• ส.บุญยืน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : boonyoon@hotmail.co.th
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 507072
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
อิสระแห่งการแสดงความคิด
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ นำเสนอ อย่างอิสระ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2553
Posted by ส.บุญยืน , ผู้อ่าน : 1831 , 14:20:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หยุดทำร้ายประเทศไทย

 

   มาช่วยกันสร้างความสงบให้กับบ้านเมืองของเรากันเถิด

      ขอบคุณ OKnation

วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเปิดสอนวิชาชีพแก่นักเรียนและบุคคลผู้สนใจทั่วไป ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนายณรงค์ เลียมไธสง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ และได้ รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นายสุนันท์ วาณิชยการ นายกเทศมนตรี นายเลื่อน โสขวัญฟ้า หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอนางรอง นายมุนี อุไรรัมย์ อาจารย์โรงเรียนนางรอง และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ช่วยดำเนินการจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์

ตึกอำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 225 ชั่วโมง และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย

ในปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) เพิ่มอีก 2 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ในปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาบัญชี

ในปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง

วิทยาลัยฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรุ่นแรก

ในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องมือกล

ในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการโรงแรม

ตึกบริหารธุรกิจ

นี่ผู้บริหาร

คนที่1

รูปร่างท่านไม่สูงใหญ่ แต่วิสัยทัศน์กว้างไกลไปนะจะบอกให้(ผมแซวเล่นนะผอ.)

มีนามว่า นายระเบียบ เที่ยงธรรม

คำพูดง่ายๆ นักศึกษาที่นี่ต้องเล่นคอมฯเป็นทุกคน(อย่าลืมนะครับ สถานศึกษาแถวบ้านนอกใครเล่นคอมฯได้ถือว่าโอเคแล้ว)

ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเกิดขึ้น นักเรียนไม่ต้องนั่งตัวเดียวกัน

วิทยาลัยพระราชทานก็ได้เพราะท่านนี่แหละ

                  

1.นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ(ท่านรองฯคนนี้ผมออกแล้วท่านถึงมา)

2.นายวิชิต กิตติรัตนกรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ท่านรองฯคนนี้แหละที่ทำให้ผมตื่นเช้าที่สุดในโลก ก็บอกแล้วเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ขึ้นรถไม่ทัน ไปเอง..ฮา..)

เป็นท่านรองที่นำผลงานสู่สายตาของคนไทย ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัลนะครับ

3.นายมงคล จึงมั่นคง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร(ท่านรองฯคนนี้ ..บุญยืน.. ขึ้นเวที! มีเรื่องการเมืองที่ไหนอย่าแพ้เขานะลูก )

4.นายวิรัช สุวรรณทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา(ท่านรองฯคนนี้ผมออกแล้วท่านถึงมา)

ผมแนะนำมาแล้วข้างต้นเป็นปฐมบทเท่านั้น

ต่อไปผมยินดีนำเสนอ เพิ่งรับรางวัลที่ 3 มา  มือยังไม่หายร้อนเลย

โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 8

บริษัท ข้าวบ้านฉัน จำกัด ธุรกิจ “ข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง” 
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลิตข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง ไร้สารแต่งกลิ่น นำข้าวเปลือกหอมมะลิผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ทำให้ข้าวเสียคุณค่าทางอาหาร บรรจุในถุงสุญญากาศรวมกับข้าวขาวธรรมดา เมื่อนำไปหุงสุกแล้วจะได้ข้าวที่นิ่ม อร่อย มีกลิ่นหอมของเปลือกข้าว อุดมด้วยวิตามินและสารอาหารต่างๆ แต่ราคาถูกกว่าข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก รายได้จากการขายส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์สงเคราะห์คนชราจังหวัดบุรีรัมย์

