• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1099
  • จำนวนผู้ชม : 941155
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1741 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 19968 , 17:55:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

จากภาพน้ำกลิ้งบนใบบัว

ฉันได้ส่งคำถามถึงเพื่อนธรรมสองท่าน

อาโป  และ  เวลา

ว่า...


หยดน้ำบนใบบัว

ใบบัวรองรับน้ำที่หยาดหยดลงมาต้อง

แต่น้ำนั้น

ไม่สามารถสัมผัสติด

และซึมซับ

เข้าไปถึงเนื้อในของใบบัว

ได้เลย

เพราะ

อะไรหนอ ???????????????????

ระหว่างที่เพื่อนธรรมสองท่าน

กำลังขวนขวาย

เรียบเรียงคำตอบมาให้

ฉันได้ค้นพบลิ้งค์หนึ่ง

http://www.larnbuddhism.com/webboard/forum8/thread425.html


เนื้อความสำคัญว่า...

วาริ โปกฺขรปตฺเตว

อารคฺเคริว สาสโป

โย น ลิปฺปติ กาเมสุ

ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ


ผู้ใด ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลาย

เหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัว

และเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาด

ไม่ตั้งอยู่ได้บนปลายเหล็กแหลม

ผู้นั้น เรา ตถาคตเรียกว่าเป็นพราหมณ์ ดังนี้


“ภิกษุทั้งหลาย

พระขีณาสพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในกามสุข ไม่เสพกาม

เปรียบเสมือนหยาดน้ำตกลงบนใบบัวแล้วไม่ติดอยู่

ย่อมกลิ้งตกไป

และ

อุปมาเหมือนกับเมล็ดพันธ์ผักกาด เมล็ดข้าว

ที่บุคคลนำไปวางไว้บนปลายเหล็กแหลม

ย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลม

ย่อมกลิ้งตกไป

ฉันใด

กามทั้งสอง กล่าวคือ

กิเลสกาม ๑ วัตถุกาม ๑

ก็ย่อมไม่ติดอยู่ในจิตใจของพระขีณาสพทั้งหลาย

ฉันนั้น

บุคคลเช่นที่กล่าวมานี้

เราตถาคตเรียกว่า เป็นพราหมณ์ผู้ประเสริฐ”

ในวันเดียวกัน

หนูเวลาได้ช่วยหาลิงค์ให้อีกหนึ่งลิ้งค์ส่งมาให้

http://www.thai-nano.com/nano_articledetail.php?article_id=17


เกี่ยวกับธรรมชาติของใบบัวทางวิทยาศาสตร์

ที่เป็นปัจจัยให้

น้ำไม่สามารถซึมซับเข้าไปในเนื้อในของใบบัวได้


เนื้อความสำคัญว่า...

โครงสร้างนาโนในธรรมชาติ ตอนน้ำกลิ้งบนใบบัว
 
ใบบัว

เป็นที่รู้กันมาแต่โบราณว่า

ใบบัวนั้นเป็นใบไม้ที่สะอาด และไม่เปียกน้ำ

ทุก ๆ ครั้งที่เราเห็นหยดน้ำตกลงบนใบบัว

หยดน้ำเหล่านั้นจะไม่ไหลกระจายออก

แต่จะมีลักษณะเป็นหยดกลิ้งไหลลงไปรวมกันที่กึ่งกลางใบบัว

จนมีคำกล่าวเปรียบเทียบว่าน้ำกลิ้งบนใบบัว


ความพิเศษของใบบัวนี้

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษา

โดยใช้กล้อง Scanning Electron Microscope (SEM) ส่องดู

พบว่า

ผิวหน้าของใบบัวประกอบด้วยโครงสร้างขนาดเล็ก

คล้ายหนามจำนวนมหาศาลและมีการกระจายตัวอย่างเป็นระเบียบ

โดยหนามแต่ละอันมีความเล็กขนาดนาโนเมตร

หนามเหล่านี้ส่งผลให้ผิวด้านหน้าของใบบัวมีลักษณะขรุขระ

เมื่อหยดน้ำตกลงมากระทบใบบัว

ทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับใบบัวนั้นน้อยมาก


หลักการทางฟิสิกส์

ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวนี้

นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่า Lotus-Effect

เกิดขึ้นจากแรงระหว่างหยดน้ำกับพื้นผิว

รูปร่างของหยดน้ำจะขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่รองรับ

ซึ่งแรงที่เกี่ยวข้องมี อยู่ 3 แรงด้วยกัน

1. แรงระหว่างพื้นผิวกับหยดน้ำ (S,L)

2. แรงระหว่างพื้นผิว กับอากาศ (S,V)

3. แรงระหว่าง หยดน้ำกับอากาศ (L,V )

ซึ่งมุมสัมผัสระหว่างหยดน้ำกับผิว () จะมีผลต่อแรงทั้งสาม

โดยถ้าหากมุมสัมผัสระหว่างหยดน้ำกับผิวใบบัวเข้าใกล้ 180 องศา

จะส่งผลให้หยดน้ำมีลักษณะกลม

ไม่สามารถกระจายตัวออกได้

นอกจากนี้ผิวด้านบนของใบบัว

ยังเคลือบด้วยสารซึ่งมีลักษณะคล้ายแว็กซ์

ซึ่งมีคุณสมบัติเกลียดน้ำ(Hydrophobic)

ทำให้น้ำไม่กระจายตัวออก

คุณสมบัติทั้งสองประการนี้

ส่งผลให้ใบบัวแสดงคุณสมบัติเป็น Super hydrophobic surface

หากมีฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่างๆ ติดอยู่ที่ใบบัว

เมื่อหยดน้ำตกลงมาหยดน้ำจะกลิ้งพาให้สิ่งสกปรกติดไปกับหยดน้ำ

เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างหยดน้ำ กับสิ่งสกปรก

มีค่าสูงกว่า

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างสิ่งสกปรกกับใบบัว

จึงทำให้ใบบัวสะอาดอยู่เสมอ (self-cleaning surface)


จากลิงค์ทั้งสอง

ให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัว

ทั้งทางโลกและทางธรรม

เป็นที่คลายความสงสัยเคลือบแคลงลงได้

จนหมดความสงสัย

สบายใจ

และ

วันที่ ๕ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๒

ครูผีเสื้อ

ให้ลิงค์เกี่ยวกับภาพการคลี่ขยายของใบบัว

ถ่ายขยายภาพชัดมาก

จนสามารถเห็นถึงสภาพพื้นผิวของใบบัว

ตามข้อมูลในลิงค์ที่หนูเวลาหามาให้

ส่งเสริมให้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นอีก

ด้วยความขอบพระคุณครูผีเสื้อค่ะ

ที่ทำให้บทความชิ้นนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

http://www.youtube.com/watch?v=igkjcuw_n_U&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ekunthip%2Ecom%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4


จากนั้น

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒

เพื่อนธรรมสองท่าน

คุณอาโป  และ  คุณเวลา

ก็ได้กรุณาส่งข้อความธรรมะ

ที่ทั้งสองท่านทุ่มเทแรงใจและความสามารถทางธรรม

ร่วมกันเขียน   ร่วมกันขัดเกลา

มาขยายความอย่างละเอียดและแจ่มชัดยิ่งขึ้น


คุณเวลาบอกเจตนาว่า...

บทความนี้..อาโป กับ เวลา ช่วยกันเรียบเรียงขึ้น

เพื่อตอบข้อคำถามของย่าฯ

ขอขอบพระคุณ ย่า ที่ตั้งคำถามมาให้สะกิดใจ..

ขอขอบพระคุณ อาโป..ที่ช่วยเตือน เกลา และ เสริมความ..

 

บทความนั้น

มีเนื้อความว่า...

