• ปฐม_มณีโรจน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.patom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-25
  • จำนวนเรื่อง : 31
  • จำนวนผู้ชม : 140504
  • ส่ง msg :
  • โหวต 119 คน
Public Issues
ประเด็นสาธารณะหลากหลายมิติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/DrPatom
วันจันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by ปฐม_มณีโรจน์ , ผู้อ่าน : 1505 , 23:53:17 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาษาสาธารณะ : (2) การบริหารจัดการ

ในข้อเขียนเรื่อง “ภาษาสาธารณะ : (1) องค์กร vs. องค์การ ” ตอนที่แล้ว ผู้เขียนตั้งใจจะ

หยิบยกปัญหาการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะมาพิจารณาเพียง 3 คำ คือ

(1)องค์กร (2) บริหารจัดการ และ (3) วาระ ครั้นได้ทบทวนดูแล้ว มาตอนนี้ค่อนข้างแน่

ใจว่า ปัญหานี้คงไม่จำกัดอยู่เพียง 3 คำนี้เท่านั้น วันหน้าคงมีคำอื่น ๆ ให้เขียนถึงอีก 

ที่เป็นประเด็นสาธารณะเพราะภาษาเหล่านี้ใช้แพร่หลายในสาธารณกิจ (public affairs) ที่เป็นปัญหาเพราะภาษาเหล่านี้ไม่มีรากฐานที่ถูกต้องรองรับ ยิ่งกว่านั้น มีการใช้ภาษาเหล่านี้ในแหล่งที่เป็นทางการและสำคัญยิ่ง เช่นคำว่า “องค์กร” ที่เขียนถึงคราวที่แล้วมีระบุอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

คำว่า “บริหารจัดการ” เป็นภาษาพูด (colloquial อาจารย์เปลื้อง ณ นครแปลว่า “คำตลาด”)

ที่เพิ่งใช้กันไม่เกิน 20 ปี แต่เป็นคำที่นิยมใช้พูดกันอย่างกว้างขวางเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้

เพราะผู้เริ่มพูดเป็นผู้นำตำแหน่งสูงในสังคมและปรากฏตัวในสื่อแทบไว้เว้นแต่ละวัน เมื่อมี

สื่อเป็นผู้ขยายผลอย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็ว นับเป็นDemonstration effects ที่สาธารณะ

พร้อมที่จะพูดตามโดยไม่รีรอ บางคนฟังไม่ครบความก็ไปแผลงเป็น “การบริหารการจัดการ”หรือ “การบริหารและการจัดการ” ก็มี ถ้าการใช้จำกัดอยู่ในฐานะภาษาพูด ก็คงไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ปัญหาขยายตัวรุนแรงขึ้น เมื่อมีผู้นำไปใช้ทางการเป็นภาษาเขียน โดยเฉพาะใน

หนังสือและเอกสารราชการ ผู้เขียนเคยทักท้วงความถูกต้องของการใช้คำนี้ในเอกสารการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยให้เหตุผลว่าคำนี้เป็นภาษาพูด และไม่มี

บรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ได้ตอบว่า กระทรวงได้เขียนไว้เช่นนี้ ต้องถือปฏิบัติตามบรรทัดฐานของเอกสารกระทรวง

ก่อนหน้าที่จะมีการใช้คำว่า “บริหารจัดการ” สังคมไทยมีการใช้คำว่า “การบริหาร” และ

“การจัดการ” อยู่ก่อนแล้วท้งในการใช้อย่างไม่เป็นทางการ อย่างเป็นทางการ และการใช้

ทางวิชาการ ระหว่างสองคำนี้ คำว่า “การบริหาร” ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาสันสกฤตเป็นที่รู้จักและ

ใช้แพร่หลายมาช้านานใน"การบริหารราชการแผ่นดิน" หรือ"บริหารบ้านเมือง" นับแต่สมัย

โบราณก็ว่าได้ พิจารณาจากเอกสารเก่า ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ “การจัดการ” ซึ่งเป็น

คำไทยแท้มาเปรียบเทียบหรือคู่ขนานกัน เมื่อเริ่มรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก เราก็ใช้

คำว่า “บริหาร” เป็นคำแปลของคำว่า administration คำในกลุ่มนี้ที่สังคมไทยได้ยินบ่อย

เห็นจะได้แก่สาขาวิชาการ public administration และ business administration

ต่อมาเมื่อคำว่า management เผยแพร่มาถึง เราก็แปลว่า “การจัดการ” สมัยที่ผู้เขียน

เริ่มเป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอนวิชา “หลักการบริหาร”  ซึ่งมี ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ เป็น

หัวหน้าทีม เมื่อปี 1969 เราตกลงกันว่าจะพัฒนาหนีจาก POSDCORB และเลือกใช้หนังสือ Management แต่งโดย Earnest Dale เป็นตำรา แม้หลังจากนั้น เมื่อบริษัทเมเนเจอร์ได้

ออกหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน คำว่า “บริหารจัดการ” ก็ยังไม่

มี ยังจำได้ว่ามีอาจารย์ธงชัย สันติวงษ์เป็นคอลัมนิสต์เขียนคอลัมน์ประจำในหน้ากลางของ

ผู้จัดการรายวันชื่อ “บริหารงานรัฐ จัดการธุรกิจ”  ก็ใช้คำทั้งสองอย่างเหมาะเจาะ และไม่

มาผนวกเข้าด้วยกัน

คำว่า “บริหารจัดการ” เริ่มใช้และแพร่หลายในประเทศไทยอย่างรวดเร็วประมาณกลางทศวรรษ

ที่ 1990 เป็นยุคสมัยที่การเมืองไทยมีนักการเมืองที่มีการศึกษาสูง มีภูมิหลังทางธุรกิจ และ

เป็นยุคบูมของตำราทาง management อย่างแท้จริง ที่แปลเป็นภาษาไทยก็มีมาก ชะรอยผู้

ใช้ภาษาจะไม่มั่นใจหรือวางใจว่าลำพังคำว่า “การจัดการ” จะสื่อแนวความคิดใหม่ ๆ ได้ครบ

คำว่า “บริหารจัดการ” จึงเกิดขึ้น เมื่อผู้พูดและผู้ใช้เป็นผู้นำสังคมที่มีบารมี การขยายตัวของ

การใช้คำนี้จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

การใช้ “การบริหารจัดการ” เป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการหรือภาษาวิชาการคงมีข้อท้วง

ติงหลายประการ ในแง่รากทางวิชาการสากล เรายึดมั่นเป็นสถาบันแล้วว่า “การบริหาร” เป็น

คำแปลของ administration และ “การจัดการ” เป็นคำแปลของ management ฉะนั้น เรา

จะให้ “การบริหารจัดการ” เป็นคำแปลของคำใด? ถ้าแก้โจทย์นี้ไม่ได้ คำนี้ก็ไม่มีรากฐาน

ทางวิชาการสากลรองรับ  ส่วนในแง่ของหลักภาษา เราจะถือหลักการใช้ภาษาที่สั้น ง่ายและ

กะทัดรัด ( concise, compact and precise) เราสอนกันมาช้านานแล้วว่า ถ้าเขียนหรือ

พูดภาษา 2 คำแต่มีใจความเท่ากับ 5 คำ เราจะสนับสนุนให้ใช้คำที่สั้นและง่ายกว่า เพื่อ

ประหยัดพลังงาน เวลาพิมพ์ หมึกพิมพ์และ efforts นอกจากนี้ ในแง่ของแหล่งอ้างอิงที่น่า

เชื่อถือ “บริหารจัดการ” ยังไม่ได้รับการยอมรับเป็นภาษาในพจนานุกรมหลักเช่นของราชบัณฑิตยสถาน หรือฉบับมติชน มีข้อสนับสนุนที่มีน้ำหนักประการเดียวก็คือกระแสความ

นิยมที่ “เขาพูดกันทั้งเมือง”

คงถึงเวลาแล้วกระมังที่ผู้ใช้ภาษา โดยเฉพาะผู้มีบทบาทสาธารณะอยู่ใน public office

จะต้องมีภูมิคุ้มกันในการใช้ภาษาโดยยึดหลักกาลามสูตรไม่ให้ลอยไปตามกระแส ถ้าไม่

แน่ใจก็เช็คกับพจนานุกรมเสียก่อน


 

 

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Surrealism วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 02.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chumpon
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์) ........... S u r Real i s m นำเสนออย่างเดียว เที่ยวอ่าน blog ของชาวบ้าน นานๆจะทิ้ง"หลักฐาน"ไว้ให้ใคร และไม่สนใจในเรื่องของปริมาณ ........... Just one man, Just one nobody

เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยเหมือนกันคับ ใครรู้เยอะๆ ช่วยบอกเล่าเป็นวิทยาทานเพิ่มเติมที

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28[ Add to my favorite ] [ X ]