• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anan@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 308
  • จำนวนผู้ชม : 337451
  • ส่ง msg :
  • โหวต 108 คน
News Center
ข่าวทั่วไทย-ภาพ สกู๊ปพิเศษ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Anan
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 576 , 00:18:43 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมอนุรักษ์วันป่าชายเลนโลก
---------------------------

            เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ป่าชายเลน “เราทำความดีด้วยหัวใจ อนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดระนอง สู่มรดกโลก” โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกับมอบนโยบาย ในโอกาสนี้ นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง            นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. กล่าวว่า วันที่ 26 กรกฎาคม ของทุกปี องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือวันป่าชายเลนโลก ตามคำร้องขอของประเทศสมาชิกที่เห็นว่าทรัพยากรป่าชายเลนนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะช่วยเรื่องการปกป้องชายฝั่ง ลดความรุนแรงจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นแหล่งที่ให้ความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่งซึ่งควรได้รับการตระหนักอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งมั่นที่จะกระทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งการศึกษาเรียนรู้คุณค่าความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน การปลูกฟื้นฟูสภาพป่า และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ระบบนิเวศป่าชายเลน และสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทดแทนคุณแผ่นดิน

            นายจตุพร กล่าวต่อว่า จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งมีการสำรวจวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการของไทย นักวิชาการจากต่างประเทศ องค์กรจากต่างประเทศ ต่างมีหลักฐานจากการลงพื้นที่สำรวจว่าป่าชายเลน พบว่าพื้นที่จังหวัดระนองมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ไม่มีการตัดทำลายเพิ่ม พร้อมทำการซ่อมแซมปลูกรักษาดูแลเพิ่มในส่วนที่เคยถูกบุกรุกถูกทำลายเมื่อในอดีต แต่การที่จะนำป่าชายเลนไปเสนอเป็นมรดกโลกได้นั้น ต้องมีการพูดคุยกับคนหน่วยงานในพื้นที่ว่ามีความคิดเห็น มีความยินยอมหรือไม่ เพราะหากว่าป่าชายเลนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแล้ว ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าชายเลนต้องช่วยกันรักษาดูแลมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเมื่อเกิดการรักษาดูแลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆ จะมีเพิ่มขึ้น เป็นผลดีกับประชาชนที่อยู่โดยรอบหรือทำมาหากินในพื้นที่ป่าชายเลนโดยตรง

            ทั้งนี้ เบื้องต้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนำเสนอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและการรับข้อมูลจากภาคประชาชนที่เข้ามาให้ข้อมูล แต่ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องดำเนินการ เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทุกภาคส่วนมีความร่วมกันที่ต้องการให้ป่าชายเลนระนองเป็นมรดกโลก โดยในปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดระนอง มีนโยบายร่วมกันในการผลักดันให้ป่าชายเลนจังหวัดระนองเป็นมรดกโลก เพราะเห็นว่าป่าชายเลนของเรามีความโดเด่นด้านความสมบูรณ์ ด้านการศึกษา วิจัย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนการเป็นมรดกโลกจะทำให้จังหวัดระนองและประเทศไทยได้รับประโยชน์และโอกาสมากขึ้นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจบนรากฐานการอนุรักษ์ ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกันเตรียมความพร้อมและร่วมผลักดันไปด้วยกัน โดยการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาป่าชายเลนของเราให้คงความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้แก่เด็กๆ เยาวชนรุ่นต่อไป

            นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ตัวแทนกลุ่มเด็กๆ และเยาวชน พร้อมทั้งร่วมกันปลูกป่าชายเลน บนเนื้อที่ 30 ไร่ ใช้กล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 20,000 ต้น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 66,000 ตัว การจัดนิทรรศการด้านป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก และเยี่ยมชมระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง โดยใน 2 ปีที่ผ่านมา จ.ระนองได้ทวงคืนพื้นที่ได้แล้วกว่า 2,000 ไร่ และในปีนี้ทวงคืนได้ 300 ไร่ ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดตั้งแต่ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ มีประมาณ 160,000 ไร่ ร่วมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพื้นที่ชุ่มน้ำระนอง ทั้งหมดประมาณกว่า 700,000 ไร่

            อย่างไรก็ตาม พบว่า มีความสมบูรณ์ทางมวลชีวภาพอย่างมากโดยวัดได้จากพื้นที่ป่าชายเลน 1 ไร่ ที่วัดค่ามวลชีวภาพได้ทั้งหมด 45 ตัน ในขณะที่ในจังหวัดอื่นที่มีป่าชายเลนวัดได้เพียงครึ่งหนึ่งของระนองเท่านั้น ทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.มีพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 200 ปี อย่างต้นโกงกาง ต้นตะบูน ต้นแสมดำ และมีสัตว์ดึกดำบรรพ์อย่างแม่หอบ 2.ค่ามวลชีวภาพที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ และ 3.การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลน

--------------------------

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 27/07/2018 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอแสดงความชื่นชม
ขอให้ป่าชายเลนทั่วโลก
และป่าชายเลนในไทย

อยู่รอด
ปลอดภัย
โตไว
เป็นที่พึ่งของคน สัตว์ทั่วโลก ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2018 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]