• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1119
  • จำนวนผู้ชม : 1024453
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1900 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2556
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3646 , 22:58:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน อาโป , พอเพียงที่เพียงพอ และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

 

 http://www.oknation.net/blog/panuwat838084/2010/04/07/entry-1

 

 

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

 

สยามะเทวาธิราชา        เทวาติเทวา มหิทธิกา

เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ         อาโรคะเยเนะ สุเขนะ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

สยามะเทวานุภาเวนะ     สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา      โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ       วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง              โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ           โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ     ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

  

คำแปล คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

  

พระสยามเทวาธิราช

เป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย

ทรงมี มหิทธิฤทธิ์

ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทย

โดยให้ปราศจากโรคาพาธ อุปะทวะอันตราย ความพินาศทั้งหลาย

ขอให้ประเทศไทย

มีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้

ขอจงประทานความสุขสวัสดี

จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช

ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ

และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ ทรัพย์ ลาภ

ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง ศรี อายุ วรรณะ

โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ

มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป

ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่

จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ

 

กราบขอบพระคุณ

ท่านเจ้าของลิ้งค์ประวัติพระสยามเทวาธิราช  และ ท่านเจ้าของภาพ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 26/08/2020 เวลา : 16.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏🙏🙏😇

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/02/2014 เวลา : 08.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://www.youtube.com/watch?v=wS0qlzi8y1Y

_/l\_ _/l\_ _/l\_

เป็นบทสวดที่ ทางภาคอีสานสวดกัน เป็นบทสวดที่สวดเฉพาะยามมีศึกสงคราม
เป็นบทสวดที่ มีชัย แม้อาวุธประการใด ก็ทำอันตรายมิได้
ทั้ง ท้าวจตุโลกบาล เทพ พรหม

หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ นิยมสวดกัน

(หมาย เหตุ) บทสวดชัยใหญ่ หรือ นะโมเม สวดเป็นภาษาลาว นิยมสวดในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งทางฝั่งลาว และฝั่งไทย เจ้าพระคุณ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัด เลย นิยมให้สวดเป็นประจำ โดยเฉพาะในงานมงคลพิธี ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้ามีศึกสงคราม หรือมีความยุ่งยากเกิดขึ้นในบ้านเมือง หรือแม้แต่ในครอบครัว ถ้าสาธยายบทนี้เป็นประจำ จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้


นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ประสิทธิ ปะสีเทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุทา ภูตุง คังกา จะ สะพรัหมา ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุเต

ชัยยะ ชัยยะ ธ รณี ธ รณี อุทะธิ อุทะธิ นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ คัมภี ระ โสมภี นาเคน ทะนาคี ปิ ศาจ จะ ภู ตะกาลี
ชัยยะ ชัยยะ ทุน นิมิต ตะ โรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทา ทา นะมุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา ชัยยะ ชัยยะ จัม ปาทินา คะ กุละคัณโถ

ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุ ชง สีหะ เพียคฑะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนะสุทธิ น ระดี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี สาน ติน สะทา

ชัยยะ ชัยยะ มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะยักเข

ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุ ชะเตชา ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา

ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชชัย ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพ พัง

ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจ กะพุทธะสา วัง ชัยยะ ชัยยะ มะเห สุโร หะโร หะริน เทวา

ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬ หะโก วิรู ปักโข จัน ทิมา ระวิ

อินโท จะ เวนะ เตยโย จะกุเว โร วะรุโณ ปิ จะ
อัคคิ วาโย จะ ปา ชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
อัฏฐา ระสะ มะหา เทวา สิทธิตา ปะสะอา ทะโย
อิสิ โน สา วะกา สัพ พา ชัย ยะ ราโม ภะวัน ตุเต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
เอเต นะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะมัง คะลัง

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยะตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัย ยะตะทา อินทะ คะณา มะเห สิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา เทวะ คะณา มะเห สิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มันเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา นาคะ คะณา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตาชัยยะตะทา สะพรัหมะคะณา มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก กะยานัง นันทิ วัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
อะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร
อะภิเสเก สัพ พะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโม ทะติ
สุนักขัตตัง สุมัง คะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง

สุกขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ

เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสา สะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เยเทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัต ตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพ พะทา
กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง

อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง

คำแปลนำมาจากหนังสือสวดมนต์ของวัดธรรมมงคล

บทสวดพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้า เหนือหมู่มารทั้งปวง

ทั้งล่วงพ้นอำนาจท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ และเป็นชัยชนะเหนือเทวดาทุกๆ ชั้น

ทั้งเป็นชัยชนะอมนุษย์ ยักษ์ ภูติผีปีศาจ อาวุธทั้งหลายก็ทำอันตรายไม่ได้

ทั้งชัยชนะพญานาคราช ทั้งพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระพรหม

ทั้งลม และไฟ ก็ทำอันตรายไม่ได้

ขอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ ๑๘ พระองค์ จงมารักษา

ทั้งพระฤาษี พระสาวก พระธรรม พระสงฆ์ จงมาอวยชัย

ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย

ในครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้าได้พ่ายแพ้ต่อพระรัศมีของพระพุทธเจ้า

ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ

พระพรหม พระอินทร์ เทวดาทั้งหลาย ผู้มีเดชานุภาพมาก

ทั้งหมู่พญานาค หมู่พญาครุฑผู้มีศักดายิ่งใหญ่

ต่างชื่นชมชอบใจในชัยชนะของพระพุทธเจ้า ต่อหมู่มาร ณ โพธิบัลลังก์

เป็นชัยชนะที่เป็นอุดมมงคล ทั้งเป็นฤกษ์ดียามดี

และขณะดีที่ได้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอความสวัสดีมีชัย จงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย

ขอให้ท่านจงได้รับประโยชน์และความสุข

ทั้งเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ขอให้มีอายุยืนยาว

ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ได้ดังใจประสงค์

และปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งห่างไกลความทุกข์

ขอให้ประสบสุขทั้งกายและใจ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 14/02/2014 เวลา : 07.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ขอพระสยามเทวาธิราช

อภิบาลรักษาประเทศไทย

และ

คุ้มครองมวลมหาประชาชนทุกคน

_/l\_ _/l\_ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 19/01/2014 เวลา : 19.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 20 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อาโป วันที่ : 18/01/2014 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

ความคิดเห็นที่ 18

............

http://www.oknation.net/blog/agile/2011/07/06/entry-1

ความคิดเห็นที่ 19 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อาโป วันที่ : 18/01/2014 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


สิบแปดมกราเทวาปก
เปิดนรกเปิดสวรรค์ผู้สรรค์สร้าง
รอยบัญญัติย่ำเตือนอย่าเลือนลาง
...บำเพ็ญเพียร...บนเรือนร่าง
...ตามรอยเส้นทางอริยะจร


http://abhidhamonline.org/boss_files/sangaha/74.htm

ความคิดเห็นที่ 18 forgive , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 17/01/2014 เวลา : 21.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ขอพระสยามเทวาธิราช

อภิบาลรักษาประเทศไทย

และ

คุ้มครองมวลมหาประชาชนทุกคน

_/l\_ _/l\_ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 17 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 17/01/2014 เวลา : 00.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


คิว

__/\__

งดงามนัก..ธรรมพากย์ที่ฝากแฝง
ทอนอัตตาร้อนแรง—ด้วยแรงสัม-
มาทิฐิตริ-ตรึกธรรมลึกล้ำ
พร้อมน้อมนำสัทธาเป็นอาภรณ์
.
แว่วคล้ายเสียงบริกรรมรื่นล้ำโสต
ยิ่งสดับธรรมอุโฆษ-ปราโมทย์ย้อน
ที่หลับใหลกลับตื่น..รื่นรส..บวร-
แห่งนัยเธียรธรรมสอน..ทอนจาบัลย์

ความคิดเห็นที่ 16 forgive , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 17/01/2014 เวลา : 00.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


งดงามนัก..ธรรมพากย์ที่ฝากแฝง
ทอนอัตตาร้อนแรง—ด้วยแรงสัม-
มาทิฐิตริ-ตรึกธรรมลึกล้ำ
พร้อมน้อมนำสัทธาเป็นอาภรณ์
.
แว่วคล้ายเสียงบริกรรมรื่นล้ำโสต
ยิ่งสดับธรรมอุโฆษ-ปราโมทย์ย้อน
ที่หลับใหลกลับตื่น..รื่นรส..บวร-
แห่งนัยเธียรธรรมสอน..ทอนจาบัลย์

