• Enlightened
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pipatmonkong@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2018-01-07
  • จำนวนเรื่อง : 42
  • จำนวนผู้ชม : 8175
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
One man one world
The secret of the secret
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Enlightened
วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 293 , 11:15:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โดยปกติคนเราจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ (Its not your business) แต่เมื่อไหร่ที่คำว่า ปกติ มีการเคลื่อนที่ออกจากและมีการเคลื่อนที่เข้าสู่คำว่า ไม่ปกติ เมื่อนั้นเรามองหาตัวช่วย/ผู้ช่วย ซึ่งการมองหาตัวช่วย/ผู้ช่วยจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันไปตามสิ่งที่แต่ละคนมีอยู่ ซึ่งถ้าหากเรามองจากภายนอกความเป็นไปได้ของสิ่งที่มีอยู่/เป็นอยู่จะมีค่าเป็นอนันต์ แต่ถ้าหากเรามองย้อนกลับเข้าไปภายในความเป็นไปได้ของสิ่งที่มีอยู่/เป็นอยู่ที่มีค่าเป็นอนันต์จะเคลื่อนที่เข้าสู่ความน่าจะเป็นที่มีค่าอยู่สองค่าและหนึ่งค่าตามลำดับ นั่นคือความคิด-ความรู้สึก และหรือ ความรู้สึก-ความคิด โดยทันที ซึ่งจะทำให้เราสามารถเข้าถึงตัวช่วย/ผู้ช่วยได้ง่ายกว่า แต่การเข้าถึงได้ง่ายกว่าก็จะมีทางแยกอยู่สองทางคือ ง่ายและยาก คำว่า สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ จะเป็นตัวกำหนดความยากง่ายของแต่ละคน ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องค้นหาเป็นอันดับแรกคือ การมองหาตัวช่วย/ผู้ช่วย ซึ่งภายในการมองหาตัวช่วย/ผู้ช่วยจะแยกออกเป็นความใช่และไม่ใช่อยู่ภายในตัวเองและอยู่ภายในกันและกันคือ ใช่การมองหาตัวช่วย/ผู้ช่วยและไม่ใช่การมองหาตัวช่วย/ผู้ช่วย ความหมายคือ เพื่อทำให้การหาตัวช่วย/ผู้ช่วยเกิดความมี/เป็น/อยู่และไม่มี/ไม่เป็น/ไม่อยู่ (balances) ระหว่างความสมบูรณ์และความไม่สมบูรณ์/ความสมดุลย์และความไม่สมดุลย์เราจำเป็นต้องหาสองทางคือ หาในความคิด-ความรู้สึก และหรือ ความรู้สึก-ความคิดซึ่งการหาทั้งสองทางจะทำให้เราได้รับคำตอบที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวทางภายในตัวเองและสองเท่าตัวภายในกันและกัน ซึ่งเราจะต้องนำคำตอบที่ได้มาทำให้ลดลงให้เหลือเพียงคำตอบเดียว 

 

การปลดล็อกชีวิตด้วยคำว่า “เหนือ” จะมีความหมายแยกออกเป็นสองทางคือ เหนือและไม่เหนือ ซึ่งทั้งสองทางจะมีกระบวนการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันและไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งเราจะต้องนำพาตัวเราเองเดินเข้า-เดินออกทั้งสองทาง และในการเดินเข้า-เดินออกเราจะต้องทำให้เกิดความมี/เป็น/อยู่และไม่มี/ไม่เป็น/ไม่อยู่ (balances) ระหว่างความเป็นและตาย หรือในภาษาอังกฤษกล่าว่า If you want to escape from your cage, you must die while you are alive ถ้าหากคุณต้องการออกจากกรงที่ขังคุณอยู่ คุณจะต้องทำให้ตัวคุณเองตายไปจากสถานะและสภาวะที่คุณมีอยู่/เป็นอยู่เพื่อเข้าสู่สถานะและสภาวะที่คุณไม่มีอยู่/ไม่เป็นอยู่ ความหมายคือ การนำเอาสถานะและสภาวะที่อยู่ในอนาคตมาทำให้เป็นปัจจุบัน

 

