• TeacherLee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : appleejaa23@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2014-01-03
  • จำนวนเรื่อง : 4
  • จำนวนผู้ชม : 95335
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
EnglishClass4You
blogนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/EnglishClass4You
วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2557
Posted by TeacherLee , ผู้อ่าน : 74002 , 17:47:59 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเขียนเรียงความ (How to Write an Effective Essay)

ด้วยเหตุที่เรียงความมีความยาวและความซับซ้อนมากกว่าย่อหน้าดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้เขียนต้องวางแผนการเขียนให้รัดกุม จัดแบ่งย่อหน้าให้ชัดเจนก่อนเริ่มลงมือเขียนในการเขียนเรียงความแต่ละครั้งนั้นผู้เขียนควรเตรียมตัวในการเขียนดังนี้

1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะเขียน ( topic ) แรกสุดผู้เขียนต้องคิดเกี่ยงกับหัวข้อที่จะเขียนก่อนเสมอ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนจะเขียนนั้นต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่าน

2. ค้นคว้าเพิ่มเติม การค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเขียนทุกชนิดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา เป็นต้น

3. ศึกษาลักษณะในเขียนเรียงความที่ถูกต้อง และภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียงความต้องสละสลวย กลมกลืน ตามหลักการเขียนคือต้องการ

- เป็นเอกภาพ( unity )คือเรื่องราวที่กำลังเขียนอยู่นั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- มีการลำดับเรื่องที่เหมาะสม ( logical order ) การเรียงประโยคต่างๆ ในแต่ละย่อหน้าเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์และความสำคัญสมเหตุสมผล
- มีความต่อเนื่องของเนื้อหา ( coherence ) ใช้คำเชื่อมที่เหมาะสมและกลมกลืน

4. วางโครงเรื่องที่เขียนเหมาะสม ( outline ) ผู้เขียนต้องวางโครงเรื่องและส่วนประกอบต่างๆ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและย่อหน้าให้ชัดเจนเพื่อการเขียนจะได้ไม่ซ้ำซ้อน โดยโครงเรื่องหลักๆ ต้องประกอบด้วย 1) คำนำ 2) เนื้อเรื่อง 3) บทสรุป

ตัวอย่างเช่นผู้เขียนเรียงความต้องการเขียนเรียงความเรื่อง Pollution (มลภาวะ) สิ่งแรกที่ผู้เขียนต้องทำคือการวางโครงเรื่องที่จะเขียนก่อน ตัวอย่างเรื่องของเรียงความเรื่อง Pollution

หลังจากวางโครงเรื่องของเรียงความได้แล้วต่อปก็เป็นการใส่เนื้อหาซึ่งเป็นรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้เหมาะสม ก็จะได้ย่อหน้าที่มีระเบียบและเต็มไปด้วยคุณภาพออกมา นี่คือวิธีการวางโครงร่างของการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง

หลักในการเขียน Essay / Statement of Purpose ที่ดี

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก การเขียน Essay Kingtranslations

จริงๆแล้ว มีเพียง สองข้อใหญ่ๆ เท่านั้น ดังต่อไปนี้

1. มีพื้นฐานความรู้การเขียนภาษาอังกฤษดีเพียงพอ — ข้อนี้อาจทำให้ท้อใจสักหน่อย แต่ควรจะนำขึ้นมาเป็นข้อแรกเลยว่า หากไม่มั่นใจว่าตนเองมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีเพียงพอแล้ว ขอแนะนำว่าอย่า เสี่ยงทำเองทั้งหมดดีกว่า เพราะไอ้ที่เราว่าดี คนอื่นอ่านไม่ออก ไอ้ที่เราว่าเจ๋ง ฝรั่งอ่านแล้วส่ายหน้าก็ เยอะ ถ้าไม่มั่นใจจริงๆ อย่างน้อยควรให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ แก้ไข ก่อนส่งออกไป

2. ใช้หลักในการเขียน — แม้ว่าภาษาจะเป็นเรื่องของศิลป์ ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ส่วนมากแล้ว การเขียน Essay / การเขียน Statement of Purpose ให้ดี ต้องมีหลักการเขียน ลำดับเนื้อหา การจับประเด็น ทุกอย่างตามหลักการ ห้ามเขียนสะเปะสะปะ ตามอารมณ์โดยเด็ดขาด

ส่วนมากแล้ว Essay หรือ Statement of Purpose แต่ละชิ้นจะมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะนำไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ใด ต้องมีความสมบูรณ์ให้มากที่สุด 

Writing a good essay is not easy but not too difficult. In this part you can see steps of writing an essay, samples of essay writing that help you improve your writing skills.

1) Essays

รวบรวมโครงสร้างชนิดต่างๆ ของ Essay ที่น่าสนใจ

http://depts.gallaudet.edu/englishworks/writing/main/essay.htm
——————————————————————————–

2) Preparing for Essay Tests

แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบเขียน Essay

http://www.english-zone.com/study/essays.html
——————————————————————————–

3) Writing Tips: Essay Builder- Writing DEN

รวบรวมทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียน Essay ไว้ครบถ้วน

http://www2.actden.com/Writ_den/tips/essay/index.htm
——————————————————————————–

4) Guide to Writing a Basic Essay

ขั้นตอนในการเขียน Essay ในระดับเริ่มต้น

http://members.tripod.com/lklivingston/essay/
——————————————————————————–

5) The Five Paragraph Essay

โครงสร้างในการเขียน Essay มี 5 ย่อหน้า

http://www.geocities.com/soho/Atrium/1437/
——————————————————————————–

6) Essay Writing

ตัวอย่างหัวข้อในการเขียนและการวางแผนการเขียน Essay

http://www.monash.edu.au/lls/llonline/writing/general/essay/index.xml
——————————————————————————–

7) Writing Essay Exam

การเขียน Essay เพื่อการสอบตามโจทย์รูปแบบต่างๆ

http://owl.english.purdue.edu/handouts/general/gl_essay.html
——————————————————————————–

8) Homework Center : Writing Skills

รวบรวมคำแนะนำดีๆ ทุกเรื่องภายใต้หัวข้อการเขียน Essay

http://www.infoplease.com/homework/writingskills1.html
——————————————————————————–

9) Writing Academic Essays and Reports

คำแนะนำโดย Daniel Chandler ในการเขียนงานเชิงวิชาการและรายงาน

http://www.aber.ac.uk/media/Modules/writess.html
——————————————————————————–

10) Essay-Writing The Essential Guide

บทความแนะนำวิธีการเขียน Essay ให้ได้คะแนนสูงๆ

http://www.theory.org.uk/david/essaywriting.pdf
——————————————————————————–

11) The UVic Writer’s Guide: The Essay

นำเสนอทุกขั้นตอนทุกประเภทในการเขียน Essay

http://web.uvic.ca/wguide/Pages/EssaysToc.html
——————————————————————————–

12) How to Write an Essay

นำเสนอ 10 ขั้นตอนในการเขียน Essay

http://www.english.bham.ac.uk/staff/tom/teaching/howto/essay.htm
——————————————————————————–

13) Guide to Writing essays and Other Projects

คู่มือนักศึกษาปริญญาตรีในการเขียน Essay และโครงงานอื่นๆ

http://www.york.ac.uk/depts/arch/ugrad/bos/essays.htm
——————————————————————————–

14) Writing Essay

สรุปหัวข้อที่สำคัญในการเขียน Essay

http://www.unisanet.unisa.edu.au/learningconnection/student/learningAdvisors/essays.asp
——————————————————————————–

15) Advice on Academic Writing

คำแนะนำที่ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการ

http://www.utoronto.ca/writing/advise.html
——————————————————————————–

16) Types of Essays & Students Samples

ประเภทต่างๆ ของ Essay และตัวอย่างงานเขียนของนักศึกษา

http://www.rscc.cc.tn.us/owl&writingcenter/OWL/Types.html
——————————————————————————–

17) Examples of Good and Bad Writing

ตัวอย่างที่ดีและไม่ดีในงานเขียน Essay

http://kimberlychapman.com/essay/badwriting.html
——————————————————————————–

18) Essay Samples

รวบรวมลิงค์ที่แสดงตัวอย่างงานเขียน Essay

http://www.gameinw.com/keypage.php?keyword=essay-examples
——————————————————————————–

19) Guides to Different Kinds of Essays

แนวทางในการเขียน Essay หลากหลายประเภท พร้อมแสดงแผนภาพที่ชัดเจน

http://depts.gallaudet.edu/englishworks/writing/essay.html
——————————————————————————–

Summaries

In this part you can learn about the definitions, the process of writing summaries and you will have more ideas from writing summaries examples.

