• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1107
  • จำนวนผู้ชม : 965846
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1805 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2553
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3481 , 10:28:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นอกจากนี้

หลักธรรมที่หลวงปู่กงมา  จิรปุญฺโญ

ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและสอนธรรม


เป็นหลักธรรมที่หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต

ได้วางเอาไว้


หลวงปู่กงมา

ก็จดจำได้อย่างขึ้นใจ


คือธรรม ๑๑ ประการ

ได้แก่


๑.

การปฏิบัติทางใจ

ต้องถือการถ่ายถอนอุปาทาน

เป็นหลัก


๒.

การถ่ายถอนนั้น

ไม่ใช่การถ่ายถอนโดยไม่มีเหตุ

ไม่ใช่ทำเฉย ๆ ให้มันถ่ายถอนเอง


๓.

เหตุแห่งการถ่ายถอนนั้น

ต้องสมเหตุสมผล


เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวา  เตสํ 

เหตํ(หมายเหตุ~เหตุง เครื่องพิมพ์ของผู้โพสต์พิมพ์สระอุไม่ได้)  ตถาคโต

เตสญฺจ  โย  นิโรโธ  จ  เอวํ  วาที  มหาสมโณ


ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ

ธรรมทั้งหลายดับไปเพราะเหตุ

พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้


๔.

เพื่อให้เข้าใจว่า

การถ่ายถอนอุปาทานนั้น

มิใช่มีเหตุและไม่สมควรแก่เหตุ

ต้องสมเหตุสมผล


๕.

เหตุได้แก่

สมมติบัญญัติขึ้น

แล้วหลงตามอาการนั้น


เริ่มต้นด้วยการสมมติตัวของตนก่อน

พอหลงตัวของเราแล้ว

ก็ไปหลงคนอื่น


หลงว่าเราสวยแล้ว

จึงไปหลงผู้อื่นว่าสวย


เมื่อหลงตัวของตัวและผู้อื่นแล้ว

ก็หลงวัตถุข้างนอกจากตัว


กลับกลายเป็น

ราคะ  โทสะ  โมหะ


๖.

แก้เหตุ

ต้องพิจารณากรรมฐาน ๕

คือ  ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง

ด้วยสามารถแห่งกำลังของสมาธิ


เมื่อสมาธิชั้นต่ำ

การพิจารณาก็เป็นญาณชั้นต่ำ


เมื่อเป็นสมาธิชั้นสูง

การพิจารณาก็เป็นญาณชั้นสูง


แต่อยู่ในกรรมฐาน ๕


๗.

การสมเหตุสมผล

คือคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั่น

จึงจะหายคัน


คนติดกรรมฐาน ๕

หมายถึงหลงหนังเป็นที่สุด

เรียกว่าหลงกันตรงนี้

ถ้าไม่มีหนังคงจะวิ่งกันแทบตาย


เมื่อหลงกันที่นี่

ก็ต้องแก้กันที่นี่


คือเมื่อกำลังสมาธิพอแล้ว

พิจารณาก็เห็นความจริง

เกิดความเบื่อหน่าย

เป็นวิปัสสนาญาณ


๘.

เป็นการเดินตามอริยสัจ

เพราะเป็นการพิจารณาตัวทุกข์


ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า


ชาติปิทุกข์  ชราปิทุกข์  พยาธิปิทุกข์  มรณัมปิทุกข์

ใครเกิด  ใครแก่  ใครเจ็บ  ใครตาย

กรรมฐาน ๕

เป็นต้น

ปฏิสนธิเกิดมาแล้ว  แก่แล้ว  ตายแล้ว


จึงได้ชื่อว่า

พิจารณากรรมฐาน ๕

อันเป็นทางพ้นทุกข์

เพราะพิจารณาตัวทุกข์จริง ๆ


๙.

ทุกขสมุทัย  เหตุเกิดทุกข์

เพราะมาหลงกรรมฐาน ๕ 

ยึดมั่นจึงเป็นทุกข์


เมื่อพิจารณาละได้

เพราะเห็นตามความเป็นจริง

สมคำว่า


รูปสฺสมึปิ  นิพฺพินฺทติ 

เวทนายปิ  นิพฺพินฺทติ

สญฺญายปิ  นิพฺพินฺทติ

สงฺขาเรปิ  นิพฺพินฺทติ

วิญฺญาณสฺสมึปิ  นิพฺพินฺทติ


เมื่อเบื่อหน่ายในรูป (กรรมฐาน ๕)

เป็นต้น

แล้วก็คลายความกำหนัด


เมื่อเราพ้น

เราก็ต้องมีญาณทราบชัด

ว่าเราพ้น


๑๐.

ทุกขนิโรธ  ดับทุกข์

เมื่อเห็นกรรมฐาน ๕

เบื่อหน่ายได้จริง


ชื่อว่า

ดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น


เช่นเดียวกับ

ท่านสามเณรสุมนะ

ศิษย์ของท่านอนุราช


พอปลงผมหมดศีรษะ

ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์


๑๑.

ทุกขคามินีปฏิปทา  ทางไปสู่ที่ดับ

คือการเป็นปัญญาสัมมาทิฐิ

ปัญญาเห็นชอบ


เห็นอะไร

เห็นอริยสัจ ๔

ได้แก่

ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค


การเห็นจริง  แจ้ง  ประจักษ์

ด้วยสามารถแห่งสัมมาทิฐิ

ไม่หลงคติสุข

มีสมาธิเป็นกำลัง

พิจารณากรรมฐาน ๕

ก็เป็นองค์มรรค

คัดลอกจาก...

หนังสือแก้วมณีอีสาน  หน้า ๘-๙
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/07/2010 เวลา : 12.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อนุโมทนาสาธุทุกท่านค่ะ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
รูปสมมุตินามสมมุติ วันที่ : 24/07/2010 เวลา : 04.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/appreciation
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.ความคิดเห็นที่ 14 (0)
รูปสมมุตินามสมมุติ วันที่ : 24/07/2010 เวลา : 03.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/appreciation
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.


ขอบคุณค่ะ ..

ขออานิสงค์จงมีแด่คุณป้าอักษฯด้วยเถิด ...

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
รูปสมมุตินามสมมุติ วันที่ : 24/07/2010 เวลา : 03.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/appreciation
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.


สาาธุ ...

.....

หลงไปตามสมมุติ ..

_/|\_ _/|\_ _/|\_

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/03/entry-1
กลัววววววววววววววววววววววววววว


ล้อเล่นค่ะ
ลงมาบ้างก็ดีนะคะ
จะได้คลายความเห็นว่างามในรูปลงได้บ้างวันนี้
ชาติ สมชาย พัชรา
ไปวัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร
เห็นว่าจะเลยไปกราบพระธาตุพนมกันก่อนด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ละรูปละนาม วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 20.24 น.
"ชีวิตผ่าน...ไปเหมือนฟ้าแลบ"


ขอบพระคุณครับ
ลงรูปแบบนี้มั่งจะเป็นไรไหมน๊อ...


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 20.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อิ อิ
ต่อให้น้องปาล์ม
นามรูปังอนิจจัง นามรูปังทุกขัง นามรูปังอนัตตา


ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า
หนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย
ถึงรู้มากไม่มีปากลำบากตาย
มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ
ถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามาก
ไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้าน
เหมือนเต่าฝังนั่งซื่อฮื้อรำคาญ
วิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าที
ใครช่างพูดพลิกแพลงเหมือนแรงมาก
คนนิยมลมปากมากเจียวพี่
ถึงรู้น้อยถ้อยคำให้ขำดี
คงเป็นที่สมคเนที่เฉโก

ไปค้นจากเวปมาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ละรูปละนาม วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 18.51 น.
"ชีวิตผ่าน...ไปเหมือนฟ้าแลบ"


เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา


สวัสดีครับ ป้าอัก
มีเรื่อง จะถามหน่อยครับ
เมื่อก่อนหลวงพ่อปลื้ม จะสอนลุกศิษบ่อยๆว่า
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โบราณว่า
หนังสือตรี มีปัญญา ไม่เสียหลาย
แต่ผมจำท่อนหลังๆได้ไม่ชัดเจน ครับ เลยจะถามว่าป้าอัก ยังพอ จำท่อนต่อหลังๆได้ไหม ครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พ.พระทองคำ วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamamamakakakananananakorn
makanakorn

ครับ
มันติดอยู่ตรง "หนัง" นี้ละครับ
การปฏิบัติ จึงไม่ก้าวหน้า
หนังที่ห่อหุ้มอวัยวะ สิ่งปฏิกูล
ครับ ยังติดอยู่ครับ
จะ "ปฎิบัติ" ต่อไป
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 6 (0)
times วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 15.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 5 (0)
times วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 14.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 4 (0)
times วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 14.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
times วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 14.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
times วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 1 (0)
khox วันที่ : 23/07/2010 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

สวัสดีตอนบ่ายครับ เพิ่มมีโอกาสเข้าคอมครับ

อ่านจบแล้ว ขอบคุณมากๆ ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]