สมาชิกบริษัท
1. นางสาวโกมลชนก  เจียมรัมย์
2. นางสาวประทัศนา  ทรงบรรพต
3. นางสาวลลิตา  เรืองนางรอง
4. นางสาวกนกกาญจน์ คุณรัมย์
5. นางสาวมณีรัตน์  ประยงค์หอม
6. นางสาววิภาดา  ระกระโทก
7. นายนภดล  หลอดทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายวิชิต  กิตติรัตนกรกุล( เวลาไม่เคยรอใคร ใครขึ้นรถไม่ทันหาทางไปเอง..ฮา..)
2. นางสุภาพ  กิตติรัตนกรกุล(คนนี่คือผู้ทำเสื้อคลุมท้องพร้อมให้นมครับ รางวัลที่หนึ่งของงานนี้ไม่แน่ใจว่าปีไหน)
3. นางปรียา พรธวัชชัย( แม่ผมเองไม่ใช่บังเกิดเกล้าหรอกครับ..ฮา..) คนนี้ทำทุกอย่าง อย่างตั้งใจ แม้จะไม่สำเร็จก็ทุ่มเทเต็มที่แล้ว

ไปเที่ยวญี่ปุ่นผมไปด้วยนะ

ใครได้ที่ 1-3 ไปญี่ปุ่นครับ

ประมวลภาพในงานทั้งหมดครับ

 

1. นายวิชิต  กิตติรัตนกรกุล(ยืนหน้า)
2. นางปรียา พรธวัชชัย(ยืนหลัง)

คนรับรางวัล

นั่นท่านรองฯวิชิต.. แม่..รับมากี่รางวัลแล้วปีนี้ 

ไอ้น้องบอกเขาไปว่าของเราดี
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 03/04/2010 เวลา : 17.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับตาเม็ดฝุ่น

ผมดีใจครับที่มาเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
Thaihippy วันที่ : 03/04/2010 เวลา : 17.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

ขอชื่นชม...

นายเม็ดฝุ่น เองครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 03/04/2010 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาดู
มีบางท่านได้โทรไปสั่งซื้อตรงจากรุงเทพฯครับ

ตอนนี้แม่ปรียา(อาจารย์ปรียา พรธวัชชัย) บอกว่าผลิตให้ไม่ค่อยทัน

วันนี้ก็เลยได้พยายามหาหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการผลิตมาช่วยอีกทาง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในกรณีที่มีออเดอร์มากจะรีบลงไปถ่ายทอดวิชาการทำ เพื่อรับออเดอร์ต่อไป

เพราะข้าวที่ทางวิทยาลัยได้ผลิตไว้แล้ว เหลือในสต๊อกไม่มากแล้ว

เป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน ตามที่หลายๆท่านได้เสนอมา และเป็นการเอาข้าวที่อยู่ในยุ้งฉางที่รอขายมาเพิ่มมูลค่าได้อีกทางครับ

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 03/04/2010 เวลา : 10.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

สวัสดีครับ

รู้สึกว่า ผมจะแจงคำพูดไม่ชัด
ก่อนหน้านี้ งบประมาณนั้นไม่มีจริงๆครับ

แต่ของกรุงไทย ยุววานิชนี้
ถือว่ามีเงินให้ประกอบกิจการ บริหารโครงการ เพราะเงินรางวัลที่ได้ค่อนข้างสูง

แต่หากจะสร้างอาชีพให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนนั้นรัฐควร มาดูแลผลงานของนักศึกษาที่น่าจะประกอบอาชีพได้จริง
และดูแลจัดงบประมาณสนับสนุนให้เป็นระบบ
โดยรัฐน่าจะลงทุนครึ่งหนึ่ง และสถานศึกษาซักเล็กน้อย และส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจาการร่วมกลุ่มของประชาชนครับ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 03/04/2010 เวลา : 08.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับพี่ณ สยาม

ชัดเจนนะครับทุกท่านที่มาอ่าน

แต่ติดขัดตรงการผลิตที่จริงจัง เนื่องจากการขาดงบประมาณครับ

ก่อนหน้านี้เคยมีคนสั่งทำเตาประหยัดพลังงานประมาณพันกว่าชิ้นได้ ทันทีที่เราได้รับรางวัล

แต่ติดตรงที่เขาให้ผลิตให้เสร็จแล้วถึงจะจ่ายเงิน ก็เลยอดรับงานครับ

ฝากบอกท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ณสยาม วันที่ : 03/04/2010 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slaonark

หนทางแสงสว่างของชาวนาไทย การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่เราเรียกว่า "สหกรณ์" นี้แหละจะตัด นายหน้าคนกลาง ที่จ้องแต่จะกินหัวคิว ทำงานบนกระดูกสันหลังคาของชาติ หากตัดส่วนนี้ไปชาวนาไทยลืมตาอ้าปากได้แน่นอน
ต่างชาติมองประเทศไทยเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ใครมาพักอาศัยอยู่ไม่มีอดตาย มีหลายประเทศเข้าเช่าที่ดินของประเทศไทยเพื่อให้คนเขาเข้ามาพักอาศัย หลบหลีกภัยธรรมชาติ
แต่เป็นที่น่าเสียดาย4-5 ปีมานี้คนไทยเอาแต่ทะเลาะกันโดยที่ไม่ได้มองไปยังประเทศอื่นว่าเขากำลังดิ้นรนหนีภัยธรรมชาติกัน
“ข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง” จึงน่าเป็นผลิตผลชนิดหนึ่งที่ต่อยอดมาจากข้าวคุณภาพดีๆ ซึ่งแถวบุรีรัม ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีของประเทศอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากเราสามารถที่จะทำการตลาดเพื่อก้าวใกลไปสู่เวที โลกก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเหมือนไฟใหม้ฟาง แค่สงเสริมรับรางวัลแล้วหายไปสิ่งที่สำคัญสุดการจดสิทธิบัตร เพราะการคิดค้นของนักศึกษาในสถาบัน ควรคู่ที่จะได้การรับรองตามกฎหมาย ซึ่งในหลายๆที่ไม่มีและไม่สนใจที่จะรักษาสิทธิ์ ใว้
คุณค่าของความเป็นไทย และเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย มีคุณค่ามากมาย ซึ่งบรรพบุรุษเราได้สร้างใว้ให้ลูกหลาน จงระลึกอยู่เสมอว่าในคุณค่าแห่งไทยนี้ เราไม่แพ้ใครในโลก

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 03/04/2010 เวลา : 06.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณคุณbon09

ขอบคุณคุณอะหนึ่ง

....กว่าจะรู้ความหมายของ ข้าวฮาง
ต้องไล่อ่านในคอมเม้นท์
ของคุณ ส.บุญยืน ละตรับ....
..........................................................................
ต้องขออภัยคุณอะหนึ่งจริงๆนะครับ

ตอนแรกนั้น ผมตั้งใจจะเอารูปมาให้ดูเพื่อพักสายตาจาการเมื่อบ้าง

นอกจากข่าวที่ปวดหัวยังมีเรื่องดีในไทยมากมายนะครับ

แต่..เริ่มต้น เจ๊สุย,พี่ชาลี,คุณตาลูกเสือหมายเลข9

ทุกท่านให้ความกรุณามาคอมเม้น และตั้งคำถามโดยนัย และบางท่านก็ได้ถามตรงๆ

ผมก็เลยต้องเอาข้อมูลมาลงในตอนหลังครับ


ตอนแรกผมได้ยิน ชื่อข้าวฮางก็งงครับ

แม่ผม(ท่านอ.ปรียา พรธวัชชัย) โทรมาก่อนน้องๆ จะนำเสนองานว่า ให้ดูว่าตรงไหนขาดมั่ง
(จริงๆไม่มีอะไรขาดหรอก เพราะแม่ไม่ค่อยพลาดเรื่องรายละเอียด)