น้ำคือชีวิต

มีน้ำมีชีวิต-สายน้ำธารชีวิต

หนองน้ำตมหล่มหลุมของชีวิต

ชีวิตต้องไหลไปสู่ความไม่มีชีวิต

ชีวิตคือกองทุกข์ทุกชีวิต ธารน้ำคือต้นตอก่อชีวิต

ธรรมชาติของชีวิตคนเรา...วัดกันที่ลมหายใจ หมดลม หมดชีวิตมีลมเข้ามีลมออกมีชีวิต

เฉกเช่นสายน้ำไหลไม่มีหยุด ธารที่ขาดสายน้ำฉันใดชีวิตแห้งเหี่ยว..โหยหาน้ำฉันนั้น

ใจปรารถนาความรัก เช่นกายปรารถนาอาหาร - รูปสังขารทั้งสามมีความละเอียดอ่อนในความต้องการที่แตกต่าง

อัตภาพ(รูปกาย)- คือ ความไหลต้องการหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร มีพืชผักปลาเป็นต้น

ดุลสรีระยนต์ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเลี้ยงด้วยน้ำมันเครื่องฉันนั้น

สรีระยนต์ยังต้องมีเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

น้ำมันมีค่าทำให้มันสามารถขับเคลื่อนเดินทางได้แต่มันจะใช้แค่หยดเดียวหาพอไม่

รับเข้าไปแล้วเผาไหม้แล้วยังต้องคายออก ดูดอัดระเบิดคาย คงไม่ต่างจากใจมากนัก..

แต่ที่ต่าง คือใจโดยมากชอบแต่ดึงดูดเข้าหาไม่ยอมคายนี้สิ...สรีระยนต์จึงพังเดินต่อไม่ได้ น้ำหยุดไหลไฟหยุดเดิน

เฉกเช่น กระดาษชำระซับน้ำเอาไว้ชื้นแฉะเสียแล้ว

ต้องใช้เวลาอีกเท่าใดที่กระดาษแผ่นน้อยกลับมาสะอาดดุลเดิมพร้อมการชำระได้อีก

ทำนบแห่งความโลภของใจ (ศรัทธาอธิโมกข์) ที่สูงเกินปัญญาได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคอนกรีต

ประดุลเขื่อนพยามารของใจตนเองเพื่อปิดกั้นใจตัวเองได้ปักดิ่งลงอย่างมืดมิดด้วยความไม่รู้

กลายเป็นคอนกรีตสูงเกินกว่าจะข้ามพ้นได้ใจ – ต้องการน้ำใจ หรือ ความรักความเข้าใจ

ความเชื่อ ความเมตตาแล้วแต่จะนิยาม ก็ไม่แตกต่างโดยอาการแห่งใจ

เพียงแต่ใจที่ต้องการโดยไม่คลายประดุลบ่อหล่มหลุมดำของชีวิต..หยุดชะงักไหลเข้าไม่ไหลออก

ปรารถนาที่จะรับน้ำร่ำไป อนิจจาความไม่รู้จักพอ ลมเข้าที่ไม่มีลมออก

สายน้ำที่มาหยุดไหลเพราะหนองน้ำอัตตภาพ ที่กินแล้วไม่ถ่าย หมอบอกว่าไข้หนัก-ทีเดียว

บัดนี้การเดินทางของใจ มาสะดุล

เป้าหมายแห่งการชำระใจให้สะอาดผ่องใสเป็นจิตแท้ดวงเดิม ติดหล่ม

ผ้าขี้ริ้วซึมซาบความสกปรกเข้าแล้วและจะสกปรกเพิ่มมากขึ้น

จนกว่าจะได้รับการชำระตัวของมันเองให้สะอาดเสียก่อนจึงจะนำไปขัดถูสิ่งใดให้สะอาดได้

จิตใจ ก็เช่นเดียวกัน เป้าหมายของสายน้ำใสที่ใฝ่หาของปลาจากคำเค็มขึ้นถึงน้ำกลอยสู่ต้นสายธาราที่หมาย

มาสะดุลที่หนองน้ำเข้าแล้วย่อมขึ้นไม่ได้อีกต่อไปจนกว่าจะชำระหาทางขึ้นจากหนองน้ำนั่นให้ได้

ด้วยการละทิ้งความหลงมัวเมาแห่งหนองน้ำที่อุดมด้วยตมอินทรีย์ปัจจัยฉันนั้น

และสิ่งนี้เป็นที่เห็นกันอย่างเกลื่อนกลาดในชีวิต ในสังคมโลก ว่า

คนเรารักสุข เกลียดทุกข์ และยังแสวงหาทุกข์ ในคราบเงาของความสุขกันต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่รู้จักอิ่ม

โดยมิได้เฉลียวใจกันแม้แต่น้อยว่า ..ตัวเองนั้นกำลังค่อยๆ ถลำลงไปสู่ปลักตมในหนองน้ำนั้น

บ้างไม่รู้ตัวเลย บ้างกว่าจะรู้ตัวดึงตนเองขึ้นมาก็หมดแรงเสียก่อน

นานวันเข้า อารมณ์จึงถูกซึมซับ สะสม หมักหมมไว้ ยากที่จะชำระล้าง ขัดถู..

แล้วเราจะละทิ้งความหลง มัวเมา ความติดใจ ยินดี ในหนองน้ำที่อุดมนั้น ได้อย่างไร?

เรายินดีหรือที่จะให้จิตใจของเราที่ผ่องใส ประภัสสร ถูกย้อมเจือด้วยสีต่างๆ จนกลบสภาพเดิมแท้ไป?

มีชีวิต มีผัสสะ ยังข้องอยู่ในโลก..ย่อมหนีไม่พ้นการที่จิตถูกกระทบ

เมื่อถูกกระทบ ก็มักทำให้เวทนา ชัง-ชอบ พอใจ-ไม่พอใจ ดึงดูด-ผลักไส

เป็นกับดัก ที่คอยดักและกักขังจิตของเราไว้ ให้ติดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นคู่นั้น

จนเป็นความเคยชินและยอมรับโดยดุษฎี โดยไม่คิดขัดขืนหรือดิ้นรนแสวงหา

ทั้งๆ ที่รู้ว่าเข้าไปจับแล้วทุกข์ แต่เพราะเหตุใดไม่เอาตัวเองออกมาจากทุกข์นั้น

เห็นสิ่งใดมีสุข ก็เข้าไปจับ ไปเกาะ ซึ่งระดับความต้องการความสุขจะไต่ระดับสูงไปเรื่อย

ทำให้ไขว่คว้าหาสุขกว่าสุขยิ่งๆ ขึ้น..ก็ทุกข์ซ่อนในสุข(สว่างอยู่ในความมืด)

ที่ต้องตะกายหาไปเรื่อยเพราะเราเคยชิน..เคยชินที่จะส่งจิตไปพำนักอยู่กับกับดักสองด้านนั้น

โดยไม่ขัดขืน ไม่มีแรงต้านทานตราบใดที่ยังหลงอยู่ในกับดักคู่..

จิตของเราก็ยังคงปนเปื้อนอยู่กับอารมณ์ อาลัย

การรักษาจิต ให้ไม่ข้องกับกับดักของคู่ จึงเป็นภูมิต้านทานกระแสปนเปื้อนของโลก

เป็นการนำใจให้เดินไปในทางสายกลาง(ออกมาเสียจากความสว่างและความมืดทั้งสองนั่น)

จิตไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์เมื่อมีผัสสะมากระทบ จิตรับรู้การกระทบนั้นแล้ว

เราจะวางใจเราอย่างไร รักษาจิตเราอย่างไรให้คงความเป็นอิสระ ว่างได้อยู่

ดุลสายธารที่ทนแรงไหลของน้ำโดยไม่เก็บกักน้ำไว้แฉกเช่นบัวอิ่มน้ำไม่ซึมแม้จะแห้งแล้งสักเพียงใด

เพราะบัวอิ่มน้ำจากข้างในจนสว่างไสวและผุดขึ้นมาอยู่เหนือน้ำได้

พ้นจากความสว่างในที่มืดมาเป็นสว่างที่กว้างใหญ่ไม่กำหนดกาลเวลาไม่เป็นอาหารของเต่าปลาอีกต่อไป.

ย่าขอขอบพระคุณ

คุณอาโป   คุณเวลา   และ   ครูผีเสื้อ

เป็นอย่างยิ่ง

ที่ไม่ละทิ้งในข้อสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยของย่า

ห่วงใยเอื้อธรรมให้ย่าอย่างสม่ำเสมอ

เป็นเพื่อนธรรมที่ดีเยี่ยมของย่ามาตลอด

ขอคุณพระรัตนตรัย

นำทางให้ท่านทั้งสาม...

เจริญยิ่ง ๆ ในธรรมจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์

ดังที่ตั้งความปรารถนาไว้เทอญ...

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ค่ะ

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ

http://www.oknation.net/blog/masaya/2009/08/18/entry-1

ลิ้งค์...น้ำใสบนใบบัว

บทความธรรมะที่เกี่ยวกับใบบัว

จากบ้านคุณลีลาวดี2508

http://www.oknation.net/blog/masaya

กล่าวถึงน้ำใสบนใบบัว

โดยมีพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวนำความ

ขอบพระคุณคุณลีลาวดี2508ที่กรุณาค่ะ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
times วันที่ : 08/09/2010 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 07/09/2010 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kawaka&month=07-2007&date=25&group=42&gblog=39
น้ำกลิ้งบนใบบัว
ของคุณkawaka
หยิบมาโดยไม่ได้ขออนุญาตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
whiteangel วันที่ : 10/09/2009 เวลา : 13.21 น.

ใบบัว คือ จิต
หยดน้ำ คือ กิเลส
แวกซ์ที่เคลือบบนใบบัว คือ สติ
หากเราทำจิตเราให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับใบบัวได้
กิเลสก็คงไม่สามารถเข้าไปทำลายจิตของเราได้

ตอบอย่างคนไม่มีความรู้
ตอบอย่างผู้แวะผ่านมา
ตอบโดยเพื่อนต่างกาลเวลา
คำตอบจากเทพธิดา ถึงย่าผู้แสนดี

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 21/08/2009 เวลา : 00.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

http://www.oknation.net/blog/masaya/2009/08/18/entry-1

ด้วยความยินดีค่ะ..ฝันดีค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
forgive วันที่ : 18/06/2009 เวลา : 12.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

อ่านแล้วกระจ่างขึ้นมากค่ะ
พร้อมทั้งเกิดปีติ
ในไมตรีที่บ้านแห่งนี้ค่ะ...

สาธุค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
forgive วันที่ : 18/06/2009 เวลา : 12.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 18/06/2009 เวลา : 08.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

สาธุค่ะทุกท่าน
ขอบคุณ...
ของฝาก...
ที่มีค่า...
จากคุณสายลมที่ผ่านมาค่ะ...
สาธุค่ะ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 17/06/2009 เวลา : 18.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  


มันเป็นเช่นนี้เอง

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 17/06/2009 เวลา : 18.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  


คติธรรมเซน

คติธรรม ๑ : ความเป็นจริงต่าง ๆ ของชีวิต ส่วนใหญ่มองเห็นได้อย่างแท้จริงจากสิ่งต่าง ๆ และการกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

คติธรรม ๒ : ทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของมันเอง การรับรู้ส่วนตัวของเราในเรื่องเกี่ยวกับค่า ความถูกต้อง ความงาม ขนาด และคุณค่า ล้วนแต่อยู่ในหัวของเรา ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลย

คติธรรม ๓ : ทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่โดยสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ

คติธรรม ๔ : ตัวตนและสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือไว้ในจักรวาลไม่ได้แบ่งแยกกันอย่างแท้จริง แต่ทำหน้าที่เป็นองค์รวม

คติธรรม ๕ : มนุษย์เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิผลที่สุดด้วยการร่วมมือกับธรรมชาติ แทนที่จะพยายามเอาชนะมัน

คติธรรม ๖ : ไม่มีอัตตาในความหมายของจิตวิญาณส่วนตัวหรือบุคคลิกภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงอันคงอยู่ต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งข่มร่างกายเอาไว้เป็นการเป็นการชั่วคราว

คติธรรม ๗ : ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรู้เฉพาะด้าน จากการเป็นสมาชิกของคณะกลุ่มบุคคล จากลัทธิหรือหลักความเชื่อมันมาจากญาณหยั่งรู้ก่อนจิตสำนึกแห่งการดำรงอยู่ทั้งปวงทั้งปวงของตนจากรหัสของตนเอง

คติธรรม ๘ : รูปแบบต่าง ๆ เกิดจากความว่าง เมื่อผู้ใดว่างจากสมมุติฐานและการวินิจฉัยที่สั่งสมมาหลายปี ผู้นั้นจะเข้าไกล้ธรรมชาติดั้งเดิมของตนย่อมเข้าใจแนวคิดดั้งเดิม และสามารถแสดงปกิกิริยาตอบโต้ได้อย่างใหม่สด

คติธรรม ๙ : การทำตนเป็นผู้สังเกตุการณ์ในขณะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมพร้อมกันด้วยนั้น จักทำให้การกระทำของผู้นั้นเสื่อมเสียไป

คติธรรม ๑o : ความมั่นคงและความไม่เปลี่ยนแปลงนั้นถักทอขึ้นด้วยจิตใจที่ถูกครอบงำโดยอัตตาและหาได้ดำรงอยู่ในธรรมชาติไม่ การยอมรับความไม่มั่นคง และผูกพันตนเองกับสิ่งที่ไม่รู้จะก่อให้เกิดศรัทธาต่อจักรวาล

คติธรรม ๑๑ : คนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ก็แต่ในขณะปัจจุบันเท่านั้น

คติธรรม ๑๒ : กระบวนการแห่งการใช้ชีวิตและถ้อยคำต่าง ๆ เกี่ยวกับมันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และไม่ควรได้รับการปฏิบัติต่ออย่างมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

คติธรรม ๑๓ : เมื่อเราเข้าใจถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างทฤษฏีต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตและสิ่งที่เรารู้สึกได้จากญาณหยั่งรู้ว่าเป็นความจริง โดยไม่ต้องใช้คำพูดและไม่ได้อาศัยการวินิจฉัย ก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำอีกแล้วนอกจากหัวเราะ

คติธรรม ๑๔ : ศิลปะเซนมีคุณสมบัติในลักษณาการดังนี้ มันสามารถหลอมรวมเอาความชื่นชมต่องานทัศนศิลป์ ความรู้เกี่ยวกับชีวิต และประสบการณ์และญาณหยั่งรู้ส่วนตัวให้เข้ากันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างสรรค์หนึ่งเดียวกัน

คติธรรม ๑๕ : เราแต่ละคนจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเอกปัจเจกชน ผู้ติดต่อโดยจำเพาะเจาะจงกับโลกที่ดำรงอยู่สำหรับคนคนนั้น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
times วันที่ : 16/06/2009 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
times วันที่ : 16/06/2009 เวลา : 22.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
times วันที่ : 16/06/2009 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/06/2009 เวลา : 17.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ด้วยความขอบคุณ...
ที่ประมาณไม่ได้...
จากย่าค่ะ...
สาธุ...
_/l\_

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตาพรานบุญ วันที่ : 16/06/2009 เวลา : 17.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ta-pran-boon
ตาพรานบุญ

คมได้ใจ น้ำบนใบบัว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]