• Enlightened
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pipatmonkong@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2018-01-07
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 10216
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
One man one world
The secret of the secret
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Enlightened
วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 232 , 16:27:52 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ความเป็นมนุษย์เทพ Homo Deus จะแยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของโลก และ ส่วนของมนุษย์ ซึ่งแต่ละส่วนก็จะแยกออกไปอีกในส่วนของตัวเองและของกันและกันคือ ในส่วนของโลกจะแยกออกเป็นสองส่วนคือ โลกและมนุษย์ (สรรพสิ่ง) และโลกและจักรวาล และ ในส่วนของมนุษย์จะแยกออกเป็นสองส่วนคือ มนุษย์ (สรรพสิ่ง) และโลก และโลกปัจจุบันและโลกใหม่ การเข้าถึงความเป็นมนุษย์เทพ Homo Deus สามารถเริ่มต้นได้ทันทีจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่/จุดของความแตกต่าง/ระบบแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) ไปสู่ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน/ระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่มีระเบียบ (deterministic) ยกตัวอย่างเช่น
- เริ่มต้นจากความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันโดยการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์คณิตศาสตร์และปรัชญาที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นสากล ซึ่งเป็นระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่มีระเบียบ (deterministic) ที่จะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ (Unity) กับทุกคนทุกที่ทุกระดับทุกชนชั้นทั่วโลกมาใช้แทนที่การนำเอาความแตกต่าง/ระบบแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) ที่ทำให้เกิดความแตกต่างที่มีความแตกแยกกันไปคนละทิศละทาง และทำให้เกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นตามความเชื่อที่อาจนำมาซึ่งการสร้างความขัดแย้งบาดหมางและก่อให้เกิดเป็นความรุนแรงทำร้ายทำลายกันของแต่ละคน แต่ละประเทศ แต่ละศาสนา
- เริ่มต้นจากความแตกต่างกัน/ระบบแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) ที่ทำให้ความแตกต่างเกิดความมี/เป็น/อยู่ของความแตกแยกกันไปคนละทิศละทาง และทำให้เกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นตามความเชื่อที่อาจนำมาซึ่งการสร้างความขัดแย้งบาดหมางและก่อให้เกิดเป็นความรุนแรงทำร้ายทำลายกันของแต่ละคน แต่ละประเทศ แต่ละศาสนาไปสู่ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันโดยการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และปรัชญาที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นสากล ซึ่งเป็นระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่มีระเบียบ (deterministic) มาใช้ในการทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ (Unity) กับทุกคนทุกที่ทุกระดับทุกชนชั้นทั่วโลก

หรือที่ไอน์สไตน์ เรียกว่า ศาสนาจักรวาล (cosmic religion) โดยการเลือกที่จะทำและไม่ทำอะไรในลักษณะที่แตกต่างออกไป ซึ่งสิ่งที่เราเป็นอยู่/ทำอยู่คือ การคิดและรู้สึกออกนอกตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การนำเอาความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองไปผูกหรือรองรับหรือขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้อื่น/สิ่งอื่นโดยไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของการกระทำเหล่านั้น โดยการหันกลับมาคิดและรู้สึกเข้าข้างในของตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การไม่นำเอาความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองไปผูกหรือรองรับหรือขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้อื่น/สิ่งอื่นโดยไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของการกระทำเหล่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะแยกออกเป็นสองทางคือ เกิดจากเราส่งต่อและสะท้อนไปถึงโลก และหรือเกิดจากโลกส่งต่อและสะท้อนมาถึงเรา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โลก (มนุษย์) จะมีการเข้าถึงความจริงหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ 2 แนวทางคือ จาก ล่างขึ้นบน (bottom-up) หรือ บนลงล่าง (top-down) หรือ จากโลกใบใหญ่-โลกใบเล็ก จากโลกใบเล็ก-โลกใบใหญ่ซึ่งในแต่ละส่วนจะแยกออกเป็น ซ้ายขวา หน้าหลัง และทั้งหมดจะแยกออกเป็นนอก-ใน และหรือ ใน-นอก และในแต่ละส่วนก็จะแยกออกเป็น พลังงานบริสุทธิ์และพลังงานไม่บริสุทธิ์ และแยกออกไปอีกอย่างละสองคือ ขั้วเหนือขั้วใต้ และขั้วบวกขั้วลบ ภายในและภายนอกขั้วเหนือก็จะแยกออกเป็นขั้วเหนือขั้วใต้ และภายในและภายนอกขั้วใต้ก็จะแยกออกเป็นขั้วใต้ขั้วเหนือ ขั้วใต้ขั้วเหนือที่แยกออกมาจากขั้วใต้ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบและภายในและภายนอกตัวเองและและภายในและภายนอกกันและกันเช่นเดียวกันขั้วเหนือขั้วใต้ที่แยกออกมาจากขั้วเหนือก็จะมีขั้วบวกขั้วลบและภายในและภายนอกตัวเองและและภายในและภายนอกกันและกัน ซึ่งการแยกส่วนในแต่ละส่วนออกจากกันทั้งหมดทำให้เกิดเป็น/มีระบบขึ้นสองระบบคือ ระบบแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) และระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่มีระเบียบ (deterministic) ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งกล่าวได้ว่าเมื่อระบบ 2 ระบบนั้นเริ่มต้นจากสภาวะที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือเกือบจะเหมือนกันทุกประการ เมื่อระบบได้มีการเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่ง สภาวะของระบบทั้งสองที่เราสังเกตได้เมื่อเวลาผ่านไปจะแตกต่างกันอย่างสังเกตเห็นได้ชัด

มนุษย์จะมีแหล่งต้นกำเนิดที่สร้าง-ทำลายข้อมูลอยู่สามส่วนหลักคือ สมองส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนท้าย ส่วนที่รองลงมาก็คือในส่วนของร่างกาย ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีส่วนที่แยกออกไปในส่วนของตัวเองและในส่วนของกันและกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงส่วนของสมองที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความน่าจะเป็นคือ สมองใหญ่ (สมองส่วนหน้า) และสมองน้อย (สมองส่วนท้าย) ที่เป็นส่วนที่มนุษย์ใช้ในการสร้างสรรค์ความคิดและความรู้สึก ซึ่งข้อมูลที่อยู่ภายในความคิด-ความรู้สึก และความรู้สึก-ความคิด จะถูกส่งต่อมารวมกันอยู่ภายในสมองส่วนกลาง ซึ่งการมาอยู่รวมกันของสถานะและสภาวะที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและไม่อย่างสิ้นเชิงซึ่งนำไปสู่ความเป็นไปได้ระหว่างความมีและไม่มี /เป็นและไม่เป็น/อยู่และไม่อยู่ และหรือ กึ่งมีกึ่งไม่มี กึ่งเป็นกึ่งไม่เป็น กึ่งอยู่กึ่งไม่อยู่ที่อยู่ภายในและระหว่างสถานะและสภาวะทางความคิด-ความรู้สึก (สมองใหญ่) และความรู้สึก-ความคิด (สมองน้อย) ที่จะต้องมีส่วนหนึ่งยุบหายไปจากภายในสมองส่วนกลางและไปปรากฏอยู่ภายนอกร่างกายทันทีที่มีการตัดสินใจเลือกข้าง ซึ่งการตัดสินใจเลือกข้างของคนเราจะมีทางเลือกอยู่สองทางคือ เลือกจากจุดที่ยืนอยู่ หรือ เลือกจากจุดที่เดินจากมา โดยธรรมชาติของการมีอยู่/เป็นอยู่ของมนุษย์ โลก จักรวาลจะมีธรรมชาติที่เหมือนกันคือ มีความจำเป็นต้องเดินเข้า-เดินออกจากจุดที่เรายืนอยู่ก่อนเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของแรงไทดัลและแรงโน้มถ่วงและอื่นๆตามลำดับ และเมื่อเราผ่านจุดแห่งความจำเป็นนั้นไปแล้วเราจะเข้าสู่จุดแห่งความไม่จำเป็นซึ่งหมายถึง เราสามารถเลือกได้ว่าจะยืนอยู่ที่จุดเดิมหรือเปลี่ยนจุดยืน และไม่ว่าเราจะเลือกสิ่งใดก็ตามสิ่งที่เราหนีไม่พ้นคือ ความพยายาม/ความต้องการที่จะอยู่และหรือที่จะไป และเมื่อมีความพยายาม/ความต้องการที่จะอยู่และหรือที่จะไปก็จะมีแรงต้านความพยายาม/แรงต้านความต้องการที่เปรียบเสมือนเป็นเงาติดตามตัวเองและติดตามกันและกันตามติดไปด้วยทุกที่ทุกเวลาตลอด 24/7 ไม่มีเวลาหยุดพัก แม้ในยามที่เรานอนซึ่งเราคิดว่าเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็จะมีสถานะที่ใช่และไม่ใช่ และสภาวะกึ่งใช่กึ่งไม่ใช่เวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะจะมีส่วนหนึ่งที่กำลังพักผ่อนและจะมีส่วนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ ซึ่งทั้งสองส่วนจะมีการโอนย้ายถ่ายเทข้อมูล/พลังงานและทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันสองระดับสองทิศทางคือ ระหว่างสมองใหญ่กับสมองน้อย และระหว่างสมองใหญ่และสมองน้อยกับโลก และโลกกับสถานะและสภาวะภายในของตัวโลกเอง ซึ่งเป็นไปตามกฏข้อที่หนึ่งของการอนุรักษ์พลังงาน และกฏข้อที่ศูนย์ที่ว่าด้วยสภาวะความสมดุลย์ของพลังงาน ซึ่งพลังงานทั้งระบบทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับศูนย์/สิบ ซึ่งจะมีกระบวนการทำงานแยกออกเป็นสองกระบวนการคือ กระบวนการแยกออกและไม่แยกออก และกระบวนการย้อนกลับและไม่ย้อนกลับ ทั้งสองกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันและไม่พร้อมกันในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การเดินเข้า-เดินออกชีวิตจะมีทั้งพร้อมกันและไม่พร้อมกันระหว่างสรรพสิ่งและเวลา ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังเดินเข้าสิ่งหนึ่งเราก็กำลังเดินออกจากสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน และในขณะที่เรากำลังการเดินเข้า-เดินออกจากสิ่งหนึ่งเราก็กำลังการเดินเข้าไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างออกไป ซึ่งส่วนที่มีความแตกต่างออกไปก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อมาจากส่วนที่เราเดินจากมา และทั้งระยะเวลาและรูปแบบของพลังงานที่มีการเปลี่ยนรูปแบบไปก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนจะมุ่งไปสู่การเดินออก/ทางออกเหมือนกัน ซึ่งภายในและภายนอกของการเดินออก/ทางออกจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน ภายในและภายนอกความเหมือนจะมีทั้งความเหมือนและความต่าง และในขณะเดียวกันและหรือในทางกลับกันภายในและภายนอกความต่างก็จะมีทั้งความต่างและความเหมือน ยกตัวอย่างเช่น การเดินเข้า-เดินออกที่หมายถึงการเกิด-ตาย และการเดินเข้า-เดินออกที่หมายถึงการประสบความสําเร็จหรือประสบความล้มเหลว ซึ่งการมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่ภายในและภายนอกตัวเองและอยู่ภายในและภายนอกกันและกันทำให้มนุษย์เกิดมีทั้งความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงและหลงทาง หรือที่มนุษย์เรียกว่า ปัญหา ที่เกิดจากความไม่รู้+ความรู้ความเข้าใจที่แต่ละคนมีอยู่โดยมีความเชื่อและคิดว่าความรู้ความเข้าใจที่เรามีอยู่นั้นคือ สิ่งที่มีความถูกต้อง/เป็นความจริง เมื่อมนุษย์มีความเชื่อและคิดเช่นนั้นทุกสิ่งที่ทำจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริงเสมอสำหรับตัวเอง เมื่อมีฝ่ายหนึ่งถูกก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งผิด และเมื่อเราเชื่อและคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูก ดังนั้นคนอื่นก็ต้องเป็นฝ่ายผิด เมื่อมนุษย์มีความเชื่อในสิ่งใดมนุษย์ก็จะมีความพยายาม/ความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งนั้น ซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งใดก็ตามมนุษย์จะต้องเผชิญกับสถานะและสภาวะของความพยายาม/ความต้องการที่จะอยู่และไม่อยู่ (เดินเข้า-เดินออก) และหรือ กึ่งอยู่กึ่งไม่อยู่ + สถานะและสภาวะของแรงต้านความพยายาม/แรงต้านความต้องการ ยิ่งมนุษย์มีความพยายาม/ความต้องการที่จะอยู่มากเท่าไหร่ก็จะมีแรงต้านความพยายาม/ความต้องการที่จะทำให้มนุษย์อยู่และไม่อยู่มากขึ้นเท่านั้น (โลกหมุนตลอด 24 ชั่วโมงและไม่ได้หมุนในทิศทางเดียว ทุกสรรพสิ่งจึงมีความจำเป็นต้องเคลื่อนที่/เดินเข้า-เดินออกตามไปด้วย) ซึ่งแรงต้านความพยายาม/แรงต้านความต้องการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสองทิศทางนี่เองที่มนุษย์เรียกว่า ปัญหา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ปัญหาใช่และไม่ใช่ปัญหาในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน กระบวนการเดินเข้า-เดินออก/การเกิด-ตาย/การสร้าง-ทำลายในระดับโลกถือเป็นการหมุนเวียนพลังงานที่ส่วนหนึ่งนำไปสู่การมีเพิ่มขึ้นและหรือลดลงของพลังงานและอีกส่วนหนึ่งนำไปสู่การสลับขั้วแม่เหล็ก (การเดินออกจากระบบแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) ไปสู่การเริ่มต้นระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่มีระเบียบ (deterministic) ) ในระดับมนุษย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองที่ส่วนหนึ่งนำไปสู่การสลับขั้วภายในตัวเองและอีกส่วนหนึ่งเป็นการทำให้มีเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท (การเดินออกจากระบบแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) ไปสู่การเริ่มต้นระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่มีระเบียบ (deterministic) หรืออีกนัยหนึ่งคือ เดินออกจากความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐไปสู่การเริ่มต้นความเป็นมนุษย์เทพ Homo Deus ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถและมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นมนุษย์เทพ หรือมนุษย์กลายพันธุ์ได้ด้วยตัวเองทุกคน เนื่องจากเราคือ ทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเราเอง และเราไม่ใช่สิ่งใดเลยของตัวเราเอง ความหมายของความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเราเองจะแยกออกเป็นสองส่วนคือ ตัวเราที่หมายถึงร่างกายนี้และตัวเราที่หมายถึงจิตวิญญาณ/พลังงานร่างกายมีวันดับสูญแต่จิตวิญญาณ/พลังงานจะคงอยู่ตลอดไป ถ้าหากเราไม่พัฒนาตัวเอง ตัวเราก็จะสูญพันธุ์จากความไม่สามารถไปต่อได้ คำว่า ตลอดไป/ไปต่อไม่ได้จะมีความหมายสองส่วนคือ ตลอดไป/ถึง ไปต่อภายในโลกใบนี้ และตลอดไป/ไปต่อในโลกใบใหม่ เมื่อโลกใบนี้ถึงคราวดับสูญ ซึ่งขณะนี้โลกใบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วและกำลังพัฒนาตัวเองไปควบคู่กับโลกที่เราอยู่อาศัยนี้ซึ่งเป็นไปตามกฏทั้งสี่ข้อของอุณหพลศาสตร์ ไม่มีใครสามารถทำให้เรากลายเป็นมนุษย์เทพ Homo Deus หรือได้ไปต่อได้นอกจากตัวเราเอง การเกิดและตายของชีวิตยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่อีกมากมาย ฉะนั้นจงอย่าหยุดตัวเองอยู่กับสิ่งที่มีอยู่/เป็นอยู่ (keep walking ) จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้และพัฒนาสถานะและสภาวะที่มีอยู่/เป็นอยู่ของตัวเองไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้และพัฒนาสถานะและสภาวะที่มีอยู่/เป็นอยู่ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้และพัฒนาสถานะและสภาวะที่มีอยู่/เป็นอยู่ของตัวเองไปสู่สถานะและสภาวะที่ไม่ได้มีอยู่/ไม่ได้เป็นอยู่ของตัวเองและทำให้สถานะและสภาวะที่ไม่ได้มีอยู่/ไม่ได้เป็นอยู่ (อยู่ในอนาคต) กลายมาเป็นสถานะและสภาวะที่มีอยู่/เป็นอยู่ของตัวเองในปัจจุบัน หรือเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" หรือ "ผีเสื้อขยับปีกทำให้เกิดพายุ" (butterfly effect) ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ากลับจากหน้ามือเป็นหลังมือ หรือจากหลังมือเป็นหน้ามือที่ส่งผลกระทบไปถึงการเปลี่ยนแปลงพันธุ์กรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพันธุ์กรรมจะแยกออกเป็นสองส่วนคือ RNA และ DNA ซึ่งจะขอกล่าวในบทความต่อไป
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน