• โมไนย-พจน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : raveewin@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-11
  • จำนวนเรื่อง : 261
  • จำนวนผู้ชม : 580252
  • ส่ง msg :
  • โหวต 21 คน
ท้องถิ่น ศาสนา การศึกษา และการเรียนรู้
ท้องถิ่นของเรา ศาสนาของเรา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Bansuan
วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 284 , 10:24:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการขยะในสถานการณ์การระบาดโควิด 19 Integrating Buddhist Concepts for Waste Management in the COVID-19 Pandemic Situation   บทคัดย่อ           แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการจัดการขยะภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ใช้การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย เขียนเป็นบทความ           ผลการศึกษาพบว่าหลังโควิด 19 ปัญหาเรื่องขยะ และการจัดการขยะจากการบริโภคจะเป็นปัญหาอีกกรณีหนึ่งจา....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 522 , 08:14:33 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เครือข่ายพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์ของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย : กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน จ.สุโขทัย Luang Por Daeng Nonthiyo's public welfare monks network : with helping people in the flooded areas, Sukhothai Province   บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสาธารณะสงเคราะห์อันเป็นเครือข่ายของหลวงพ่อแดงง นนฺทิโย ที่เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมส่วนร่วม ใช้วิ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 307 , 07:21:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เครือข่ายพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์ของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย : กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา   Luang Por Daeng Nonthiyo's public welfare monks network : with helping people in flooded areas, Chaiyaphum Province, Nakhon Ratchasima, Phra Nakhon Si Ayutthaya   บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาเครือข่ายพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์ของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย : ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 398 , 09:55:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง ตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม Networking of Youth Development through Enhance Organizing Activities for Risk Factors Reducing Accordance Buddhist in Samut Songkhram Province. บทคัดย่อ   บทความนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 592 , 08:40:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี Guidelines for the Conservation of Art and Culture of Monastery in Buddhism: A Case Study of Nang Yai Museum, Wat Khanon, Ratchaburi Province   บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทของวัดขนอนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่ โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย สัมภาษณ์ ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 450 , 08:54:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศัพท์บาลีบัญญัติว่าด้วย “Covid-โควิโต-โควิโท” : ว่างนักหรือมหาเถรสมาคม ขี่ช้างจับแมลงหวี่ -กูเอง-        ภาพข่าวที่มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 279/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้ใช้คำว่า "โควิโท" เป็นชื่อเฉพาะของ "โรคไวรัสโควิด-19" ในการแต่งฉันท์ภาษาบาลีเพื่อให้พระไทยสวดกันทั่วประเทศผู้เขียนในฐานะเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มองปรากฏการณ์อันเป็นภาระงานของคณะสง....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 565 , 07:30:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สังคมตอแหลนิยมว่าด้วยรัฐกับศาสนาและพระกับการเมือง : บทรำพึงว่าด้วยพระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกรณีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต -กูเอง- เริ่ม           ประเด็นพระกับการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมาตลอดตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน  เป็นกระแสมีข่าวเป็นช่วง ๆ ตามสถานการณ์ทางการบ้านการเมือง สาระที่เกิดขึ้นจึงเป็นลักษณะที่ว่า เมื่อมีพระรูปใด กล่าวถึง หรือพาดพิงรัฐในเชิงตำหนิ หรือท้วงติง หน่วยงานรัฐโดยมหาเถ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 746 , 11:13:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อสันติ : วิธีการสื่อสารเพื่อลดการใช้ประทุษวาจาในสังคม Buddhist Methods of Communication for Peace: Communication methods for reducing Hate Speech in society บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางอันเป็นพุทธวิธีเพื่อกำหนดท่าทีในการแสดงออกต่อการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) จนกระทั่งเป็นการสื่อสารความรุนแรง  การศึกษาใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และบทคว....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 382 , 09:36:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ถอดบทเรียนจากพื้นที่วิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ตามแนวพระพุทธศาสนาในชุมชนคลองกระทิง จังหวัดสมุทรสงคราม[1] Lesson Learned from the Research Area: Strengthening Social Network to Recluse Risk Factors According to Buddhism in Klong Krathing Community, Samut Songkram Province   บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและกลไกของการเสริมสร้างเครือข่ายทางส....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 449 , 18:35:49 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดการความโกรธตามแนวพุทธจิตวิทยา  กรณีวิเคราะห์นางมาคันทิยาผู้จ้างคนด่าพระพุทธเจ้า Anger management according to Buddhist psychology : Analysis case for Makantiya the employer to curse the Lord Buddha   บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความโกรธ และการจัดการความโกรธตามแนวพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาของนางมาคันทิยาบุคคลในครั้งพุทธกาล ใช้การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารในพระไตรปิฎกและงา....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 421 , 18:25:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ถอดบทเรียนจากพื้นที่วิจัย : บวชใจอธิษฐานบารมี ลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ตลอดพรรษารณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ ชุมชนบ้านคลองกระทิง จังหวัดสมุทรสงคราม[1] Lesson Learned from the Research Area: Ordain the Heart, Pray for Glory, Reduce Alcohol and Smoking throughout the Buddhist Lent, Campaign to Reduce Health Risk Factors at Ban Khlong Krating Community, Samut Songkhram Province   บทคัดย่อ          ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 697 , 11:33:25 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  บทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม The Role of Monks and Public Welfare in the Epidemic of Covid 19 Virus: A Case Study of Reverend Father Daengnonthiyo, Intharam Temple, Samut Songkhram Province โมไนย พจน์  บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในเขตจังหวัด....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 407 , 10:37:31 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สวนเกษตรแปลงผักหน้าหอนิสิต :   พุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาว่าด้วยการกิน Agricultural Garden In Front of the students’ dormitory:  Buddhist integration in social sciences and anthropology about consumption โมไนย พจน์ ------------- บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดรหัสองค์ความรู้ผ่านสวนเกษตรแปลงผักหน้าหอ ผ่านแนวคิดพุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาว่าด้วย....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 695 , 21:24:45 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน หน้าวัดสุวรรณาดาราม จ.พระนครศรีอยุธยา  ร้านกาแฟ บ้านป้อมเพชร    ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 580 , 08:43:19 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เครื่องบิน ไปสตึก บุรีรัมย์ สุสานช้าง สุรินทร์ รถไฟไปบางปะอิน    กิจกรรมการเดินทางของพวกเราเริ่มในเวลา 7.00 น. ของเช้า นั่งแทกซี่ไปสนามบินดอนเมือง  - เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เวลา 9.20 น.  - ไปวัดหินเหล็กไฟ เปิดธนาคารน้ำ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  - ไปวัดอาเจียง เปิดธนาคารโคกระบือ วัดอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ - ดำเนินกิจกรรมก็เดินทางกลับ 15.45 น โดยสายการบินแอร์เอเซีย  สนามบินบุรีรัมย์พร้อมผู....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 382 , 21:02:21 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

12 กรกฎาคม 2563 เมื่อพวกเราไปดูหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี    พวกเราออกเดินทางพร้อมสหาย 4 ชีวิต 1 คนขับ 2 ผู้เดินทางร่วม เป้าหมายเป็นการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว ในเขต 2 จังหวัด อันประกอบด้วยสิงห์บุรีและอ่างทอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด กับสถานการณ์ที่ต้องปกป้องตัวเอง ปกป้องประชาชน แต่ในเวลาเดียวปากท้องก็ต้องกิน ต้องใช้ หากดูในภาพรวม คนท่องเที่ยวก็อยากท่องเที่ยว โรคก็กลัว จึงเห็น....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 821 , 08:12:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลยุทธ์การสื่อสาร ลับ ลวง พราง: สมคบคิด,โกลาหล,แพะรับบาป Communication Strategies of Secret, Catchy and Disguise:Conspire, Chaos and Scapegoat   บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของกลยุทธ์การสื่อสาร ลับ ลวง พราง ที่ปรากฏในสถานการณ์ทางการเมืองไทย ใช้วิธีการวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการสังเกตต่อปรากฏการ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 633 , 04:58:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เริ่มด้วยประโยคว่าไปส่ง เหมือนส่งกลับ แต่ผู้เขียนไปชม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  มีโอกาสไปเยี่ยมชมสุสานสถานของกษัตริย์จินฉี ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่มีการจัดแสดงร่วม 3 เดือน และวันที่ 15 ธันวาคมนี้ จะเป็นวันสุดท้าย จึงไปชมให้เห็นด้วยตาของตัวเองสักหน่อย ส่วนสิ่งที่เห็นก็งดงาม สมกาลเวลา ที่ยืนยันมาให้ชมกระทั่งปัจจุบัน  จีนใส่ใจ ไทยให้ความสำคัญ สิ่งเหล่านี้จึงมาสู่สายตา เรา ๆ ท่าน  ขอบคุณที....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 695 , 22:03:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

Pope ท่าทีทางศาสนาในกระบวนทัศน์ของโลก กับบทบาทต่อพระพุทธศาสนาและประเทศไทย    บทนำ การย่างก้าวของพระสันตะปาปา ควรพิจารณาตามอย่างไร ?  ศาสนานำการเมือง หรือความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์และพื้นที่ของประเทศไทย และประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง มีการนำศาสนามาเป็นกลไกขับเคลื่อน  การย่างก้าว เพื่อประสานพลังศาสนา ภาพลักษณ์ทางศาสนา ให้เป็นเครื่องมือลดความขัดแย้ง  ศาสนาที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน กลายเป็นเงื่อนไข หรือประ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1895 , 05:23:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ  -โมไนย พจน์-   ชื่อหนังสือ : จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์ พิมพ์เมื่อ :  14 ตุลาคม 2562 ที่ระลึก : งานพระราชทานเพลิงศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) นัยนา เกิดวิชัย   บทคัดย่อ           บทบันทึกแนะนำหนังสือนี้เป็นบันทึกจากหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพของ ศ.พล.ต.ท. (หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิช....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2686 , 17:15:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ค่ายวัดสีกุก และความตายของมังมหานรธา ก่อนการเสียกรุงของอยุธยา พ.ศ.2310 Sikuk Temple Camp and Mang Mang Naratha Death before the Loss of Ayutthaya in 1767   เริ่ม           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เกิดอยากชิมสะตอแดนใต้จาก ชุมพร ที่ญาติ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ พร้อมแจ้งทางไลน์ว่าใครประสงค์ชิมแจ้งได้ จึงประสานผ่านไลน์ พร้อมนัดหมายปลายทางเป็นร้านอาห....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1654 , 09:33:52 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION  โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง   ชื่อหนังสือ  : รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก ผู้แต่ง       : ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง ปีที่พิมพ์    : 17 มิถุนายน 2562 สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISBN : 978 616 300 587 8 ---------------- 1. บทนำ         หนังสือ รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์พร้อมจัดจำหน่ายเป็น....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1313 , 22:36:21 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ Crackdown from the state to religion: catch to unfrock  Ven. Phrapimoladhamma   mythology in Lao, progressive and communist -โมไนย พจน์-    บทคัดย่อ           บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาเหตุการณ์และแนวคิดสู่การการล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนาในการจับพระพิมลธรรมสึก : มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ก้าวหน้....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2076 , 07:18:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples' Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]          บทนำ           ประเด็นเงินวัดเงินพระศาสนา “เงินทอนวัด ไล่จับพระสึก ทางโลกล้ำเส้นทางธรร....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2449 , 06:58:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ตอบเรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์    : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ? Answer to Sangha Act: Management mechanism and solve the problem of the Sangha, the conclusion is no way out?       หนังสือ : ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ผู้เขียน : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) สำนักพิมพ์  : สำนักพิมพ์ แพ็ทแอนด์โฮม จำกัด ปีที่จัดพิมพ์ : กรกฎาคม 2561   บทคัดย่อ           ตอบเรื่อง....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2851 , 06:21:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยม ความเสมอภาค และความสงบสุข Animal Farm: Revolutionary social class towards liberalism, Equality and peace       หมายเหตุ : ข้อมูลหนังสือ แอนิมอล ฟาร์ม  แปลจากหนังสือ: Animal Farm  ผู้เขียน: George Orwell   ผู้แปล: เพชร ภาษพิรัช สำนักพิมพ์: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ จำนวนหน้า: 172 หน้า ปกแข็ง   พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2560 ISBN: 9786165145497 ได้ช....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2251 , 22:49:32 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ ความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา    บทนำ           ในช่วงที่ผ่านมารัฐกับศาสนาส่วนหนึ่งสนับสนุนส่งเสริมกันและกัน แต่ก็มีส่วนหนึ่งขัดแย้ง  กระทั่งเป็นการปะทะใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มศาสนา ดังกรณีจับสึก พระมหาอภิชาต ปุณณจนฺโท (สึก ‘พระมหาอภิชาติ’ เป็นภัยต่อความมั่นคง สร้างความขัดแย้ง/ข่าวสด : 20 กันยายน 2560) รวมไปถึงการล้อมปราบ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3141 , 09:44:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

สิ้นแสงฉาน : Twilight Over Burma, My Life as a Shan Princess สิ้นแสงฉาน  ชื่อเรื่อง ต้นฉบับ Twilight Over Burma, My Life as a Shan Princess ภาษาอังกฤษเขียน Inge Sargent มนันยา แปล พิมพ์ครั้งที่ 13 (ฉบับปรับปรุง) พิมพ์ที่ Bangkok พิมพ์เมื่อ 2560   บทคัดย่อ สิ้นแสงฉาน เป็นหนังสือบันทึกชีวิตของอิงเง ซาร์เจนท์ สตรีชาวออสเตรีย ที่พบรักกับเจ้าฟ้าจาแสง แห่งเมืองสีป่อ และได้เป็นมหาเทวี ใช้ชีวิต 12....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1616 , 06:14:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

มิลินทปัญหา-โฆรสวรรค   วรรคว่าด้วยลามีเสียงกร้าวเป็นเรื่องแรก  ฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่ ?   ประเด็นนำ              ในมิลินทปัญหา  โฆรสวรรค ให้ความหมายของคุณสมบัติของผู้จะบรรลุธรรมมีอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไร โดยความหมายก็คือปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นพระอรหันต์  หรือข้อธรรมอันใดที่จะปฏิบัติเพื่อไปสู่การเป็นพระอรหันต์  สาระในโฆรสวรรค ก็เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นข้อธรรมอันจะเป็นการเปรียบเทียบ ระหว่....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1160 , 05:47:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"การหาเงินด้วยการสร้างวัตถุที่เชื่อว่าจะมีฤทธิ์ หรืออื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย มีพระสงฆ์ระดับปกครองสูงสุดไปเป็นประธานจุดเทียนชัย ดับเทียนชัยให้เห็นบ่อย ๆ ก็ไม่เห็นรูปไหนบอกว่า “ผิดพระธรรมวินัย” พุทธทุนนิยม :  การระดมทุนด้วย(วัตถุ)พุทธพาณิชย์ -โมไนย พจน์-                 เพื่อนกัลยาณมิตรให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องรุ่นหนึ่ง พร้อมส่งรายละเอียดให้ชม แต่ที่ผู้เขียนสนใจตรงที่....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1902 , 00:37:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

  วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)  Follow the dream to win : 8 Ways,Run to dream, According toJapanese style     [ขอบคุณแหล่งภาพที่มาออนไลน์]  บทนำ           หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงเรื่องราวหลักฐานของคนญี่ปุ่น 8 คน ต่างอาชีพ ต่าง Profile แต่สิ่งเดียวที่มีเหมือนกันคือ "ความรักในสิ่งที่ทำจากใจจริง" ทั้งมีความสุข ทั้งเป็นต้นแบบ ให้กับคนรุ่นให....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1610 , 10:00:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เย็นนี้ที่ริมเมย : เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด              30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีโอกาสเดินทางไปบรรยายที่ โพธิวิชชาลัย ในประเด็น "พม่าศึกษากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์" ให้กับนิสิตนักศึกษาในสาขาภูมิวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย มศว. ในฐานะเป็นศิษย์เก่า จึงไม่ลังเล ที่จะไปช่วยและไปแลกเปลี่ยน ประกอบกับไม่ได้ไปถิ่นฐานบ้านนี้ เป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงไป ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวจากเดิมอาจเรียกว่าได้ว่าเป็นอำเภอชาย....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1774 , 16:21:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธวิธีการจัดการความรุนแรงผ่านสื่อ : มองผ่านตัวแบบของนางจิณจมาณวิกา Jinjamanavika : Buddhist Methodology to Control violence from Media   บทนำ                         การเขียนบท ความนี้เกิดจากความสงสัยเมื่อต้องเฝ้าติดตามบทบาทสื่อในสังคมไทย ที่มีความชัดเจนในการเลือกข้าง ในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน พร้อมนำเสนอในมุมที่ตัวเองต้องการอย่างชัดเจน โดยไม่ได้สนใจต่อ “คุณภาวะ” ความรู้สึกแล....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 4854 , 15:16:06 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เจิมด้วยใจ ให้ด้วยรัก -โมไนย พจน์-           วันหนึ่งในเกือบรุ่งสาง “กัลยาณมิตร” จากแดนไกลโทรมาเล่า  เรื่องน่ายินดี เกี่ยวกับการ “เริ่มต้น” กับสิ่งใหม่ในชีวิตเธออีกเรื่องหนึ่ง ที่เธอบอกว่าเป็นการให้รางวัลกับชีวิตตัวเอง  เธอจะซื้อรถใหม่ ซึ่งผู้เขียนก็ได้แต่บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดี และน่าประทับใจ  คุยกันไปก็วกไปที่ เรื่องการเจิม “รถ”  ซึ่งอาจจำเป็นหรือไม่จำเป็น....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1557 , 16:43:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เลี่ยงภาษีมีโทษถึงตาย ครั้งพุทธกาลบอกไว้อย่างนั้น ? โมไนย  พจน์              ข่าวการเลี่ยงภาษีของดาราเมื่อเร็ว ๆ นี้  (เมื่อ พ.ศ.2555) หรือกรณีอดีตนักการเมือง ที่เป็นเหตุนำไปสู่กรณีพิพาททางการเมือง จนเป็นเหตุให้นำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร และความชะงักงัน ความรุนแรงทางการเมืองในช่วง พ.ศ.2549 จนกระทั่งปัจจุบัน  ทั้ง 2 กรณีที่ยกมาอาจเรียกได้ว่า เงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเหตุ  ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ห....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2137 , 09:44:28 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ร่างทรง ตุ๊กตาลูกเทพ : ทวิลักษณ์ทางความเชื่อ มูลค่า ความรุนแรง และความตาย Oracle, Spiritualist's dolls : the dichotomous beliefs (BIPOLA) violence and death. the supernatural power and belief representing violence and dead   บทคัดย่อ            ร่างทรง  ลูกเทพ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  มีนัยยะของการสร้างสิ่งเชื่อให้เกิดขึ้นผ่านรูป กระบวนการ และวิธีการ แต่นัยยะที่สะท้อนออ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1911 , 06:20:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Books Reviews  พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing     ผู้เขียน ทันตแพทย์สม สุจีรา เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย เนะ ชื่อหนังสือ พุทธะมาร์เก็ตติ้ง ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2558 สำนักพิมพ์ สม สุจีรา    บทนำ           พบหนังสือ “พุทธะมาร์เก็ตติ้ง” ที่ร้านหนังสือชื่อดังในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง (NIDA) โดยชื่อก็น่าสนใจเพราะคำว่า พุทธะ ก็เป็นการสะท้อนคิดต่อไปในฐานะเราชาวพุทธ ทั้งผสม....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3354 , 20:03:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ไฟไหม้สุโขทัย 11 มี.ค.2511 "สุโขทัยระทม"-------ภาพร่องรอยจากไฟไหม้ตลาดสุโขทัย และบริเวณตรงวัดราชธานี จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2511 จึงเป็นที่มาของโครงเรื่องในเพลงที่ครูจิ๋ว พิจิตร (ดิเรก เกศรีระคุปต์, พ.ศ.2466-2553) นำมาแต่งเป็นเพลง "สุโขทัยระทม" และขับร้องโดย "เพชร โพธาราม" [https://www.youtube.com/watch?v=YtbikbWTKhE]-----------ที่มาภาพ : Sukhothai Magazine     [....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3794 , 18:29:04 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  กลวิธีปกครองคน = Power, influence, and persuasion โมไนย พจน์     ชื่อหนังสือ : กลวิธีปกครองคน = Power, influence, and persuasion ผู้เขียน : Kathleen K. Reardon ผู้แปล/เรียบเรียง : เจษฎา ทรงมิตร,ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ ปีที่พิมพ์ :  มีนาคม 2554 [จำนวน 326 หน้า] สถานที่พิมพ์ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด   1.บทนำ           ในทุกสังคม และองค์กร การใช้พลังอำนาจ ตำแหน่ง แห่งที่ ในการขับเคล....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1270 , 20:02:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เจ้าลัทธิว่างฝือ  : กระบวนการสร้างสิ่งเชื่อจากมุมมองพระพุทธศาสนา -โมไนย พจน์- นำคิด           จากภาพข่าวเกี่ยวกับลัทธิว่างฝือ ต่อวิธีการสร้างความเชื่อ และการแสดงออกต่อความเชื่อ กระทั่งกลายเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับศรัทธาที่อาจเลยเถิดไปถึงงมงาย กฎหมาย และการคุกคามสิทธิทางเพศ ดังภาพข่าวว่า “การข่มขืนกระทำชำเราเจ้าลัทธิว่างฝือ มอบตัวแล้ว-ปฏิเสธ หลัง 7 สาวร้องถูกขืนใจ” (ที่มา ออนไลน์) ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2830 , 17:17:45 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