ผมก็ไปวนดูในอินเตอร์เน็ตครับฝุ่นตลบเลย ก็เลยรู้จักข้าวฮางมากขึ้น

เรื่องก็เป็นแบบนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 23.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

ขอร่วมชื่นชมยินดีด้วยครับ
กว่าจะรู้ความหมายของ ข้าวฮาง
ต้องไล่อ่านในคอมเม้นท์
ของคุณ ส.บุญยืน ละตรับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
bon09 วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ยอดเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 19.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับตายั้งคิด

ไม่ค่อยว่างหรือครับช่วงนี้ ไม่ค่อยเห็น

การเมืองปวดหัวนะครับ
......................................................................

การที่ประเทศชาติจะเจริญยิ่งๆขึ้นไปนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ก็น่าจะได้แก่บุคคลากรในวงการศึกษานี้เอง และเป็นบุคคลากรที่อยู่ในการศึกษาทุกระดับต่อเนื่องกันไป และอยู่ในการศึกษาทุกๆด้าน รวมทั้งการอาชีวะศึกษาซึ่งก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนเช่นกัน
.....................................................................

ครับตาที่ว่านั้นถูกต้องครับ

จริงๆสมัยก่อนผมอตุส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาเรียนสายวิทย์

แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่

สุดท้ายได้มาเรียนที่นี่ถึงเข้าใจว่า

งานนี่หาง่ายนะครับ

ใครอยากเป็นตำรวจ ทหาร ข้าราชการ ผมว่าถ้ากันพลาดมาเรียนสายนี้ดีกว่าตำแหน่งงานมากมาย เรียนยังไมจบบริษัทมาจองตัวแล้ว

เพราะบริษัทหรือโรงงานส่วนใหญ่อยากได้คนที่ชำนาญในทักษะอาชีพมากกว่า

บางคนจบสายอาชีพไปเกรดไม่สูงครับแต่เขาเก่งในการปฏิบัติ เงินเดือนสูงๆทั้งนั้นครับ

ผมเคยคิดนะครับหากมีลูกมีหลานสู้ให้เข้าสายอาชีพดีกว่าสุดท้ายก็ต้องทำงาน แล้วคนที่เรียนสายอาชีพนี่ปฏิบัติจริงๆ และค่อนข้างชำนาญตั้งแต่เรียนแล้ว จบออกไปบริษัทยากที่จะปฏิเสธครับ อย่างพวกที่ไม่ได้งาน หรือตกงานคงเพราะความประพฤติมากกว่า

แต่อย่างว่าแหละครับคนไทยยังติดตรงอยากให้ลูกหลานได้เป็นเจ้าคนนายคน ที่เงินเดือนแสนจะน้อยนิด คงอีกนานที่พ่อแม่หลายคนจะเปลี่ยนใจให้มาเรียนสายอาชีพ

แต่ที่บ้านรู้สึกนักศึกษาจะเยอะจนล้นครับ
สามพันกว่าเข้าไปแล้ว

ต่อไปท่านผอ.คงต้องให้สอบเข้าแล้วครับ

ขอบคุณอีกครั้งที่แวะมาเยี่ยมนะครับตา
ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับคุณลูกเขือหึน

ชื่อมะเขือนี้น่าจะมีถิ่นพำนักอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 18.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

การที่ประเทศชาติจะเจริญยิ่งๆขึ้นไปนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ก็น่าจะได้แก่บุคคลากรในวงการศึกษานี้เอง และเป็นบุคคลากรที่อยู่ในการศึกษาทุกระดับต่อเนื่องกันไป และอยู่ในการศึกษาทุกๆด้าน รวมทั้งการอาชีวะศึกษาซึ่งก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนเช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ลูกเขือหึน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rocha55

แวะมาเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ใครมีอะไรที่ต่างนี้สามารถแนะนำได้นะครับ

เผื่อจะแตกยอดได้ในทางอื่นอีก น้องๆรออยู่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ก่อนหน้านี้นิยมใช้กับข้าวกล้องครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 08.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

อำพน ศิริคำ สำนักเกษตรจังหวัดขอนแก่น

(http://khonkaen.doae.go.th/Data/Agristory/ข้าวฮาง.doc)

"หากไปสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในชนบท ก็จะได้รับคำตอบว่าเป็นการนำเอาข้าวในนาที่รวงยังไม่แก่ถึงระยะเก็บเกี่ยวมารับประทาน ซึ่งมีที่มาคือ คนในชนบทสมัยก่อนมีลูกมาก ทำนาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ปีใดฝนดีก็ได้ข้าวมาก สามารถเก็บไว้รับประทานจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แต่ถ้าหากปีใดฝนแล้งได้รับผลผลิตน้อย ข้าวที่เก็บในยุ้งฉางหมดก่อนที่จะมีข้าวใหม่ออกมา แต่ก็หาวิธีที่จะนำเอาข้าวมารับประทานให้ได้ ก็ได้นำเอาข้าวที่อยู่ในระยะติดเมล็ดแล้วแต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว หรือยังไม่ถึงระยะพลับพลึง นำมาแช่น้ำ และนึ่งก่อนที่จะนำมาสีเป็นข้าวสาร และนำข้าวสารมาแช่น้ำและนึ่งรับประทานต่อไป ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนข้าวได้"

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 08.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ
ข้าวฮางนั้นจะพูดว่าเกิดมานาแล้ว
แต่นี่เป็นการต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งครับ

"ผลิตข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง ไร้สารแต่งกลิ่น นำข้าวเปลือกหอมมะลิผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ทำให้ข้าวเสียคุณค่าทางอาหาร บรรจุในถุงสุญญากาศรวมกับข้าวขาวธรรมดา เมื่อนำไปหุงสุกแล้วจะได้ข้าวที่นิ่ม อร่อย มีกลิ่นหอมของเปลือกข้าว อุดมด้วยวิตามินและสารอาหารต่างๆ แต่ราคาถูกกว่าข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก รายได้จากการขายส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์สงเคราะห์คนชราจังหวัดบุรีรัมย์"

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 03.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับพี่Canไทเมือง

.....ควรรีบผลักดันสู่หมู่บ้าน มุ่งขยายโครงการชุมชนพอเพียงได้เลย

ของดีไม่ต้องห่วงการตลาด....."ข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง"ทางวิทยาลัยการอาชีพนางรอง
น่าจะจดสิทธิบัตรเหมือนผลงานที่ผ่านมานะครับ

คงกำลังวางมาตรการอยู่ครับ
ป้องกันการหยิบฉวยโอกาสของนายทุน
เพื่อจะได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านอย่างแท้จริง

ปกติทางวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นคิดว่าทางผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา คงได้มีการนำเด็กๆไปถ่ายทอดส่งต่อไปยังชาวบ้านครับ

ขอบคุณครับพี่ที่เป็นห่วงชาวบ้าน

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 03.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณนะครับคุณChaiManU


ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 03.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับครูทิพย์

แสบหูเลยครับครู

เป็นของฝากจากคนกรุงเทพฯที่คนนางรองฟังแล้วมีความสุขครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 02.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับอาจารย์ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

จริงครับผลงานของเด็กเก่ง แต่ขาดอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีเอาใจใส่ เชื่อว่าไม่ประสบผลสำเร็จครับ

แต่หากเด็กดีแล้ว ที่ปรึกษาดีแล้ว แต่หากขาดผู้บริหรที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริมการส่งเข้าแข่งขันก็เป็นการตัดโอกาสครับ

การแข่งขันครั้งนี้ผมเชื่อว่า เด็กค่อนข้างมีคุณภาพครับ และสำคัญที่คือมีที่ปรึกษาที่เอาใจใส่ และร่วมถึงผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ส่งเสิรมให้โอกาสเด็กจึงประสบผลสำเร็จเช่นนี้

เป็นการสอดประสานจากทุกฝ่ายที่ลงตัวครับ

"ขอฝากความคิดถึง ถึงท่านรองวิชิต กิตติรัตนกรกุลและครอบครัวด้วยนะครับ ขอบคุณครับ"

ได้ครับอาจารย์ เดี๋ยวผมจะส่งต่อความคืดถึงให้ท่านรองฯวิชิต

คิดว่าท่านรองฯวิชิต น่าจะได้อ่านข้อความที่อาจารย์เขียนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 22.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

ควรรีบผลักดันสู่หมู่บ้าน มุ่งขยายโครงการชุมชนพอเพียงได้เลย

ของดีไม่ต้องห่วงการตลาด

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ChaiManU วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 


สวัสดีค่ะ ...สุดยอดไปเลย...ขอชื่นชมความสามารถของเด็กๆที่คว้ารางวัลระดับประเทศมาครองได้นะคะ...ข้าวฮางและข้าวฮางงอกเป็นของดีของท้องถิ่น ที่นำมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างน่าชื่นชมยิ่งนัก...เก่งทั้งครูและลูกศิษย์เลยค่ะ...

ขอปรบมือดังๆ จาก กทม.ให้ได้ยินไปถึงที่นางรองเลยนะคะ...ได้ยินยังคะ อิ อิ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สวัสดีครับคุณ ส.บุญยืน
ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยการอาชีพนางรอง ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ท่านรอง ฯ ทุกฝ่าย มีลูกศิษย์เก่งก็เพราะมีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ครูที่สอนก็เก่ง ครูที่ปรึกษาก็เก่ง ได้ชื่อเสียงนำมาสู่วิทยาลัยการอาชีพนางรอง สู่อำเภอนางรองและสู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ

ขอฝากความคิดถึง ถึงท่านรองวิชิต กิตติรัตนกรกุลและครอบครัวด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 20.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับคุณสตังค์

ที่แวะมาเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สตังค์ วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

วันนี้ข้อมูลมาเพียบเลยพี่

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็วมาแนวไหนพี่ ลืมส.ส.แถวนั้นด้วยครับพี่

ขอบคุณครับพี่กอบธรรม


ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 16.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับพี่มะอึก

ครับขาหมูนางรองอร่อยครับ

โปรแกรมสงกรานต์ไปเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้งกันนะครับ

ยังไงต้องผ่านนางรองก่อนครับ


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
กอบธรรม วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

สวัสดี จขบ ครับ ที่นำเรื่องดีๆ และถือเป็นข่าวมงคลของประเทศนี้ซึ่งนับวันมีน้อยเต็มที ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณาจารย์ทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้คือ น้องๆทุกคนครับ ประเทศนี้ฝากในมือพวกน้องแล้ว ขอฝากอาจารย์ขอฝากท่านคณาจารย์ช่วยต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับ ขอขอบคุณ เจ้าของบล็อคอีกครั้งหนึ่ง.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
มะอึก วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 16.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

มาเที่ยวนางรองครับ......
ขาหมูนางรอง...อร่อยถูกปาก
.
.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณ คุณKobe-Quake
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมนะครับ

การเมืองกลบหมดเลย


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Kobe-Quake วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaisongbook

เด็ดครับพี่

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 15.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับตาลูกเสือหมายเลย 9

ข้าวฮางนี่เพิ่งคิดและทำปีผ่านมาครับตา เรียกว่าเพิ่งออกจากเตาความคิดครับ

ไปช่วงนั้นข้าวฮางยังไม่เกิดครับ...

ไม่รู้นะครับตา

ถ้านามสกุล เที่ยงธรรม แล้วบุกอย่างคนที่อยู่ในภาพผมคิดว่าน่าจะมาจากที่เดียวกันครับ

ท่านผอ.ระเบียบ เที่ยงธรรม เท่าที่จำได้ท่านมีบ้านอยู่ที่วังน้อย จ.อยุธยาน่ะครับ(ผมจำไม่ค่อยได้ครับ)

แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านเกิดท่านไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ได้มีโอกาสไปนางรองเมื่อกลางปีก่อน
เสียดาย ไม่รู้จัก ข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง ...เลยอดชิม

เที่ยงธรรม นามสกุลนี้ที่ตรังมีเยอนะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 15.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ข้าวฮางและข้าวฮางงอกดีอย่างไร ....?
การนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอก ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดข้าว โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณสาร “ กาบ้า” GABA(Gamma Amino Butyric Acid) ในเมล็ดมากเป็น 10 เท่า ของข้าวสาร และเกิดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แกมมาออริซานอล วิตามินอี สารฟีโนลิค ไลซีน และสาร “กาบา” (Gamma aminobutyric acid) ในข้าวกล้องงอกมี
สารกาบ้าคืออะไร...มีประโชน์อย่างไร....?
สารกาบ้า GABA = Gamma aminobutyric Acid
เป็นสารอะมิโนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการการงอกของเมล็ด สารกาบ้าที่อยู่ในเมล็ดข้าวจะเพิ่มขึ้นเมื่อข้าวงอกและจะเพิ่มถึง 15 เท่าเมื่อข้าวงอกมีอายุ 1-2 วัน หลังจากนั้นสารกาบ้าก็จะลดลงเรื่อยๆ
1. สารกาบ้า จะทำหน้าที่เป็นสื่อประสาทส่วนกลางและเป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยั้งทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยการเจริญเติบโตและป้องกันไขมันชื่อ” ลิโพโทรปิค” ( Lipotropic)
2. สารกาบ้ายังช่วยทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายสม่ำเสมอชะลอความแก่ชราควบคุมระดับน้ำตาลและคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือดร่วมทั้งขับเอ็นไซม์เพื่อขจัดสารพิษออกจากร่างกาย กระตุ้นการขับน้ำดีเสื่อม)ในวงการแพทย์มีการใช้สารกาบ้ารักษาโรคเกี่ยวกับประสาท เช่นโรควิตกกังวน โรคนอนไม่หลับ และโรคลมชัก นอกจากสารกาบ้าที่มีในข้าวฮางแล้ว ข้าวฮางยังมีสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายชนิด เช่น
3. โปรตีนในข้าวฮาง มี 6 -12
4. ธาตุแมงกานีส ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
6. วิตามินช่วยเผาผลาญพลังงานได้อย่างหมดทำให้ไม่อ้วน
7. แร่ธาตุไนอะซีน ช่วยให้ผิวหนังยืดหยุ่น (ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาว) และระบบประสาทไว
8. เส้นใยสูงกว่าข้าวขาวอย่างน้อย 3-8 เท่า มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย
http://gotoknow.org/blog/agext23/169414

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 15.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุรพี่ชาลีครับ

ปกติทำจากข้าวอะไรก็ได้ ข้าวมะลิ ข้าวขาว ฯลฯ
แต่ที่นางรองนั้น

เขาปลูก"ข้าวตาแห้ง"เยอะ
(บริเวณรอบๆตัวเมืองนางรองแหล่งน้ำอุดมสมบรูณ์นะครับ ข้าวมะลิปลูกไม่ค่อยได้ผลเป็นข้าวต้นเตี้ย ปลูกแต่ข้าวหนักครับ คือข้าวตาแห้งครับ)

ก็เลยเอาข้าวพื้นบ้านที่นิยมปลูกมาทำครับ
ตอนนี้ทำขายแทบไม่ทันครับ

เพราะเป็นข้าวเพื่อสุ๘ภาพครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
BlueHill วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง
ขออนุญาตถามว่า เป็นข้าวพันธุ์อะไรหรือครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 14.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณเจ๊สุยครับ


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ข้าวหุงปรุงกลิ่นข้าวฮาง น่าสนใจ


.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]