• ส.บุญยืน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : boonyoon@hotmail.co.th
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 507001
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
อิสระแห่งการแสดงความคิด
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ นำเสนอ อย่างอิสระ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552
Posted by ส.บุญยืน , ผู้อ่าน : 12509 , 16:14:21 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออักษรไทย

สุราษฎร์ธานี

ชื่ออักษรโรมัน 

Surat Thani

ชื่อไทยอื่นๆ

สุราษฎร์

สีประจำกลุ่มจังหวัด

แสด-เหลือง

ต้นไม้ประจำจังหวัด   

เคี่ยม

ดอกไม้ประจำจังหวัด

บัวผุด

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่

12,891.5 ตร.กม.
(อันดับที่ 6) 

ประชากร

990,592 คน (พ.ศ. 2552)
(อันดับที่ 21) 

ความหนาแน่น

76.84 คน/ตร.กม.(อันดับที่ 63)

ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลตลาด

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์

(+66) 0 7727 2926

โทรสาร

(+66) 0 7728 2175

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า "สุราษฎร์"

ใช้อักษรย่อ "สฎ" เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน

มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีประชากรหนา

แน่นอันดับ 64 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติ

ศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดี

เก่าแก่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลายหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้ง

ที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่

เป็นทะเลและเป็นเกาะ

เกาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เกาะ

ขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักเช่นเกาะสมุย เกาะพะงัน และหมู่เกาะ

อ่างทอง เนื่องจากทำเลที่ตั้งจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวัน

ตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้งคราวเนื่อง

จากจะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา

นครศรีธรรมราช  แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร

จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแนว

ช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว

ในทางกลับกันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ปกติจะมีแหล่งกำเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ทำให้

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีช่วงฤดูฝนกินระยะเวลาตั้งแต่เดือน

ตุลาคมจนถึงเดือนมกราคม

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทาง

ด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้พิ้นที่ในการทำการเกษตรประ

มาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพ

ทางด้านปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการทำเหมืองแร่

ด้วย

ส่วนการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถใช้ได้หลาย

เส้นทาง ทั้งทางรถไฟ เครื่องบิน รถโดยสารประจำทาง

 เรือ และรถยนต์ส่วนบุคคล

สถานที่สำคัญภายในจังหวัดนั้น มีทั้งแหล่งโบราณสถาน เช่น

พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทั้งอุทยาน

แห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล น้ำตก เกาะ แม่น้ำ

เขื่อน วัด และพระอารามหลวง เป็นต้นและยังเป็นแหล่งสืบสาน

ประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ คือประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า

และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีผลิตผล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็น

ที่รู้จัก เช่น ไข่เค็มไชยา หอยนางรม และเงาะโรงเรียน

 ดังที่ปรากฏในคำขวัญของจังหวัด

ประวัติศาสตร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า เป็นศูนย์กลางของ

เมืองศรีวิชัย มีหลักฐานแสดงถึงการตั้งรกรากและเส้นทางสาย

ไหมในอดีต พื้นที่อ่าวบ้านดอนเจริญขึ้นจนเป็นอาณาจักรศรีวิชัย

ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 13 โดยมีหลักฐานทางประวัติ

ศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันความรุ่งเรืองในอดีต ภายหลังยังเชื่อว่า

เมื่ออาณาจักรตามพรลิงก์หรือเมืองนครศรีธรรมราชมีความ

รุ่งเรืองมากขึ้นนั้น เมืองไชยาก็เป็นหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตร

ของเมืองนครศรีธรรมราชด้วย ชื่อว่า "เมืองบันไทยสมอ"

นอกจากนี้ในยุคใกล้เคียงกันนั้นยังพบความเจริญของเมืองที่

เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำตาปี ได้แก่ เมืองเวียงสระ เมืองคีรี

รัฐนิคม และเมืองท่าทอง

โดยเชื่อว่าเจ้าศรีธรรมาโศก ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนั้น

อพยพย้ายเมืองมาจากเมืองเวียงสระ เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มี

ทางออกสู่ทะเล รวมทั้งเกิดโรคภัยระบาด และเมื่อเมืองนครศรี

ธรรมราชเจริญรุ่งเรืองนั้น ได้ยกเมืองไชยา และเมืองท่าทอง

เป็นเมืองสิบสองนักษัตรของตนด้วย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด

เกล้าฯ ให้ก่อตั้งอู่เรื่อพระที่นั่งและเรือรบเพื่อใช้ในราชการที่อ่าว

บ้านดอน

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงให้ย้ายที่ตั้งเมืองท่าทองมายังอ่าวบ้านดอน (ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน)

พร้อมทั้งยกฐานะให้เป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร

 และพระราชทานชื่อว่า "เมืองกาญจนดิษฐ์" โดยแต่งตั้งให้พระ

ยากาญจนดิษฐ์บดีเป็นเจ้าเมืองดูแลการปกครอง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองคีรีรัฐนิคม และ

เมืองไชยาเป็นเมืองเดียวกัน เรียกว่า "เมืองไชยา" ภายใต้สัง

กัดมณฑลชุมพร

เมื่อเมืองขยายใหญ่ขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนการปกครองและ

ขยายเมืองออกไป มีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ อ่าวบ้านดอน

ให้ชื่อเมืองใหม่ว่า อำเภอไชยา และให้ชื่อเมื่องเก่าว่า

"อำเภอพุมเรียง"

แต่เนื่องด้วยประชาชนยังติดเรียกชื่อเมืองเก่าว่า "อำเภอไชยา"

 ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จึงทรงพระราชทานนามเมืองใหม่ที่บ้านดอนว่า "สุราษฎร์ธานี"

และให้ชื่อเมืองเก่าว่า "อำเภอไชยา" และทรงพระราชทานนาม

แม่น้ำตาปี ให้ในคราวเดียวกันนั้นเอง ซึ่งเป็นการตั้งชื่อ

ตามแบบเมืองและแม่น้ำในประเทศอินเดียที่มีแม่น้ำตาปติ

ไหลลงสู่ทะเลออกผ่านปากอ่าวที่เมืองสุรัฎร์

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·   ตราประจำจังหวัด คือ พระบรมธาตุไชยา ซึ่งมีศิลปะแบบ

ศรีวิชัย ตั้งอยู่ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 

โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 และเป็น

สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าด้วย

·   ต้นไม้ประจำจังหวัด ได้แก่ เคี่ยม (Cotylelobium

melanoxylon)

·   ดอกไม้ประจำจังหวัด ได้แก่ ดอกบัวผุด (Rafflesia

kerrii) ตั้งอยู่อำเภอพนม

·   คำขวัญประจำจังหวัด ได้แก่ เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย

หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

o                          คำขวัญประจำจังหวัดในอดีต แต่งโดยพระ

เทพรัตนกวี (ก.ธรรมวร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี:

"สะตอวัดประดู่ พลูคลองยัน ทุเรียนหวานมันคลองพระแสง

ย่านดินแดงของป่า เคียนซาบ่อถ่านหิน พุนพินมีท่าข้าม

แม่น้ำตาปี ไม้แก้วดีเขาประสงค์ กระแดะดงลางสาด สิ่ง

ประหลาดอำเภอพนม เงาะอุดมบ้านส้อง จากและคลองในบาง

ท่าฉางต้นตาล บ้านนาสารแร่ ท่าทองอุแทวัดเก่า อ่าวบ้าน

ดอนปลา ไชยาข้าว มะพร้าวเกาะสมุย"

·   เพลงประจำจังหวัด 

o                          สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี รุ่งเรืองสมเมืองคนดี อีกธารตาปี งามพระธีรราช

ประทาน เป็นแดนอุดม ไม้ ปลา มะพร้าว มะเนิ่นนาน เหล่า

ราษฎร์สุขศานต์ มุ่งมั่นขยันทำกิน มิ่งขวัญ.............

ชาวเมือง............. มีองค์พระธาตุ พุทธศาสน์ประเทืองถิ่น

ชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจินต์ ร่วมรักแผ่นดิน คนดีอยู่นี้ไชโย

 (ซ้ำอีกรอบ)

·  

o                          มนต์สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี สายน้ำตาปีไหลล่อง สองริมฝั่งน้ำเจิ่งนอง

ามเรืองรองทั่วทั้งธานิน สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองมั่งมีทรัพย์สิน

 ผู้คนตั้งใจทำกิน ทั่วท้องถิ่นเจริญเพลินตา เขาศรีวิชัย อยู่ในอำเภอพุนพิน ดอนสัก พุมเรียง วังหิน ธารน้ำรินสวนโมกไชยา เ

ขาสกเชี่ยวหลาน ท่าเพชร นาสารเคียนซา ทุ่งทองอนุรักษ์สัตว์ป่า

น้ำตกวิภาวดี ร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดงแหล่งธรรม

เกาะสมุยงามล้ำ ชุ่มฉ่ำชั่วนาตาปี หินตาหินยาย หินงูแหลมสอ

เจย์ดี เกาะพะงันแหล่งนี้ ยังมีสระมโนราห์ น้ำตกจอมทอง

น่ามองอ่าวทองนายปาน เพลิดเพลินวนอุทยาท สมนาม

สุราษฎร์ธานี

ภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมีพื้น

ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และอันดับ 1 ของภาคใต้

โดยมีจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกัน ดังนี้

·   ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และ

อ่าวไทย 

·   ด้านใต้ ติดกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรม

ราช 

·   ด้านตะวันออก ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าว

ไทย 

·   ด้านตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงา 

โดยทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้นมีชายฝั่งยาวประมาณ 156 กิโลเมตร

 โดยมีเกาะที่อยู่ภายใต้เขตการปกครองของจังหวัดฯ ได้แก่

 เกาะสมุย เกาะพะงัน และหมู่เกาะอ่างทองและยังมี

เกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย จึงได้ชื่อว่าเมืองร้อยเกาะ เช่น

เกาะนางยวน

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่กว้างใหญ่ และมีสภาพภูมิประเทศ

ที่หลากหลาย ได้แก่ ภูมิประเทศแบบที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบสูง

รวมทั้งภูมิประเทศแบบภูเขาซึ่งกินพื้นที่ของจังหวัดถึงร้อย

ละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยมีทิวเขาภูเก็ตทอดตัวในแนว

เหนือ-ใต้ของจังหวัด และมีลุ่มน้ำที่สำคัญ คือ ลุ่มน้ำตาปี

 ไชยา ท่าทอง เป็นต้น

ด้านตะวันออกเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทย และมีเกาะน้อยใหญ่ที่

มีประชากรอาศัย ส่วนด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นภูเขาสูง

มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำตาปี

เนื่องจากทำเลที่ตั้งรวมถึงภูมิประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจาก

มหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่

พัดผ่านอ่าวไทย ดังนั้น จึงทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี

ช่วงฤดูฝนยาวนานมาก โดยกินระยะเวลาตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมจนถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฏร์ธานี

มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภู

มิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนเ

ฉลี่ย 129.59 มิลลิเมตร

หน่วยการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ 

131 ตำบล 1,028 หมู่บ้าน มีรายชื่ออำเภอดังนี้

1.                       อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

2.                       อำเภอกาญจนดิษฐ์ 

3.                       อำเภอดอนสัก 

4.                       อำเภอเกาะสมุย 

5.                       อำเภอเกาะพะงัน 

6.                       อำเภอไชยา 

7.                       อำเภอท่าชนะ 

8.                       อำเภอคีรีรัฐนิคม 

9.                       อำเภอบ้านตาขุน 

10.                   อำเภอพนม 

11.                   อำเภอท่าฉาง 

12.                   อำเภอบ้านนาสาร 

13.                   อำเภอบ้านนาเดิม 

14.                   อำเภอเคียนซา 

15.                   อำเภอเวียงสระ 

16.                   อำเภอพระแสง 

17.                   อำเภอพุนพิน 

18.                   อำเภอชัยบุรี 

19.                   อำเภอวิภาวดี

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1

เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 24 เทศบาล

ตำบล และ 119 องค์การบริหารส่วนตำบล 

โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

1.                       เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

2.                       เทศบาลเมืองท่าข้าม

3.                       เทศบาลเมืองนาสาร

4.                       เทศบาลเมืองเกาะสมุย

5.                       เทศบาลตำบลวัดประดู่

6.                       เทศบาลตำบลดอนสัก

7.                       เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์

8.                       เทศบาลตำบลเวียงสระ

9.                       เทศบาลตำบลพุมเรียง

10.                   เทศบาลตำบลตลาดไชยา

11.                   เทศบาลตำบลท่าทองใหม่

12.                   เทศบาลตำบลท่าฉาง

13.                   เทศบาลตำบลพนม

14.                   เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน

15.                   เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

16.                   เทศบาลตำบลบางสวรรค์

17.                   เทศบาลตำบลท่าชนะ

18.                   เทศบาลตำบลบ้านนา

19.                   เทศบาลตำบลย่านดินแดง

20.                   เทศบาลตำบลท่าขนอน

22.                   เทศบาลตำบลเขาวง

23.                   เทศบาลตำบลเคียนซา

24.                   เทศบาลตำบลบ้านส้อง

25.                   เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

26.                   เทศบาลตำบลช้างซ้าย

27.                   เทศบาลตำบลขุนทะเล

28.                   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

29.                   เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

เศรษฐกิจ

การเกษตร

ประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย

116,202 บาท ต่อปีโดยส่วนมากจะประกอบอาชีพทาง

การเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ โดยใช้ที่ดินเพื่อทำ

การเพาะปลูกประมาณ 45% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพืช

เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว เงาะ ทุเรียน และกาแฟ

นอกจากนั้น ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์และการทำประมง โดยปศุ

สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ แพะ 

โดยปศุสัตว์ที่มีมูลค่าผลผลิตมากที่สุด คือ โค สุกร ไก่

กระบือ และเป็ดตามลำดับ ส่วนด้านการประมงนั้น

มีทั้งการประมงน้ำเค็ม น้ำกร่อย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 และการประมงน้ำจืด

อุตสาหกรรม

ทางด้านอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่

ต่อเนื่องจากผลผลิตทางเกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรม

ปลาป่น อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง น้ำมัน

ปาล์มดิบ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ซึ่งในจังหวัด

มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 730 โรงงาน ซึ่งส่วน

ใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีการให้สัมปทานเหมืองแร่ โดยแร่ที่สำคัญ

ในจังหวัด ได้แก่ ยิบซั่ม โดโลไมต์ แอนไฮโครต์ 

หินปูน ดินขาว และบอลเคลย์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้รวมอยู่

ในบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ แต่จะตั้งอยู่บริเวณ

ถนนตลาดใหม่ ระหว่างซอย 7 และซอย 9 ถัดไปจากที่ว่า

การอำเภอเมืองฯ เพียงเล็กน้อย

ประชากร

ประชากรท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัด ได้แก่ ชนพื้นเมืองนิกริโต

ต่อมาเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับภายนอกมากขึ้น ก็ทำให้ชาว

ต่างชาติมาตั้งรกรากอยู่ที่สุราษฎร์ธานีมากขึ้น เช่น ชาวจีน

ชาวมาเลย์ ชาวญวน จึงเกิดการผสมผสานสายเลือดต่าง ๆ

เข้าด้วยกัน ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนและญวนมักจะตั้งถิ่นฐาน

อยู่ภายในชุมชนเมือง ในขณะที่ชาวไทยมุสลิมและอินเดีย

มักอาศัยอยู่ในชนบท และตามชายฝั่งทะเล

ศาสนา

ในอดีตจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพลการนับถือศาสนา

พราหมณ์และพุทธจากประเทศอินเดีย แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน

ว่าเผยแพร่เข้ามาเมื่อใดโดยในปัจจุบัน ประชากรของจังหวัด

สุราษฎร์ธานีนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 97.5%

ศาสนาอิสลามประมาณ 2% และศาสนาคริสต์

ประมาณ 0.5%

การศึกษา

สุราษฎร์ธานีนับได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยว

กับการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนกระทั่งถึง

ระดับอุดมศึกษา ในระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษานั้น

ดูแลโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี แบ่งออก

เป็น 3 เขต โดยแต่ละเขตจะรับผิดชอบการศึกษาของ

แต่ละอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีโรงเรียนใน

จังหวัดประมาณ 490 แห่ง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน โดยมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (และที่เปิดสาขาเป็นศูนย์การศึกษาสุ

ราษฎร์ธานี) ดังต่อไปนี้ เช่น

·   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

·   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

·   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา

สุราษฎร์ธานี

·   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา

สุราษฎร์ธานี

·   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA ศูนย์การ

ศึกษาสุราษฎร์ธานี)

·   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

·   วิทยาลัยตาปี (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน; โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตาปี)

·   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์ศาสตร์พระบรม

ราชชนก ชั้นคลินิก (แพทย์ชนบท) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์

ธานี 

·   วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี2 

·   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

·   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองนาสาร 

·   วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 

·   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่

อ.พนม 

·   โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

·   วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

·   วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

 ประเพณีและวัฒนธรรม

พระเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว

ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวของจังหวัด

สุราษฏร์ธานี ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งก็คืองานเดือนสิบเอ็ด ซึ่งก็เป็น

เวลาเดียวกับเทศกาลออกพรรษา กิจกรรมที่สำคัญได้แก่การ

ประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีทั้งรถพนมพระ และเรือพนมพระ

ซึ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแต่งประดับประดาด้วยการ

แกะสลัก หรือฉลุไม้ ตกแต่งจำลอง เสมือนฉากที่พระพุทธ

เจ้ากลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ในงานพิธีจะใช้คนลาก

เชื่อว่าผู้ที่ได้ร่วมลากจูงรถหรือเรือพนมพระจะได้อานิสสงค์

หลายประการ

การจัดพุ่มผ้าป่าเป็นการจำลองพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

แสดงออกเป็นตอนๆ ด้วยการนำต้นไม้หรือกิ่งไม้ ประดับกับ

หลอดไฟสีต่างๆ บ้างก็จะจัดอุปกรณ์อื่นร่วมประกอบฉาก

ทั้งการเขียนภาพ ปั้นรูปดินเหนียว อุ

ปกรณ์ประกอบฉากจะไม่นิยมนำสิ่งมีชีวิตเช่นปลาสวยงาม

เต่า หรือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งชนิดไดมาจัดประกอบฉาก เพราะ

เชื่อว่าเป็นการทรมานสัตว์ และจะไม่ได้รับอานิสสงค์ และตก

แต่งด้วยเครื่อง อัฐบริขาร เพื่อในเช้าวันรุ่งของวันออกพรรษา

จะได้นิมนต์พระมาทำพิธีทอดผ้าป่า

การจัดพุ่มผ้าป่ามีทั้งหน่วยงานในจังหวัด ทังภาครัฐและเอกชน

 เข้าร่วมกิจกรรม และมีการประกวดกันด้วยงานประเพณีนี้จัดขึ้น

บริเวณเขื่อนลำนำตาปีตั้งแต่บริเวณศาลหลักเมืองจนกระทั่ง

ถึงโรงแรมวังใต้ ขึ้นอยู่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าในแต่ละปีจะ

เลือกเอาบริเวณใด

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว ซึ่งจัดได้ว่าเป็น

งานใหญ่งานหนึ่งของภาคใต้

งานวันเงาะโรงเรียน

ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เงาะโรงเรียน

 เงาะมีความแตกต่างจากเงาะที่อื่น คือ หวาน และกรอบ ซึ่งนับ

เป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น เพื่อ

เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงจัดให้มีการนำผลผลิตจากเงาะโรงเรียนและผลผลิตอื่น ๆ

 มาจำหน่ายและตั้งชื่อว่า งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดขึ้น

ประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัด อาทิเช่นการละเล่นเด็ก ได้แก่

จุ้มจี้ จี้จิบ ลูกหวือ ชักลูกยาง ทองสูง กบกับ หมากโตน บอก

โผละ ลูกฉุด ทอยหลุม เหยก เตย และหมากขุม

·   การละเล่นผู้ใหญ่ ได้แก่ เพลงชักพระอำเภอเกาะพะงัน

เพลงบอก เพลงนา คำตัด ลิเกป่า มโนห์รา และหนังตะลุง

อาหารพื้นบ้าน

·   ได้แก่ ผัดไทยไชยาและผัดไทยท่าฉาง โดยมีความแตก

ต่างกับผัดไทยภาคกลาง ที่ใส่น้ำกระทิ มีรสเผ็ดเล็กน้อย

อาจจะใส่ เต้าหู้ หรือกุ้งเปนเครื่องเคียงด้วยก็ได้ทานพร้อมผัก

ประเภทแกง แกงเหลือง แกงส้มอ้อดิบ ผัดสะตอใส่กะปิ

 แกงหมูกับลูกเหรียงเห็ดแครงปิ้งสาหร่ายข้อ แกงป่า ยำปลาเม็ง

 (เฉพาะที่อำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอบ้านนาสาร) โล้งโต้ง

(เฉพาะที่สุราษฎร์ธานี) ประเภทน้ำพริก น้ำพริกกะปิ น้ำพริงมุงมัง

 (น้ำพริกตะลิงปิง) น้ำพริกปลาทู ประเภทอาหารทะเล เนื่อง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นชื่อเรื่องหอยนางรมที่มีขนาดใหญ่แล

สดแล้ว ยังมีหอยหวาน ที่มีรสชาติดีเช่นกัน แล้วยังมีกุ้งแม่น้ำ

ตาปีด้วย

ของดีเมืองสุราษฎร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีของขึ้นชื่อที่เป็นที่รู้จักและเป็นเอก

ลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่

ไข่เค็มไชยา

มีแหล่งผลิตอยู่ในแถบอำเภอไชยา โดยใช้ไข่เป็ดในการทำไข่เค็ม

โดยมีลักษณะพิเศษต่างจากถิ่นอื่น คือ ไข่จะแดงเป็นพิเศษและ

ไม่คาว โดยวิธีการผลิตนั้นแตกต่างจากแหล่งอื่น คือ ใช้วิธีนำ

ดินผสมแกลบเผาและเกลือมาพอกไข่เป็ด โดยไม่ใช้วิธีดอง

ไข่ในน้ำเกลือ

เงาะโรงเรียน 

มีต้นกำเนิดที่อำเภอบ้านนาสาร เป็นเงาะที่มีรสชาติอร่อย

เนื้อกรอบ หวานหอม โดยชาวจีนสัญชาติมาเลเซีย ชื่อ นายเค

วอง นำเงาะมาปลูกที่เหมืองแร่ อำเภอบ้านนาสาร

ปรากฏว่ามีเงาะต้นหนึ่งมีผลที่มีลักษณะต่างไปจากต้นอื่น ๆ

ได้แก่ เงาะมีผลค่อนข้างกลม เนื้อกรอบ หวาน หอม เปลือกบาง

 ต่อมาพื้นที่แห่งนั้นได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนาสาร ดังนั้น

พันธุ์เงาะจึงได้ชื่อว่า "เงาะโรงเรียน"

โดยในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึง

ได้มีการขอพระราชทานชื่อพันธุ์เงาะใหม่ แต่พระองค์ทรง

มีพระราชดำรัสว่า "ชื่อเงาะโรงเรียนดีอยู่แล้ว" ดังนั้น จึง

ได้ใช้ชื่อเงาะโรงเรียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมา

หอยนางรม 

มีจุดกำเนิดการเพาะเลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแหล่ง

เลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดคือบริเวณอ่าวที่ตำบลท่าทอง

 อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งมีชื่อเสียงว่าหอยนางรมมีขนาดใหญ่

 เนื้อขาว สะอาด รสหวาน ไม่มีกลิ่นคาว

ผ้าไหมพุมเรียง 

ผ้าไหมพุมเรียงเป็นงานหัตถรรมของกลุ่มหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม

 ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา เริ่มจากการความต้องการใช้ภาย

ในครัวเรือน ต่อมา ได้พัฒนาเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่ายเป็น

อาชีพเสริม ซึ่งเดิมนั้นใช้การทอด้วยมือเป็นหลัก และได้พัฒนา

มาเป็นการทอด้วยกี่กระตุก เพื่อความสามารถในการผลิต

ส่วนเส้นไหมที่นำมาทอผ้านั้นได้ใช้ไหมทอที่สั่งซื้อมาจากกรุง

เทพมหานคร ไม่ได้มีการผลิตเส้นไหมขึ้นใช้เองแต่อย่างใด

ส่วนลวดลายของผ้าไหมพุมเรียงที่ชาวบ้านพุมเรียง

นิยมทอกันในปัจจุบันมี 5 ลาย ได้แก่ ลายราชวัตร ลายดอกพิกุล ลาบดอกโคม ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด ปัจจุบันได้นำมาผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้านุ่ง เสื้อ เนกไท กระเป๋าถือ

กรอบรูป พวงกุญแจ โดยได้ผลิตส่งออกตลาดหาดใหญ่ และ

กรุงเทพมหานครเป็นหลัก

ผ้าบาติกและผ้าถุง 

เป็นผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ ซึ่งจะมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์

สวยงาม นิยมนำไปใช้ เพราะมีราคาถูกและสวยงาม โดยจะมี

แหล่งในการซื้อที่ตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีชั้น 2

และ ร้านค้าตามสถานที่ท่องเที่ยว

ขนมใต้ 

เป็นขนมทั่วไปที่นิยมซื้อกันที่ภาคใต้เพราะมีราคาที่ถูก และ

หลากหลาย เช่น ขนมรูปหมี ช๊อกกาแลต เม็ดมะม่วงหิมพาน

กาแฟ ปลากระป๋อง ลูกอม ลูกเกด อินทผลัม ขนมทานเล่น

โดยจะมีแหล่งในการซื้อที่ตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีชั้น 2

ผัดไทยไชยา และ ผัดไทยท่าฉาง 

เป็นผัดไทยสุราษฎร์ธานี โดยจะใช้กะทิเป็นส่วนผสมแล้วมี

รสชาติที่เข้มข้นและเผ็ดกว่าผัดไทยปกติเล็กน้อย เครื่องเคียง

จะเป็นกุ้งหรือเต้าหู้ ทานพร้อมกับผักหลากหลายชนิด มีขาย

ทั่วไปตามร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และ ตลาดศาลเจ้า

ขนมจีน 

ขนมจีนเป็นอาหารใต้อีกชนิดหนึ่ง ที่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นชื่อ

โดยส่วนใหญ่จะรับประทานพร้อมกับน้ำยาปักษ์ใต้ หรือแกง

ไตปลา โดยเครื่องเคียงก็จะเป็นผักหลากหลายชนิด

การคมนาคม

-สถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-สถานีขนส่ง จ. สุราษฎร์ธานี

 -ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ระยะทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง

โดยประมาณ คือ

·   จังหวัดชุมพร 192 กิโลเมตร

·   จังหวัดระนอง 219 กิโลเมตร

·   จังหวัดนครศรีธรรมราช 139 กิโลเมตร

·   จังหวัดพังงา 196 กิโลเมตร

ทางรถไฟ

ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้บริการรถไฟได้จาก

สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟบางซื่อ สถานีรถไฟ

บางบำหรุ มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร

ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี(อยู่ที่

อำเภอพุนพิน) ซึ่งใช้เวลาเดินทางปกติไม่เกิน 9 ชั่วโมง

แล้วโดยสารรถประจำทาง หรือรถรับจ้างส่วนบุคคล ประชาชน

แถวสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี จะเรียกว่า รถแท็กซี่ (เป็นรถป้ายดำ

สีรถยนต์เหมือนกับรถนั่งส่วนบุคคล มีการจัดการคล้ายรถ

จักรยานยนต์รับจ้าง)

เข้าตัวจังหวัด ระยะทาง 12 กิโลเมตร บริเวณสถานีรถไฟ

หากเดินเลี้ยวซ้ายออกมา จะมีจุดบริการประชาชนของ

ตำรวจ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยอยู่ในบริเวณนั้น และสามารถตรวจสอบตา

รางการเดินรถไฟได้จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

ทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-

สุราษฎร์ธานีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมง

รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี จุดเด่น

ของการโดยสารโดยรถประจำทางคือ สามารถเดินทางได้

ถึงสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี

แล้วสามารถใช้บริการรถสองแถวเข้าไปตัวเมืองอีกเล็กน้อย

และยังมีบริษัทเดินรถเอกชนอีกหลายรายที่ให้บริการ นอก

จากนี้ยังมีบริการรถโดยสารปรับอากาศกรุงเทพฯ-เกาะสมุย

 และกรุงเทพฯ-เกาะพะงันอีกด้วย

ทางรถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 35) จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 ชุมพร แล้วตรงเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณแยก

ปฐมพร (จังหวัดชุมพร) ผ่านรอยต่อระหว่างจังหวัด

สุราษฎร์ธานีกับ จังหวัดชุมพรที่อำเภอหลังสวนและอำเภอ

ท่าชนะ เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผ่านสหกรณ์สุราษฏร์ธานี (Co-Op) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่

ถนนหมายเลข 401 ผ่านอำเภอพุนพินซึ่งเป็นที่ตั้งของ

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

ทางอากาศยาน

การเดินทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรุงเทพมหานคร

สามารถเดินทางจากท่าอากาศยาน 4 แห่ง 4 เส้นทางคือ

·   เส้นทางแรก

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพ (ดอนเมือง) -

สุราษฎร์ธานี -กรุงเทพ (ดอนเมือง) เฉพาะสายการบิน

วัน-ทู-โก

·   เส้นทางที่สอง

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

- สุราษฎร์ธานี -กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) การบินไทยการบินไทย 

และ แอร์เอเชีย

·   เส้นทางที่สาม

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

- สุราษฎร์ธานี (สมุย) -กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) เฉพาะสาย

การบินบางกอกแอร์เวยส์ให้บริการบินไปกลับสมุย-กรุงเทพฯ

·   เส้นทางที่สี่

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานอู่ตะเภา (พัทยา)

-สมุย-อู่ตะเภา (พัทยา) เฉพาะสายการบินบางกอกแอร์เวยส์

ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดสุราษฏร์ธานีอยู่ใน

พื้นที่กองบิน 7 กองทัพอากาศ อำเภอพุนพิน

ะยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร

มีรถโดยสารบริการรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมือง

นทุกเที่ยวบิน ไม่มีรถรับจ้าง (แท็กซี่ สามล้อ)

หากจะเดินทางไปอำเภออื่น ๆ โดยรถโดยสารประจำทาง

จะต้องกลับเข้าตัวเมืองเสียก่อนถึงจะสะดวก บางครั้งหาก

ต้องการไปจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดระนองแบบไม่ต้องเดิน

ทางเข้าตัวอำเภอเมืองฯ

อาจจะพยายามหาวิธีเดินทางออกจากสนามบิน ระยะทาง

ประมาณ 2 กิโลเมตร มายังถนนหลวงหมายเลข 41 รอรถ

โดยสารประจำทางบริเวณทางเข้าสนามบินได้เลย (ไม่มีป้าย

หยุดรถประจำทางบริเวณนั้น และไม่ต้องข้ามถนนไปฝั่ง

ตรงข้าม)

แต่หากต้องการไปเกาะสมุยสามารถขึ้นรถโดยสารปรับ

อากาศที่บริการรับส่งตั้งแต่สนามบินไปยังเกาะสมุยได้

โดยจะมีรถโดยสารมารับทุกเที่ยวบินหรืออาจจะพักท่อง

เที่ยวในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเสียก่อนก่อนแล้วไปยังท่า

เรือต่อไป

ทางเรือ

ปัจจุบัน มีบริษัทเดินเรือให้บริการเดินเรือด่วน จากพัทยา

ตรงมายังเกาะสมุย การเดินทางโดยวิธีนี้เป็นการเดินทาง

เชิงท่องเที่ยวเสียมากกว่า เพราะไม่สะดวกและไม่รวดเร็ว

 ภายในจังหวัดฯ ยังมีท่าเทียบเรือ อ.ดอนสัก ซึ่งมีบริการ

เรือโดยสารขนาดใหญ่เส้นทางระหว่าง อ.เกาะสมุยและ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือ อ.เกาะสมุย ซึ่งบริการ

เรือโดยสารทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เส้นทางระหว่าง

อ.เมือง อ.ดอนสัก อ.เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะนางยวน

สถานที่สำคัญ

วัดถ้ำสิงขร 

พระบรมธาตุไชยา 

วัดแก้ว 

พระอารามหลวง

·   วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา

·   วัดธรรมบูชา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

·   วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

·   วัดพัฒนาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติ

·   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 

·   อุทยานแห่งชาติเขาสก 

·   อุทยานแห่งชาติคลองพนม 

·   อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

·   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 

·   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

·   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน 

·   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 

·   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา 

·   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหนองทุ่งทอง 

·   เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง 

·   เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร 

สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

·   ชุมชนลีเล็ด

·   ปากน้ำตาปี

·   วัดบางใบไม้

·   พระธาตุศรีสุราษฎร์

·   เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร

·   เกาะลำพู

·   ศาลหลักเมือง

·   วัดกลางใหม่

·   ปากน้ำตาปี

·   วัดโพธาวาส

·   ตลาดศาลเจ้า(ถนนตีเหล็ก)

·   ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

·   บึงขุนทะเล

อำเภอกาญจนดิษฐ์ 

·   วัดคูหา

·   วัดเขาพระนิ่ม

·   สถานที่ฝึกลิง

·   ฟาร์มหอยนางรม

·   ต้นยางใหญ่

อำเภอพุนพิน 

·   กองบิน7ฐานบินรบหลักของชาวปักษ์ใต้

·   สหกรณ์สุราษฏร์ธานี

·   วัดเขาศรีวิชัย

อำเภอเกาะพะงัน 

·   เกาะเต่า

·   เกาะนางยวน

·   เกาะพะงัน

·   วัดเขาถ้ำ (สวนวรรณโชติการาม)

·   พระพุทธบาทจำลอง บนภูเขาวัดมธุวราราม

·   หาดริ้น

·   หาดแม่หาด

·   อ่าวท้องนายปาน

·   อ่าวศรีธนู

อำเภอเกาะสมุย 

·   เกาะแตน

·   เกาะสมุย

·   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อำเภอเคียนซา 

·   น้ำตกวิภาวดี

อำเภอไชยา 

·   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

·   วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

·   วัดธารน้ำไหล

·   วัดรัตนาราม หรือ วัดแก้ว

·   สวนโมกขพลาราม

·   หาดพุมเรียง

·   สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง

อำเภอดอนสัก 

·   วัดเขาสุวรรณ

ประดิษฐ์

·   น้ำตกบ้านใน

อำเภอบ้านนาสาร 

·   ถ้ำขมิ้น

·   น้ำตกดาดฟ้า

·   น้ำตกเหมืองทวด

อำเภอบ้านตาขุน 

·   เขื่อนรัชชประภา

อำเภอพนม 

·   อุทยานแห่งชาติ

เขาสก

o                          น้ำตก

วิ่งหิน

o                          น้ำตก

แม่ยาย

o                          น้ำตกสิบ

เอ็ดชั้น

o                          น้ำตกธาร

สวรรค์

o                          น้ำตกโตน

กลอย

o                          น้ำตกโตน

ไทร

o                          ตั้งน้ำ

o                          ดอกบัวผุด (ดอกไม้ประจำจังหวัด

สุราษฎร์ธานี)

o                          กุ้ยหลิน

เมืองไทย

o                          เขาเสียบ

หมอก

o                          เส้นทางศึก

ษาธรรมชาติ “สันยางร้อย”

o                          เส้นทาง

เดินศึกษาธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาสก

o                          ถ้ำค้างคาว

o                          เส้นทางศึก

ษาธรรมชาติทางน้ำล่อง

แก่งน้ำตกบางหัวแรด 

- ลำคลองศก

o                          เส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติทางน้ำ 

“ล่องลำน้ำคลองศก

(วังมัจฉา-บ้านเชียวปง) ”

o                          ถ้ำน้ำทะลุ 

(ตั้งอยู่พื้นหน่วยพิทักษ์

อช.เขาสกที่ ขส.4ริม

อ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน)

o                          ถ้ำประกาย

เพชร (ภายในอ่างเก็บน้ำ

เขื่อนรัชชประภา)

o                          ถ้ำสี่รู (ตั้ง

อยู่พื้นหน่วยพิทักษ์

อช.เขาสกที่ ขส.4ริม

อ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน)

·   อุทยานแห่งชาติคลอง

พนม

o                          ถ้ำแก้ว

o                          ถ้ำนอน

และถ้ำน่าน (มีหินงอก

หินย้อยที่ดูเป็นประกาย

พราวด้วยแร่ไมกา)

o                          ไผ่เฉียงรุน

 (ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในปะเทศตั้งอยู่อุทยานฯ

คลองพนม)

o                          เส้นทาง

ดินศึกษาธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติคลอง

พนม

o                          น้ำตกเขา

วงก์

o                          น้ำตกคีรี

วงษ์และถ้ำคีรีวงษ์

o                          น้ำตกช่อง

ยูง

o                          เส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติ "ต้น

ไม้ใหญ่"

o                          เส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติทางน้ำ

 "ล่องแก่งลำน้ำ

คลองพนม-บ้านเบญจา"

·   ถ้ำนางพันธุรัติ

·   วัดถ้ำวราราม

·   โบสถ์โรมันคาร์

ทอลิกส์ (หมู่บ้านทับคริสต์)

·   ภูเขาพันธุรัตน์

·   น้ำตกบางเลียบน้ำ

·   น้ำตกบางหัวแรด

 

บุคคลสำคัญ

ด้านกระทำคุณุประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อประชาชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

·   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 

ด้านการศาสนา

·   พุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก ด้านส่งเสริมขันติธรรม

สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของ

มวลมนุษย์ จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

·   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาส

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้า

ที่สมเด็จพระสังฆราช 

·   พระเทพรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี

พระราชาคณะ

·   พระสุธรรมาธิบดี วัดธรรมบูชา เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กิตติมศักดิ์)

·   พระเทพวราจารย์ วัดธรรมบูชา รองเจ้าคณะภาค

16-17-18 (ธ)

·   พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม เจ้าคณะภาค 16

·   พระเทพพิพัฒนาภรณ์ วัดท่าไทร เจ้าคณะจังหวัดสุร

าษฎร์ธานี

·   พระราชสุธรรมเมธี วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 

·   พระอุดมธรรมปรีชา วัดพระโยค รองเจ้าคณะจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

·   พระภาวนาโพธิคุณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)

·   พระศรีปริยัตยาภรณ์ วัดพัฒนาราม เจ้าคณะอำเภอดอนสัก

·   พระสุทธีสารคุณ วัดโมกขธรรมาราม เจ้าคณะจังหวัด

สุราษฎร์ธานี (ธ)

·   พระวัดตจารีศีลสุนทร วัดบ้านส้อง เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ

ด้านการศึกษา

·   วิชา การพิศิษฎ์ ครูและบุคคลตัวอย่างของจังหวัด

สุราษฏร์ธานี

·   ลำยอง วิศุภกาญจน์ ครูและผู้มีบทบาทสำคัญของ

จังหวัดสุราษฏร์ธานีในการนำยุวชนทหารของจังหวัดสุราษฎร์

ธานีเข้าร่วมต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในวันที่ทหารญี่ปุ่นยกพล

ขึ้นบกตลอดแนวจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ในสงคราม

มหาเอเชียบูรพา สงครามโลกครั้งที่ 2 

·   ธรรมทาส พานิช นักเขียนและผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธนิคม

·   มานิดา การพิศิษฎ์ ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

ศิษย์ทุกคนเคารพและแทนตัวครูว่า "คุณแม่ครู"

นอกจากนั้นยังเคยเป็นเทศมนตรีหญิงคนแรกของสุราษฎร์ธานี

·   วรท ศรีไพโรจน์ ผู้บุกเบิกการอาชีวศึกษา และการอุดม

ศึกษาเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

·   ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว เมธีวิจัยอาวุโส ปี 2549

ด้านการเมืองการปกครอง

·   พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. คนแรกของ

ประเทศไทย

·   เดโช สวนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 

รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ผู้เสนอญัตติขอ

บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ไม่ได้รับการ

เห็นชอบจากสภาดังกล่าว

·   บัญญัติ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายสมัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

·   สุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายสมัย รองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม 

ด้านศิลปวัฒนธรรม

·   ไชยวัฒน์ วรรณานนท์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน

วัฒนธรรมของภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2529 จากสำนักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

·   จูเลี่ยม กิ่งทอง ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2535

สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)

·   โสภา สถาพร นางเอกภาพยนตร์ชื่อดังในอดีต

·   จรัล เพ็ชรเจริญ หรือชื่อในวงการบันเทิงว่า สีเทา

อื่น ๆ

·   พลเอก วิมล วงศ์วานิช อดีตผู้บัญชาการทหารบก หลัง

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬชาวอำเภอไชยา นายทหาร

จปร.5 (รุ่นเดียวกับพลเอกสุจินดา คราประยูร อดีตผู้

บัญชาการทหารบกและอดีตนายกรัฐมนตรี)

·   พลเอก กิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ชาว

อำเภอกาญจนดิษฐ์

·   พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ตำรวจแห่งชาติ และปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภาประจำ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

·   อนันต์ ดาโลดม อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

และอดีตสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

·   ธวัช วิชัยดิษฐ์ อดีตผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

·   วรพจน์ เพชรขุ้ม นักชกเหรีญเงินโอลิมปิก

·   สมพร แซ่โค้ว ครูฝึกสอนลิงชื่อดัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ

·   ประภาศรี อุยยามฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

·   สาธร ลิกขะไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

·   ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง

สุราษฎร์ธานี 

·   ยงยุทธ เชื้อบ่อคา ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

เหตุการณ์สำคัญ

ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานีถูกลอบวางระเบิด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2525 ประมาณเที่ยงถึง

บ่ายโมงเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจชาวจังหวัด

สุราษฎร์ธานีที่สำคัญ คือ การระเบิดศาลากลางจังหวัด

สุราษฎร์ธานี จากเหตุการความขัดแย้งทางการเมือง

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี

ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง [28]

อื่น ๆ

·   เรือยาวใหญ่ นาม "เจ้าแม่ตาปี" และเรือยาวกลาง นาม

"เจ้าแม่ธารทิพย์" ชนะเลิศการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์

ประเทศไทยถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในปีเดียวกัน

·   พายุใต้ฝุ่นเกย์ถล่มจังหวัด

·   การสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัด

·   เครื่องบินตกที่สนามบินสุราษฎร์

·   การรื้อสัมปทานเรือข้ามฟากสุราษฏร์ธานีเกาะสมุย

·   มติชาวสุราษฎร์ ห้ามปลุกเสกจตุคาม ณ วัดพระธาตุ

ไชยา

อ้างอิง

1.                        ^ ประชากรจากการทะเบียน เนื้อที่ ความหนาแน่น

และบ้าน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2548

2.                        ^ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์: จังหวัดสุราษฎร์ธานี,

หอมรดกไทย

3.                        ^ โครงสร้างเศรษกิจภาคใต้โดยธนาคารแห่งประเทศ

ไทย หน้า 1

4.                        ^ 4.0 4.1 4.2 ระบบสารสนเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียกดู "ประวัติความเป็นมา"

5.                        ^ ฐานข้อมูลท้องถิ่น, เมืองโบราณ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

6.                        ^ ประวัติศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.                        ^ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

8.                        ^ ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเว็บไซต์

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 23 (เมืองคนดีเกมส์ 2007)

9.                        ^ ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งและอาณาเขต

ลักษณะภูมิประเทศ การเดินทาง

10.                    ^ ภูมิประเทศจังหวัดสุราษฏร์ธานี

11.                    ^ ข้อมูลอุณหภูมิในรอบปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12.                    ^ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนในรอบปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13.                    ^ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร

14.                    ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 ฐานข้อมูลท้องถิ่น, 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา, สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

15.                    ^ รายงานแสดงจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร แยกตามอาชีพทางการเกษตร

16.                    ^ 16.0 16.1 ฐานข้อมูลท้องถิ่น, ประชากร,

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

17.                    ^ รายงานจำนวนศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18.                    ^ ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้น

ที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เขต 2 และเขต 3

19.                    ^ การละเล่นพื้นบ้าน,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี:เว็บไซต์

20.                    ^ อาหารพื้นเมือง, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี:เว็บไซต์

21.                    ^ ฐานข้อมูลท้องถิ่น, ไข่เค็มไชยา, สำนักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

22.                    ^ ไข่เค็มไชยา

23.                    ^ เงาะโรงเรียน

24.                    ^ เงาะโรงเรียน, เครือข่ายกาญจนาภิเษก

25.                    ^ หอยนางรม, เครือข่ายกาญจนาภิเษก

26.                    ^ ฐานข้อมูลท้องถิ่น, หอยนางรม, สำนักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

27.                    ^ ผ้าไหมพุมเรียง

28.                    ^ รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name:

 การศึกษาติดตามผลกระทบทางด้านจิตใจเนื่องจากการวาง

ระเบิดศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี:PDF, บทคัดย่อ:

วารสารวิชาการ, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่ม

·   เชี่ยวหลาน 

·   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

·   สโมสรฟุตบอลสุราษฎร์ธานี 

·   รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แหล่งข้อมูลอื่น

·   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด 

·   ระบบสารสนเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พิกัดภูมิศาสตร์: 9°08′N 99°20′E / 9.14°N 99.33°E / 9.14; 99.33

·   แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

o                          แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ

กูเกิลแมปส์ 

o                          ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์ 

o                          ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]