*/
  • ชัยแสงทิพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ChaiPuttha@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-14
  • จำนวนเรื่อง : 189
  • จำนวนผู้ชม : 448544
  • จำนวนผู้โหวต : 364
  • ส่ง msg :
  • โหวต 364 คน
<< พฤษภาคม 2013 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


คนไทยรู้จักแสงทิพย์อริยธรรมแค่ไหน?
รู้จักดี รับและถ่ายทอดได้(ดีมาก)
72 คน
รู้จัก รับได้ แต่ถ่ายทอดสอนใครไม่เป็น(ดี)
20 คน
รู้จัก แต่ยังไม่ได้รับ(ปานกลาง)
13 คน
เฉยๆ ไม่รู้จัก ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่(แย่)
2 คน
ไม่สนใจ ไม่รู้จักเลย(แย่มากๆ)
1 คน

  โหวต 108 คน
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2556
Posted by ชัยแสงทิพย์ , ผู้อ่าน : 1240 , 19:16:09 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ชัยแสงทิพย์ โหวตเรื่องนี้

ว่าด้วยเมตตา-เมตตาบารมี
avatar เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา

เมตตาเป็นยอดแห่งธรรมที่คุ้มครองโลกให้ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ใดมีเมตตา มหาเมตตาอยู่ตลอดเวลา โลกย่อมอยู่ในกำมือของผู้นั้นอยู่แล้ว เมตตาเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่สำหรับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เพื่อยังประโยชน์ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลาย.....อนุโมทนามิ สาธุ ๆ ๆ

ผู้ตั้งกระทู้ เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :

     [1]
ความเห็นที่ 1 (41408)
แจ้งลบความคิดเห็น
avatar Admin

อานิสงส์แห่งเมตตา 8 ประการ.........พระอาจารย์เส็ง ปุสโส

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี ประเทศโกศล พระผู้มีพระภาคประทานพระธรรมเทศนา เรื่องอานิสงส์เมตตา 8 ประการ แก่ภิกษุทั้งหลาย ณ ที่นั้นว่า "ภิกษุทั้งหลาย!เมตตาเจโตวิมุติ ที่ซ่องเสพ เจริญทำมากๆ จนเป็นเหมือนยานพาหนะของจิตใจ เป็นพื้นเพของจิตใจ ทำการอบรมสั่งสมริเริ่มไว้ด้วยดีแล้ว ย่อมหวังได้อานิสงส์ 8 ประการ คือ 1.หลับสบาย 2.ตื่นสบาย 3.ไม่ฝันร้าย 4.คนรัก 5.ผีรัก 6.เทวดารักษา 7.ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ไม่กล้ำกราย 8.เมื่อไม่ได้คุณวิเศษ 4 ยิ่งกว่า ก็จะได้อุบัติ ณ พรหมโลก" ครั้นแล้วได้ตรัสพระคาถา แปลได้ว่า..... ผู้ใดเจริญเมตตา ชนิดไม่จำกัดขอบเขตได้ ผู้นั้น เป็นคนมีสติดี กิเลสที่ผูกมัดเขา จะเบาบางลง เขาจะประสบพระนิพพาน ซึ่งเป็นภูมิหมดกิเลสตัณหา และอวิชชา ที่ทำให้ยึดมั่น ถือมั่น(สิ่งนั้นๆ)ได้ ถ้าว่า ใครไม่มีจิตร้ายๆต่อปาณสัตว์ใดๆแม้สักตัว เขาก็ได้ชื่อว่า เจริญเมตตา เมตตานั้น เป็นเหตุให้เกิดเป็นกุศลแก่เขา ใครมีใจอนุเคราะห์ปาณสัตว์ทั้งปวงอยู่ เขาก็พร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ สร้างแต่บุญกุศลอยู่.....

From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี  [12 Jan 2005 14:33] Viewer [46] Answer[4]   delete 

