• ปฐม_มณีโรจน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.patom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-25
  • จำนวนเรื่อง : 31
  • จำนวนผู้ชม : 141405
  • ส่ง msg :
  • โหวต 119 คน
Public Issues
ประเด็นสาธารณะหลากหลายมิติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/DrPatom
วันเสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by ปฐม_มณีโรจน์ , ผู้อ่าน : 2328 , 05:18:06 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พ.ต.ท.ทักษิณไม่ใช่นักโทษ ?

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และถูกศาลพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาและคดีถึงที่สุด โดยที่ พ.ต.ท.ทักษิณยังไม่ทันรับโทษตามคำพิพากษา เพราะได้ขออนุญาตศาลเดินทางออกจากประเทศและไม่เดินทางกลับมาตามกำหนด มีการออกหมายจับในประเทศไทย ฐานะของคุณทักษิณจึงเป็นผู้กระทำผิดคดีอาญา (ไม่ใช่คดีการเมือง) หลบหนีคดี (the fugitive)  

อนุสนธิจากเรื่องราวข้างต้น ปรากฏเหตุการณ์หลายประการในสังคมไทยที่ยืดพื้นที่ของสื่อมวลชนมาจนบัดนี้ ไม่ได้หายไปไหน แต่มีข้อเท็จจริงบางประการซึ่งจะหยิบมาสำรวจดู บางเรื่องที่ดูไม่น่าจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมา บางเรื่องที่ดูชัดเจนอาจจะมีคำถาม บางคำถามอาจจะมีคำตอบ ที่สำคัญคืออาจจะตั้งคำถามใหญ่ให้ช่วยกันปวดหัวต่อไปอีกก็ได้

สื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยกล่าวถึงคุณทักษิณว่าเป็นนักโทษชาย เมื่อคุณทักษิณโทรศัพท์เข้ามาถึงมวลชนผู้สนับสนุนแต่ละครั้ง (ซึ่งแตกต่างจากการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้คนเป็นส่วนตัว) ก็ยังผลให้ผู้รับทราบมีความคิดเห็นไปต่าง ๆ นานา บ้างก็ชื่นชมยินดีติดตามรับฟัง บ้างก็ไม่เห็นด้วยและรับไม่ได้ บ้างก็บอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้ ไม่ได้กระทบอะไรต่อบ้านเมือง ผู้เขียนเฝ้าติดตามพัฒนาการของพฤติการณ์เหล่านี้ด้วยความสงสัย เมื่อสงสัยก็นำไปวิเคราะห์หาคำตอบ สงสัยว่าคุณทักษิณมีฐานะเป็นนักโทษหรือไม่ ? จะเป็นนักโทษหรือไม่ก็ตาม ในแง่นิตินัย คุณทักษิณซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีคดีมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับเสรีชนผู้ไม่ต้องโทษ หรือสูญเสียสิทธิหรือถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับผู้ต้องขังที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกและคดีถึงที่สุดแล้ว ? สิทธิประการหนึ่งของผู้ต้องขังที่ถูกจำกัดได้แก่สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับบุคคล รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับชุมนุมชนซึ่งกำลังดำเนินการหรือเพื่อดำเนินการทางการเมือง? การโทรศัพท์ติดต่อหรือ “โฟนอิน” ของคุณทักษิณจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยพฤตินัยคุณทักษิณก็ได้กระทำมาหลายครั้งแล้ว แต่การที่มีแกนนำหรือคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมมือกับคุณทักษิณโดยเป็นฝ่ายจัดการชุมนุมโดยเปิดเผยและในที่สาธารณะเพื่อรับฟังการข่าวสาร ติดต่อ และปรึกษาหารือ (เพราะเป็นการสื่อสารสองทาง) และมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่บางคนให้สัมภาษณ์ว่าปฏิบัติการร่วมมือเช่นนั้นเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ และข้อเท็จจริงก็คือ ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐดำเนินการขัดขวาง หรือแม้แต่สอบสวน เป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องหรือไม่? รัฐบาลสงสัยหรือวินิจฉัยว่า การเปิดโอกาสให้คณะบุคคลจัดเตรียมสมาคมขนาดใหญ่เพื่อติดต่อและรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ต้องโทษหลบหนีคดีเป็นความผิดหรือไม่? ข้อหาใด? หรือต้องคอยไปวิเคราะห์เนื้อหาของการโทรศัพท์เข้ามา และวินิจฉัยเฉพาะเนื้อหา (content) และ/หรือผลกระทบของการสื่อสาร?

ข้อสงสัยแรกที่ว่าคุณทักษิณเป็น “นักโทษ” หรือไม่? ผู้เขียนต้องกลับไปศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดูไปจนถึง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ และกฎกระทรวงที่ออกตามความกฎหมายราชทัณฑ์ ถึงที่สุดก็สอบถามจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์เอง (เฉพาะเรื่องสถานภาพนักโทษ) ก็ได้รับคำตอบยืนยันว่าคุณทักษิณยังไม่มีฐานะเป็นนักโทษ คำว่า”นักโทษ” เป็นภาษาที่ใช้ภายในองค์การของราชทัณฑ์ ใช้เรียก “ผู้ต้องขัง” ประเภทหนึ่งตามกฎหมายราชทัณฑ์ คือ “นักโทษเด็ดขาด” สถานะนักโทษเด็ดขาดมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ ประการแรกคือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้มีโทษจำคุก อีกข้อหนึ่งคือ “ถูกขังไว้ตามหมายจำคุก”  กรณีคุณทักษิณยังขาดองค์ประกอบข้อที่ 2 จึงยังไม่เป็น  “นักโทษ”  ("ผู้ต้องขัง" อีก 2 ประเภทนอกเหนือจากนักโทษเด็ดขาดได้แก่ "คนต้องขัง" คือบุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง "หมายขัง" เป็นหมายอาญาที่ศาลออกให้สำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลย ส่วน"หมายจำคุก" ศาลจะออกเมื่อมีคำพิพากษาจำคุกแล้ว ส่วนผู้ต้องขังประเภทที่สามได้แก่ "คนฝาก" หมายถึงบุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามกฎหมาย วิ.อาญาหรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา)

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะยังไม่ใช่นักโทษ แต่การต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดก็น่าจะทำให้คุณทักษิณสูญเสียสิทธิมนุษยชนที่เสรีชนพึงมี (ร้ายแรงยิ่งกว่าการสูญเสียหรือการลดระดับสิทธิเสรีภาพของข้าราชการทหารหรือพลเรือนที่กล่าวไว้ใน blog ก่อนหน้านี้) รวมทั้ง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น” ที่รัฐธรรมนูญไทยรับรองไว้

 

ถึงแม้คุณทักษิณจะหลบหนีความผิด และโดยพฤตินัยใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านี้ได้ แต่พิจารณาโดยนิตินัย เป็นการใช้สิทธิโดยขาดคุณสมบัติ (ineligible) หรือโดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเดินทาง การใช้เอกสารเดินทางพิเศษหรือธรรมดาซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าของเรื่อง ฉะนั้น การที่กระทรวงต่างประเทศจะเพิกถอนหนังสือเดินทาง และแจ้งเป็นทางการไปยังนานาประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับไทยจึงน่าจะเป็นกรรมวิธีธรรมดา (routine) ไม่น่าจะเป็นเรื่องพิเศษหรือสลับซับซ้อนจนต้องขอหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐบาลและหน่วยราชการผู้เป็นเจ้าภาพได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับคดีของคุณทักษิณไว้แล้วว่าจะไม่ทุ่มเท efforts อย่างแข็งขันเพื่อติดตามจับกุม หรือดำเนินการเพื่อให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน และอาจจะให้เหตุผลหรือคำอธิบายได้อย่างน่าฟัง ประเด็นนี้ไม่น่าติดใจนัก แต่ที่น่าสนใจคือบทบาทของรัฐบาลในฐานะเป็นฝ่ายรับ (reactive)

 

เนื้อหาของการ “โฟนอิน” คุณทักษิณพยายามอธิบายปัญหาของตนในฐานะเป็นเหยื่อ (victim) ของความร่วมมือ (conspiracy) ทางการเมืองโดยฝ่ายตรงกันข้าม เช่น คนชั้นสูง องคมนตรี กองทัพ ขบวนการพันธมิตรฯ และสถาบันตุลาการ จะขอ “ต่อสู้” อย่างไม่ลดละ และประกาศว่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก การต่อสู้ของคุณทักษิณพิจารณาอย่างผิวเผินก็อาจเห็นว่า ลำพังการโทรศัพท์เข้าประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้ามองในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การดำเนินการทางการเมืองของคุณทักษิณก็เป็น conspiracy แบบหนึ่งเหมือนกัน เป็นขบวนการทางการเมืองขนาดใหญ่ ประกอบด้วยผู้ดำเนินการทั้งในสภาและนอกสภา ขบวนการนอกสภาของฝ่ายคุณทักษิณก็มีจำนวนไม่น้อย และมีประวัติหลายครั้งในแง่การใช้ความรุนแรง การใช้กำลังประทุษร้าย (เช่นที่จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี ฯลฯ) ผู้อยู่ในขบวนการบางคนเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การเดินขบวนในยามวิกาลฝ่าแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่และยื่นคำขาดให้รัฐบาล “เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ”  ใกล้เคียงองค์ประกอบของกฎหมายอาญามาตรา 113 ฉะนั้นการโทรศัพท์ของคุณทักษิณจึงไม่ใช่เป็นเพียง social call แต่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการทางการเมืองขนาดใหญ่ ดังนั้น มิตรประเทศผู้มีสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศไทยที่คุณทักษิณใช้เป็นแหล่งพำนัก (resident) จึงลำบากใจที่จะมีบทบาทเป็นเสมือนหนึ่งฐานในขณะคุณทักษิณโทรศัพท์มาดำเนินการทางการเมืองในประเทศไทย จึงเกิดกรณีเช่นสหราชอาณาจักรดังที่ทราบทั่วกัน

 

ในขณะที่ต่างประเทศบางประเทศเข้าใจตื้นลึกหนาบางของปัญหา และ “ออกแรง” ดำเนินมาตรการบางประการเพื่อช่วยระงับปัญหาทางการเมือง (political agitation) แก่ประเทศไทย แล้วรัฐบาลหรือคณะผู้นำของประเทศไทยเองจะไม่ดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาการเมืองของเราเองอย่างเหมาะสม ยกให้เป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการประจำ ทั้งนี้บนพื้นฐานของข้อวินิจฉัยว่า คุณทักษิณยังมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ ไม่ถูกลิดรอนโดยข้อเท็จจริงที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก แล้วคอยให้สัมภาษณ์เป็นเสียงเดียวกันทั้งฝ่ายการเมือง ทหารและพลเรือนว่า ทั้งคุณทักษิณและขบวนการการเมืองที่ให้ความร่วมมือในประเทศ “มีสิทธิทำได้”  หรือ “เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” หรือ “ ดูเนื้อหาที่พูดแล้ว ไม่มีผลเสียหายอะไร”

 

ประเด็นไม่น่าจะอยู่ที่ว่า ได้พูดอะไร? คำพูดไปหมิ่นประมาทใครหรือไม่? “  แต่น่าจะอยู่ที่ว่า “ผู้โฟนอินทำโดยมีสิทธิเสรีภาพโดยชอบหรือไม่? “ และ รัฐบาลจะปล่อยให้มีการระดมคนจำนวนมหาศาลมาดำเนินการร่วมมือทางการเมืองกับผู้ผิดหรือผู้ไม่มีสิทธิดำเนินไปเรื่อย ๆ เหมือนเป็นคอนเสิร์ตไมเคิล แจ๊คสันหรืออย่างไร?  ท้ายที่สุด ไม่สนใจจะพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายอาญามาตรา 92 บ้างหรือ ? (ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ถ้าและได้กระทำความผิดใด ๆ อีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ . . )

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 15/02/2009 เวลา : 00.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

รัฐบาลก็ใช้หลักรัฐศาสตร์รับมือการโฟนอินของทักษิณตลอดมา และการโฟนอินก็จะยังมีอีกต่อไป จนดูเหมือนรัฐบาลจะรอให้ทักษิณพลาดเองอย่างชัดเจนเสียก่อนหรือเปล่า?

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Sigree วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sigree
ขอกรุณาแห่งพระเจ้า อำนวยพรแด่ท่านทั้งหลาย

i see

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ชวนปัญญา วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 16.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anjth
Be Coming A Chef

He should respect Thai law, he should not be above Thai law, he just people same as 60,000,000 in country, we respect him some time because he is prime minister, and not because he rich

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ชวนปัญญา วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anjth
Be Coming A Chef

but i think he is, sorry to say that he is the bad guy for our Country he never help me for any thing why should i support him!!!!

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

หากไม่ใช่นักโทษ ก็เป็นคนหนีคุกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
JoyGangster วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gangster-1
Photo Blog...สากกระเบือยันเรือรบ, I Love เมืองไทย I Like Korea, เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกัน...


...แน่จริงก็จับให้ได้สิ....
...อิ อิ...

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Reds วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Redsscouser
รอย ฮอดสัน อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีที่สุด แต่เขาอาจจะเป็นผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่สุด ....  

เสือเผ่นแล้วกัน ..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
บุญชัย วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 13.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonchai
 

น่าจะเป็นมาตรา 116 หรือเปล่าครับ..
มาตรา 116 ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย
(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ
(3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี

เห็นด้วย กรณีที่โพนอินมา น่าเข้ามาตรานี้ด้วยครับ.. ส่วนที่ต้องได้รับโทษเพิ่ม ตามมาตรา 92 เก็บเอาไว้ก่อน เอาแค่มาตรา 116 ให้ได้ก่อนก็แล้วกัน..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
orny วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 11.54 น.


แล้วหนีทำไม ง่ะ!!!!!!

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
จุ่มเท้าทะเลฝัน วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lovemyself
อย่าคิดรำคาญ เพราะเดี่ยวก็ไป แค่พักร้อนผ่อนคลายเท่านั้นเอง

แบบนี้เรียกว่า วัวได้ไหมค่ะ ทักษิณ คือนายวัว หรือวัวตัวผู้ เอาละขอให้มีความสุขในการหลบหนีคดี และไม่ต้องโทษทางอาญานะ ประเทศไทยก็ควรเอาบทเรียนนี้ไปคิด ว่าปล่อยให้โจรหนีออกนอกประเทศได้อย่างไร

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พัชรวิภาวรรณ วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tommychan

ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ การให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอใดๆ บทความทางสื่อ ให้ระมัดระวังนะครับ อาจจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลนะดรับ
- ผู้ต้องขัง
- ผู้ต้องโทษคดีอาญา
- ผู้ต้องโทษคดีอาญาการ่มือง
- ผู้ต้องโทษกักขัง
- ผู้ต้องหาลบหนีคดีอาญา
ติดตามตอนต่อไป

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ข้าใต้ฝ่าพระบาท วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poo2518

นักโทษก็คือนักโทษถึงไม่มารับโทษทัณฑ์ก็คือนักโทษอยู่ดี จะใช้คำไหนก็หนีไม่พ้นความผิดที่ก่อขึ้น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปัญจาศรม วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panchalet

เป็นนักโทษทางใจแล้วครับ แม้จะไม่เป็นนักโทษตามกฎหมายราชทัณฑ์ อย่าเอาจริงเอาัจัง กับถ้อยคำ เลยครับ ทึ่พูดๆกันอยู่น่ะ เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เปียแก้ว วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 08.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia


ขออนุญาตไม่อ่านเรื่องการเมืองในวันนี้ค่ะ...
ขออนุญาตอวยพร เนื่องในวันแห่งความรัก นะก๊ะ...

สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆ ตลอดไปค่ะ
และขอเป็นกำลังใจในการเขียนเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้อ่านนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
indexthai วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai


กฎหมายนั้นชั่ว และไม่ยุติธรรมได้
http://www.oknation.net/blog/indexthai/2008/08/27/entry-2

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 06.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

...นักโทษในเรือนจำนั้นยังไม่ได้เป็น...

...แต่นักโทษในเรือนใจนั้นเป็นแน๋นอน...

...ไม่งั้นไม่เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ทุกวันหรอก...!!!

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 06.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

สำนึกในตัวตน

อย่ากิเลศหนา

แล้วจะสุขใจ

ความสุขหาได้อยุ่ที่ทรัพย์สินไม่

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28[ Add to my favorite ] [ X ]