ทางแยกทั้งสองทางมาจากความคิด-ความรู้สึก และหรือ ความรู้สึก-ความคิด อันดับแรกคือ เราจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาระบบการแยกแยะของเราให้ได้ว่าสิ่งใดมาจากสิ่งใด ซึ่งการแยกแยะอาจจะมีความยากในชั้นแรกๆ แต่ห้าหากเราทำจนเกิดความเคยชินความยากจะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากความยากและจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่ความง่าย ซึ่งเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนที่และเป็นธรรมชาติของการมีความต้องการและการมีความพยายามที่จะต้องมีแรงต้านความต้องการและแรงต้านความพยายามเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าเรามีความต้องการและหรือมีความพยายามที่จะอยู่หรือจะไปทุกสิ่งล้วนต้องมีแรงต้านของสิ่งนั้นเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ด้วยเสมอ ดังนั้นอุปสรรคและหรือปัญหาที่เราคิดและเข้าใจว่ามาจากผู้อื่นและหรือสิ่งอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มาความถูกต้องแล้ว แต่มีความถูกต้องเพียงครึ่งเดียวเนื่องจากเราและหรือผู้อื่นและหรือสิ่งอื่นก็คือ สิ่ง/ส่วนเดียวกันที่แยกออกเป็นสองส่วน/สองสิ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งกระบวนการแยกออกก็คือหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและกันและกันของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งจะมีการแยกออกและการไม่แยกออก การย้อนกลับและการไม่ย้อนกลับ การเดินเข้าและเดินออก การสร้างและทำลาย การเกิดและการตาย ใช่และไม่ใช่ อยู่และไม่อยู่ เป็นและไม่เป็น มีและไม่มีเราคือ คนที่สร้างภาพโฮโลแกรมของเราเอง (ระหว่างความคิด-ความรู้สึก หรือ ความรู้สึก-ความคิดและเราก็คือคนที่สร้างภาพโฮโลแกรมระหว่างกันและกัน (ความคิด-ความรู้สึก และ ความรู้สึก-ความคิดซึ่งภายนอกจะหมายถึง เราและผู้อื่นและหรือสิ่งอื่น (โลกภายในและภายนอกภาพโฮโลแกรมที่เราและผู้อื่นและหรือสิ่งอื่น(โลกจะมีในส่วนของอดีตและอนาคตรวมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งเราทุกคนมีความจำเป็นต้องหาให้เจอและลงมือทำเพื่อพาตัวเราเองเดินออกจากสถานะและสภาวะที่มีอยู่/เป็นอยู่ ไม่มีใครสามารถพาเราเดินออกจากสถานะและสภาวะที่มีอยู่/เป็นอยู่ของเราได้ นอกจากตัวเราเอง

 

“Above” contains two meaning inside and outside which’s above and not above and to be able to complete both we must first educate ourself by learning and doing in order to do so we must let and allow ourself experiencing “born and dead and to be reborn and re-dead” the more we practices the more we become an expert on understanding and knowing not only in ourself but in the world as well because we and the world are one in one side and we and the world aren’t one in the other side. It’s the same like coin that has two sided when we stand on head side we don’t see its tail side but even we don’t see it we know it’s there either underneath us nor somewhere else. Scientist once said In physics quantum the momentum of the particle can not be found until we managed to meansure it because by nature particle can be anywhere and the true in nature happened or occurred after we investigated. There are true and fault or right and wrong in those words because everything in this quantum world always has two sides in one and because we don’t see it doesn’t mean it doesn’t exists but we just needs to go further more by lift up our knowledge and our ability to reach those side that stay above and below our standards level. The word “below” means below and not below the same as “above” means above and not above. There are two directions and two paradox that’s needed to be done in one word. Life’s challenging ourselves to walk in and out our own knowledges and abilities to reach our own targets and or our own destination. The next steps of learnings and doings in the next century is pushing ourselves instead of pushing other and by pushing ourselves we needed to do more than one way like we used to. Everything is easy because we are in there and everything is not easy also because we are in there so try to educate yourself in whatever you are capable of and whatever you are not capable of and in order to do so will lead you to the next realm or the next level in which you have never experienced before. Enjoy and have fun ^-^

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
nongkoy วันที่ : 08/12/2019 เวลา : 16.53 น.
https://www.numcharoen.com/
น้องก้อยค่ะ เด็กกำแพงเพชรเข้ากรุงมาเรียนและทำงานค่ะ :)


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน