนา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก ได้กล่าวย้ำถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นพิมพ์เขียว (Blue Print) ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเยาวชนจากทุกประเทศก็จะสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในประเทศของตนได้อีกด้วย

            พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ Theme: ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 มีพิธีเปิดในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิป แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติจากการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมไว้ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

            วันที่ 25 เมษายน 2561 หลังจากพิธีเปิดงานในช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่าย เยาวชนจะไปร่วมงานเปิดป่าในเมืองจังหวัดระยอง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส" และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะชายหาด และปลูกป่าชายเลน ,วันที่ 26 เมษายน 2561 เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เยาวชนจะได้ทำกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งการดำน้ำดูปะการัง การเพาะพันธุ์ปะการัง รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเล

            วันที่ 27 เมษายน 2561 จะได้เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงาน Covestro นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตโพลี่คาร์บอเนต การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / การอยู่ร่วมกับชุมชน อีกทั้งมีการศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่ป่าความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (ปตท.) จ.ระยอง ,วันที่ 28 เมษายน 2561 เยาวชนจะเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / เมืองยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง ฐานโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ และในช่วงบ่าย เยาวชนของแต่ละประเทศจะได้มีโอกาสนำประสบการ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ออกแบบโครงการ หรือ Project Proposal ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของตนต่อไป โดยจะมีการนำเสนอ Project Proposal การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน

            พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม จะมีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ที่เยาวชนได้ไปศึกษาดูงานร่วมกัน ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา และจะมีพิธีรับมอบประกาศ และพิธีปิดค่ายเยาวชน ในวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีของเยาวชนไทยในการที่จะสร้างเครือข่าย และนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นเครือข่าย ASEAN Green Higher Education Network ต่อไป

*********************

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2018 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]