• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1122
  • จำนวนผู้ชม : 1043196
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1947 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3958 , 21:42:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 18 คน february26 , วิชญธรรม และอีก 15 คนโหวตเรื่องนี้

 

ภายในพระอุโบสถ

 

พระแท่นที่ประทับ

และ

ใบเสมาธรรมจักรหน้าพระอุโบสถ

 

ใบเสมาธรรมจักรที่ติดอยู่กับผนังพระอุโบสถ

ภายในตำหนักเพ็ชร

 

เศวตฉัตร ๓ ชั้นเหนือพระโกศกุดั่นใหญ่

เศวตฉัตร ๙ ชั้น

มงคลที่ได้รับกลับบ้าน

 

๐๓๔ การปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-034.htm

กราบขอบพระคุณท่านเจ้าของคลิป ท่านเจ้าของเวป และ ท่านเจ้าของภาพ

การปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดบวรนิเวศวิหาร

 

คัดจากเทปธรรมอบรมจิต ข้อความสมบูรณ์

อณิศร โพธิทองคำ บรรณาธิการ

 

 

บัดนี้

จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต

ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ

ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง

เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

 จิตตภาวนาการอบรมจิต

วิธีหนึ่งก็คือสติปัฏฐาน การปฏิบัติตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรม

ทุกคนย่อมมีกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกัน

และก็เรียกชื่อต่างๆ

เป็นขันธ์ ๕ บ้าง เป็นนามรูปบ้าง หรือเป็นกายใจบ้าง

ฉะนั้น

การปฏิบัติตั้งสติในที่ตั้งทั้ง ๔ นี้จึงสามารถทำได้

และเป็นการสะดวกที่จะปฏิบัติได้ ทำได้ด้วย

เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตนเอง ไม่ต้องแสวงหาที่ไหน

แสวงหาแต่ตัวสติที่จะมาตั้ง

และเมื่อได้ตัวสติมาตั้งในกาย

ก็ย่อมจะติดเวทนาจิตธรรมเข้ามาด้วย

แต่ว่ากายเป็นส่วนหยาบ

ตั้งสติในกายจึงทำได้สะดวก

และเวทนาก็อยู่ที่กายจิตนี้เอง

ตั้งสติในเวทนาก็เป็นการสะดวก

และเวทนานั้นเล่า ก็เนื่องกับจิต

ฉะนั้น

ตั้งสติเข้ามาในจิตก็ย่อมทำได้

และเมื่อได้สติในกายในเวทนา

มาตั้งสติในจิตก็ย่อมจะทำได้สะดวกขึ้น

และแม้ว่าจะเริ่มตั้งสติในจิตเองทีเดียวก็ย่อมจะทำได้

 

สติตามรู้จิต

 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติตามรู้จิต ตามเห็นจิต

ดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่า

จิตมีราคะความติดใจยินดี ก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะ

จิตปราศจากราคะ ก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากราคะ

จิตมีโทสะความโกรธแค้นขัดเคือง ก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะ

จิตปราศจากโทสะ ก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ

จิตมีโมหะคือความหลง ก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะคือความหลง

จิตปราศจากโมหะ ก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ

จิตฟุ้ง ก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้ง

จิตหดหู่ ก็ให้รู้ว่าจิตหดหู่

จิตฟุ้งก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้ง

จิตกว้างใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตกว้างใหญ่

จิตไม่กว้างใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตไม่กว้างใหญ่

จิตยิ่งก็ให้รู้ว่าจิตยิ่ง

จิตไม่ยิ่งก็ให้รู้ว่าจิตไม่ยิ่ง

จิตตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตตั้งมั่น

จิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น

จิตหลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตหลุดพ้น

จิตไม่หลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น

 ตามที่ตรัสสอนไว้นี้

เป็นการตรัสสอนจิตทุกระดับ

ทั้งที่เป็น

กามาวจรจิตจิตที่หยั่งลงในกาม

รูปาวจรจิต จิตที่หยั่งลงในรูปฌานสมาธิ

อรูปาวจรจิต จิตที่หยั่งลงในอรูปฌานสมาธิ

โลกุตรจิต จิตที่เป็นโลกุตรคือพ้นโลก

เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมมีภูมิชั้นต่างๆ กัน

อันหมายถึงว่าภูมิชั้นของจิตนั้นเอง

ภูมิชั้นที่เป็นกามาพจรก็มี รูปาพจรก็มี อรูปาพจรก็มี และที่เป็นโลกุตรก็มี

ว่าถึงสามัญชนซึ่งจิตยังเป็นกามาวจรจิต คือจิตที่หยั่งลงในกาม

อันหมายความว่ายังละสัญโยชน์กิเลสไม่ได้ 

เพราะฉะนั้น

จิตจึงยังท่องเที่ยวไปในกามารมณ์ อารมณ์ที่เป็นกาม

คืออารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาทั้งหลาย ดังสามัญชนทั่วไป

จิตที่อยู่ในภาวะดั่งนี้

จึงเป็นจิตที่มีราคะบ้าง มีโทสะบ้าง มีโมหะบ้าง

เป็นจิตที่หดหู่หรือฟุ้งซ่านบ้าง

และเป็นจิตที่ไม่กว้างใหญ่ เป็นจิตที่ไม่ยิ่ง

เป็นจิตที่ยังไม่ตั้งมั่น เป็นจิตที่ยังไม่หลุดพ้น  

 

กามาวจรจิต

สำหรับจิตที่ยังมีราคะโมสะโมหะ ที่หดหู่ หรือที่ฟุ้งซ่านนั้น

ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่

จิตที่ไม่กว้างใหญ่นั้น

ก็หมายความว่ายังเป็นจิตที่คับแคบนั้นเอง

และจิตที่คับแคบนั้น

ก็หมายถึงว่าจิตที่ยังท่องเที่ยวไปในกามทั้งหลาย

คือในวัตถุกาม อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย

ด้วยอำนาจของกิเลสกาม

จิตดั่งนี้เรียกว่าจิตคับแคบ

ก็เพราะว่าอันกามาวจรจิตนั้น

ย่อมประกอบด้วยกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา

คือรักใคร่ปรารถนาพอใจในอารมณ์

คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ

และดิ้นรนต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกาม

คือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้น

และก็ดิ้นรนที่จะกำจัดทำลายบุคคลหรือสิ่งที่ขัดขวางทั้งหลาย

หรือว่าที่จะแย่งชิงเอาสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจไป

 เพราะฉะนั้น

บุคลจึงมีมัจฉริยะ

คือความตระหนี่เหนียวแน่น หรือว่ามีความหึงหวงต่างๆ

เพราะต้องการที่จะรักษาไว้เป็นของๆ ตน

ไม่ยอมที่จะให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ไป

ต้องการที่จะให้เป็นของๆ ตนเท่านั้น

เพราะฉะนั้น

จึงคับแคบ ไม่กว้างใหญ่

จำเพาะตน คือจำเพาะตนเท่านั้น

เพราะฉะนั้น

กามาวจรจิตนี้

จึงทำให้อัตตาคือตัวตนนี้คับแคบ ไม่กว้างใหญ่

ตรงกันข้ามกับจิตที่กว้างใหญ่

คือจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา

แผ่ไปในตนเอง และในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า

การแผ่ไปนี้ของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา

เมื่อแผ่ไปโดยเจาะจงก็แปลว่ากว้างออกไป

แต่ว่ายังไม่หมด

ต่อเมื่อแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นอัปปมัญญา ไม่มีประมาณ

จึงจะกว้างขวาง

และจะกว้างขวางเท่าไรนั้น

ก็สุดแต่ว่าจะสามารถแผ่จิตออกไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา

ได้กว้างขวางเป็นไม่มีประมาณเพียงไร 

 

 จิตที่เป็นมหัตตา

จิตที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ประการนี้

เรียกว่า มหัตตา ก็ได้ แปลว่าตนใหญ่

คือว่าอัตตาตัวตนเรานี้

เมื่อยังมิได้ปฏิบัติแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา

ออกไปให้กว้างขวาง

ก็เป็นตัวที่คับแคบเท่ากับกายเนื้ออันนี้

เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป

มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเท่านี้

แต่ว่าเมื่อแผ่ออกไปซึ่งพรหมวิหารธรรมได้กว้างขวาง

มุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข ปราศจากทุกข์

มุ่งให้รักษาสมบัติที่ได้ไม่ให้เสื่อม

และมุ่งให้มีความที่มีกรรมเป็นของๆ ตน

จึงมีจิตใจที่เที่ยงธรรม

ใครทำกรรมดีก็ได้รับผลดี ใครทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่ว

วางใจเป็นกลางลงไปได้

ไม่ว่าในตนเอง

ไม่ว่าในบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ก็ตาม อยู่ไกลก็ตาม

เมื่อทำดีก็ได้ผลดี ทำชั่วก็ได้ผลชั่ว

วางใจลงไปได้ดั่งนี้เป็นกลาง

และก็มีเมตตากรุณาที่จะให้พากันละความชั่วประกอบความดี

เพื่อที่จะได้มีสุขพ้นจากทุกข์ทั่วกัน

และก็ยินดีในความดีและผลดีที่ทุกคนได้รับอีกด้วย

เพราะฉะนั้น

ในตนเองฉันใด ในผู้อื่นก็ฉันนั้น

ในผู้อื่นฉันใด ในตนเองก็ฉันนั้น

เพราะฉะนั้น

จึงมีจิตที่แผ่ไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในสรรพสัตว์

เหมือนอย่างที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในตน

เพราะฉะนั้น

จึงเท่ากับว่าขยายขอบเขตแห่งความเมตตาในตน

ออกไปอย่างกว้างขวาง

ตลอดจนถึงไม่มีประมาณ

คนอื่นหรือตนก็เหมือนอย่างเป็นบุคคลเดียวกัน

ไม่แตกต่างกัน

หวังดีต่อตน หวังดีต่อผู้อื่นเหมือนกัน

คิดจะช่วยตน คิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เหมือนกัน

ยินดีในความสุขความเจริญของตน และในผู้อื่นเหมือนกัน

และก็วางใจลงไปเป็นกลางในตนในผู้อื่นเหมือนกันในกรรม

เพราะฉะนั้น

จึงเท่ากับว่าตนเองและผู้อื่น ทั้งมนุษย์และเดรัจฉานนั้น

เป็นคนเดียวกันไปทั้งโลก

เพราะฉะนั้น

จึงมีตัวใหญ่ครอบไปทั้งโลก

เพราะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครอบไปทั้งโลก

 ดั่งนี้

ก็คือว่ามหัตตาตัวใหญ่

ตัวใหญ่ด้วยพรหมวิหารธรรมที่แผ่ครอบออกไปได้ทั้งหมด

เป็นการปฏิบัติดับพยาบาท ดับสิเนหา

ได้ด้วยเมตตา

ดับวิหิงสาความเบียดเบียน

และโทมนัสความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของผู้อื่น

ได้ด้วยกรุณา

ดับอรติความริษยา

และโสมนัสความที่ยินดีอยากจะได้บ้าง

ในความสุขความเจริญของผู้อื่น

ด้วยมุทิตา

ดับราคะปฏิฆะคือความชอบความชัง

และความวางเฉยด้วยความไม่รู้

ได้ด้วยอุเบกขา

จิตของผู้ที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงภาวะเป็นมหัตตาดั่งนี้

เป็นจิตที่กว้างขวาง

แต่ว่าถ้าไม่มีพรหมวิหารธรรมก็เป็นจิตที่คับแคบ

ถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปได้เท่าไหร่

จิตก็กว้างขวางไปได้เท่านั้น

 

 จิตที่เป็นสามัญ

และจิตที่ไม่ยิ่งก็คือเป็นจิตที่เป็นสามัญ

จิตของที่เป็นสามัญชนทั่วไป ที่เป็นกามาพจรทั่วไป

ไม่มีการปฏิบัติในสมาธิ ที่จะทำจิตให้ได้สมาธิ

จะเป็นอุปจาระสมาธิ จนถึงอัปปนาสมาธิก็ตาม

เพราะฉะนั้น

จิตจึงไม่แตกต่างไปจากจิตสามัญชนทั้งปวง

ดั่งนี้เป็นจิตที่ไม่ยิ่ง

และจิตที่ไม่ยิ่งนี้ยังหมายตลอดจนถึงที่ยังไม่เป็นโลกุตรจิตด้วย

ส่วนจิตที่ยิ่งนั้นตรงกันข้าม

นับตั้งแต่จิตที่ได้ทำสมาธิ จิตที่มีสมาธิ

ตลอดจนถึงที่เป็นโลกุตรจิต

กล่าวคือที่ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาสมบูรณ์ขึ้นไป

เป็นจิตที่ครอบงำกิเลสได้ตามภูมิตามชั้น

เพราะฉะนั้นจึงสรุปว่า

จิตที่ไม่ยิ่งนั้น

คือจิตที่ยังครอบงำกิเลสอะไรไม่ได้

ยังละกิเลสอะไรไม่ได้

จะเป็นการละชั่วคราวก็ตาม

จะเป็นการละอย่างเด็ดขาดก็ตาม

เป็นจิตที่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่นั้นเอง

เป็นจิตที่ไม่ยิ่ง

แต่จิตที่ยิ่งนั้น

คือจิตที่ครอบงำกิเลสได้ตามภูมิตามชั้น

เช่นครอบงำกิเลสอย่างหยาบได้ด้วยศีล

กิเลสอย่างกลางได้ด้วยสมาธิ

และกิเลสอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญา

ทั้ง ๓ นี้ก็รวมกันช่วยกัน

สำหรับที่จะครอบงำกิเลสทั้งปวงได้

ดั่งนี้ก็เป็นจิตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ

แต่ถ้าหากว่ายังปฏิบัติอะไรไม่ได้ตามสมควร

ยังแพ้กิเลสอยู่เรื่อยดั่งนี้ก็ไม่ยิ่ง

ชนะกิเลสบ้างตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่นั่นแหละจึงยิ่ง

เพราะฉะนั้น

ทุกคนก็สังเกตดูจิตของตัวเองได้

เมื่อยังแพ้โลภแพ้โกรธแพ้หลง

แพ้ราคะแพ้ตัณหาอยู่

ก็เป็นจิตที่ไม่ยิ่งอะไร

แต่ว่า

ถ้าเอาชนะได้แม้แต่น้อยหนึ่งก็ยิ่งขึ้นมาน้อยหนึ่ง

ก็ยังดี

เพราะฉะนั้น

ก็หัดปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ดั่งนี้ก็เป็นจิตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ

คราวนี้

จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่สมาธิ

ไม่ตั้งมั่นก็คือเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิ

จิตที่หลุดพ้นก็คือจิตที่พ้นกิเลสได้

ชั่วคราวก็ตาม ได้เด็ดขาดก็ตาม

ที่ไม่พ้นก็ยังพ้นไม่ได้ 

 

จิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้

เพราะฉะนั้น

ภาวะของจิตของบุคคลจึงมีต่างๆ

ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสสอนประมวลเอาไว้ในทางปฏิบัตินั้น

ก็ให้เอาปัจจุบันธรรมนี่เป็นประการสำคัญ

คือจิตที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไร

ถ้ามีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะ

ไม่มีราคะคือยังสงบอยู่ ก็ให้รู้ว่าไม่มี

มีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะ

สงบไม่มีก็ให้รู้ไม่มี

มีโมหะก็ให้รู้ว่ามีโมหะ

สงบอยู่ก็ให้รู้ว่าไม่มีโมหะ

อันหมายถึงจิตที่เป็นไปอยู่ทั่วไป

ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยอยู่หรือไม่

เพราะเมื่อยังละสัญโญชน์ไม่ได้ก็ยังเป็นจิตสามัญ

แม้จะสงบ

ก็ยังมีราคะอนุสัย มีโทสะอนุสัย โมหะอนุสัย มีอาสวะต่างๆ อยู่

อันเป็นกิเลสอย่างละเอียด

เหมือนอย่างมีตะกอนนอนอยู่ก้นตุ่ม

แม้น้ำข้างบนจะใส แต่ตะกอนก็ยังอยู่ 

 

หลักปฏิบัติที่จะละกิเลสได้

เพราะฉะนั้น

ในขั้นปฏิบัติทั่วไปนี้

ก็เอาในพื้นจิตสามัญนี่แหละ

จิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้น

พยายามที่จะให้รู้จิตของตนอยู่ตลอดเวลา

ความที่พยายามที่จะให้รู้จิตของตนอยู่ดั่งนี้

เป็นหลักปฏิบัติพุทธศาสนาที่จะละกิเลสได้

เพราะว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่า

โดยมากนั้นไม่ได้ดูจิตของตนว่าเป็นอย่างไร

แต่ว่าไปดูยึดถืออารมณ์ที่เข้ามา

และก็ติดอยู่ในราคะโทสะโมหะ

ในโลภะในตัณหาที่บังเกิดขึ้น

ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นๆ

แต่ไม่ได้ดูเข้ามาถึงตัวจิต

เมื่อเป็นดั่งนี้

จึงได้ถูกกิเลสและอารมณ์ครอบงำอยู่เป็นอันมาก

เพราะ

ไม่ได้ดูเข้ามา แต่ดูออกไปในภายนอก

เพราะความยึดถือ

ดึงจิตออกไปเกี่ยวเกาะอยู่กับอารมณ์ทั้งปวง

และกับกิเลสทั้งปวง

เพราะฉะนั้น

จึงได้บังเกิดกิเลส และได้บังเกิดความทุกข์ต่างๆ

อันทำจิตนี้ให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย

และให้ดูเหมือนว่ารักษายากห้ามยาก

ซี่งว่าดูเหมือนว่านั้น

ก็เพราะความจริงไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้ห้ามไม่ได้  

แต่เพราะการที่ปล่อยจิต

แต่ว่าไม่เชื่อฟังคำห้ามปรามตักเตือน

พระพุทธเจ้าจะทรงห้ามปรามตักเตือนก็ไม่เชื่อฟัง

แต่ว่าไปเชื่อฟังกิเลสตัณหาต่างๆ

จึงได้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปต่างๆ

ดังที่ปรากฏ

เพราะฉะนั้น

เมื่อมาหัดปฏิบัติหันเข้ามามองดูจิตเอง

ว่าเป็นยังไงในปัจจุบัน

เพราะในเวลาปัจจุบันนี้

ก็เห็นอะไรๆ อยู่ ได้ยินอะไรๆ อยู่

ได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะอะไรๆ อยู่

และได้คิดได้นึกถึงเรื่องอะไรๆ อยู่

ก็ดูเข้ามา

ว่าจิตนี้กำลังคิดอะไร และจิตเป็นยังไง

ดูให้รู้

เหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็ก

แล้วก็ปล่อยให้เด็กอยู่ข้างหน้า

เด็กจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งอย่างไรก็รู้ มองเห็น

เด็กจะวิ่งไปทางไหนก็รู้ก็มองเห็น ให้รู้

และความรู้จิตดั่งนี้เอง

ก็เป็นอันนำจิตเข้ามารู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไร 

 

