• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1097
  • จำนวนผู้ชม : 918082
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1656 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 8275 , 11:44:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน อาโป , sunnylittle และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย

พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/somdej-13-01.htm
พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย (๑-๒)

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/somdej-13-03.htm
พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย (๓)

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/somdej-13-04.htm
พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย (๔)

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/somdej-13-06.htm
พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย (๖)

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/somdej-13-07.htm
พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย (๗)

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/somdej-13-08.htm
พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย (จบ)


เชิญชวนร่วมกันสวด

พุทธชยมงคลคาถา

๑.
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิฯ

( พระจอมมุนี
ได้เอาชนะพระยามาร
ผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ
มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง
ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )

๒.
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

( อนึ่งพระจอมมุนี
ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ
ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน
มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร
ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง
ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )

๓.
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

( พระจอมมุนี
ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี
ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้าย
ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า
ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )

๔.
อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

( พระจอมมุนี
ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์
จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล
ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ
ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )

๕.
กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

( พระจอมมุนี
ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา
ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์
เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง
ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม
คือ ความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย ในท่ามกลางหมู่ชน,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )

๖.
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

( พระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา
ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์
ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์
มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก
ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )

๗.
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธีนา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

( พระจอมมุนี
ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ
ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก
ด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส
แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช
ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )

๘.
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทะพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

( พระจอมมุนี
ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม
ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์
ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น
เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด
ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ )


เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

( บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน
สวดและระลึกถึงพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน
บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้
และเข้าถึงความหลุดพ้น
คือ
พระนิพพานอันบรมสุข
นั้นแลฯ )

บทสวดถวายพรพระ ทำนองสรภัญญะ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖


ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท- ธวิสุทธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตระสมา- ธิ ณ โพธิบัลลังก์

ขุนมารสหัสสะพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีรีเมขละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ กะละคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพหุหปาน พระสมุททะนองมา

หวังเพื่อผจญวรมุนิน- ทะสุชินนะราชา

พระปราบพหลพยุหะมา- ระมะเลืองมลายสูญ

ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมละไพบูลย์

ทานาทิธรรมะวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม

ด้วยเดชะสัจจะวจนา และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม ชยสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ อริแม้นมุนินทร


บทสวดชัยยะมงคลคาถา บทสวดชัยน้อย


...บทสวดนี้ชื่อ จุลชัยยะมงคลคาถา หรือชัยมงคลคาถา
หรือในท้องถิ่นอีสานเรียนสวดไชยน้อย
ประพันธ์ในสมัยล้านช้างร่มขาว ประเทศลาว
โดยพระมหาปาสมันตระมหาเถร
ว่าด้วยชัยชนะของพุทธเจ้า
ต่อเทพพรหม ครุฑ นาค ปีสาจ ฯลฯ และอวมงคลทั้งหลาย

นิยมสวดในยุคสมัย หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบ
ปัจจุบันนี้มีสวดเพียงไม่กี่ที่
ในอีสานจะเห็นสวดที่วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
หรือวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี
ตามวัดสายหลวงปู่ที่กล่าวมาแล้ว...

ถ้ามีศึกสงคราม หรือมีความยุ่งยากในบ้านเมือง หรือแม้แต่ในครอบครัว
ให้สาธยายมนต์บทนี้เป็นประจำ
จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้


บทสวดชัยยะมงคลคาถา บทสวดชัยน้อย

นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ประสิทธิ ปะสีเทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุทา ภูตุง คังกา จะ สะพรัหมา ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุเต

ชัยยะ ชัยยะ
ธ รณี ธ รณี อุทะธิ อุทะธิ นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ
คะคน ละตน ละนิสัย นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ
คัมภี ระ โสมภี นาเคน ทะนาคี ปิ ศาจ จะ ภู ตะกาลี
ชัยยะ ชัยยะ
ทุน นิมิต ตะ โรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทา ทา นะมุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ
วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา
ชัยยะ ชัยยะ
จัม ปาทินา คะ กุละคัณโถ

ชัยยะ ชัยยะ
คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุ ชง สีหะ เพียคฑะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ
วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนะสุทธิ น ระดี

ชัยยะ ชัยยะ
สุขา สุขา ชีวี
ชัยยะ ชัยยะ
ธ ระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ
ธ ระณี สาน ติน สะทา

ชัยยะ ชัยยะ
มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค
ชัยยะ ชัยยะ
วะรุณ ณะยักเข

ชัยยะ ชัยยะ
รักขะเส สุระภุ ชะเตชา
ชัยยะ ชัยยะ
พรัหมเมณ ทะคะณา

ชัยยะ ชัยยะ
ราชา ธิราช สาชชัย
ชัยยะ ชัยยะ
ปะฐะวิง สัพ พัง

ชัยยะ ชัยยะ
อะระหันตา ปัจเจ กะพุทธะสา วัง
ชัยยะ ชัยยะ
มะเห สุโร หะโร หะริน เทวา

ชัยยะ ชัยยะ
พรัหมา สุรักโข
ชัยยะ ชัยยะ
นาโค วิรุฬ หะโก วิรู ปักโข จัน ทิมา ระวิ

อินโท จะ เวนะ เตยโย จะกุเว โร วะรุโณ ปิ จะ
อัคคิ วาโย จะ ปา ชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
อัฏฐา ระสะ มะหา เทวา สิทธิตา ปะสะอา ทะโย
อิสิ โน สา วะกา สัพ พา ชัย ยะ ราโม ภะวัน ตุเต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
เอเต นะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะมัง คะลัง

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยะตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัย ยะตะทา อินทะ คะณา มะเห สิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา เทวะ คะณา มะเห สิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มันเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา นาคะ คะณา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตาชัยยะตะทา สะพรัหมะคะณา มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก กะยานัง นันทิ วัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
อะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร
อะภิเสเก สัพ พะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโม ทะติ
สุนักขัตตัง สุมัง คะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง

สุกขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ

เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสา สะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เยเทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัต ตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพ พะทา
กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง

อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง

คำแปลจากหนังสือสวดมนต์ของวัดธรรมมงคล


บทสวดพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้า เหนือหมู่มารทั้งปวง
ทั้งล่วงพ้นอำนาจท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ และเป็นชัยชนะเหนือเทวดาทุกๆ ชั้น
ทั้งเป็นชัยชนะอมนุษย์ ยักษ์ ภูติผีปีศาจ อาวุธทั้งหลายก็ทำอันตรายไม่ได้
ทั้งชัยชนะพญานาคราช ทั้งพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระพรหม
ทั้งลม และไฟ ก็ทำอันตรายไม่ได้
ขอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ ๑๘ พระองค์ จงมารักษา
ทั้งพระฤาษี พระสาวก พระธรรม พระสงฆ์ จงมาอวยชัย
ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย
ในครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้าได้พ่ายแพ้ต่อพระรัศมีของพระพุทธเจ้า
ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
พระพรหม พระอินทร์ เทวดาทั้งหลาย ผู้มีเดชานุภาพมาก
ทั้งหมู่พญานาค หมู่พญาครุฑผู้มีศักดายิ่งใหญ่
ต่างชื่นชมชอบใจในชัยชนะของพระพุทธเจ้า ต่อหมู่มาร ณ โพธิบัลลังก์
เป็นชัยชนะที่เป็นอุดมมงคล ทั้งเป็นฤกษ์ดียามดีและขณะดี
ที่ได้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอความสวัสดีมีชัย จงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย
ขอให้ท่านจงได้รับประโยชน์และความสุข
ทั้งเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ขอให้มีอายุยืนยาว
ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ได้ดังใจประสงค์
และปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งห่างไกลความทุกข์
ขอให้ประสบสุขทั้งกายและใจ...

 

ในหลวงของแผ่นดิน

มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว
ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง
ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง
พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ
มอง พระผู้ทรงเมตตา
เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล
เมื่อยามอ่อนล้า หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ
ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง
ในหลวงของแผ่นดิน
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน
ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน
ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม
ในหลวงของแผ่นดิน
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน
ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน
ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม

ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา

ดุจฉัตรแก้วกั้นเกล้า  เหล่าทวยราษฎร์

ร่มฉัตรชาติแผ่ร่มข่มทุกเข็ญ

ฉายฉัตรส่องสุขสงบสบร่มเย็น

ฉัตรชัยเพ็ญชัยถ้วนหทัยไทยฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  บล็อกเกอร์อักษราภรณ์

๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 129 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 31/12/2011 เวลา : 22.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 128 (0)
times วันที่ : 05/12/2011 เวลา : 09.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ความคิดเห็นที่ 127 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 19/11/2011 เวลา : 09.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://www.isangate.com/dhamma/thinking_right.html

ความคิดเห็นที่ 126 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 19/11/2011 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


***อ้างอิงความคิดเห็นที่ 124
times วันที่ : 18/11/2011 เวลา : 12.52 น.
http://www.oknation.net/blog/times
วิสัชนา...

กระบี่ (กระบี่ไร้เทียมทาน)

5555
ไปถามอากู๋มา...
อากู๋...สุดยอด

ความคิดเห็นที่ 125 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 19/11/2011 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.... ถ้าเราเอาชนะตัวเอง
มันก็จะชนะทั้งตัวเอง ชนะทั้งคนอื่น ชนะทั้งอารมณ์
ชนะทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งกลิ่น ทั้งรส ทั้งโผฏฐัพพะ
เป็นอันว่าชนะทั้งหมด ...

...คัดลอกจาก...
http://www.isangate.com/dhamma/tesana.html

ความคิดเห็นที่ 124 (0)
times วันที่ : 18/11/2011 เวลา : 12.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

ปุจฉา --

จังหวัดใดไม่มีกระเทียมกิน

ความคิดเห็นที่ 123 (0)
times วันที่ : 18/11/2011 เวลา : 12.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


มอง ๆ เห็นอยู่
มอง ๆ เห็นอยู่
โอ้ นั่น งู
โอ นั่น งู
เราเดินหนี
หนีไปให้ไกลงู
หาทางให้งูไป
งูลงรู
งูลงรู..

----------

เราเดินหนี
หนีไปให้ไกลงู
หาทางให้งูไปหลวงพ่อชา ชี้ว่า ..

อารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามานี้ เหมือนกันกับงูเห่าที่มีพิษร้าย

ถ้าไม่มีอะไรมาขวาง มันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมัน

แม้พิษของมันจะมีอยู่ มันก็ไม่แสดงออก ไม่ได้ทำอันตรายเรา

เพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มัน

งูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องของงูเห่า
มันก็อยู่อย่างนั้น
.
ดังนี้ ถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้ว

ก็จะปล่อยหมดสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไป

สิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ไม่ชอบก็ปล่อยมันไป
เหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้น

ปล่อยให้มันเลื้อยของมันไปมันก็เลื้อยไป
ทั้งพิษที่มีอยู่ในตัวมันนั่นเอง

.
.
เวลาฉะหวัดยังโง่อยู่เลยจ้ะ ย่าฯ

ความคิดเห็นที่ 122 (0)
times วันที่ : 18/11/2011 เวลา : 12.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 121 (0)
times วันที่ : 18/11/2011 เวลา : 12.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


,

ความคิดเห็นที่ 120 (0)
times วันที่ : 18/11/2011 เวลา : 11.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 119 (0)
times วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 118 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 01.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 117 (0)
times วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 116 (0)
times วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times
เจ้าชายน้อย..

ความคิดเห็นที่ 115 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 114 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


...

ความคิดเห็นที่ 113 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เจ้าชายน้อย...

ความคิดเห็นที่ 112 (0)
times วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


งุ้ยยย..

ทำยังไง ๆๆๆ

น่ารัก ๆ ๆ


ความคิดเห็นที่ 111 (0)
times วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เพียงอดทน อดกลั้น เพียรประกอบ
สัมมาชอบ มัชฌิมา มาสนอง
อริยมรรค ทางเอก จักเรืองรอง
สุดครรลอง ปลายฟ้า พิสุทธิ์ธรรม
-ย่าฯ-

ความคิดเห็นที่ 110 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 109 (0)
times วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 108 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://www.youtube.com/watch?v=RGh8IpBg4wY&feature=related
Jonathan Livingston Seagull - Skybird

ความคิดเห็นที่ 107 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 106 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/11/2011 เวลา : 00.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 102
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.48 น.
http://www.oknation.net/blog/times


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 105 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times
เวลาสวัสดิื กลัวการแกะด้าย มากกก

ความคิดเห็นที่ 104 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


๑๐๐++ ความเห็น

บ้านบวมแว้วววว

ความคิดเห็นที่ 103 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


คห ๑๐๐

อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 102 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

....
ทานอาหารเสร็จ...
ยังไม่ได้นำจากที่ทานไปล้างไปทันที
นั่งทำคอมพ์ต่อไปประมาณ ๑๕ นาที

ขณะล้าง..
คราบอาหาร ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ คราบน้ำมัน
เริ่มจับแข็งกับจาน..

มองไปว่า..
หากไม่นั่งแช่ทำคอมพ์..
ไม่ทิ้งเวลาไว้นานเกิน
คราบเหล่านั้นก็จะไม่จับแข็งที่จาน
จะล้างได้ง่ายกกว่า..

กิเลสก็เช่นกัน..
หากกิเลสเกิด..
หากไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน..
ก็จะไม่ทำให้กิเลสทับถม จับแน่น
อาจทำให้ขัด เกลา ทำความสะอาดจิตใจได้ง่ายขึ้น...ความคิดเห็นที่ 101 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เจริญธรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 100 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


....
วันนี้ถักผ้า
จะไปห่มเจดีย์ครูบาอาจารย์
ขณะถัก...
ด้ายหลุดออกมาแล้วพันกันยุ่ง
ใช้เวลาแกะอยู่นาน
ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมตัดด้ายเด็ดขาด
ก็แกะได้สำเร็จค่ะ
พอถักไปได้อีกพักใหญ่
ด้ายหลุดออกมาอีก...
คราวนี้รีบวางไม้นิต
เห็นที่ตรงต้นกลุ่มด้ายที่หลุดออกมา
พันกันอยู่นิดนึง
ก็สางตรงนั้นออก...
ใช้เวลาแค่กระพริบตาเองค่ะ
เปรียบเทียบดู
ครั้งแรกนั้นใจร้อนไม่สังเกตรายละเอียดของด้ายว่าพันกันอย่างไร
จับมาดึง ๆ สาง ๆ แกะ ๆ
เลยยุ่งไปกันใหญ่
ต้องใช้เวลามากมาย
อืมมม
แค่มองให้ทัน
จับเหตุแห่งปัญหาได้
เรียกว่า...
แทบจะไม่เสียเวลาเลย...

ความคิดเห็นที่ 99 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เจริญธรรม...

ความคิดเห็นที่ 98 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 97 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 96 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 95 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


คห ๙๒

สาธุ ค่ะ

ธรรม..พิสุทธิ์..

ความคิดเห็นที่ 94 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


บ่วง...
รัด...

ความคิดเห็นที่ 93 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


แม่ลูก..รัก

ความคิดเห็นที่ 92 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 88
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.25 น.
http://www.oknation.net/blog/times


ไม่...
ทั้งสองตัวเลือก...

ความคิดเห็นที่ 91 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 23.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesขอบคุณงัฟฟฟ

ความคิดเห็นที่ 90 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 89 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 88 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times
ตะเองอยู่นอกหรือในกระจกอ่า

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 86 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 85 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 84 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 83 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 82 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 81 (0)
times วันที่ : 14/11/2011 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


๑.
พระยามารตั้งทัพพร้อมจับศึก
ร้องก้องกึกจะรานหาญดีสิ้น
ด้วยบารมีธรรมทานจอมมุนินทร์
อริร้ายพ่ายพังภินท์ถอยสิ้นไป

๒.
ครั้งหนึ่ง อาฬวกยักษา
ทูลองค์พระศาสดา โดยขับไส
ด้วยองค์ขันติธรรมสถิตย์นัย
ยักษาปราชัยพระบารมี

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
times วันที่ : 13/11/2011 เวลา : 22.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 79 (0)
times วันที่ : 13/11/2011 เวลา : 22.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


......ค่าน้ำนม............


ความคิดเห็นที่ 78 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 13/11/2011 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 76
times วันที่ : 13/11/2011 เวลา : 20.22 น.
http://www.oknation.net/blog/times


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
times วันที่ : 13/11/2011 เวลา : 21.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


คห ๗๕

สาธุ สาธุ สาธุ


ความคิดเห็นที่ 76 (0)
times วันที่ : 13/11/2011 เวลา : 20.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


๑.

พระยามารตั้งทัพพร้อมจับศึก
ร้องก้องกึกจะรานหาญดีสิ้น
ด้วยบารมีธรรมทานจอมมุนินทร์
อริร้ายพ่ายพังภินท์ถอยสิ้นไป

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 12/11/2011 เวลา : 18.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ชีวิตนี้สำคัญนัก...จงเลือกให้ดีเถิด

*-*-*-*

ชีวิตนี้น้อยนัก...

พึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญา

ให้เป็นทางไปสู่ชีวิตข้างหน้าที่ยืนนาน

ให้เป็นสุคติที่ไม่มีกาลเวลาหาขอบเขตมิได้

โดยยึดหลักสำคัญ

คือ

ความกตัญญูกตเวที

ต่อบิดามารดา

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้มั่นคงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเถิด

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ชีวิตนี้น้อยนัก

แต่..."ชีวิตนี้สำคัญนัก"

เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก

จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย

เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น

พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี

แล้วจงเลือกเถิด....เลือกให้ดีเถิด.

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 20.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 20.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 72 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 20.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 70
ชลัยย์มาศ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 23.20 น.
http://www.oknation.net/blog/chalaimas

อนุโมทนาสาธุ
เจริญธรรมยิ่ง ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
times วันที่ : 11/11/2011 เวลา : 15.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 70 (0)
ชลัยย์มาศ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 23.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalaimas


สาธุ ค่ะ

มาฟังสวดวันพระใหญ่...วันเพ็ญเดือนสิบสอง...

คุณป้าอักฯ สบายดี นะคะ...มีอารมณ์แจ่มใส..ห่างไกลความเศร้าหมอง คะ

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เหมือนมาม่าจริง ๆ ด้วย
คิดได้ไงอ่า

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ขอโทษฮับ

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 65
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 19.56 น.
http://www.oknation.net/blog/timesความคิดเห็นที่ 66 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 65 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 19.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesคห ๖๔

เวลาสวัสดิ์มองเป็นมาม่าอ่ะค่ะ ทีแรก แฮ่ แฮ่


ความคิดเห็นที่ 64 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 63 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 19.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 62 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 61
ชบาตานี วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 12.48 น.
http://www.oknation.net/blog/chabatani

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
ชบาตานี วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ
ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 12.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

ขีดเขียน..ป้ายสี..ระบาย
จุดต้น..ทับหาย..ไม่เห็น
หากกรรม..จัดส่ง..ชัดเจน
เผย..เร้น..ยากลี้หนีพ้น

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 12.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 58 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 10.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


พี่เซน หนอนพี่ และ น้องหนอนแฝด

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 56 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
times วันที่ : 10/11/2011 เวลา : 07.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ณ โค้งรุ้งที่ปลายคุ้งฟ้า
มีรัก ศรัทธา และไออุ่น
ห้อมห่มทุกอณู..ละมุน
..วางวุ่น..ซบร่าง..บนทางดิน

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
times วันที่ : 08/11/2011 เวลา : 20.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 53 (0)
อาโป วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 20.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


.

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 19.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
times วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

ขอน้อมบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ..
ผู้ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ทรงพระเมตตาชี้ทางสัมมาให้เหล่าเวไนยสัตว์
ได้บำเพ็ญเพียรและปฏิบัติตาม
อันเป็นทางออกจากกิเลสและกองทุกข์
ออกจากภัยในวัฏฏะสงสาร
(กราบ*กราบ*กราบ)

เวลาสวัสดิ์

ขอบพระคุณผู้ให้ธรรม..
ขอกุศลผลบุญจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
จงมีแด่คุณพ่อคุณแม่ (ทุกท่าน)
ย่าฯ อาโป คิว และกัลยาณมิตรทุกท่าน
พ้นอุปสรรค ข้อข้องขัดในการปฏิบัติธรรม และ
ให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นจวบที่สุดแห่งการพ้นทุกข์

(กราบ กราบ กราบ)

เวลาสวัสดิ์

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://www.baanjomyut.com/pratripidok/boon/04.html

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อใกล้จะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานอีก 3 เดือน
ได้ทรงปลงอายุสังขาร
แล้วตรัสสอนพระอานนท์พร้อมหมู่ภิกษุทั้งหลายว่า

"อานนท์ ตถาคถได้เคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่า
สัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น
สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่า
การที่จะขอให้
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นแล้ว ที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้ว
และที่จะต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดา
ว่าอย่าฉิบหายเลย
ดังนี้ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะมีได้ เป็นได้

การปรินิพพานของเราตถาคตจักมีในกาลไม่นานเลย
ถัดจากนี้ไปอีก 3 เดือน

ทั้งที่เป็นพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและยากจน
ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้า
เปรียบเหมือน
ภาชนะ ดินที่ช่างหม้อได้ปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกและที่ยังดิบ
ล้วนแต่มีการแตกทำลายไปในที่สุดฉันใด
ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น

วัยของเราแก่หง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้ว
เราจักต้องละพวกเธอไป
ที่พึ่งของตนเอง เราได้ทำแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย
เธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีล
มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด
ในธรรมวินัยนี้
ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาท
ก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้"

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 15.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด

คำว่าชีวิตในทางพุทธศาสนาประกอบไปด้วยธาตุขันธ์ของมนุษย์นั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงบัญญัติว่า
ประกอบด้วย ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือรูปนาม กายใจนี้
รูปเป็นปัจจัยให้นามคือความรู้สึกนึกคิด ความจำได้หมายรู้

ความรู้ทางอายตนะภายในทั้ง ๖ ได้แก่ การรับรู้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
ล้วนต้องอาศัยร่างกาย

ส่วนว่าร่างกายรูปนี้ก็ต้องอาศัย อายตนะภายนอก ๖ คือ
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ์

ทั้งรูปแลนาม
ล้วนเป็นปัจจัยต้องพึ่งพิงอาศัยกันและกัน
จึงประกอบเป็นธาตุขันธ์ เป็นชีวิตขึ้นมา
ให้ประกอบกรรมดีก็ได้กรรมชั่วก็ได้

เมื่อเกิดมาแล้ว
ความเจ็บก็ตามมาจากธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง
ที่จะต้อง เกิดเจริญเติบโต แล้วก็ค่อย ๆ ดับสลายไปในที่สุด

คำว่าภาชนะดิน หม้อดินเผาต่าง ๆ
ที่ช่างหม้อ นำดินมาผสมกับวัตถุดิบเพื่อจะขึ้นรูปเป็นภาชนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

ตัวภาชนะดินนั้นต้องนวดต้องเผาผ่านการปรุงแต่งจนสำเร็จเป็นภาชนะดิน

ชีวิตินทรีย์ ธาตุขันธ์ อายตนะของคนเรา
ก็ประกอบมาจาก มหาภูตรูป ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ
เช่นเดียวกับการปั้นหม้อดิน

"ชีวิตของสัตว์ เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด"

ผู้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ ย่อมน้อมพิจารณาตามพุทธภาษิต
ว่าชีวิตที่ประกอบเป็นรูปนาม กายใจนี้ก็คล้ายภาชนะดิน
มีเสื่อมมีสลายไปตามกาลเวลา เมื่อถึงเวลาก็แตกทำลาย หาประโยชน์อะไรมิได้

ดังนั้น
บุคคลที่เห็นภัยของชีวิต
ไม่หลงยึดมั่นถือมั่น
ในความเที่ยง ความสุข ความเป็นตัวเป็นตนเป็นกายเป็นใจรูปนามยึดอุปาทานในขันธ์ ๕
สมควรที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน ขุทฺทกนิกาย ธรรมบทว่า

เย ปมตฺตา ยถา มตา.
ผู้ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว

คำว่าผู้ประมาท ในทางพุทธศาสนา
คือบุคคลที่ไม่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น
ตามปกติ ทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสติภาวนา
มักล่วงเกินผิดศีลกระทำ กายวาจาใจ ทุจริต

เหมือนหม้อของดินที่ปั้นไม่ดี มีรอยรั่ว รอยร้าว
นำไปใช้สอยก็ไม่ได้ประโยชน์
มีแต่จะเสียหายถูกเจ้าของขว้างทิ้งไปก่อนเวลาอันควร
เนื่องจากหมดคุณค่า หมดความดีในตนเองเช่นเดี่ยวกับภาชนะดิน

สรุปว่า
ความตาย
คนที่ตายแล้ว เหมือนคนที่ประมาทในชีวิต
ยึดถือสำคัญผิดและอุปทานว่า
ขันธ์๕ รูปนาม กายใจ
เป็นสัตว์เป็นตัวตนบุคคล
เป็นเราของเรา
เป็นตัวตนของเรา
ด้วยความไม่รู้และสำคัญผิด
อันเป็นธรรมดาสามัญตามวิสัยของโลก

การที่มีสติ มีความไม่ประมาท มีศีลธรรมประจำตนนั้น
ก็เหมือนกับคนที่ไม่ตาย ไม่ประมาท
เห็นภัยในชีวิตเป็นของน้อย เปราะบางเหมือนภาชนะดินเผา
รีบเร่งขวนขวายสร้างสมกระทำกุศลต่าง ๆ ด้วยกายวาจาใจ

กระทำเหมือนหม้อดินเผาที่
เจ้าของรู้จักใช้สอยรู้จักรักษาทำความสะอาดและระมัดระวังไม่ให้ตกแตก เสียหาย
สู่การกระทำที่ชั่ว มีทุคติเป็นที่ไป ตายจากคุณงามความดี
เหมือนหม้อดินเผาที่รั่ว อันจะทำให้ถึงคราวใช้การไม่ได้
รอวันแตกทำลายไปโดยเปล่าประโยชน์

สมดังพระพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกมาเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่า

สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ.
ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด

http://sites.google.com/site/thrrmsthanwicanthlo/dhamma/chiwit-khxng-satw-hemuxn-phachna-din-sung-lwn-mi-khwam-slay-pen-thisud
จากความเอื้ออาทรของเวลาสวัสดิ์
ที่กรุณาค้นนำธรรมะมาเติมคอมเม้นท์ที่ ๔๔ ให้สมบูรณ์
อนุโมทนาสาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 14.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เมื่อคนอยู่ในอำนาจของมาร
มารทำลายล้างความดี ใช้ไปให้ทำชั่วต่าง ๆ
คนหรือสัตว์ก็ทำตามอำนาจมาร

นี่แหละมันจึงเกิดยุ่งกันขึ้น
คนตั้งตัวไม่ได้ก็เพราะมาร
อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขก็เพราะมาร
ไม่รู้ตามเป็นจริงก็เพราะมาร

แม้เราจะยังละมารกำจัดมารไม่ได้
แต่ก็ควรจะรู้จักหน้าตาของมารไว้
เมื่อมารอะไรเกิดขึ้นครอบงำใจ
ก็มีสติระลึกได้และรู้ตัว

ท่านแสดงว่า
พระพุทธเจ้าชนะมารก็ด้วยผจญมาร
ผจญก็ต่อสู้มาร

ต่อสู้มารด้วยอะไร ?

ด้วยบารมี คือ
ทานบารมี สีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี
นี่เป็นข้อปฏิบัติโดยตรง
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
เป็นอุปการะช่วยอุดหนุน

ชนะมารชั้นต้นก็เป็นด้วยบารมีสามัญ
ชนะมารชั้นกลางก็ด้วยอุปบารมี บารมีที่จวนใกล้
ชนะมารสูงสุดก็ด้วยปรมัตถบารมี จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น

พระพุทธเจ้าชนะขันธ์
เพราะท่านไม่ยึดถือขันธ์
ไม่อยู่ในอำนาจของขันธ์

ชนะอภิสังขาร
เพราะท่านไม่อยู่ในอำนาจของความนึกคิด

ชนะมัจจุมารคือความตาย
เพราะท่านอยู่เหนือความตาย
ความตายไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่าน

ชนะเทวปุตตมาร
คือ ชนะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

ชนะกิเลสมาร มารคือกิเลส

เพราะฉะนั้น
จึงได้ชื่อว่ามารชิโน ผู้ชนะมาร
หรือ
ชิตมาโร มีมารอันพระองค์ชนะแล้ว


จาก...
http://www.oknation.net/blog/agile/2008/08/18/entry-1


ความคิดเห็นที่ 47 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 14.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะอาโป...

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
อาโป วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


http://www.oknation.net/blog/agile/2008/08/18/entry-1

.

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
อาโป วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


หากไม่หลงทรงตั้งหมั่น..นั่นว่าธาตุ
สติฯมั่นไม่ขันธวาด..ตามธาตุไหว
..รู้ดูธาตุ..ผันแปรความเป็นไป
....ดินน้ำลมไฟ..กองชีวิตอนิจจังฯ

.

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2011 เวลา : 11.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


หนึ่งชีวิตที่เกิดมา...

เลื่อนไหลไปตามวิบากกรรม...

ด้วยอธิโมกข์ศรัทธา...

นำสู่การหลงว่ารู้...

พัดพาชีวิตหนึ่งนี้...

เลื่อนไหลไปด้วยแรงกรรมใหม่...

ที่ได้กระทำแล้ว...

หลงว่ารู้...หลงว่ารู้...หลงว่ารู้...

ไปสู่ความวิบัติ...

แห่งชีวิตตนเอง...

ชีวิตที่แวดล้อมตนเอง...

ที่สุด...

ถึงชีวิตของประเทศชาติ...

ชีวิตเช่นนี้...

เป็นหายนะชีวิต...

เป็นวิบัติชีวิต...

เป็นโมฆะชีวิต...

ชีวิตเช่นนี้...

ไม่เกิดมาเสียจะดีกว่า...

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ด้วยเดชะสัจจะวจนา และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม ชยสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ อริแม้นมุนินทร

_/l\_ _/l\_ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
มะอึก วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 17.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

มนต์บทนี้ผมไม่เคยสวดครับ
แต่ตอนท้าย ๆ อยู่ในบทพาหุง...

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
times วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 12.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


(ไหว้)

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
times วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 12.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


รักษาสุขภาพนะคะ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
times วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 12.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times
จะหาภาพแมวดมดอกไม้..หาม่ายเจอ..

เจอรูปนี้..น่ารั๊ก น่ารัก,,เอามาวางให้แฝด..

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
times วันที่ : 04/11/2011 เวลา : 11.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


(ไหว้)

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
อาโป วันที่ : 03/11/2011 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


.

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
times วันที่ : 03/11/2011 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ขอแสงธรรมนำส่องทางสวัสดิ์
แจ้งปรมัตถ์ธรรมพุทธองค์ทรงชี้, ส่ง
ทุกกุศลหนุนเกื้อเอื้อทางตรง
ลุเจตน์จำนง ย่าฯวาง ทางดับทุกข์


==============

มั่นใจ..
มีศรัทธ์ในอริยสัจจ์แห่งพุทธองค์
อวยพรให้ทำชาติภพจบสิ้นลง
แทนบุษบงกราบแม่พ่อทดแทนคุณ

(ของเดิมที่ให้ย่าฯ ไว้)

กราบระลึกคุณผู้สร้าง และย่าฯ

เวลาสวัสดิ์ระลึกเสมอ..ไม่ลืมเลือน..

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 02/11/2011 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
อโรคยา วันที่ : 02/11/2011 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health108

อนุโมทนาด้วยคนครับ
เข้ากับสถาณการณ์พอดี
การสวดมนต์ ช่วยเรื่องจิตใจได้ดีมาก
ชอบมากครับ เพราะทำให้ระลึกถึงว่าเราเคยบวช

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
times วันที่ : 01/11/2011 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
times วันที่ : 01/11/2011 เวลา : 13.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เวลาสวัสดิ์ตั้งใจมากราบพี่แม่ย่าฯ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
times วันที่ : 01/11/2011 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


....

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 25
times วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 11.16 น.
http://www.oknation.net/blog/times


นิ่ง..นาน..น้อมกายจิตประชิดแนบ
ก้มกราบแทบบาทพุทธองค์ ทรงชี้, สอน
อริยสัจจธรรม รู้ แจ้ง, ทอน-
ละ ดับ ถอน อุปาทาน - สงบเย็น

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อนุโมทนาสาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
times วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ทุกท่านเลย จุ๊พพพ ๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
times วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 12.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ระลึกและขอบพระคุณกัลยาณมิตร
ผู้เมตตาให้ ส่ง ธรรมเสมอมา.....

ขอกุศลผลบุญจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา
จงมีแด่คุณพ่อคุณแม่ (ทุกท่าน)
และกัลยาณมิตรทุกท่าน
พ้นอุปสรรค ข้อข้องขัดในการปฏิบัติธรรม และ
ให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นจวบที่สุดแห่งการพ้นทุกข์

(กราบ กราบ กราบ)

เวลาสวัสดิ์

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
times วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 11.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


นิ่ง..นาน..น้อมกายจิตประชิดแนบ
ก้มกราบแทบบาทพุทธองค์ ทรงชี้, สอน
อริยสัจจธรรม รู้ แจ้ง, ทอน-
ละ ดับ ถอน อุปาทาน - สงบเย็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
times วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ขอบคุณ ย่า และ อาโป ค่ะ

เวลาสวัสดิ์

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
times วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 20 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เอนทรี่นี้...
ต้องกราบขอบพระคุณ
ข้อมูลธรรมบรรยายของสมเด็จพระสังฆราชที่คุณอาโปส่งให้
และ
แหล่งยูทูปธรรมะที่ครูผีเสื้อสื่อผ่านมา

อนุโมทนาสาธุทั้งสองท่านค่ะ
ที่เอื้อธรรมทานให้ย่าและเวลาสวัสดิ์
ด้วยน้ำใจอันงามตลอดมาและตลอดไป

สาธุ สาธุ สาธุ
_/l\_ _/l\_ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 14
ชลัยย์มาศ วันที่ : 29/10/2011 เวลา : 21.08 น.
http://www.oknation.net/blog/chalaimas

สาธุ สาธุ สาธุ

สวัสดีค่ะคุณชลัยย์มาศ

ดีใจจังที่คุณชลัยย์มาศชอบ
สวดมนต์กันค่ะ
ป้าอักฯเพิ่งหัดสวด
จำได้แค่สามบทแรก
แถมยังจำได้แบบไม่แม่นยำอีกค่ะ
ตอนนี้สวดคืนละสามจบทุกคืน
ยังต้องดูโพยอยู่ค่ะ

รักษาสุขภาพมาก ๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 11
อิมกุดั่น วันที่ : 28/10/2011 เวลา : 07.51 น.
http://www.oknation.net/blog/im
...ต้นไม้คือชีวิต...


