• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1122
  • จำนวนผู้ชม : 1043196
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1947 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 15341 , 07:24:36 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

..รวมลิงค์คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์) : ท่านพุทธทาส..คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์) : คำนำ และ สารบัญ คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์)/ท่านพุทธทาส : บทที่ ๑/ใจความสำคัญของพุทธศาสนา คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์)/ท่านพุทธทาส : บทที่ ๒/ไตรลักษณ์ คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์)/ท่านพุทธทาส : บทที่ ๓/อุปาทานสี่ คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์)/ท่านพุทธทาส : บทที่ ๔/ไตรสิกขา คู่มือมนุษย์(ฉบับสมบูรณ์)/ท่านพุทธทาส : บทที่ ๕/เบญจขันธ์ คู่ม....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3281 , 07:23:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,          การบรรยายในโอกาสครั้งสุดท้ายนี้  อาตมาจะได้กล่าวถึงข้อคิดบางประการในทางพุทธศาสนา  หรือที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา  ในส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกันกับการเป็นตุลาการ.          ในข้อแรกที่สุด  อาตมาอยากจะปรับความเข้าใจตามหลักของพุทธศาสนาเกี่ยวกับ  การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของคนเรา  ไม่ว่าเป็นอาชีพประเภทใด : สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรืออาชีพนั้น  ถ้าถือตามหลักของธรรมะ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3406 , 07:22:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,          อาตมาได้บรรยายหลักแห่งพุทธศาสนามาโดยลำดับ ๆ ว่า  พุทธศาสนา  คือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึงสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริง  ว่าอะไรเป็นอะไร;  สิ่งทั้งปวงนี้มีสภาพตามที่เป็นจริง  คือไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา;  แต่สัตว์ทั้งหลายหลงรักหลงยึดถือสิ่งทั้งปวงเพราะอำนาจของอุปาทาน;  ในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกว่า  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เพื่อจะตัดอุปาทานนั....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2488 , 07:21:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,          อาตมาได้กล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้  ถึงแนวของสิ่งที่เรียกว่า  วิปัสสนา  โดยสังเขป  เป็นการแสดงถึงวิธีปฏิบัติในทางจิต  เพื่อให้จิตมีความเจริญขึ้นสูงถึงขนาดที่ความทุกข์ครอบงำไม่ได้  ที่เรียกว่าพ้นทุกข์  ด้วยอำนาจของการที่จิตรู้แจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง  โดยใจความก็คือรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือ  จนกระทั่งสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกทุก ๆ โลก  ไม่มีอิทธ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3948 , 07:21:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,          ในวันแรกที่สุดแห่งการบรรยาย  อาตมาได้บรรยายในทางที่จะให้มองเห็นว่าพุทธศาสนา  คือวิชาและระเบียบปฏิบัติที่จะให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร  ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น;  และได้ขยายความของคำว่าอะไรเป็นอะไร  ด้วยการบรรยายครั้งต่อมา  คือให้รู้ว่าทุก ๆ อย่างเป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา;  แล้วได้บรรยายในครั้งต่อ ๆ มาว่า  ทั้ง ๆ ที่ทุกอย่างเป็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เช่นนั้น....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3469 , 07:20:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,          วันนี้อาตมาต้องขออภัย  ที่จะเริ่มการบรรยายด้วยการเล่าเรื่องส่วนตัวสักหน่อย  เมื่อเช้าวานนี้  พอตื่นนอนขึ้น  ก็เกิดรู้สึกขึ้นมาเอง  ว่าที่เคยบอกออกไปในการบรรยายเมื่อวันก่อน  ถึงหลักปรัชญาที่ว่า  “เพราะข้าพเจ้าคิดได้,  ข้าพเจ้าจึงมี”  และว่านักคิดผุ้นี้ชื่อ  Bergson  นั้น  ไม่ใช่;  ที่แท้ชื่อ  Descartes;  ตลอดถึงนึกได้ว่า  ตัวบทเดิมของเขานั้น  ว่า  Cogito  ergo....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3698 , 07:19:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,           อาตมาได้บรรยายหลักของพระพุทธศาสนามาโดยลำดับ  นับตั้งแต่ว่า  พุทธศาสนา  คือวิชาหรือหลักปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร;  และที่ว่าอะไรเป็นอะไรนั้น  ก็คือสังขารทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่ว่าอะไรทั้งหมด  ทั้ง ๆ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตา  สัตว์หรือคนทั่ว ๆ ไป  ก็ยังหลงยึดถือผูกพันในสิ่งเหล่านั้น,  นั่นเป็นเพราะอำนาจของอุปาทานทั้ง ๔;  ปัญ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3945 , 07:18:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,           อาตมาได้บรรยายให้ทราบ  ในการบรรยายครั้งแรกที่สุด  ถึงข้อที่ว่า  หลักพระพุทธศาสนาทุก ๆ เรื่อง  ล้วนแต่สรุปลงได้ในหลักที่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริง  ในสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไร  จนปฏิบัติถูกต่อสิ่งนั้น ๆ เท่านั้นเอง  ข้อนี้เท่ากับเป็นการกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า  พระไตรปิฎกทุก ๆ หน้า  ล้วนแต่เป็นคำบอกกล่าวว่า  “อะไรเป็นอะไร”  เท่านั้น.  ในครั้งถัด....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3296 , 07:17:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,           อาตมาได้บรรยายแล้วแต่วันก่อน ๆ  ถึงข้อที่ว่า  พุทธศาสนา  นั้นคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อจะให้รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง  ว่าอะไรเป็นอะไร,  และต่อจากนั้นได้บรรยายให้ทราบถึงข้อที่ว่า  สิ่งทั้งปวงนั้นทุกสิ่งมีปรกติเป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มีลักษณะที่ไร้ความหมายแห่งความมีตัวตน,  เพื่อให้ทราบใจความสำคัญว่า  สิ่งทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือเอาด....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 7805 , 07:16:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

  ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,      .อาตมาได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่า ศีลธรรม กับ ศาสนา นั้นมีขอบเขตต่างกัน. ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดไว้ให้ดี มิฉะนั้นจะเข้าใจไปว่ามีอะไรซึ่งขัดกันหรือปนกัน. ขอย้ำในที่นี้อีกว่า ศีลธรรมนั้นเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อจะกำจัดความทุกข์ความยุ่งยาก ความระส่ำระสาย ในชั้นแรก ๆ ที่เป็นเรื่องชั้นโลก ๆ เป็นเรื่องของสังคมหรือเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ผาสุกกันในชั้นต่ำ ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 13505 , 07:16:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,          หัวข้อที่อาตมาได้รับมอบหมายสำหรับทำการอบรมในที่นี้นั้น  เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า  คือ “หลักพระพุทธศาสนา,  วิธีการปฏิบัติ,  และศีลธรรม”  จากหัวข้อนี้  เราจะเห็นได้ว่ามีการแยกเป็น  พุทธศาสนา  และ  ศีลธรรม  ทั้งสองหัวข้อนี้  กล่าวได้ว่าเป็นวิชาความรู้ที่จำเป็นแก่บุคคลทั่วไปทุกประเภท  และจำเป็นแก่บุคคลที่กำลังจะปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญโดยตรงของคนทุก ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 5328 , 07:14:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/1
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]