1) Online Writing Lab: Writing Summaries

ให้ความหมายและอธิบาย 3 ขั้นตอนในการเขียนสรุป

http://wwwfac.worcester.edu/owl/teacher/writing_summaries.htm
——————————————————————————–

2) Columbia University : Writing Summaries

กระบวนการเขียนสรุปโดย Columbia University

http://www.columbia.edu/cu/ssw/write/handouts/summary.html
——————————————————————————–

3) Writing Summaries Handout

คู่มือช่วยในการเขียนสรุปทั้ง 3 ขั้นตอน

http://www.columbia.edu/cu/ssw/write/handouts/summaries.pdf
——————————————————————————–

4) Writing Tips: Summaries

เทคนิคในการเขียนสรุปจาก UIUC

http://www.english.uiuc.edu/cws/wworkshop/writer_resources/writing_tips/summaries.htm
——————————————————————————–

5) Process for Writing a Summary

นำเสนอ 3 กระบวนการ เพื่อการเขียนสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ

http://leo.stcloudstate.edu/acadwrite/summary.html
——————————————————————————–

6) Summaries: An Introduction

มี 7 คำแนะนำ เพื่อการเขียนสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ

http://web.uvic.ca/wguide/Pages/summariesTOC.html
——————————————————————————–

7) Writing Summaries & Paraphrases

ความแตกต่างระหว่าง Summary และ Paraphrase

http://www.esc.edu/htmlpages/writerold/menusp.htm
——————————————————————————–

8) Drew University : Summaries Writing

การเขียนสรุปในงานเขียน 6 ประเภท

http://users.drew.edu/sjamieso/Summary.html
——————————————————————————–

9) JPROF Writing Summaries

นำเสนอประเภทต่างๆ ของการเขียนสรุป และตัวอย่าง

http://www.jprof.com/onlinejn/writingsummaries.html
——————————————————————————–

10) How to write summaries

เปรียบเทียบให้เห็นงานเขียนสรุปที่ดีและไม่ดี

http://www.gooddocuments.com/techniques/summaryexample.htm
——————————————————————————–

11) How to Summarize

นำเสนอ 7 ขั้นตอน ก่อนและหลังการเขียนสรุป

http://www.class.uidaho.edu/adv_tech_wrt/resources/general/how_to_summarize.htm
——————————————————————————–

12) Guide for Writing Critical Summaries

คำแนะนำในการเขียนสรุปความเชิงวิพากษ์

http://philosophy.utoronto.ca/phlwrite/sousa2.html
——————————————————————————–

13) Summaries and Abstracts

ความแตกต่างระหว่างการสรุปความกับบทคัดย่อ

http://www.uis.edu/ctl/writing/documents/smreabs.pdf
——————————————————————————–

14) Rules for Writing Summaries

กฎ 5 ข้อ ในการเขียนสรุปความ

http://www.friends.edu/CurrentStudents/WritingCenter/pdf/Summaries.pdf
——————————————————————————–

15) Summary Writing

ทักษะในการเขียนสรุปความจาก Drew University

http://www.users.drew.edu/~sjamieso/Summary.html
——————————————————————————–

16) Summary

คลังคำศัพท์สำหรับการเขียนสรุปความประเภทต่างๆ

http://www.ego4u.com/en/cram-up/writing/summary
——————————————————————————–

17) Writing Good Summaries

นำเสนอ 3 ขั้นตอน ในการเขียนสรุปความอย่างชัดเจน

http://www.delta.edu/tlc/TLCStudySupport/Handouts/WritingSummaries2002.doc
——————————————————————————–

18) Sample Summaries by Students

ตัวอย่างการเขียนสรุปความจากนักศึกษา

http://www.tc.umn.edu/~jewel001/CollegeWriting/WRITEREAD/Summary/samples.htm
——————————————————————————–

19) How To Write a Summary

นำเสนอ 5 ขั้นตอนของการเขียนสรุปความ พร้อมตัวอย่างประกอบ

http://www.sa.sdsu.edu/dss/summary.pdf
——————————————————————————–

20) How to Summarize & Examples

นำเสนอ 17 ข้อควรรู้ ในการเขียนสรุปความ

http://www.mantex.co.uk/samples/summary.htm
——————————————————————————–

21) Guidelines for writing a Summary

นำเสนอ 8 ขั้นตอน พร้อม Format การเขียนสรุปความ

http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/AEP/EN104/summary.htm
——————————————————————————–

22) Example: Writing descriptions and summaries to test your writing proficiency

เครื่องมือช่วยตรวจสอบกระบวนการเขียนสรุปความ

http://www.sil.org/lingualinks/languagelearning/mangngyrlngglrnngprgrm/ExampleWritingDescriptionsAndS.htm

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน