• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1113
  • จำนวนผู้ชม : 999850
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1848 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2557
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1897 , 10:26:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน bepran , ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

รุ้งอักษรา
เชื่อมโยงฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยสะพานอักษรสีรุ้ง...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Rung-Augsara
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
Posted by รุ้งอักษรา , ผู้อ่าน : 665 , 02:24:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

 

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet

http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=19270

*
วิวาทะกับมารภายใน

ถ้าเธอไม่ได้เข้าใจว่ารูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวง
คือปรากฏการณ์มายาแห่งดวงจิตของบุคคล
ก็เป็นอันหมดหวังที่จะขจัดอวิชชาลง

ถ้าบุคคลไม่ได้ตระหนักชัด
ว่าธรรมชาติแห่งดวงจิตเป็นอนัตตา
เขาจะขจัดความชั่วร้ายโดยเด็ดขาดได้อย่างไร
สังขารปรุงแต่งไม่รู้หยุดเปรียบดั่งสายน้ำที่ไหลริน
เมื่อรู้แจ้งตระหนักชัดต่อความเห็นผิด
ในความมีอัตตาตัวตนของมันเอง

นักธรรมย่อมรู้แจ้งตระหนักชัดต่ออสังขตธรรม
ซึ่งปราศจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
รูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวง
ย่อมไม่ก่อความงุนงงสงสัยใดๆอีกต่อไป

ความเห็นว่าว่างเปล่าอย่างขาดสูญ
และความเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอันล้วนเป็นมิจฉาทิฐินั้น
ย่อมไม่สั่นคลอนนักธรรมอีกต่อไป

เมื่อมองย้อนกลับเข้าไปดูพฤติภาพของดวงจิต
ด้วยสติที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์
ความสว่างไสวแห่งปัญญาในภายใน
ก็ทอแสงจรัสขึ้นมาในความมืดมนแห่งอวิชชา

บรรดาผู้ที่เอาแต่สดับรับฟัง
และอ่านแต่ตำรับตำราโดยละทิ้งการปฏิบัติ
ย่อมจับฉวยเอาไว้ได้แต่ถ้อยคำ
เขาทั้งหลายไม่ได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริง

คำพูดไพเราะจับใจและคำชี้ชวนที่มีความหมาย
ตามสมมุติบัญญัติแห่งอรรถของพยัญชนะนั้น
ไม่ได้มีประโยชน์หรือมีคุณค่าใดๆในตัวเอง
การพูดลวงล่อและถ้อยคำที่ว่างเปล่า
ไม่ได้ช่วยกำจัดชะล้างมลทินในดวงจิตของบุคคลได้เลย


จงได้ระมัดระวังให้ดีถึงความมีมานะถือตัวถือตน
ซึ่งมีอันตรายแฝงเร้นที่ยิ่งใหญ่

ความเร่าร้อนฉุนเฉียวจากเพลิงแห่งโทสะนั้น
มันดุเดือดผิดจากสภาพปรกติธรรมดาของเธอมากนัก

จิตสังขารที่ดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาอย่างเคยชิน
ที่หยั่งลงเป็นสามัญสำนึกโดยสันดานนั้น
ครอบงำสภาพปรกติของเธอไว้เกือบหมดสิ้น
การประกอบกรรมทุกรูปแบบที่ถูกบัญชาโดยกิเลส
อย่างไม่เลือกเวลาหยุดหย่อนนั้น
นับเป็นการแสดงความวิกลจริต
ผิดจากสภาพปรกติธรรมดาของจิตดั้งเดิม

การหล่อเลี้ยงมารผู้ลามกไว้ในดวงใจ
ย่อมนำมาแต่ความชั่วร้าย
การเข้าใจชัดถึงความไม่ดำรงอยู่จริงของมาร
คือหนทางของพระพุทธองค์

การรู้แจ้งต่อสภาพมายาและความจริงแท้
ว่าคือเอกสภาวะเดียวกัน
เป็นมรรคาอันถูกต้องสู่การสละปล่อยวาง
การตระหนักชัดว่าตัวจริงของมาร
ก็คือจิตภายในของบุคคลนี้เองคือความรู้เห็นอันยอดเยี่ยม

นักธรรมควรเฝ้าสำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์
โดยไม่ล่วงระเมิดต่อพระธรรมวินัย
จงอย่าได้เสื่อมคลายต่อความเป็นผู้มีเมตตากรุณาที่ไร้เขต

ความคิดที่หลั่งไหล ความยึดมั่นถือมั่น
และความทะยานอยากอันร่านทุรน
ปรากฏขึ้นในมโนทวารของบุคคล
แล้วก็สูญสลายไป ณ ที่นั้นเอง

สติสัมปชัญญะ ความรู้แจ้งด้วยญาณทัศน์ ในภายใน
และความสละปล่อยวาง
ปรากฏขึ้นในพฤติกรรมแห่งดวงจิต
แล้วก็เลือนหายไป ณ ที่นั้นเอง

ความไม่เกิด ความดับไม่เหลือ
และสภาวธรรมที่อยู่เหนือถ้อยคำอธิบาย
ปรากฏขึ้นในอาณาจักรแห่งธรรมกาย (สภาวะธรรม)
แล้วก็กลับสูญสลายไป ณ ที่นั้นเอง

สิ่งหลอกลวง อาการเพ้อคลั่ง และภาพหลอนของปีศาจ
ปรากฏขึ้นในการบำเพ็ญสมาธิ
แล้วก็เลือนหายไป ณ ที่นั้นเอง

บุคคลผู้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น
ย่อมพบอุปสรรคมากมายในการพากเพียรปฏิบัติ

ถ้าเขามิได้หยั่งรู้ว่ารูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวง
ปราศจากตัวตนของมันเอง
หากแต่เป็นเพียงการกำหนดหมายของจิตสังขาร
ที่เต็มไปด้วยอวิชชาเท่านั้น
เขาย่อมดำเนินไปบนเส้นทางที่ผิดพลาด

รากเหง้าของโมหะอันยุ่งยากนั้น ล้วนมาจากดวงจิต
ผู้ซึ่งตระหนักชัดต่อธรรมชาติของดวงจิตเช่นนั้น
ย่อมได้แลเห็นปัญญาอันยิ่งใหญ่
โดยปราศจากการมาและการไป

การกำหนดรู้เห็นทางตาต่อธรรมชาติของรูปภายนอก
ย่อมทำให้ตระหนักชัดว่ารูปทั้งปวง
เป็นเพียงพฤติกรรมมายาของดวงจิต
เขาย่อมเห็นด้วยว่า ความว่างเปล่าและรูป
เป็นเอกสภาวะเดียวกัน

มากยิ่งไปกว่านั้น การบำเพ็ญสมาธิภาวนา
ก็เป็นความนึกคิดที่เป็นมายา
การไม่ได้บำเพ็ญสมาธิภาวนา
ก็เป็นมายาดุจเดียวกัน
มันคงเป็นเอกภาพเดียวกัน
ไม่ว่าท่านจะบำเพ็ญหรือไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนา

การพิจารณามีธรรมวิจัยโดยการกำหนดหมายคุณค่า
เทียบเคียงแบ่งแยกออกเป็นคู่ๆนั้น
ล้วนเป็นบาทฐานที่ก่อกำเนิดความเห็นผิด
ให้หยั่งรากลึกลงไปในกมลสันดานทั้งสิ้น
จากทัศนียภาพอันสูงสุด ย่อมปราศจากทัศนะใดๆ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี้คือธรรมชาติแห่งดวงจิต

คำสั่งสอนเกี่ยวกับพระธรรม
สมควรอย่างยิ่งที่ต้องแสดงผ่านดวงจิต
ที่ดำรงอยู่ในสุญตภาวะ
ท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจให้ได้
ถึงความหมายของสภาวธรรม
ที่อยู่เหนือการนึกคิดด้นเดาเอา

ท่านควรได้บรรลุถึงสภาวะแห่งการปราศจากกิเลส
และนิวรณ์ในการบำเพ็ญสมาธิ
ท่านควรปฏิบัติดำเนินเข้าสู่ตถาตภาพ
แห่งความเป็นไปเองโดยมิต้องพักหรือเพียร(สายกลาง)

การบรรลุโพธิญาณย่อมอยู่เหนือถ้อยคำอธิบายทั้งปวง
เป็นอิสระจากความหวังและความหวั่นไหวใดๆ
จงได้พยายามปลดปล่อยตัวเธอเอง
สู่สภาพอันปลอดโปร่งว่างเบา

*
 
*
*
*
คัดลอกมาจาก
 
 
 
ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet
 

 
 
ความคิดเห็น (0)  
phithak-P วันที่ : 30/11/2009 เวลา : 19.07 น.
http://www.oknation.net/blog/phithak-P

 
อ่านแล้วคิดถึงคำว่า"ปฏิบัติบูชา"เลยสำหรับเอนทรี่นี้
ขอบคุณครับ

ปรู๊น ปรู๊น นนนน...

ความคิดเห็น (0)  
times วันที่ : 05/11/2009 เวลา : 14.41 น.
http://www.oknation.net/blog/times

 


ความคิดเห็น (0)  
ปักษา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 08.59 น.
http://www.oknation.net/blog/paksa

 
เป็นการยากยิ่งที่จะเห็นดวงจิตของตนเอง ต้องหมั่นฝึกฝนด้วยความเพียรมิได้ขาด พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเดิมนั้นสว่าง แต่เพราะมีการสั่งสมกิเลสไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติทำให้ดวงจิตหม่นหมอง เมื่อใดเห็นจิต เมื่อนั้นย่อมบรรลุธรรม

ความคิดเห็น (0)  
อาโป วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 07.41 น.
http://www.oknation.net/blog/agile


 

...หากไร้ซึงแล้วกระจกสรรค์
หมู่มนุษย์พิสุทธิกันยากได้
ทุกข์ขจรดุลสะพานชำระใน
สงบงามสว่างใส....ในรอยธรรม

.

ความคิดเห็น (0)  
อาโป วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 07.38 น.
http://www.oknation.net/blog/agile


 

...วจีนอกคลื่นเสียงทุกข์ขจร
เป็นฟางฟอนไหลลอยล่อยแสวงหา
กระจกจิตกระทบรูปใด..ล้า
...ใสหนาเบาบ้างดูข้างใน.ฯ

.อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 21/05/2020 เวลา : 18.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


😇🙏🏾

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]