สวัสดีค่ะคุณป้าอิม
ชีวิตที่ต่างแดน...สุขสบายดีนะคะ
คิดถึงเสมอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 13
times วันที่ : 29/10/2011 เวลา : 19.30 น.
http://www.oknation.net/blog/times

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 6
อาโป วันที่ : 26/10/2011 เวลา : 03.37 น.
http://www.oknation.net/blog/agile

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2011 เวลา : 08.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 5
chailasalle วันที่ : 26/10/2011 เวลา : 02.59 น.
http://www.oknation.net/blog/chailasalle


อนุโมทนาสาธุค่ะ
_/l\_

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ชลัยย์มาศ วันที่ : 29/10/2011 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalaimas


สาธุ ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญด้วย นะคะ

บทสวดพาหุง..มหากา ฯ เป็นบทสวดมนต์ที่ชอบสวด
บทหนึ่งคะ...

1. พาหุงมหาการุณิโก...วัดพระปฐมเจดีย์
2. พาหุง อินเดีย
3. บทสวดชัยมงคลคาถา(ชัยน้อย)
4. จุลชัยยะมงคลคาถา : ตัวธรรมอีสาน

บทสวดมนต์ทั้ง สี่ ลักษณะ ถูกกับจริต ตัวเองมากที่สุด คะ
คุณป้าอักฯ

สบายดี นะคะ....ขอให้คุณป้าอักฯแข็งแรงทั้งกายและใจ ..
ทุกทิวาราตรี คะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
times วันที่ : 29/10/2011 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

live and learn

http://www.youtube.com/watch?v=lBQ8Pu-Ql7I

เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ
ความสุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
times วันที่ : 28/10/2011 เวลา : 10.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ดาวเรือง..เรืองรุ่งเรื้อง..เรืองรอง
เพียงหนึ่งมิเป็นสอง..โศกสรด
ลายรุ้งเรื้องพาดฟ้า..งามงด
แจ้งหมดสองฝั่งฟาก..ทางเดียว

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 28/10/2011 เวลา : 07.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

11:44:44 น. ....

สาธุค่ะ ขอบพระคุณที่ให้แต่สิ่งดีๆ ค่ะ คุณป้าอัก


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
times วันที่ : 27/10/2011 เวลา : 17.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 9 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 27/10/2011 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


พระแก้วขาวหรือพระเสตังคมณี
เป็นพระพุทธรูปที่นับถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
สามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายและอำนวยความสุขสวัสดิ์มงคลแก่ผู้ที่เคารพสักการะ
และได้ปรากฏว่าในอดีตกาลเป็นพระพุทธรูปสำหรับบูชาประจำพระองค์ของพระนางจามเทวี
ปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัย
และพระเจ้าเมงรายมหาราช(หรือพระเจ้ามังราย) ปฐมวงศ์เมงราย ผู้สถาปนาอาณาจักรลานนาไทย
และกษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัยและนครเชียงใหม่ ในยุคต่อๆมา
ก็นับถือเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำพระองค์ทั้งสิ้น

พระพุทธรูป พระเสตังคมณี หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าพระแก้วขาว
เป็นพระพุทธรูปที่แกะจากผลึกหินใสสีขาว
ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร สูงประมาณ 15 เซนติเมตร
ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ สังฆาฏิเฉียงยาวจรดพระนาภี
เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ มีอายุตามตำนานเกินกว่าพันปี
พระเศียรหุ้มด้วยทองคำ เป็นพระศก และพระเกตุมาลา
ประดิษฐานบนฐานไม้จันทร์บุหุ้มด้วยแผ่นทองคำ
ใต้ฐานมีแผ่นทองคำจารึกปิดไว้คำจารึกความว่า
ฐานนี้พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่กับเจ้าทิพยเกสรพระชายา
พร้อมด้วยพระโอรส พระธิดา เจ้าราชภาคิไนย เจ้าอุบลวัณณา และพระราชวงศ์
สร้างอุทิศถวายเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2416่

ตามตำนานกล่าวว่า
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานล่วงไปแล้ว 700 ปี
ในวันเพ็ญเดือน 7 สุเทวฤาษี ได้นำเอาดอกจำปา 5 ดอกขึ้นไปบูชาพระจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ได้พบปะสนทนาด้วยพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์ได้บอกแก่ สุเทวฤาษีว่า
ปีนี้ในเดือนวิสาขะเพ็ญ ที่ลวะรัฎฐจะสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยแก้วขาว
ครั้นสุเทวฤาษีกลับจาก ดาวดึงส์เทวโลกแล้ว จึงไปสู่เมืองละโว้
ขณะนั้นพระยารามราชเจ้าเมืองละโว้กับพระกัสสปเถรเจ้าปรารภการ ที่จะสร้างพระแก้ว
ซึ่งพระอรหันต์ ไปได้แก้วขาวบริสุทธิ์บุษยรัตน์มาจาก จันทเทวบุตรแล้ว
ขอพระวิศณุกรรมมาเนรมิต สำเร็จรูปเป็นองค์พระพุทธปฏิมากร
สุเทวฤาษี และฤาษีอื่นๆก็ได้ไปประชุมช่วยในการสร้างพระด้วย
เมื่อสำเร็จแล้วจึงได้บรรจุพระบรมธาตุ 4 องค์
ไว้ในพระโมลี (กระหม่อม) 1 องค์ พระนลาต (หน้าผาก) 1 องค์ พระอุระ (หน้าอก) 1 องค์ พระโอษฐ์ (ปาก) 1 องค์ รวม 4 แห่ง

เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระแก้วขาวจึงได้ประดิษฐานที่เมืองละโว้มาเป็นเวลาช้านาน
จนกระทั่งสุเทวฤาษีสร้างนครหริภุญชัยขึ้นแล้ว
จึงได้เชิญเสด็จพระแม่เจ้าจามเทวี พระราชธิดาพระเจ้ากรุงละโว้มาครองนครหริภุญชัย
พระแม่เจ้าจามเทวีจึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวมาเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำพระองค์
พระแก้วขาวจึงประดิษฐาน ณ นครหริภุญชัยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี

พญามังราย ได้ยึดครองนครหริภุญชัยได้ใน พ.ศ.1824 และได้เผาเมือง
ต่อมาพญามังรายได้เสด็จตรวจความเสียหาย พบว่าหอพระในพระราชวังไม่ได้ถูกเพลิงไหม้
เมื่อทอดพระเนตรดูพบว่าพระแก้วขาวประดิษฐานอยู่ ณ ที่หอพระ
จึงเกิดพระราชศรัทธาและอัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐานยังที่ประทับของพระองค์
และบูชาเป็นพระพุทธรูปพระจำพระองค์

เมื่อพญามังรายสร้างนครเชียงใหม่เป็นราชธานีในปี พ.ศ.1839
จึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐานในพระราชวัง คือบริเวณวัดเชียงมั่นในปัจจุบัน
จนกระทั่งในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ลำดับที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย
ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ได้โปรดฯ ให้สร้างหอพระแก้วมรกต (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) และพระแก้วขาว
ตามอย่างโลหะปราสาทของกรุงลังกาไว้ในพระอารามราชกุฎาคารเจดีย์ หรือวัดเจดีย์หลวง

ประมาณ พ.ศ.2035 ในรัชสมัยพระยอดเชียงรายครองนครเชียงใหม่
มีคนร้ายขโมยพระแก้วขาวไปถวายกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
พระยอดเชียงรายจึงยกทัพติดตามไปอัญเชิญพระแก้วขาวกลับมาประดิษฐานที่นครเชียงใหม่ตามเดิม

พ.ศ.2089 พระแก้วขาวตกไปอยู่กับอาณาจักรล้านช้างเป็นเวลากว่า 225 ปี
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกทัพไปปราบล้านช้างสำเร็จ
จึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐาน ณ วัดเชียงมั่น
อันเป็นที่ซึ่งพญามังรายทรงมีพระราชศรัทธาอัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐานเป็นครั้งแรก

พระแก้วขาวหรือพระเสตังคมณีประดิษฐานเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครเชียงใหม่
จึงได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ซ่อมแซมอยู่เสมอ
ในปี พ.ศ.2416 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
ได้เป็นประธานในการสร้างแท่นแกะสลักด้วยไม้แก่นจันทน์หุ้มด้วยทองคำหนัก 300 บาท 3 ซีก
เจ้าราชภาคินัยและเจ้าอุบลวัณณา สร้างฉัตรทองคำถวายหนัก 100 บาท
พร้อมกับจารึกบนแผ่นทองคำใต้แท่นพระเป็นภาษาล้านนาไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาฉัตรทองคำได้หายไปคงเหลือแต่ที่ปักแกนก้านฉัตรเท่านั้น

ปี พ.ศ.2539 นครเชียงใหม่มีอายุครบ 700 ปี จึงได้มีการบูรณะฐานพระแก้วขาว
เนื่องจากได้มีการอัญเชิญพระแก้วขาวออกมาให้ประชาชนสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี
ทำให้เนื้อไม้แก่นจันทน์บวมขยายออก มีผลให้แผ่นทองคำที่หุ้มอยู่ปริแตก
นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างฉัตรทองคำน้ำหนัก 123 บาท
ประดับเพชร 9 เม็ด และพลอยอีก 37 เม็ด ถวายแด่พระแก้วขาวด้วย

_/l\_ _/l\_ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 27/10/2011 เวลา : 12.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
times วันที่ : 26/10/2011 เวลา : 13.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงของเราในเรื่องการทำความดี มาเปรียบ ณ ที่นี้ ความตอนหนึ่งว่า

"...ความดีนี้ ไม่ต้องแย่งกัน ความดีนี้ ทุกคนทำได้ เพราะความดีนี้ทำแล้วก็ดีตาม คำว่า "ดี" นี้ ดีทั้งนั้น ฉะนั้น ถ้าช่วยกันทำดี ความดีนั้นก็จะใหญ่โต จะดียิ่ง ดีเยี่ยม..."

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อาโป วันที่ : 26/10/2011 เวลา : 03.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
chailasalle วันที่ : 26/10/2011 เวลา : 02.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

ชอบมากเลยครับ กำลังหาแหล่งดีดี เพื่อถอดเสียงไว้ฟังระหว่างขับรถ ..ขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 25/10/2011 เวลา : 22.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


_/l\_

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 25/10/2011 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 2
TheSuphan วันที่ : 25/10/2011 เวลา : 21.11 น.
www.facebook.com/thesuphanสาธุค่ะ
ได้บุญทั้งหมดร่วมกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
TheSuphan วันที่ : 25/10/2011 เวลา : 21.11 น.
www.facebook.com/thesuphan

สาธุ

ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้จากการนำมาเผยแพร่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
times วันที่ : 25/10/2011 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]