 Response no.1  From: โอ่    12 Jan 2005 21:12 #778797    delete

กลัวบุญ (อานิสงส์การเจริญเมตตา ๗ ปี) ตรัสสอนว่าอย่ากลัวบุญ เพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุข แล้วตรัสว่าได้เคยทรงเห็นผลเป็นที่น่าพอใจมาแล้ว คือทรงเจริญเมตตาอย่าจิต ๗ ปี ไม่ต้องเสด็จมาสู่โลกนี้ถึง ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัปป์ (กัปป์เสื่อมกัปป์เจริญ ๗ สมัย) ในสังวัฏฏโลก (โลกเสื่อม) ทรงเกิดในอาภัสสพรหม, ในวิวัฏฏโลก (โลกเจริญ) ทรงเกิดในพรหมวิมานอันว่าง เป็นท้าวมหาพรหม , ทรงเคยเกิดเป็นท้าวสักกะ ๓๖ ครั้ง, เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมหลายร้อยครั้ง,
แต่ทรงเล่าต่อไปว่า ศาสดาชื่อสุเนตตะ ผู้สอนให้สาวกไปเกิดในพรหมโลก ลงมาจนเกิดในคฤหบดีมหาศาล (ในโลกนี้) แล้วตรัสเล่าถึงสุเนตตะเจริญเมตตาจิตอยู่ ๗ ปีได้ผล แต่ก็ไม่พ้นไปจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น ทั้งนี้เพราะมิได้ตรัสรู้ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติอันเป็นอริยะ ส่วนพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรม ๔ อย่างนั้นแล้ว ต่อแต่นี้จึงไม่เกิดอีก
(สุเนตตะคงเป็นชื่อของพระองค์ในอดีตชาติที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ - โอ่)

 Response no.2  From: โอ่    12 Jan 2005 21:13 #778800    delete

โพสต์มาจากคำว่า(อย่ากลัวบุญ) แต่ข้อความเดิมหายไป ทำให้ข้อความผิดไป

 Response no.3  From: พุทธะปัญโญ Mail to พุทธะปัญโญ    14 Jan 2005 20:47 #780724    delete

อานิสงส์แห่งเมตตา 8 ประการ(ต่อ).....(พระอาจารย์เส็ง ปุสโส)
ผู้ใด พิชิตปฐพีถึง 7 ทวีป ได้เป็นใหญ่เหนือพระราชาทั้งหลาย ทรงบำเพ็ญบุญ ประพฤติชอบ คือ 1.บำรุงไร่นา 2.สังเคราะห์คน3.บำเพ็ญประโยชน์ต่อคนทั่วไป4.จัดการอารักขาคุ้มครองประชาชน5.ปราบโจรผู้ร้าย เสี้ยนหนามแผ่นดินราบคาบ คนนอนตาหลับโดยมิต้องลงลิ่มลูกกลอนเรือนก็ได้ ถึงอย่างนั้น ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวที่ 16 ของเมตตาจิตที่ได้เจริญดีแล้ว เหมือนปวงดาราน้อยใหญ่สู้แสงจันทร์ไม่ได้ฉะนั้น..... ผู้ใดไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง ไม่สั่งใครให้ฆ่าสัตว์ เขาผู้มีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์อยู่ ย่อมไม่มีเวรกับใครๆ การเจริญเมตตา ที่จะให้ได้อานิสงส์ 8 ประการ ต้องเจริญจนได้เจโตวิมุติ(สมาธิขั้นอัปปนาสมาธิ=ฌาน) ต้องทำให้ชำนาญช่ำชอง จนเป็นยานพาหนะของจิตใจ เป็นพิ้นเพของจิตใจ หมายความว่า มีเมตตาเป็นพื้นจิตใจ อาศัยเมตตาเป็นยานพาหนะไปมาของจิตใจ....

 Response no.4  From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี    16 Jan 2005 06:42 #781654    delete

อานิสงส์เมตตาในสูตรนี้ พระองค์ทรงแสดงไว้เพียง 8 ประการ แต่ในสูตรอื่นทรงแสดงไว้ 11 ประการเพิ่มข้อ8-9-10และเลื่อนข้อ8ไปเป็นข้อ 11 ดังนี้ 8.จิตเป็นสมาธิรวดเร็ว9.สีหน้าผ่องใส10.เวลาจะตาย ไม่เพ้อพกจนตายไป11.เมื่อไม่ได้คุณวิเศษยิ่งกว่า ก็จะได้อุบัติ ณ พรหมโลก พรหมโลก เป็นโลกสันติสุข พระพรหมทุกองค์ในพรหมโลกอยู่อย่างสันติสุขของกันและกัน ทุกองค์ก็ทำเอาเองทั้งนั้น ไม่มีใครทำให้แก่ใคร แต่ก็ช่วยเหลือกันในทางเป็นธรรม พระพรหมแม้จะมาจากต่างชาติต่างศาสนากัน ก็เข้ากันได้สนิท มีเอกีภาพเป็นพวกเดียวกันได้ ปฏิปทา ที่จะพาให้บรรลุพรหมโลกนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ได้แก่รูปฌาน4 คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌานและจตุตถฌาน จิตใจในฌานเสวยสันติสุข เมื่ออยู่ในฌานชั้นที่1และ2 จะมีปีติชื่นบานด้วย ครั้นขึ้นถึงชั้นที่3 สันติสุขประณีตขึ้น ปีติชื่นบานหายไป ครั้นขึ้นถึงฌานชั้นที่4 สันติสุขประณีตมาก จนความรู้สึกสุขใจหายไป มีแต่ความรู้สึกกลางๆซึ่งเป็นสุขสงบประณีต.....