ความคิดเห็นที่ 15 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
forgive วันที่ : 02/01/2014 เวลา : 13.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

กราบสวัสดีปีใหม่ป้าอักฯค่ะ
สิ่งของสวัสดีปีใหม่กำลังจะตามไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
chailasalle วันที่ : 02/01/2014 เวลา : 03.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle


ขอให้มีความสุขมากๆๆนะครับ สุขสันต์วันปีใหม่

ความคิดเห็นที่ 13 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พอเพียงที่เพียงพอ วันที่ : 02/01/2014 เวลา : 00.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Porjai2499

สุขสันต์สุขศรี สวัสดีปีใหม่

อำนวยอวยชัย ปราศภัยไร้โรคา

มั่งคั่งยืนยง ธำรงวัฒนา

สมปรารถนา สถาพรเทอญ


ความคิดเห็นที่ 12 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อิมกุดั่น วันที่ : 01/01/2014 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 


ความคิดเห็นที่ 11 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สายน้ำพระจันทร์ วันที่ : 01/01/2014 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainam-prachan
ความคิด มุมมองของผงธุลีในโลก


สวัสดีปีใหม่ค่ะ..
บุญรักษา ธรรมะคุ้มครอง
เสมอ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 10 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 01/01/2014 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 9 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 01/01/2014 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 8 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 01/01/2014 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 31/12/2013 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 6 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 31/12/2013 เวลา : 01.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


"ให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่า เรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน ป่าช้าอันเป็นที่เผาศพภายนอก และป่าช้าที่เผาศพภายในคือตัวเราเอง เป็นป่าช้าร้อยแปดพันเก้าแห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวเราตลอดเวลา ทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวัน"

- - เถระธรรมพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ - -

ความคิดเห็นที่ 5 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 30/12/2013 เวลา : 23.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


http://www.oknation.net/blog/agile/2011/07/10/entry-1

""""""""""""""""""""""""""""
...ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์ เป็นอย่างนี้ คือ การเข้าใจว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ล้วนแต่ เป็นทุกข์ แม้แต่ความโศรกเศร้าเสียใจ ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ การยึดมั่นแบบฝังใจ ว่า เบญจขันธ์ (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็น อัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริง

ภิกษุทั้งหลาย เหตุทำให้เกิดความทุกข์ (สมุหทัย) มีอย่างนี้ คือ ความอยากเกินควร ที่เรียกว่า ทะยานอยาก ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มัวเพลิดเพลินอย่างหลงระเริงในสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่นั้นๆ ได้แก่

1 ความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่
2 ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่
3 ความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็๋น เช่น ไม่อยากจะเป็นคนไร้เกียรติ ไร้ยศ เป็นต้น อยากจะดับสูญไปเลย ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้

ภิกษุทั้งหลาย นิโรธ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ ดับความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง มิให้ตัณหาเหลืออยู่ สละตัณหา ปล่อยวางตัณหาข้ามพ้นจากตัณหา ไม่มีเยื่อใยในตัณหา

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ (1) ความเห็นชอบ (2) ความดำริชอบ (3) วาจาชอบ (4) การงานชอบ (5) เลี้ยงชีวิตชอบ (6) ความเพียรชอบ (7) ความระลึกชอบ (8) ความตั้งจิตมั่นชอบ...
.

ความคิดเห็นที่ 4 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 30/12/2013 เวลา : 00.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


__/\__

ความคิดเห็นที่ 3 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
รักแห่งสยามประเทศ วันที่ : 11/12/2013 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panuwat838084
Facebook: Panuwat Sangpum

...ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง...

ผมขอด้วยคนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
chailasalle วันที่ : 11/12/2013 เวลา : 02.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

หมู่นี้ ขอพรท่านบ่อยเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 09/12/2013 เวลา : 05.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

กราบขอบพระคุณค่ะ
นับเป็นมงคลยิ่งที่ได้อ่านเป็นเอ็นทรีแรกของวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 นี้

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]