• หนองแหวน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : infantry21@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-16
 • จำนวนเรื่อง : 24
 • จำนวนผู้ชม : 92490
 • ส่ง msg :
 • โหวต 17 คน
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รุ่นที่ 3 เชียงราย ปี 2551++DIN_CR2551++
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่นที่ 3 เชียงราย) ช่องทางหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/CRlocalNetwork2551
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 11112 , 21:29:08 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาแล้ว...ตามคำเรียกร้องสำหรับเอกสารรูปเล่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย##รวมถึงเค้าโครงเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น (๒ วัน) /เค้าโครงเนื้อหาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (๕ วัน)

 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย P.1-P.41

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ P.42-P.109

ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ P.110-P.178

 ตัวอย่างเอกสารบริหารงานบุคคล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช.....เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (สามารถใช้อ้างอิงเทียบเคียงกับประกาศฯ จังหวัดของตนเองได้ เนื่องจากของจังหวัดเชียงราย ยังไม่สามารถหาฉบับเต็มที่มีการแก้ไขครบถ้วน) คลิ๊ก รูปมือ ดาว์นโหลดเปิดอ่านเอกสาร

เค้าโครงการการบรรยายหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ห้วงเวลาการฝึกอบรม 5 วัน

 วันที่ 1
1DIN5_CR01กลอนวินัย.... ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐกำหนด
1DIN5_CR01.ppt
1DIN5_CR02กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 1DIN5_CR02.ppt
1DIN5_CR03กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1DIN5_CR03.ppt
วันที่ 2
2DIN5_CR01หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย(กทม)
2DIN5_CR01.ppt
2DIN5_CR02หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol1 2DIN5_CR02.ppt
2DIN5_CR03หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol2 2DIN5_CR03.ppt
วันที่ 3
3DIN5_CR01การตรวจสำนวนการสอบสวน
3DIN5_CR01.ppt
3DIN5_CR02การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ 3DIN5_CR02.ppt
3DIN5_CR03การรับฟังพยานหลักฐาน vol1 3DIN5_CR03.ppt
3DIN5_CR04การรับฟังพยานหลักฐาน vol2 3DIN5_CR04.ppt
วันที่ 4
4DIN5_CR01หลักการและวิธีการทำรายงานการสอบสวน
4DIN5_CR01.ppt
วันที่ 5
5DIN5_CR01พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539
5DIN5_CR01.ppt
5DIN5_CR02พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 5DIN5_CR02.ppt

 
เอกสารบรรยายสรุปข้อมูลตัวอย่างวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รวบรวมโดย ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง DIN_CR07_vinai.pdf

 เอกสารการบรรยายประกอบการฝึกอบรม "หลักสูตรวินัยเบื้องต้นฯ  " ห้วงเวลา 2 วัน ที่วิทยากรรับผิดชอบส่งให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำในฐานะหน่วยดำเนินการฝึกอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2552

 • หัวข้อวิชา วินัยและการรักษาวินัย DIN_CR25May2009_1.ppt
 • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย (1) DIN_CR25May2009_2.ppt
 • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวันัย (2) DIN_CR25May2009_3.ppt
 • หัวข้อวิชา การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ DIN_CR25May2009_4.ppt
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปอ.เอก วันที่ : 09/05/2010 เวลา : 22.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mwk25
http://www.oknation.net/blog/nco2131

หากเข้าไปลิงค์เอกสารรูปมือไม่ได้ เข้าไปดูตามลิงค์นี้ ท้ายเว็บไซด์ พอที่จะโหลดเอกสารได้บ้างนะครับ เนื่องจากไฟล์เอกสารค่อนข้างใหญ่
http://www.nang-non.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=400599&Ntype=6


รูปเล่มเอกสารเกี่ยวกับการอบรมเครือข่ายวินัย ไฟล์ PDF รวมทั้งของ อบต.และเทศบาล ขนาดไฟล์ค่อนข้างใหม่ ให้กดเซฟไว้แล้วค่อยนำไปเปิดนะครับ......จะเปิดไฟล์ให้ดาว์นโหลดสักระยะ แล้วจะปิดนะครับ เนื่องจากพื้นทื่เว็บเทศบาล เหลือน้อยลงแล้ว

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 1personal_Standards_TB.pdf
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย P.1-P.41 1DIN_Standards_TB.pdf
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ P.42-P.109 1DIN_Standards_TB2.pdf
ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ P.110-P.1782DIN_Standards_ABT.pdf

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]