• ChiProject
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-09-09
  • จำนวนเรื่อง : 23
  • จำนวนผู้ชม : 78516
  • ส่ง msg :
  • โหวต 81 คน
โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย
กิจกรรมภายใต้ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ChiProject
วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2553
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 3219 , 23:35:51 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน virayuthniyomchat , ChiProject โหวตเรื่องนี้

ป่าชุมชนภูวัด

บ้านคำน้อย ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

------

บ้านคำน้อย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างอำเภอมัญจาคีรี 32 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ มีความลาดชันเล็กน้อย ทิศเหนือติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง (ภูเม็ง) และอำเภอบ้านฝาง ทิศใต้ติดต่อกับบ้านคำแคนใต้ ทิศตะวันออกติดต่อตำบลพระยืน อำเภอพระยืน และตำบลท่าศาลา และทิศตะวันตกติดกับบ้านคำน้อย จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.. 2470 โดยอพยพมาจากอำเภอพระยืน ปัจจุบันมีครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 858คน แบ่งเป็นเพศชาย 435 คน เพศหญิง 423 คน

อาชีพหลักของหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ทำไร่อ้อย และการปลูกพืชอื่น ๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น ข้าวโพด ต้นหอม พืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด

พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ป่าไม้ ป่าหัวไร่ปลายนาเหลืออยู่ร้อยละ 15 ของหมู่บ้าน โดยมีป่าภูวัดพื้นที่ 650 ไร่ ซึ่งมีความสำคัญต่อชุมชนในด้านเป็นแหล่งพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าชุมชน การเก็บหาของป่า และการเลี้ยงสัตว์ 

ของป่าที่ชุมชนเก็บหาได้ส่วนใหญ่จำพวกเห็ดป่านานาชนิด เช่น เห็ดระโงก เห็ดตะไค เห็ดปลวก เห็ดผึ้ง ฯลฯ ตลอดจนผักหวานป่า ผักสาบอีรอก ดอกกระเจียว แย้ ไข่มดแดง อึ่งอ่าง เป็นต้น ของป่าที่เก็บหาได้ส่วนใหญ่จะเก็บหาเพื่อใช้เป็นอาหารในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจะนำไปวางขายริมถนนในหมู่บ้านให้กับคนในชุมชนหรือคนที่ผ่านไปมา

 

ทรัพยากรป่าชุมชนภูวัด

            ป่าชุมชนภูวัด ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 650 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาขนาดเล็ก ทอดตัวตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 275 เมตร

            มีลักษณะเป็นป่าเต็งรังที่ยังคงมีความอุดสมบูรณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญหลายชนิด จากงานวิจัยไทบ้านมีการสำรวจพบไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่า 82 ชนิด เช่น เต็ง รัง แดง ประดู่ ประบก มะค่าแต้ มะกอกเกลื้อน มะขามป้อม ฯลฯ ไม้เลื้อยจำนวน 24 ชนิด เช่น เครือจาน เครือผักสาบ เครือส้มจ้อย เครือหุน เครือเขียง ฯลฯ พืชล้มลุก/พืชผักป่า/ไม้พุ่ม จำนวน 50 ชนิด ได้แก่ กระเจียว ว่านตูบหมูบ หน่อโจด อีรอก หน่อรวก ผักชีช้าง ปรง ฯลฯ เห็ด จำนวน 46 ชนิด ได้แก่  เห็ดตะไค้ เห็ดปลวก เห็ดปากไก่น้อย เห็ดผึ้งแย้ เห็ดขาต่ำ เห็ดกระด้าง เห็ดเกลือ เห็ดหูหนู ฯลฯ สมุนไพร จำนวน 27 ชนิด ได้แก่  ประดงเหลือง ฮางคี ผักชีช้าง ช้างน้าว โด่ไม่รู้ล้ม หัวข้อล่อ ฯลฯ และกล้วยไม้ จำนวน 4 ชนิด

            นอกจากนี้ป่าภูวัดยังแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่าหลายชนิด โดยพบนกกว่า 52 ชนิด ได้แก่ นกกระทาทุ่ง นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกพญาไฟสีเทา นกสีชมพูสวน ฯลฯ สัตว์เลื้อยคลาน 17 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่า แย้ งูสิง งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม ตะกวด เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ เขียดอีโม้ เขียดขาคำ อึ่งอ่าง คางคก เต่าเพ็ก ฯลฯ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 14 ชนิด ได้แก่ กระต่ายป่า สุนัขจิ้งจอก ตุ่น บ่าง ลิ่น พังพอน เป็นต้น และแมลง จำนวน 50 ชนิด ได้แก่ จิ้งโกร่ง จิ้งหรีด ตั๊กแตน ผีเสื้อ ผึ้ง ต่อ แตน กว่าง แมงตับเต่า จักจั่นงวงช้าง เป็นต้น

            นอกจากนี้ป่าภูวัดยังมีความสำคัญต่อชุมชนในเชิงวัฒนธรรมคือ เป็นที่ตั้งของวัดป่าปุญญนิมิตรตลอดจนหลวงปู่ภูวัด ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ชาวบ้านจะร่วมทำบุญประเพณีบุญยอดน้ำในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญให้ป่าผืนนี้ยังคงเหลืออยู่จนปัจจุบัน

            ปี 2552 ชาวบ้านคำน้อย ร่วมกับ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนภูวัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรภาคีสมาชิก

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
2. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อชุมชนต่อการดูแลรักษาป่า

3. เพื่อจัดการป่าให้เป็นแหล่งเก็บหาของป่าของชุมชน
4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร โดยมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

.. 2552 - ปัจจุบัน สภาพป่าบริเวณภูวัดมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ป่าเริ่มหนาแน่นขึ้น ลูกไม้เพิ่มขึ้น สัตว์ป่าเริ่มพบเห็นได้บ่อยขึ้น เช่น แย้ ตะกวด เป็นต้น ของป่าผลิตจากป่า เช่น เห็ด กระเจียว อีรอก ฯลฯ เก็บหาได้มากขึ้น เริ่มมีชาวบ้านนอกพื้นที่ อำเภอพระยืน บ้านไผ่ เมืองพล ตลอดจนจังหวัดขอนแก่นเข้ามาเก็บหาของป่าในพื้นที่ มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยไทบ้านบริเวณป่าภูวัด การวางแปลงสำรวจทรัพยากรป่าชุมชน และร่วมกับโครงการฯ หน่วยงานปกครองอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2553 ขึ้นบริเวณป่าภูวัด

กฎระเบียบป่าชุมชนภูวัด

              1. ห้ามตัดไม้ในเขตป่าชุมชน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

                  ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก   คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านคำน้อย

                 2. ห้ามบุกรุก แผ้วถาง และจุดไฟเผาป่าชุมชน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 บาท

                 3. ห้ามล่าสัตว์ และจับสัตว์ทุกชนิดในเขตป่าชุมชน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 บาท

                 4. การเก็บหาเห็ด ไข่มดแดง พืชผักป่า สมุนไพร สามารถเก็บหาได้

          5. ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตป่าชุมชน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบป่าชุมชนอย่างเคร่ง

              ครัดหาก ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้

------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมป่าชุมชนภูวัด

กิจกรรมเรือนเพาะชำชุมชน

การดูแลต้นไม้ในช่วงฤดูแล้ง

การทำแนวป้องกันไฟป่า

การทำแนวป้องกันไฟป่า

การทำแนวป้องกันไฟป่า

การดับไฟป่า

การดับไฟป่า

การดับไฟป่า

การสำรวจทรัพยากรในป่า

การสำรวจทรัพยากรในป่า

การประเมินการกักเก็บคาร์บอร์น

กิจกรรมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

กิจกรรมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

กิจกรรมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สามารถนำข้อมูลและรูปภาพไปใช้เผยแพร่ได้ แต่กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา คือ

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

-------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

เลขที่ 404-406 ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

โทร/แฟกซ์ 043-381 158-9

-----------------

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

วังอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านหนองหัวช้าง

บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น, โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

View All
<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]