• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1122
  • จำนวนผู้ชม : 1042474
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1947 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1527 , 10:42:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

 ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกการวางตนให้งดงามตามฐานะ  ๐การวางตนให้งดงามตามฐานะ“การรู้จักตน”เป็นความสำคัญประการหนึ่งในสัปปุริสธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงและการรู้จักตนอย่างถูกต้องนั้นก็มิใช่ว่าเป็นร่างกายการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ไม่งดงาม  ทั้งหลายส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้จักตนให้ถูกต้อง. อันความเป็นตนตามสมมติสัจจะนั้นจำเป็นต้องรู้จักและจำเป....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 976 , 11:26:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

 ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกพึงสละออกด้วยการให้ ๐การสละบริจาคที่ประกอบด้วยปัญญา การสละบริจาคที่จะทำให้ไกลจากความโลภต้องเป็นการสละบริจาคที่ประกอบด้วยปัญญามิใช่ประกอบด้วยความประมาทปัญญา.การสละบริจาคที่ประกอบด้วยประมาทปัญญาเป็นไปด้วยความมุ่งหมายให้เกิดชื่อเสียงหน้าตาส่วนการสละบริจาคที่ประกอบด้วยความไม่ประมาทปัญญาเป็นไปด้วยมุ่งไกลจากความโลภเปรี....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2028 , 09:14:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

 ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกอำนาจแห่งความยึดมั่นของจิต ๐ความผูกพันของจิตสมัยพุทธกาล  มีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่ง  มีจิตห่วงผ้าสบงจีวรที่เพิ่งได้มาใหม่  ซักตากไว้บนราว  มรณภาพไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้ง  จิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวรนั้น  ทำให้ไปเกิดเป็นตัวเล็นเล็กๆ เกาะติดอยู่กับผ้า.พระภิกษุอีกรูปหนึ่ง  เห็นผ้าสบงจีวรนั้นไม่มีเจ้าของแล้ว  ก็จะนำไปใช้....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1419 , 09:44:06 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก พึงรักษาใจให้ห่างไกลจากกิเลส๐แสงสว่างแห่งปัญญาดุจปราการห้อมล้อมรักษาใจพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้รักษาใจให้ไกลจากกิเลส ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะควรเชื่อใครยิ่งกว่า. กิเลส คือความโลภ  ความโกรธ ความหลง มีอยู่เต็มโลก  ทุกเวลานาที  ทุกยุคทุกสมัย เพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ฆ่าไม่ตาย  ทำลายไม่ได้  แม้กิเลสเป็นสิ่งที่ฆ่าตายทำลายได้....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1022 , 09:07:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกอย่าตกเป็นทาสของกิเลส ๐ความดี  เป็นเหตุให้ชื่อสกุลดำรงอยู่อย่างชื่นชมความชั่ว  เป็นเหตุให้ชื่อสกุลดำรงอยู่อย่างดูถูกพระพุทธเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันความจริงที่ว่า  ร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้  แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ.พระพุทธสรีระ  คือร่างกายของพระพุทธเจ้าย่อยยับไปนานนักแล้ว  นับเป็นเวลากว่าสองพันปี  แต่ชื่อและสกุลของพร....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1110 , 21:04:32 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของใจ ๐“ความพอ” เป็นเรื่องของใจความคิดอย่างหนึ่ง  ที่สมควรฝึกให้เกิดขึ้นเป็นประจำ  คือ ความคิดว่า “พอ”  คิดให้ “รู้จักพอ”.ผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจ  ส่วนผู้ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้ร้อนเร่า  แสวงหาไม่หยุดยั้ง  ความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโต  มั่งมีมหาศาล  และความรู้จักพอก็มีได้....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1000 , 20:36:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกธรรมอันเป็นกำลัง๐ธรรมอันเป็นกำลัง ๕ ประการพุทธภาษิตหรือธรรมะทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสอนมีความหมายหลายระดับตั้งแต่ระดับตื้นมีคุณในระดับนั้นถึงระดับลึกซึ้ง  เป็นคุณอย่างยิ่งยังให้พ้นความพ้นทุกข์ได้เป็นลำดับตั้งแต่ทุกข์น้อย  ทุกข์ใหญ่จนถึงความพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงจริง สำคัญที่ผู้มีบุญได้สดับรับฟังแล้วจะต้องใคร่ครวญ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1759 , 09:54:23 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกตนแลเป็นที่พึ่งของตน๐ตนที่ฝึกดีแล้ว  ย่อมนำสุขมาให้ผู้มีปัญญาเห็นค่าของตนที่ฝึกแล้วย่อมยินดีที่จะเผชิญความยากความยากแม้มากมายเพียงไรก็ตามย่อมให้ผลเป็นความมีค่าแห่งจิตใจตนเป็นความมีค่าแห่งตนเองเป็นผลที่คุ้มกับความยากลำบากที่ต้องต่อสู้เพื่อให้การฝึกตนเป็นไปด้วยดีมีผลสำเร็จสมดังความมุ่งมาดปรารถนา“บัณฑิตหรือคนดีมีปัญญ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1505 , 14:27:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกตนแลเป็นที่รักยิ่งของตน ๐ตนแลเป็นคติของตนที่มักกล่าวว่า  คนนั้นพาไปดี  คนนี้พาไปไม่ดีนั้นไม่ถูก  ไม่มีผู้ใดจะพาใครไปไหนได้นอกจากเจ้าตัวจะเป็นผู้พาตัวเองไป  ผู้อื่นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น  ถ้าตัวเองไม่พาตัวเองไปดีแล้วก็ไม่มีผู้อื่นใดจะสามารถนำตนไปดีได้อย่างแน่นอน.เช่น มีผู้ชวนให้ทำบุญทำกุศล  ถ้าตัวเองไม่ยอมเห็น....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 893 , 06:44:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกปัญญามีคุณประดุจแสงสว่าง ๐“ปัญญา” มีอยู่ทั่วทุกตัวคนทุกคนมีปัญญา  แม้จะมากน้อยไม่เสมอกัน  ทุกคนไม่ควรลืมความจริงนี้  ไม่ควรประมาทในการคิดการพูดการทำที่เกี่ยวกับทุกคน  นั่นคือไม่ควรเป็นคนเชื่อง่าย  หูเบา  ซึ่งจะตามมาด้วย การทำตามความเชื่อ  ดังนี้ไม่เป็นการคิดการพูดการทำด้วยปัญญา  เป็นการประมาทปัญญา  ทั้งปัญญาตน  เพ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1556 , 14:58:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก.จิตของบัณฑิต  ย่อมไม่หวั่นไหวo บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญพุทธภาษิตหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า “ ภูเขาแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญ  ฉันนั้น “.พระพุทธองค์ทรงเปรียบบัณฑิตดังภูเขาหินแท่งทึบ เหตุด้วยบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ นั่นคือทรงแสดงว่าบัณฑิตมีค....

อ่านต่อ


/1
<< พฤศจิกายน 2021 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]