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เมื่อเป็นการนำจิตเข้ามารู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรดั่งนี้

ก็เป็นอันว่าได้ปล่อยความยึด

อยู่ในอารมณ์ และในกิเลสทั้งหลาย ซึ่งได้เคยยึดเอาไว้

และดิ้นรนไปอย่างไม่ลืมหูลืมตา

ว่าตัวเองนั้นดิ้นรนไปยังไง

แต่ว่าเมื่อกลับมีสติมาดูจิต

ว่าจิตตัวเองนั้นดิ้นรนไปยังไง

คือมาดูตัวเอง

เหมือนอย่างพี่เลี้ยงดูเด็กที่เลี้ยงดูดังที่กล่าวนั้น

ก็จะเห็นจิต

ว่าคิดยังงั้นคิดยังงี้ รักยังงี้ ชังยังโง้น หลงอย่างนั้นเป็นต้น

และเมื่อจิตได้ถูกดูดั่งนี้

อันหมายความว่ากิเลสและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิต

ได้ถูกดูถูกมองดั่งนี้แล้ว

ก็จะสงบตัวลงไปเอง

และเมื่อสงบตัวลงไปแล้ว

อันหมายความว่ากิเลสสงบลง อารมณ์สงบลง จิตสงบลง

จิตก็ตั้งมั่นอยู่ในภายใน

เหมือนอย่างเด็กที่พี่เลี้ยงๆ ดู

วิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้

และเมื่อพี่เลี้ยงดูอยู่ดั่งนี้

ในที่สุดเด็กนั้นเหนื่อยเข้าก็นั่งสงบ

ทีแรกวิ่ง

เหนื่อยเข้าก็เดิน

เหนื่อยเข้าก็หยุดยืน

เหนื่อยเข้าก็นั่ง

เหนื่อยเข้าก็นอน

ก็เป็นอันว่าหมดเรื่องกันไป

อารมณ์ก็สงบ กิเลสก็สงบ จิตก็ตั้งมั่นอยู่ในภายใน

หัดปฏิบัติดูจิต

ให้ค่อยๆ สงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในภายในดั่งนี้

ก็เป็นสมาธิได้

เป็นอุปจาระสมาธิก็ได้

เป็นอัปปนาสมาธิก็ได้

ดั่งนี้

เป็นการปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้

โดยตรงประการหนึ่ง

ต่อไปนี้

ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 03/10/2021 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


-๑-

มะลิพุดร้อยเป็นพวง..น้อมดวงจิต

พร้อมอธิษฐานธรรมทุกคำถ้อย..

หมายพิสุทธิ์ขาวรอบไร้ขอบ..รอย

บรรจงร้อยมรรคาสัทธาธรรมฯ

.-๒-

พระพุทธานุภาพฉายทาบทอ

ละเอียดลออถ้วนอณูหนุน..ชู..ค้ำ

แผ่ปกทั่วเขตคามทุกยามย่ำ

ทุกประพฤติสัตย์ย้ำ..ทุกย่ำรอยฯ

.

ผ่าน..รอยทางลำบากทรงพากเพียร

กด..รอยเวียนย่ำซ้ำไม่ท้อถอย

กรีด..รอยลึกสาวเลศเหตุล่องลอย

ถ้วนลำเค็ญเร้นรอย..ค่อยเผยนัย

.

น้อมศรัทธาตัดเตียนบ่งเสี้ยนแซม

จากมืดมิดผลิแย้มแต้มสดใส

วิจย ถ้วนทิศ – ปลิดอาลัย

“ปัญญาใช้ – ล้วนแท้ทุกข์ไม่สุขจริง”

.

สงบงาม สว่างแจ้งด้วยแสงธรรม

ธรรมญาณลึกล้ำ-สงบนิ่ง

อยู่ที่ว่างกลางใจไม่ประวิง

สรรพสิ่ง..เห็นตามจริง – ตถตา

.

จึงดำรงงดงามอยู่ท่ามกลาง

มืดหม่นเคยอำพรางก็ร้างค่า

มืด-สว่างไหลตามธรรม..ธรรมดา

เพียง..ปฏิกิริยา..เลื่อนไหล..ไยทุกข์ทน?

.

พระพุทธานุภาพฉายทาบทอ

ปาริสุทธิธรรม-ก่อ..หลั่งไหลไปทั่วหน

รอยธารรอยธรรม-วางเพื่อผองชน

ละตัวตน-ข้ามชาติ-ประกาศชัยฯ

.

.-๓-

เหลื่อมสะท้อนทั่วผืนฟ้าจรดธาร

งามตระการดวงวันไร้หวั่นไหว

ทรงกลดฉายทั่วทิศสถิตย์นัย

กลางหทัยสัตว์สา-สัมมาธรรมฯ

.

งดงามนัก..ธรรมพากย์ที่ฝากแฝง

ทอนอัตตาร้อนแรง—ด้วยแรงสัม-

มาทิฐิตริ-ตรึกธรรมลึกล้ำ

พร้อมน้อมนำสัทธาเป็นอาภรณ์

.

แว่วคล้ายเสียงบริกรรมรื่นล้ำโสต

ยิ่งสดับธรรมอุโฆษ-ปราโมทย์ย้อน

ที่หลับใหลกลับตื่น..รื่นรส..บวร-

แห่งนัยเธียรธรรมสอน..ทอนจาบัลย์

.ต่างดอกบัว..อ่อนน้อมค้อมจรด

ยอกรกชประนม..สติฯ มั่น

อธิษฐาน..เพียรรู้จบมิคร้ามหวั่น

อริยะอินทรีย์บ่ม..ศรัทธามั่นไม่เปลี่ยนแปลง

.จรุงจิตพรมหอมโน้มน้อมธรรม

สายน้ำไหลรื่นฉ่ำนัยธรรมแฝง

ไม่ขาดสาย..รินร่ำสติฯ สำแดง

สติฯ แรงรวมสาย..หนึ่งสายธารฯ

.

รูป ลม นาม รู้-ระฤกลงกายใจ

ถ้วนนอกนัย..สติ-สัมปชัญญะประที่ฐาน

เห็นลมรินร่ำสายสุดสายปราณ

ปล่อยสายป่านที่กอดเกี่ยวรั้งเหนี่ยวเงา

..

รูปเรียวนิ้วอ่อนช้อยน้ำย้อยหยด

ละหยด..ละหยด..รดรินหยาดบำราศเขลา

พระพุทธชินวรหลั่งรินธาร..ทอนบรรเทา

เซาะรากเหง้าถอนฤทธิ์อวิชชา

.

ผ่านเรียวนิ้ว..น้ำหยาดไม่ขาดสาย

ดุลแสงธรรมเปล่งฉายไม่หน่ายล้า

บริสุทธิ์น้ำใจผ่านให้มา

ทรงคุณค่าแจ่มขจ่างกลางดวงนัย

.

แม้เรียวนิ้วน้ำแห้งหยดไปหมดแล้ว

หากดวงแก้วแห่งธรรมสว่างไสว

ด้วยรอยร่องลึกล้ำแห่งน้ำใจ

ผ่านชำระอนุสัย..พาดวงใจ ว่าง ใส เบา

.

-๔-

มโน ตั้งนอบน้อมพระบิดา

องค์ธรรมราชา สังฆราชเจ้า

พระเมตตา ขยายธรรม ให้รู้เท่า

อธิษฐานธรรมแนบเนาว์ไร้เงาอัตตา

.

อบรมภาวนาเห็นตามจริง

สักว่าธาตุทุกสิ่ง - อุเบกขา

ปัญญาบ่ม รู้ทุกข์สุขเวทนา

มองเห็นว่า ธรรมดา แล้วปล่อยผ่าน

.

เมื่อรู้สัจจ์ ดำเนิน พึงรักษา

อธิษฐาน ละ อริกล้าที่ห้ำหาญ

รู้ สละ อาสวะที่ฝังนาน

ตื่นแล้ว ผู้เหนือกาลฯ - สันตะบุคคล

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 21/06/2021 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


😇🌾🙏💗

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 19/06/2021 เวลา : 09.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏🙏🙏😇🌾

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 18/06/2021 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏🙏🙏😇🌾

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 24/10/2018 เวลา : 00.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏🙏🙏

ความคิดเห็นที่ 45 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 15/10/2015 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 44 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 15/10/2015 เวลา : 22.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 43 วิชญธรรม ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 22/09/2015 เวลา : 13.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 42
วิชญธรรม วันที่ : 22/09/2015 เวลา : 12.47 น.
http://www.oknation.net/blog/sirivit
มือใหม่ในธรรม เล่าเรืองราวต่างๆ ในการปฏิบัติธรรม ........ ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงขอแค่มีศรัทรา
.
.
.
อนุโมทนาสาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 42 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
วิชญธรรม วันที่ : 22/09/2015 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sirivit
มือใหม่ในธรรม เล่าเรืองราวต่างๆ ในการปฏิบัติธรรม ........ ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงขอแค่มีศรัทรา 

คุณย่า คุณป้า อักษราภรณ์ (ขอเรียกให้ครบ 555) เขียนบันทึกไว้ ดีมากเลยครับ..... ขอศึกษา และขออนุญาตแชร์ความรู้ไปให้เพื่อนๆผมด้วยนะครับ ....

ความคิดเห็นที่ 41 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
forgive วันที่ : 16/03/2015 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

สาธุๆ ๆ ค่ะ
ป้าอักฯ มาเยือนถึงถิ่นเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 40 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 22/02/2015 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


https://www.youtube.com/watch?v=0iAzMRKFX3c

ย่าฯ อาโป คิว

ความคิดเห็นที่ 39 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 22/02/2015 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 38 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/02/2015 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ดอกไม้หลังกุฏิ...

ความคิดเห็นที่ 37 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/02/2015 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


_/l\_

ความคิดเห็นที่ 36 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/02/2015 เวลา : 17.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ทราบข่าวจากหลานสาวว่า
เวลาสวัสดิ์ส่งของมาให้ย่าตั้งแต่ ๙ ก.พ. ๕๘
มีโอกาสกลับบ้านมาเปิดดูเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘

อืมมม
ฉงนใจว่า...
คราวนี้เวลาสวัสดิ์ห่อของได้เนี๊ยบเรียบร้อยมาก
แถมพิมพ์ชื่อที่อยู่มาตัวเท่าช้าง
ผิดปกติของเวลาฯมากมาย

แต่ก็ขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ

ได้รับมงคลคือ...
หนังสืออุปลมณีและซีดีธรรมเทศนาหลวงปูชา
สาธุ สาธุ สาธุ
_/l\_ _/l\_ _/l\_

แต่แปลกใจมาก ๆ
ทำไมส่งหนังสือมาให้ย่าอ่านตั้งสองเล่มเหมือนกัลลเลย


ความคิดเห็นที่ 35 forgive , ..เวลาสวัสดิ์.. และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/02/2015 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


นำบุญไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรม
ตั้งแต่ ๘ - ๑๙ ก.พ. ๕๘
มาฝากทุกท่านค่ะ
สาธุ...
_/l\_

ความคิดเห็นที่ 34 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
opads วันที่ : 02/01/2015 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/OKopads
บันทึก การสะสมเหรียญพระบล็อคกษาปณ์

อนุโมทนาครับ

ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ กับทุกๆท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 33 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 01/01/2015 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


https://www.youtube.com/watch?v=3acPPHDYpbQ&list=PL72E0E588BB70FE3D

นิพพาน...
จำรัส เศวตาภรณ์...

ความคิดเห็นที่ 32 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 01/01/2015 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


พรปีใหม่...
ท่านพุทธทาส...

https://www.youtube.com/watch?v=Zbp-eFrrkXY
อย่าโง่เท่าเดิม

https://www.youtube.com/watch?v=JdG1jfyC8-c
เวลากับตัณหา

https://www.youtube.com/watch?v=Ib_IF6IVWCs
ทำไปโดยไม่มีความอยาก

_/l\_ _/l\_ _/l\_

ความคิดเห็นที่ 31 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 01/01/2015 เวลา : 12.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


กาลล่วงมา...
ลุ ๒๕๕๘...
เจริญยิ่งในธรรมทุกท่านค่ะ...
_/l\_

ความคิดเห็นที่ 30 ..เวลาสวัสดิ์.. , bepran ถูกใจสิ่งนี้ (2)
รุ้งอักษรา วันที่ : 01/01/2015 เวลา : 00.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Rung-Augsara
ดอกพุดเอย...ผุดพุทธ...ขึ้นกลางจิต...ธรรมสถิต...ขาวสว่าง...กระจ่างใส...สงัดเงียบ...สนิทนิ่ง...ประกับใจ...พิสุทธิ์ธรรม...มิแกว่งไกว...สงบเย็น...


***อ้างอิงความคิดเห็นที่ 29
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 01/01/2015 เวลา : 00.24 น.
http://www.oknation.net/blog/times
.
.
.
สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 01/01/2015 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เวียนผ่านอีกรอบแล้ว..รอยกาล
ลมผ่านพลิ้วเนิ่นนาน..นิ่ง-รู้
น้ำใจร่วมอธิษฐาน…..กุศลบท
กายเชื่อมใจ,สติฯกู้….กลบร้อน นิวรณ์สลายฯ

__/\__

ความคิดเห็นที่ 28 รุ้งอักษรา , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อิมกุดั่น วันที่ : 31/12/2014 เวลา : 06.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 


ส่งรูปที่ชอบ..มอบสิ่งที่ชมค่ะ คุณป้าอักฯ ที่เคารพรัก

ความคิดเห็นที่ 27 อิมกุดั่น ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/12/2014 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สวัสดีค่ะ...
คุณป้าอิม และคุณก้อนหินฯ
กำลังระลึกถึงอยู่ในช่วงสองสามวันนี้
ก็มาปรากฏอักษร
ให้หายคิดถึง
สุขสันติที่ใจนะคะ
เจริญธรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 30/12/2014 เวลา : 15.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

กราบหวัดดีปีใหม่ นะคะคุณป้าขา...

สุข สว่าง สงบ นะคะ

ก้อนหินยิ้ม

ความคิดเห็นที่ 25 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อิมกุดั่น วันที่ : 30/12/2014 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ปีใหม่แล้ว มอบของขวัญ วันปีใหม่
มอบน้ำใจ ที่ใสสุก ทุกคืนค่ำ
มอบน้ำมิตร พิชิตทุกข์ เพิ่มสุขล้ำ
มอบน้ำคำ ฉ่ำชื่นใจ ให้อุ่นอิง
....
กราบสวัสดีค่ะ คุณป้าอักฯ

ความคิดเห็นที่ 24 opads , อิมกุดั่น และอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้ (4)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 25/12/2014 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


"..แม้แต่เนื้อตัวร่างกายของท่านที่เคยยิ่งใหญ่
จนถึงกับไม่อาจแตะต้องได้ แต่แล้วก็ต้องทอดทิ้ง
จมดินและทราย จนในที่สุดก็สลายไป จนหาไม่พบ
ว่า เนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ขน เล็บ ตับ ไต ไส้
กระเพาะของท่านไปอยู่ที่ตรงไหน

..คงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ
ตามสภาพเดิมที่ก่อกำเนิดมา เป็นตัวของท่าน
แต่เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อความจริงก็เห็นๆ
กันอยู่เช่นนี้แล้ว เหตุใดเราท่านทั้งหลาย
ไม่เร่งขวนขวายสร้างสมบุญบารมี ที่เป็นอริยทรัพย์
อันประเสริฐ ซึ่งจะติดตามตัวไปได้ในชาติหน้า"

คติธรรมสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความคิดเห็นที่ 23 opads , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 25/12/2014 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ความคิดเห็น ๑๗ - ๒๑

__/\__

ความคิดเห็นที่ 22 opads , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
chailasalle วันที่ : 25/12/2014 เวลา : 03.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

กายนคร ท่านเปรียบได้ดีเห็นภาพ เลย ครับ

ความคิดเห็นที่ 21 opads , bepran และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 10.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


คือวัฏฏะ...
เปลี่ยนผ่านไป...
ตามกาลเวลา...
ไม่รู้จบ...
ไม่รู้จุดจบ...
ที่แท้จริง...
คือ...
ความจริง...
ที่ซ่อนเร้น...
ยากที่จะค้นพบ...
แม้พบ...
ก็ยากที่จะประจักษ์แจ้ง...
แม้เพียรพยายาม...
ก็ยากนัก...
ที่จะสว่างอยู่กลางใจ...
เหนื่อยหนอ...
กับ
การเดินทาง...
ที่ยาวไกล...
ไม่รู้จุดจบ...

ความคิดเห็นที่ 20 opads , bepran ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ดอกใหม่...
ในกาลเวลาปัจจุบัน...
กำลังเบ่งบานงดงาม...

ความคิดเห็นที่ 19 bepran , ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


...

ความคิดเห็นที่ 18 bepran , ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 10.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ดอกเก่า...
ผ่านกาลเวลา...
ถึงซึ่งความอับเฉาโรยลา...

ความคิดเห็นที่ 17 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 10.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


...

ความคิดเห็นที่ 16 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 23/11/2014 เวลา : 23.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


คห ๑๓

มะลิหอม..พุด,รัก-ร้อย..เรียงร้อย..รัด
วางบัญญัติ..ธรรมส่งบรรจงผสาน
อัฏฐังคิกมรรคหนึ่งขณะ..ละอุปาทาน
วิมุตติญาณ-นำพิสุทธิ์ วิมุตติธรรมฯ

ความคิดเห็นที่ 15 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 23/11/2014 เวลา : 22.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


__/\__

กราบครูบาอาจารย์

และ ทุก รูป นาม ที่ ผ่าน ธรรมฯ

เจริญยิ่ง ๆ ในธรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
bepran from mobile วันที่ : 23/11/2014 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ สาธุ.

ความคิดเห็นที่ 13 ..เวลาสวัสดิ์.. , bepran ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 22/11/2014 เวลา : 22.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.
.
.
สมถวิปัสสนานี้
เมื่อมีกำลังเสมอภาคกันเข้าเมื่อไรแล้ว
เมื่อนั้นแล
มรรคทั้งแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น
จะมารวมกันเข้าเป็นองค์อันเดียว
อย่าว่าแต่มรรคทั้งแปดเลย
อริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดี
โพธิปักขิยธรรมทั้งสามสิบเจ็ดก็ดี
หรือธรรมหมวดอื่นๆ นอกจากนี้ก็ดี
ย่อมมารวมอยู่ในมรรคอันเดียวในขณะเดียวกันนั้น

ขณะนั้นท่านจึงเรียกว่า
สมัยวิมุตติ หรือ เอกาภิสมัย
รู้แจ้งแทงตลอดในสัพพเญยยธรรมทั้งปวงขณะเดียว
ของไม่รวมกันอยู่ ณ ที่เดียวจะไปรู้ได้อย่างไร
จึงสมกับคำว่า ผู้มีเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
จึงจะถึงวิมุตติธรรมได้ดังนี้
.
.
.
ฉะนั้น
สมถวิปัสสนาที่แสดงมาแต่ต้นจนอวสานนี้
เป็นวิถีทางของพระโยคาวจรผู้เจริญสมถวิปัสสนา
เพื่อให้ถึงซึ่งมรรคอันสูงขึ้นไปโดยลำดับ
ถ้าเป็นมรรคสามในข้างต้น ความรู้ ความเห็น การละ
ก็เป็นไปตามภูมิของตนโดยลำดับของมัคคสมังคีนั้น
มีผลเกิดขึ้นในความอิ่มความเต็มแล้ว
วางเฉยขณะหนึ่งแล้วก็หายไป

ต่อนั้นไปก็ดำเนินมัคคปฏิปทาต่อไปอีก
ในสมัยวิมุตติอื่นก็เช่นนั้นเหมือนกัน
ถ้าเป็นมรรคที่สูงสุดยอดเยี่ยมของมรรคทั้งหลายแล้ว
ต่อจากผลนั้นมามีลักษณะจิตอันหนึ่ง
ให้น้อมไปในวิเวกเป็นอารมณ์
แล้วย้อนกลับมาตรวจดูมัคคปฏิปทา
อันปหานกิเลสแล้วชำนะธรรมารมณ์อันเป็นเครื่องอยู่ต่อไป
.
.
.
ส่องทางสมถวิปัสสนา
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
_/l\_ _/l\_ _/l\_

คัดลอกจาก...
http://www.dhammajak.net/samati/samati4/s414.php
คัดลอกบางส่วน/ส่วนท้ายช่วงสรุปของหนังสือ

ความคิดเห็นที่ 12 สมชัย ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 13/11/2014 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 11
ณัฐรดา วันที่ : 13/11/2014 เวลา : 11.34 น.
http://www.oknation.net/blog/nadrda
.
.
.
สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 อักษราภรณ์ , bepran ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ณัฐรดา วันที่ : 13/11/2014 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

"กราบนมัสการหลวงพ่อว่า...
เสียดายเวลา ที่มาปฏิบัติธรรมเอาเมื่ออายุมากแล้ว

หลวงพ่อตักเตือนว่า...
อย่าพูดอย่างนั้น ให้ยินดีที่ปัจจุบันได้ปฏิบัติธรรม"
...................
มาเรียนว่า ชอบความเห็นนี้ในเอนทรี่ของหมอสมชัย(Amour) มากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 07/11/2014 เวลา : 17.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 9
bepran วันที่ : 07/11/2014 เวลา : 16.59 น.
http://www.oknation.net/blog/bepran
.
.
.
อนุโมทนาสาธูค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 อักษราภรณ์ , อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (2)
bepran from mobile วันที่ : 07/11/2014 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ..สาธุ..สาธุ.
เมื่อใจมองโลก..เสมอที่โลกมองใจ.
มหัตตาใหญ่...เสมอโลก..คืนกลับธรรม.
สาธุ.

ความคิดเห็นที่ 8 สมชัย , ..เวลาสวัสดิ์.. และอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้ (4)
อักษราภรณ์ วันที่ : 07/11/2014 เวลา : 01.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


กามาวจรจิต

สำหรับจิตที่ยังมีราคะโมสะโมหะ ที่หดหู่ หรือที่ฟุ้งซ่านนั้น
ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่

จิตที่ไม่กว้างใหญ่นั้นก็หมายความว่ายังเป็นจิตที่คับแคบนั้นเอง
และจิตที่คับแคบนั้นก็หมายถึงว่าจิตที่ยังท่องเที่ยวไปในกามทั้งหลาย
คือในวัตถุกาม อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย
ด้วยอำนาจของกิเลสกาม
จิตดั่งนี้เรียกว่าจิตคับแคบ

ก็เพราะว่าอันกามาวจรจิตนั้น
ย่อมประกอบด้วยกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
คือรักใคร่ปรารถนาพอใจในอารมณ์
คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ
และดิ้นรนต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกาม
คือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้น
และก็ดิ้นรนที่จะกำจัดทำลายบุคคลหรือสิ่งที่ขัดขวางทั้งหลาย
หรือว่าที่จะแย่งชิงเอาสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจไป

เพราะฉะนั้นบุคลจึงมีมัจฉริยะ
คือความตระหนี่เหนียวแน่น หรือว่ามีความหึงหวงต่างๆ
เพราะต้องการที่จะรักษาไว้เป็นของๆ ตน
ไม่ยอมที่จะให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ไป ต้องการที่จะให้เป็นของๆ ตนเท่านั้น
เพราะฉะนั้นจึงคับแคบ ไม่กว้างใหญ่
จำเพาะตน คือจำเพาะตนเท่านั้น

เพราะฉะนั้น
กามาวจรจิตนี้จึงทำให้อัตตาคือตัวตนนี้คับแคบ ไม่กว้างใหญ่

ตรงกันข้ามกับจิตที่กว้างใหญ่
คือจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
แผ่ไปในตนเอง และในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า

การแผ่ไปนี้ของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
เมื่อแผ่ไปโดยเจาะจงก็แปลว่ากว้างออกไป
แต่ว่ายังไม่หมด

ต่อเมื่อแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นอัปปมัญญา ไม่มีประมาณ จึงจะกว้างขวาง
และจะกว้างขวางเท่าไรนั้น
ก็สุดแต่ว่าจะสามารถแผ่จิตออกไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
ได้กว้างขวางเป็นไม่มีประมาณเพียงไร

จิตที่เป็นมหัตตา

จิตที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ประการนี้
เรียกว่า มหัตตา ก็ได้ แปลว่าตนใหญ่

คือว่าอัตตาตัวตนเรานี้
เมื่อยังมิได้ปฏิบัติแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาออกไปให้กว้างขวาง
ก็เป็นตัวที่คับแคบเท่ากับกายเนื้ออันนี้
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเท่านี้

แต่ว่าเมื่อแผ่ออกไปซึ่งพรหมวิหารธรรมได้กว้างขวาง
มุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข ปราศจากทุกข์
มุ่งให้รักษาสมบัติที่ได้ไม่ให้เสื่อม
และมุ่งให้มีความที่มีกรรมเป็นของๆ ตน
จึงมีจิตใจที่เที่ยงธรรม
ใครทำกรรมดีก็ได้รับผลดี ใครทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่ว

วางใจเป็นกลางลงไปได้
ไม่ว่าในตนเอง
ไม่ว่าในบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ก็ตาม อยู่ไกลก็ตาม

เมื่อทำดีก็ได้ผลดี ทำชั่วก็ได้ผลชั่ว
วางใจลงไปได้ดั่งนี้เป็นกลาง

และก็มีเมตตากรุณา
ที่จะให้พากันละความชั่วประกอบความดี
เพื่อที่จะได้มีสุขพ้นจากทุกข์ทั่วกัน
และก็ยินดีในความดีและผลดีที่ทุกคนได้รับอีกด้วย

เพราะฉะนั้น
ในตนเองฉันใด ในผู้อื่นก็ฉันนั้น
ในผู้อื่นฉันใด ในตนเองก็ฉันนั้น

เพราะฉะนั้น
จึงมีจิตที่แผ่ไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในสรรพสัตว์
เหมือนอย่างที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในตน

เพราะฉะนั้น
จึงเท่ากับว่าขยายขอบเขตแห่งความเมตตาในตน
ออกไปอย่างกว้างขวาง ตลอดจนถึงไม่มีประมาณ

คนอื่นหรือตนก็เหมือนอย่างเป็นบุคคลเดียวกัน
ไม่แตกต่างกัน

หวังดีต่อตน หวังดีต่อผู้อื่นเหมือนกัน
คิดจะช่วยตน คิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เหมือนกัน
ยินดีในความสุขความเจริญของตน และในผู้อื่นเหมือนกัน
และก็วางใจลงไปเป็นกลางในตนในผู้อื่นเหมือนกันในกรรม

เพราะฉะนั้น
จึงเท่ากับว่าตนเองและผู้อื่น ทั้งมนุษย์และเดรัจฉานนั้น
เป็นคนเดียวกันไปทั้งโลก

เพราะฉะนั้น
จึงมีตัวใหญ่ครอบไปทั้งโลก
เพราะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครอบไปทั้งโลก

ดั่งนี้ ก็คือว่ามหัตตาตัวใหญ่
ตัวใหญ่ด้วยพรหมวิหารธรรม
ที่แผ่ครอบออกไปได้ทั้งหมด

เป็นการปฏิบัติ
ดับพยาบาท ดับสิเนหาได้ด้วยเมตตา
ดับวิหิงสาความเบียดเบียน และโทมนัสความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของผู้อื่นได้ด้วยกรุณา
ดับอรติความริษยา และโสมนัสความที่ยินดีอยากจะได้บ้าง ในความสุขความเจริญของผู้อื่นด้วยมุทิตา
ดับราคะปฏิฆะคือความชอบความชัง และความวางเฉยด้วยความไม่รู้ได้ด้วยอุเบกขา

จิตของผู้ที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงภาวะเป็นมหัตตาดั่งนี้
เป็นจิตที่กว้างขวาง

แต่ว่าถ้าไม่มีพรหมวิหารธรรมก็เป็นจิตที่คับแคบ
ถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปได้เท่าไหร่
จิตก็กว้างขวางไปได้เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 7 สมชัย , อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2014 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 3
สมชัย วันที่ : 05/11/2014 เวลา : 06.04 น.
http://www.oknation.net/blog/political1
.
.
.
ขอบพระคุณค่ะ
ถ้ามีโอกาส...
จะไปอีกครั้งตามคำแนะนำค่ะ
สาธุ

ความคิดเห็นที่ 6 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 06/11/2014 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุทุกท่านค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 5 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กล้วยไม้ปลายปากกาสีน้ำพู่กัน วันที่ : 05/11/2014 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/iamnoonidnoi

สาธุค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 4 อาโป , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อิมกุดั่น วันที่ : 05/11/2014 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

สาธุค่ะ คุณป้าอักฯ

ความคิดเห็นที่ 3 อักษราภรณ์ , ณัฐรดา และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
สมชัย วันที่ : 05/11/2014 เวลา : 06.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political1


สาธุครับพี่ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถัดเข้าไปจากอุโบสถใหญ่ เป็นที่เหมาะกับการเจริญสมาธิมากครับ

ความคิดเห็นที่ 2 ..เวลาสวัสดิ์.. , อักษราภรณ์ และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
อาโป วันที่ : 05/11/2014 เวลา : 05.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

..เมื่อใจมองโลก เสมอเท่าเทียมกับโลกมองใจ

มิตรภาพแห่งทุกข์.....ย่อมปลดปล่อยฯ

https://www.youtube.com/watch?v=--m4tlAvl08#t=69

ความคิดเห็นที่ 1 อักษราภรณ์ , อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (2)
bepran from mobile วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 23.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

อนุโมทนาครับ.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]