[บทวิจารณ์หนังสือ]  : วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน [Book Review] : The Last Subject [University Left Untaught]     ชื่อหนังสือ : วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ผู้เขียน/แปล : สฤณี  อาชวานันทกุล สำนักพิมพ์  : Openbooks   ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2558  / จำนวน 381 หน้า    1.บทนำ            “ปริญญา” ที่แปลว่า “รู้รอบ” หรือ “รอบรู้” ควรเป็นแค่ก....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1881 , 16:47:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

BOOKS REVIEW: การเมืองเรื่องพระพุทธรูป - Politics of the Buddha statue    ชื่อหนังสือ การเมืองเรื่องพระพุทธรูป ชื่อผู้แต่ง : วิราวรรณ นฤปิติ  สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2560   บทนำ           พระพุทธรูปจำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย หรือนานาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาล้วนมีประวัติความเป็นมา พัฒนาการร่วมกับประชาชาตินั้น ๆ โดยมีนัยยะของประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สั....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2072 , 16:31:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา Buddhism Reform       หนังสือ  : การปฏิรูปกิจารพระพุทธศาสนา ผู้เขียน : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่พิมพ์ : พระนครศรีอยุธยา : เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง.   1.บทนำ           ภายใต้กระแสธารของการปฏิรูปของ “รัฐ” ไทย ที่พยายามเพื่อเสนอ “ธง”  กลไก ช่องทาง หรือทางออกเพื่อไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมประเทศชาติใ....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1791 , 16:09:33 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

BOOK REVIEWS  เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม” (Social Sanctions)      (ขอบคุณแหล่งที่มาภาพ : ออนไลน์  ) เรื่อง  เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม” (Social Sanctions) ผู้เขียน  สังศิต  พิริยะรังสรรค์ ปีที่พิมพ์ มิถุนายน 2559 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต   บทนำ           แนวคิดเรื่อง “ประชาสังคม” หรือการลงโทษโดยสังคม  ในสังคมไทยเราอาจคุ้นชิน....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2146 , 08:04:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ถอดสมณศักดิ์พระ : บทอันว่าด้วยอำนาจและการใช้อำนาจ              ภาพข่าวเกี่ยวกับการถอดถอนสมณศักดิ์ พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ที่ได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ความว่า โดยขอกล่าวอ้างถึงว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับข....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1184 , 10:59:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันนี้(12 ธ.ค.)พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้มีการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งจัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าพระภิกษุ สามเณร ที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจำเป็นต้องศึกษาหลักสูตรบาลีและ นักธรรมของคณะสงฆ์เป็นหลักด้วย เพื่อดำรงรักษาพร....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2122 , 05:31:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย   บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา   1.บทเริ่ม           ภาพข่าว "สึกพระเตี้ย-กลางพรรษา-วิจารณ์กระหึ่ม-ผิด/ถูก ใครจะเป็นผู้ตัดสิน" (ไทยรัฐ :  กลายเป็นประเด็นคำถามในเชิงสังคมว่าเกิดอะไรขึ้น กับพระที่รูปร่างเล็ก อายุครบเกณฑ์ จนกระทั่งต้องให้สึก ซึ่งเหมือนดู ๆ ไปก็เท่ากับว่าเป็นการลุแก่อำนาจ ขาดเกณฑ์วินิจฉัย ในเมื่อผู้เป็นอุปัชฌาย์ได้บวชให้....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1806 , 14:47:13 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

แบตมินตัน / Leicester city - จิ๊งจอกสยาม : แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ ความรัก พระ น้ำมนต์ และผ้ายันต์ ? Badminton to Leicester city – the Siamese Foxes :   Beliefs to success, Campassion,Venerable, Holy Water,Talisman? โมไนย พจน์   บทคัดย่อ           แรงจูงใจจนกระทั่งส่งผลเป็นความสำเร็จเป็นสิ่งที่เนื่องทั้งทางใจและพฤติกรรม การที่นักกีฬาชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะแบตมินตัน และฟุตบอลที่ปรากฏภาพข่าวถึ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2341 , 16:31:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

 ร้านกาแฟ สนามฟุตบอล : ทัศนะอันว่าด้วยระบบอุปถัมภ์ การใช้อำนาจ และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม โมไนย พจน์           การเขียนจั่วหัว ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่จะเขียนถึง บังเอิญนึกหัวเรื่องไม่ได้ หรือไม่รู้จะเขียนอะไร ก็เลยสะท้อนทัศนะเล่น ๆ หัว ๆ หลังจากไปกินกาแฟ ก็เท่านั้น การเขียนนี้เป็นบทรำพึงเพื่อต้องการสะท้อนทัศนะความจริงเกี่ยวกับองค์กร การบริหารองค์กร รัฐกับการบริหารกิจการภาครัฐ ฟูโ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3116 , 22:48:25 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

[อาลัยกถา] ความรุนแรง/ศักดิ์ศรี/การฆ่า  : บทสะท้อนอันว่าด้วย (1) Doctor ฆ่า (2) Doctor -โมไนย พจน์- บทเริ่ม           “เมื่อวาน [18 พฤษภาคม 2559] นั่งอบรบที่ห้องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ IT แห่ง มรภ.พระนคร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนสังหาร 2 ศพ ของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยนั้น พินิจไปประหนึ่งอยู่ร่วมในเหตุการณ์ รวมทั้งเห็นพฤติกรรมร่วมหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ 10..00 น....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2773 , 16:20:54 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ศิลปะนั้นยืนยาว แต่ชีวิตสั้นนัก : อาลัยกถาแด่อดีตนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา -โมไนย พจน์-              "..ชีวิตนั้นสั้นแต่ศิลปะยืนยาว.." ต้นตอมาจากส่วนหนึ่งของโอวาทของครูแพทย์ใหญ่สมัยกรีกคือ Hippocrates ว่า Ars longa, vita brevis แปลว่า The art is long (but) life is short เป็นการสั่งสอนลูกศิษย์ให้เจียมเนื้อเจียมตัว หมั่นพากเพียรฝึกฝนศิลปวิทยาของตนให้จงดีเพราะวิชาการนั้นมันมีมากถึงเรียนไปจนตายก....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2071 , 10:29:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทนำ           มีประโยคที่แซวกันเล่นขำขำ ที่ว่า "แตะเมียเสียห้าร้อย แตะหมาเมียอาจเสีย 2 หมื่นและมีสิทธิ์ติดคุกด้วย" ฟังดูเหมือนทีเล่นทีจริง ฟังดูเหมือนตลกร้าย แต่ในความเป็นจริงมันก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันกับสภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฏหมาย "พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557" ที่กฏหมายเข้าไปจัดสวัสดิภาพของสัตว์ ผ่านองค์กร และการควบคุมเจ้าของ ผู้ก....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3014 , 09:53:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาลัยกถา : บทรำพึงต่อความตายด้วย “อัตตวินิบาตกรรม” -โมไนย พจน์-   [ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ 4 เมษายน 2559/คลิกภาพเพื่อกลับไปแหล่งเดิม]           ข่าวการมรณกรรมด้วยการทำอัตตวินิบาตกรรม ของรุ่งอรุณ อบเชย อดีตมหาเปรียญ 6 ประโยค ซึ่งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดที่ข้าพเจ้าต้องผ่านไปทุกคราเมื่อกลับบ้านเกิด และข้าพเจ้าก็รู้จักในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับนำในองค์กรแห่งนั้น  ในเชิงสังคมอา....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1855 , 17:27:06 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมเด็จพระสังฆราช : ความขัดแย้ง วิวาท ข้ออ้างคำว่าศาสนา แค่เริ่มก็ส่อเค้าจะพังพาบ   -โมไนย พจน์-                 การต่อสู้ทางความคิด ความเชื่อ หลักการ และการปะทะกันด้วยชุดคิด คำอธิบายปรากฏในวงกว้าง มองมุมหนึ่งเหมือนสาวไส้ให้กากิน หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักการที่ถูกต้อง โดยมีกรณีตัวอย่างให้เป็นกลุ่มการศึกษาที่ชัดเจน คงไม่ต้องบอกว่าควรเป็นอย่างไร แต่ในความเป็นจริงยืนยัน....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2612 , 19:20:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มรณกรรมของพระพรหมสุธี : ชาวพุทธควรมองและมีท่าที่อย่างไร ? โมไนย พจน์            ภาพข่าวใหญ่ทางหน้าสื่อ ในบ่ายของวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 กับการฆ่าตัวตายของพระราชาคณะระดับพระราชาคณะชั้นหิรัญบัตร หรือเรียกว่ารองสมเด็จ ก็แปลว่าอีกขั้นเดียวท่านก็จะเป็นผู้สูงสุดของสมณศักดิ์ชั้นยศในระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย เทียบง่าย ถ้าเป็นทหารตำรวจ ก็มียศเป็นพลโท และอาจจะเป็น “พลเอก” ในอีกไม่กี่เพลาข้า....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3164 , 06:23:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

ปรากฏการณ์ลูกเทพ : ปรากฏการณ์ชีวิต มนุษย์ มันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ? โมไนย พจน์           ตอนแรกเมื่อหลายปีเคยไปที่ไต้หวัน เห็นคนไต้หวันคนหนึ่งอุ้มตุ๊กตา ตอนแรกก็นึกว่าอุ้มลูก หรืออุ้มเด็ก ๆ ทั่วไป จนกระทั่งเข้าไปดูใกล้ ๆ จึงเห็นว่าแท้จริงเป็นตุ๊กกะตา และมีรอยอักขระเป็นยันต์อยู่ที่หน้าผาก สอบถามได้ความว่าได้มาจากเมืองไทย แต่นั่นเป็นเหตุการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่การเห็นนั้นก็เฉย ๆ และให้รู....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3214 , 06:24:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เอเจนซีส์ - หญิงสาวชาวอินเดียผู้หนึ่งเผยการใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่ายกับสามี 5 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นพี่น้องกัน              ราโจ เวอร์มา วัย 21 ปี อาศัยอยู่กับชายทั้งห้าในบ้านซึ่งมีเพียงห้องเดียว พอตกกลางคืนทุกคนก็จะปูผ้าห่มนอนเรียงกันบนพื้น              คุณแม่ลูกหนึ่งเล่าว่า ทุกคืนเธอจะหลับนอนกับสามี 1 คน จึงไม่ทราบว่าบุตรชายวัย 18 เดือนเกิดจากพ่อคนไหนแน่              แม้อาจดูแปลกประหลาดในสายตาคนนอก แ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1357 , 12:53:03 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มุมชีวิต : เอาไว้จำ [28/12/58]      ที่ระลึกจากโรงแรม ASIA    ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 18742 , 07:42:45 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บัตรสนเท่ห์ วิธีสร้างข่าวลือที่ไม่เคยล้าสมัย : ความจริง ความลวง ความรุนแรง และความตาย Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: Truth, Lying, Violence, and Death โมไนย พจน์   บทคัดย่อ           บัตรสนเท่ห์ เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีเป้าหมายเพื่อให้รู้ข้อมูล ที่เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ  โดยมีผลแอบแฝงจากการสื่อสารนั้น เพื่อเป็นการทำร้ายและทำลายอีกฟากฝั่งหนึ่ง  เมื่อสนเท่ห....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 8137 , 16:41:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมณศักดิ์พระราชาคณะ : บทบันทึกที่ว่าด้วยความ "ไร้" จริยธรรมของการได้มาประจำปี 2558  โมไนย พจน์  บทเริ่มรำพึง      ธรรมเนียมของวงการคณะสงฆ์เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีการเสนอพระภิกษุภายใต้การปกครองคณะสงฆ์เพื่อพิจารณาโปรดเกล้ารับสมณศักดิ์ในชั้นยศที่เรียกว่า พระราชาคณะ หรือ "เจ้าคุณ" ในแต่ละปี จนกลายเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกันแ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2679 , 02:47:58 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

          เย็นของวันที่ 10 พ.ย.58 ได้เดินทางจากสุราษฎร์ธานี ได้รถตู้ สร.-เกาะลันตา แต่ปลายทางเป็นสำนักสงฆ์บ้านไทย / หรือชื่อเป็นทางการคือสำนักสงฆ์ป่ามหาชนก ที่ตั้งอยู่ที่ ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างทางไปเกาะแต่อยู่ภายในเขตอำเภอเดียวกันของเกาะ เมื่อไปถึงทางเข้าประมาณ 5 โมงเย็น ตำรวจ สอภ.คลองยาง เห็นยืนอยู่จึงเข้ามาถาม จึงบอกความประสงค์ไว้ว่ามาเพื่อการใด และต้องการไปที่ใด เมื่อสอบถาม....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1873 , 03:19:40 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ธุดงค์มาราธอน : วิถีแห่งธรรม  วิถีแห่งชีวิต  พบความใน Facebook ของ คุณ Kornkit Distan ก็ให้สนใจ รวมทั้งเป็นความรู้เปรียบเทียบ จึงนำมาเผยแผ่ต่อ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  เพื่อให้เกิดความรู้เปรียบเทียบในเชิงสัญญะทางศาสนา  ------- บรรพชิตนักมาราธอน Kornkit Distan   เทือกเขาฮิเอย์ [Mount Hiei (比叡山 Hiei-zan?) ] อยู่นอกนครเกียวโต เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเทนได (จีนเรียกว....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2404 , 03:54:21 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

 ภาพเก่าเล่าเรื่อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงผนวชในพระบวรพุทธศาสนา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499  เป็นภาพขณะเสด็จฯ ไปทรงรับบิณฑบาตรจากประชาชนในบริเวณถนนพระสุเมรุ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสี่แยกราชเทวี ถนนเพชรบุรี ?   การจัดการศพในอดีต ภาพตลาดบางลี่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2483  ที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา พ.ศ.2480   ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 5652 , 10:09:12 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

[หนัง] อาบัติ : มุมมองหนังเกี่ยวกับพุทธศาสนา และข้าพเจ้ามีทัศนะร่วมแบบนี้ โมไนย พจน์           ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่เคยดูหนังเรื่องอาบัติ หรือรู้ว่าหนังอาบัติจะต้องมีเนื้อหาอย่างไร ได้แต่ตามคลิปใน Youtube ว่าหนังมีภาพรวมอย่างไรตามการประชาสัมพันธ์ พร้อมการประชาสัมพันธ์เชิญชวนที่ว่า          “ซัน” เด็กหนุ่มวัย 19 ปีผู้เอาแต่ใจตนเอง ไม่สนใจใคร และใช้ชีวิตคึกคะนองอย่างสุดขั้ว เขาจึง....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 6161 , 10:25:42 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

          เช้าตรูของวันที่ 7 กันยายน 2558  มีเหตุให้ต้องใช้บริการของการ "รถไฟไทย" อีกครั้ง ด้วยเหตุผลที่ว่าการรถไฟของไทยน่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกและตั้งอยู่ในเมือง จึงทำให้ง่ายต่อการที่จะฝากของและส่งรับ ที่ปลายทาง เมื่อโทรไปสอบถามปลายทางแล้วว่า "รถไฟ" สะดวกสุด จึงเริ่มดำเนินการจัดเตรียมพร้อมส่งในเช้าตรู่ คือ ตี 5.30 น. ออกจากที่ตั้งและนั่งแทกซี่พร้อมพัสดุที่พร้อมส่งขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก เรียกว่าแทกซี่ใ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 54693 , 11:09:12 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

          มีเหตุให้ต้องใช้บริการการขนส่งของ ก็หาข้อมูลทางสื่อออนไลน์ และสอบถาม ทั้งทางไปรษณีย์ / รถทัวร์ / รถตู้ / และรถไฟ เมื่อคำนวนค่าใช้จ่าย ความใกล้ไกล ของต้นทางสำหรับเรา ผู้ส่ง ผู้รับ โทรสอบถาม ข้อมูลได้พอสมควร จึงได้บทสรุปว่าใช้บริการขนส่งทางสถานีรถไฟ จึงตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าครึ่งด้วยเกรงรถจะติด ไปรอเวลาที่โทรสอบถามเมื่อวาน เปิดให้บริการระหว่าง 08.00 น. - 18.00 น. ดังนั้นในเช้านี้ จึงไปแต่เช้า....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2282 , 21:18:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

โรฮิงญา : ความเป็นอื่นในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ที่ต่างกันแค่ช่วงเวลา โมไนย พจน์             มนุษย์เรือกรณี โรฮิงญา ถูกกล่าวขานผ่านหน้าสื่อและประเด็นทางการเมืองและมนุษย์ธรรมโลก หากมองย้อนกลับไปในอดีตการอพยพย้ายถิ่นใด ๆ ก็ตามที่ปรากเป็นหลักฐานในเชิงประวัติศาสตร์ล้วนสัมพันธ์กับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรม แปลว่าทุกการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ความจำเป็นและเงื่อนไขอาจแตกต่างกัน และไม่แตกต่างกั....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2442 , 20:38:52 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลวงพ่อคูณมรณภาพ (ตาย)แล้วเอามาเป็นข้อคิดอย่างไรได้บ้าง ? โมไนย พจน์     (ภาพข่าวการมรณกรรมของหลวงพ่อคูณทางหน้าสื่อ : ภาพออนไลน์)            มรณกรรมของหลวงพ่อคูณ เป็นข่าวใหญ่ทางหน้าหนังสือพิมพ์และภาพข่าวในเกือบทุกเสื่อ นัยหนึ่งถามว่าทำไมภาพลักษณ์หลวงพ่อคุณจึงปรากฏต่อสื่อมาอย่างยาวนานนับแต่ท่านมาตั้งถิ่นฐานที่วัดบ้านไรตั้งแต่ พ.ศ.2529 จนกระทั่งปัจจุบัน มรณกรรมของท่านจึงเป็นทางความสูญเสีย เป็นทั....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1835 , 16:25:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

             เอกสารราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ร.ศ.126  (พ.ศ.2450) ตรงกับปีรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้รายละเอียดถึงการเข้าไปจัดการศึกษายังหัวเมืองตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ในยุคการปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดบ้านสวน คือเป้าหมายของเรื่องในการนำมาบอกเล่า ซึ่งหมายถึงวัดฤทธิ์ในปัจจุบัน ที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานทางราชการคือราชกิจจานุเบกษา พร....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1556 , 09:45:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

         เมื่อ ส.ส. ในสภา พูดเรื่องพระ  โมไนย พจน์ (15/4/58)          พบเอกสารเก่า ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา ในชื่อว่า "คำตอบกระทู้คำถามของสมาชิกสภาผู้แทน" กระทู้ที่ 153/2491 ของนายโสภัณ สุภธีระ  สมาชิกสภาผู้แทน เรื่องการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร"  ซึ่งนายโสภัณ สุภธีระ เป็นอดีต สส.ของจังหวัดขอนแก่นในยุคเริ่มต้นของประชาธิปไตย คือเป็น สส. ในชุดที่ 2 นับแต่มีการเลือกตั้งภายหลังการเปลี....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2515 , 08:54:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          พบเอกสารที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 42  (น่า) หน้าที่ 3514 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2468  ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6 (พ.ศ.2453-2468)  ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ถึงแนวทางการปฏิบัติตนของคนที่มีอำนาจ และการวางตัวที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ว่าเมื่อถึงที่สุดการลาออก ถือเป็นความสง่างามต่อตำแหน่ง แปลง่าย ๆ ตำแหน่งเป็นเพียงการถูกวางตัวให้มาเป็นส่วนหนึ่่งของภาระงาน ตายแล....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3813 , 07:27:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลวงพ่อซวง'ศิษย์'สมเด็จฯโต'วัดระฆัง 'หลวงพ่อซวง'วัดชีปะขาวศิษย์สาย 'สมเด็จฯ โต' วัดระฆัง (ศิ๋ษย์หลวงพ่อฤทธิ์ วัดบ้านสวน / สหายธรรมหลวงพ่อห้อม อมโร วัดคูหาสุวรรณ)โดย : ไพศาล ถิระศุภะ                        หลวงพ่อซวง อภโย วัดชีปะขาว ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นพระเถราจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านไสยเวทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆ การสักยันต์ ตำรับยาสมุนไพร วิช....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1238 , 19:15:24 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[บันทึกไว้เอาไว้จำ] เป็นการบันทึกความทรงจำ ด้วยเหตุผลว่าความทรงจำของคนมี มีลืมมีจำได้ การบันทึกจึงเป็นการช่วยจำ ของคนเล็ก ๆ ที่อยากเก็บเรื่องเล็ก ของตัวเองไว้เป็นความทรงจำ บางคนอาจบอกไม่ได้สำคัญ แต่ความสำคัญ อยู่ตรงที่การให้ค่า และคุณค่าของความสำคัญอยู่ที่ใจ จึงเก็บไว้เป็นความทรงจำสีแจ่ม ของมิตรภาพของการพบเจอ แม้จะเป็นการเจอเพื่อจาก หรือเจอเพื่อแยกกันไปและเจอกันในคราวต่อไป    วันสงกรานต์ก็มีแห่ง....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 7380 , 09:29:41 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 (สมเด็จ/พระสังฆราช) ลาออกแล้วพุทธศาสนาและสังคมได้อะไร ? โมไนย พจน์           เห็นภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ภาพข่าวการลาออกของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ทั้ง ตำแหน่ง "เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ"  เสมือนประหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่โต ที่มีผลต่อความมั่นคง กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเสียทีเดียว หรืออาจรวมไปถึงกระทบกับตลาดหุ้นกระนั้น....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2530 , 19:00:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

6-7 มีนาคม 2558  ได้มีโอกาสไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ที่วัดห้วยแก้ว เชียงใหม่    เป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบิน Thai Lion สายการบินต้นทุนต่ำน้องใหม่ ที่มีสัญญาติเป็นของอินโดนีเซีย ที่มาตีตลาดการบินอื่น ซึ่งเมื่อดูจากสายตา พร้อมเพื่อนร่วมเดินทางก็คงเยอะพอสมควร ก็ไปตอนบ่ายคล้อย ของเย็นวันที่หก รับรถที่สนามบินจากการเช่า สนนราคา วันละ 950 บาท และเข้าพักที่ น้ำพุร้อนสันกำแพง  ซึ่งดูจากข้อมูลว่าเป....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 6000 , 10:38:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

7 มีนาคม  2558 ได้มีโอกาสไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรวรวัฒน์ (หลวงปู่ครูบาบุญลือ จิตฺตคุตฺโต) อายุ 81 พรรษา 61 อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  -----ในพิธีมี พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระเทพโกศล วัดศรีโสดา เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจัง....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2326 , 08:48:17 น.  
หมวด : ต่างจังหวัด

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพ ญาติมิตร ที่ บ้านหัวขัว ต.เพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี  ได้พบเมนูอาหารขึ้นโต๊ะยามเช้า จึงอดไม่ได้ ที่จะนำมาแบ่งปัน และเล่าต่อว่า หน้าตาช่างหน้าชิมเสียกระไร เพราะด้วยหน้าตาแบบบ้าน ๆ พร้อมวัสดุ ในการปรุงก็บ้านดี เลยได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง เท่าที่เห็นแต่ไม่รู้ศัพท์พื้นถิ่นเขาเรียกอะไร แต่เรานิยามไปเองแล้วกันว่า   (1) มันปูนึ่ง  หน้าตาก็คงอย่าง....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1188 , 21:55:34 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เจอเพื่อจาก  มิตรภาพยาวไกล ที่ก้าวผ่าน  จากวันวาน หลายร้อยวัน สู่วันนี้  มิตรภาพ ก่อกำเนิด เติบโตเช่นที่มี  และหวังว่า เป็นเช่นนี้ตลอดไป  เมื่อมีเจอ ต้องมีจาก พรากอีกครั้ง ได้แต่หวัง กลับคืนมาทุกคราเหมือน จึงต้องรอ วันที่รอ เธอมาเยือน เช่นวันก่อนทุกวันเหมือน จนจากลา (Suwannaphum 18 jan 2015) ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1399 , 20:34:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

***ที่เก่า-ที่เรารอ**** เช้าตรู่ ที่เก่า เราเฝ้ารอ ชะแง้คอ รอเธอกลับมาใหม่ ได้รอเธอ หวังได้เจอ ตลอดไป  เติมเต็มใจ กับการรอ ณ ที่เดิม [Suwannaphum 24/12/57]   เก้าอี้ตัวเก่า ในเวลาที่แตกต่าง  รองเท้าคู่ใหม่ ในเวลาที่แตกต่างไป  ของฝากจากแดนไกล ในยามที่เจอ  ความทรงจำที่บันทึกไว้ให้ได้จำ  สวนเสริมที่เติมเข้าเข้ามา ความทรงจำสีเข้มเหมือนกาแฟ  ของคู่กัน  ไม่แตกต่าง แตกต่างที....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1684 , 12:42:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

บ่ายวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557  ออกจากวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อไปร่วมงานหล่อพระประธานที่ อ.นาแก จังหวัดนครพนม ไปถึง อ.นาแก ตอนเที่ยงคืนจึงแวะพัก ที่รีสอร์ตนาแก เช้าร่วมพิธีเททองหล่อพระเสร็จ ประมาณ 10 โมงเช้าจึงไป นมัสการพระธาตนครพนม สักพักใหญ่ จึงมุ่งหน้ากลับเข้ามายัง มหาสารคาม มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ที่วัดปัจจิมเชียงยืน อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เสร็จแล้วมุ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2427 , 07:44:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

          ยามเย็น ๆ ของวันที่ 11 มกราคม 2558  หรือรับปีใหม่ ก็ถือโอกาสเข้าเมือง ด้วยการไปท่อง ชม บรรยากาศงานวัด ในงานสมโภช 187 ปีของวัดประยุรวงศาวาส หรือวัดประยูร ในภาษาปากของเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย วัดอยู่เชิงสะพานพุทธ ฝั่งมุ่งตรงไปยังวงเวียนใหญ่ ก็ด้วยคำชักชวน และคำบอกเล่า จึงทำให้สนใจไปว่า บรรยากาศการจัดงานวัดเขาจะเป็นอย่างไร จึงนำภาพมาเล่า พร้อมแบ่งปัน เท่าที่ได้ ก็ติดตามครับ  เจ้าอาวาสวัดประยูร....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 4 มกราคม 2558
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 11311 , 05:18:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

5 ศพยกครัว : ภาพสะท้อนความอ่อนแอในระบบ "รัฐ" ไทย ? โมไนย พจน์    บ่วงชีวิต (ตาย) = ช่องชีวิต (ไม่ตาย) จงใช้บ่วงของชีวิตเป็นทางออกจาก "ปัญหาชีวิต" (ภาพ : จากเน็ต)           ภาพข่าวเกี่ยวกับการตายหมู่ 5 ศพ รับเทศกาลปีใหม่ ส่วนผลการพิสูจน์ และแรงจูงใจในภาพรวม คาดว่าน่าจะเป็นการการฆ่าตัวตาย ผสมฆาตกรรม แต่ส่วนใครลงมือ ใครทำ ยังไม่ประจักษ์ ตรงนั้นคงเป็นไปตามหลักฐานทางคดี และเหตุผลในทางนิติวิทยาศาสตร์....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2557
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 3435 , 03:54:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

(ว่าที่) สังฆราช ล้วงลูก : ความร่มสลายของระบบการบริหารคณะสงฆ์ กรณีวัดสระเกศ โมไนย พจน์            ข้าพเจ้าผู้เขียนอ่านด้วยความงงว่า การคืนตำแหน่ง "การบริหารภูเขาทอง" ของวัดสระเกศ ควรเป็นหน้าที่ของใคร ทำไมต้องทำ หรือทำแล้วจะส่งผลต่อระบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนรวมอย่างไร ตอบได้คำเดียวว่าไม่เห็นภาพของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเชิงโครงสร้างจะดีขึ้น เป็นเพียงท่าทีของคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของคณะสงฆ์ไทย "....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2183 , 18:28:48 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

3-4 ตุลาคม 2557  มีโอกาสไปร่วมงานบุญ งานศพของครูอาจารย์ท่านหนึ่ง ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  จึงแวะเข้าพักที่ น้ำพุร้อนรีสอร์ต 1 คืน เพื่อรอร่วมงานพระราชทานเพลงศพ เมื่อสบโอกาส จึงได้แวะชมบรรยากาศของน้ำพุร้อน และเดินชมภูมิทัศน์ ทัศนียภาพในภาพรวม พร้อมนำมาแบ่งปัน ตามโอกาสที่พอจะอำนวยกับการที่ต้องเดินทางไกล เพื่อไปและกลับกรุงเทพ เชียงใหม่กว่า 7 ร้อยกิโลเมตร  เดินทางใกล้ คือที่เราพัก กับสถานที่แหล่งท....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 1796 , 09:12:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ฮดสรง (เถราภิเษก) เป็นงานประเพณีโบราณของชาวอีสานที่กระทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นพิธีที่ชาวพุทธอีสานประกอบขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างน้อย ๒ ประการ คือเพื่อเป็นการถวายชั้นยศหรือสมณศักดิ์แด่พระมหาเถระ พระสงฆ์สามเณรผู้ทรงคุณและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกนัยหนึ่งกล่าวกันว่านอกจากจะเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้วเชื่อกันว่าผู้เข้าร่วมนั้นจะประสบแต่ความสุขสวัสดี เจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุ วรรณะ สุข แล....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2557
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2282 , 21:03:09 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

บ้านเกิดเมืองนอน สิริอัญญา   ปฏิรูปทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา          ในบรรดาทรัพย์สินในประเทศนี้ ผู้คนทั้งหลายแทบไม่รู้ว่าทรัพย์สินส่วนของพระพุทธศาสนานั้น มีเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีใครทราบว่า มีอยู่เป็นมูลค่าเท่าใด เพราะไม่เคยมีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินนั้นเลย           แต่เอาเป็นว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 20 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ 57 แห่งรวมกัน       ....

อ่านต่อ

Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 12525 , 18:59:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : มารศาสนา ? -โมไนย พจน์-           [รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วาระแห่งชาติในเรื่องศาสนาเมื่อวันที่ 18 ก.ค.57]  (นาทีที่ 46.13 -46.32  พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา พูดถึงประเด็นทางศาสนา  "...ในเรื่องของศาสนานั้นทุกคนต้องช่วยกัน เราก็จะ ใช้กลไก ทุกกลไก ได้ช่วยกันเร่งรัดตรวจสอบ ขจัดมารศาสนา ออกไป ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทุกศาสนา ให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนคนไทยทั้งป....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557
Posted by โมไนย-พจน์ , ผู้อ่าน : 2459 , 10:51:30 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เมื่อ “พระ” ถูกโยนให้เป็น “แพะ” รับบาป โมไนย พจน์                  ความตายของ “ไม้หนึ่ง” ต่อประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจนำมาอธิบายร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เราคงไม่บอกว่าคนตาย ก่อนตายทำอะไรไว้ แต่เราจะพูดว่าหลังจากตาย ความตายนั้นถูกนำมาเป็น “เครื่องมือ ชุดคิด คำอธิบาย” และการให้เหตุผลเชิงตรรกะว่ามันคืออะไร ? การตายถูกทำให้เป....

อ่านต่อ


/3
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]