Post your response

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2005-01-24 22:06:00 IP :
ความเห็นที่ 2 (41489)
แจ้งลบความคิดเห็น
avatar พุทธจักร

***พึงเจริญเมตตามีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง......พึงเจริญเมตตามีในใจ ไม่มีประมาณไปในโลกทั้งปวง......ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด ฯ***

คนไทยในผืนแผ่นดินไทย มีจิตใจเปี่ยมด้วยความเมตตาและปัญญาอันลึกซึ้งแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษมาโดยตลอด ไหลเวียนอยู่เหมือนชีพจรในร่างกายทีเดียว เป็นความลึกซึ้งและความงดงามแห่งจิตใจประชาชนคนไทยอันเป็นแดนแห่งรอยยิ้มพิมพ์ใจ ดุจเดียวกับกระแสธารที่ไหลรินไปตราบชั่วนิรันดร์ของแม่น้ำเจ้าพระยา มารดาแห่งสายชลที่ยิ่งใหญ่.........

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธจักร วันที่ตอบ 2005-01-25 06:40:00 IP :
ความเห็นที่ 3 (110440)
แจ้งลบความคิดเห็น
avatar วิสุทธิญาณ
เมตตา อย่างเดียวก็พาไปนิพพานได้ครับ ผู้มีเมตตา จะไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทำให้ตนเองหรือใครเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบใคร มีแต่ให้ ให้ และให้ มีแต่เอาออก ไม่มีเอาเข้าหาตัว เมตตามีรังสีเป็นสีเขียวสดใส มีพลัง มีพลานุภาพยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้ใดต้านทานได้ครับ....
ผู้แสดงความคิดเห็น วิสุทธิญาณ วันที่ตอบ 2005-05-18 20:11:50 IP :
ความเห็นที่ 4 (3057579)
แจ้งลบความคิดเห็น
avatar สาว

ดีคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สาว (saw7507-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-29 17:31:07 IP : 119.31.73.76
ความเห็นที่ 5 (3211752)
แจ้งลบความคิดเห็น
avatar พุทธรัก

ดีนะคะ คนเราต้องเจริญเมตตาให้มีในใจ มีเมตตาทุกลมหายใจเข้าออก

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธรัก (plepun_camilla-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-14 11:04:55 IP : 110.77.152.146
ความเห็นที่ 6 (3211755)
แจ้งลบความคิดเห็น
avatar พุทธรัก

 

มีแต่ผู้รู้จักชีวิตและรู้จักเมตตาอย่างเป็นสัจจะเท่านั้น จึงจะรักและเมตตาต่อชีวิตสัตว์อื่นได้อย่างจริงใจ มีแต่ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้น จึงจะไม่กล้าโหดร้าย เบียดเบียน ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์อื่น เพราะเขารู้สัจจะ นั่นคือ การทำร้าย ทำลายชีวิตของตนเองอย่างโหดร้ายเช่นกัน เพราะเขารู้สัจจะว่า ทุกสิ่งที่ได้รับ คือสิ่งที่เรากระทำลงไป เพราะเขามีความเชื่อว่า กรรมมีจริง วิบากกรรมมีจริงส่งผลจริง

ความรู้สัจจะทั้งหมดนี้ มีอยู่แล้วในโลก อันคือ สัจธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่า ๒๐๐๐ ปีมาแล้ว แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่รู้ ไม่รับรู้ ชาวพุทธส่วนใหญ่ จึงยังกระทำการ***มโหด ทั้งต่อชีวิตผู้อื่นและสัตว์อื่น อย่างหลงผิด หลงระเริง และคึกคะนอง ก่อบาปเวรภัยอยู่แล้วๆ เล่าๆ ไม่รู้หยุด เมื่อเมืองพุทธขาดเมตตาธรรม โลกทั้งใบจึงระอุด้วยไฟแห่งสงคราม การฆ่าทำลายล้างกำลังเกิดขึ้น ไม่มีทางอื่นที่จะหลีกเลี่ยงอีกแล้ว นอกจาก บนเส้นทางสายนี้ จากบทสัมภาษณ์พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ เรียกเมตตาธรรม กลับคืนมาให้ได้ ทั้งกายกรรม วจีกรรม และเข้าถึงมโนกรรม อย่างจริงแท้ ณ บัดนี้...

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธรัก วันที่ตอบ 2010-09-14 11:13:10 IP : 110.77.152.146

 

จาก www.buddhapoem.com


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน