• Enlightened
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pipatmonkong@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2018-01-07
  • จำนวนเรื่อง : 70
  • จำนวนผู้ชม : 19006
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
One man one world
The secret of the secret
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Enlightened
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 196 , 06:57:02 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเข้าถึงความจริงพื้นฐานธรรมชาติจะมีวิธีปฏิบัติอยู่สองส่วนคือ ส่วนที่แสดงออกและส่วนที่ซ้อนทับและพัวพันกันอยู่  และแต่ละส่วนก็จะมีวิธีปฏิบัติเป็นของตัวเองและเป็นของกันและกัน (เชื่อมโยงถึงกันซึ่งทั้งวิธีปฏิบัติที่เป็นของตัวเองและเป็นของกันและกันก็จะมีทั้งส่วนที่มีการซ้อนทับและไม่ซ้อนทับ และมีส่วนที่ไขว้กันและไม่ไขว้กัน (พัวพันอยู่ทั้งภายในและภายนอกส่วนที่มีการซ้อนทับกันอีกด้วย ซึ่งทำให้ความพัวพันจะมีความใช่และไม่ใช่ความพัวพันในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน และการซ้อนทับใช่และไม่ใช่การซ้อนทับในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน —->สิ่งเดียวกันใช่และไม่ใช่สิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน—->เวลาเดียวกันใช่และไม่ใช่เวลาเดียวกันในเวลาเดียวกัน

 

หมายความของส่วนที่แสดงออก ถึงแม้เราจะใช้สูตรคำนวณต่างกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเหมือนกัน หรือนัยอีกความหมายหนึ่งคือ ถึงแม้คนเราจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแต่กลับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความตาย ในกรณี COVID-19 ในส่วนที่แสดงออกที่เป็นทางสายตรงมนุษย์จะมีทางเลือกอยู่สองทางคือ1. ไม่ตายทางด้านกายภาพ แต่ตายทางด้านชีวภาพที่หมายถึง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดความรู้สึกและการกระทำ 2. ตายทางด้านกายภาพ แต่ไม่ตายทางด้านชีวภาพที่หมายถึง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดความรู้สึกและการกระทำ ซึ่งผลจากการเลือกในส่วนที่แสดงออกจะนำไปสู่ทางเดินในส่วนที่มีการซ้อนทับและพัวพันกันอยู่ที่เป็นทางสายกลางมนุษย์สามารถเลือกที่จะเรียกร้องและหรือถามหาความรับผิดชอบจากโลกภายนอก ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการดำรงอยู่และจากไปของ COVID-19 ซึ่งระยะเวลาและความรุนแรงในการดำรงอยู่ของ COVID-19 ก็จะมีปฏิสัมพันธ์ หรือ ทำให้เกิดความพัวพัน (entanglement) หรือความยากง่ายในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัติ คำว่า ความยากง่าย หมายถึง  ความยากง่ายที่อยู่ภายในและภายนอกตัวของมันเอง หรือ ความยากง่ายที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งภายในและภายนอกระหว่างกัน ความยากที่นำไปสู่ความง่าย หรือ ความง่ายที่นำไปสู่ความยาก ในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เรียกว่า ระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear system) ประเภทหนึ่ง ที่มีความไวต่อสภาวะเริ่มต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าระบบ 2 ระบบนั้นเริ่มต้นจากสภาวะที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือเกือบจะเหมือนกันทุกประการ เมื่อระบบได้มีการเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่ง สภาวะของระบบทั้งสองที่เราสังเกตได้เมื่อเวลาผ่านไปจะแตกต่างกันอย่างสังเกตเห็นได้ชัด 

 

ความหมายของส่วนที่ซ้อนทับและพัวพันกันอยู่ การใช้สูตรคำนวณต่างกันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีคิด วิธีรู้สึกและวิธีปฏิบัติของผู้คำนวณ เช่นเดียวกันกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีคิด วิธีรู้สึกและวิธีปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆที่สืบเนื่องมาจากจุดที่แต่ละคนยืนอยู่ ดังนั้นเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีจุดยืนอยู่ณ.จุดใดก็ตามที่เลือกใช้ทางสายกลางโดยการเรียกร้องและหรือถามหาความรับผิดชอบจากโลกภายนอกแล้ว คุณควรจะหันกลับมาเรียกร้องและหรือถามหาความรับผิดชอบจากโลกภายในของตัวคุณเองด้วยเพื่อสร้างความสมดุลย์และสมบูรณ์ให้กับสถานะและสภาวะของตัวคุณเองและของโลก ซึ่งภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่ปกตินี้ (ในระดับควอนตัมถือว่าปกติทุกคนจำเป็นต้องก้าวเดินออกจากความสะดวกสบายและความเคยชินเก่าๆของตัวเองไม่มากก็น้อย ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของมวลมนุษย์ชาติในการเดินเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึง กระบวนการผลันกลับ ในทางวิทยาศาสตร์มีการค้นพบว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวบริสุทธิ์ แต่เด็กทุกคนจะมีสามัญสำนึกส่วนหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่เรียกโดยทั่วไปว่าตัวตน มนุษย์ทุกคนจะมีส่วนของความเป็น/มีตัวตนอยู่สองส่วนคือ ภายในและภายนอก ซึ่งในส่วนของภายในก็จะแยกออกเป็นภายในและภายนอกที่หมายถึง กระบวนการทำงานในส่วนของ DNA และ RNA และในส่วนของสมองทั้งสามส่วน ทั้งสองส่วนจะมีกระบวนการทำงานเป็นของตัวเองและมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันเช่นเดียวกันกับกระบวนการทำงานภายนอกที่มีกระบวนการทำงานเป็นของตัวเองและมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันเป็นเครื่องข่ายใยแมงมุมที่จะมีส่วนของความกว้าง ยาว สูง (ลึกรวมอยู่ด้วย ซึ่งการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้จะเป็นการนำเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่ทุกคนมีอยู่ภายในตัวเองมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ สูตรการใช้ชีวิตจะแสดงอยู่ในสองส่วนคือ 

  1. กระบวนการทำงานภายในและระหว่าง DNA และ RNA ทั้งส่วนที่แสดงอยู่ภายในและภายนอก
  2. กระบวนการทำงานภายในสมองแต่ละส่วนและระหว่างสมองทั้งสามส่วนที่มีกระบวนการทำงานที่แยกกันออกอย่างชัดเจนตามจำนวน ปริมาณและขนาดของเซลล์สมองและเซลล์เส้นประสาทที่มีไม่เท่ากันภายในสมองทั้งสามส่วนและมีไม่เท่ากันในแต่ละคน และส่วนของความคิดความรู้สึกที่จะมีทั้งส่วนที่แยกกันออกอย่างชัดเจนและไม่ชัดเจน 

 

ซึ่งทั้งสองข้อต่างก็มีความชัดเจนอยู่ภายในและภายนอกตัวเองและอยู่ภายในและภายนอกกันและกันและมีความไม่ชัดเจนที่ซ้อนทับและพัวพันกันอยู่ภายในและภายนอกตัวเองและอยู่ภายในและภายนอกกันและกัน ในมุมมองควอนตัมหมายถึง การแสดงสถานะและสภาวะ ที่ภายใต้สถานะจะมีทั้งสถานะและสภาวะ และในขณะเดียวกันและหรือในทางกลับกันภายใต้สภาวะก็จะมีทั้งสภาวะและสถานะ ที่ซ้อนทับและพัวพันกันอยู่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ สถานะระหว่างความเป็นอนุภาคและคลื่น ที่มีความใช่และไม่ใช่อยู่ในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันคือ ใช่อนุภาคและไม่ใช่อนุภาค ใช่คลื่นและไม่ใช่คลื่น และสภาวะกึ่งอนุภาคกึ่งคลื่น หรือ กึ่งคลื่นกึ่งอนุภาค ซึ่งสถานะและสภาวะทั้งสองจะมีความเหมือนกัน แต่ภายใต้ความเหมือนกันกลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งรูปแบบและกระบวนการทำงานเช่นเดียวกันกับ DNA และRNA และสมองทั้งสามส่วนทีจะมีกระบวนการทำงานที่มีความเหมือนกันในมนุษย์ทุกคน แต่ภายใต้ความเหมือนกันกลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งรูปแบบและกระบวนการทำงานภายใน ซึ่งในขณะเดียวกันและหรือในทางกลับกันภายใต้ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งรูปแบบและกระบวนการทำงานภายใน มนุษย์สามารถทำให้เกิดกระบวนการสร้าง-ทำลาย การเกิด-ตายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทำคือ นำความเหมือนที่ซ่อนอยู่มาใช้เป็นแนวทางในการลงมือปฏิบัติภายนอกเพื่อทำให้มนุษย์ได้รับผลลัพธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน ไอส์ไตนส์เรียกสิ่งนี้ว่า ศาสนาจักรวาล(cosmic religion)

 

The Religious in the 21st century is called “Cosmic Religion“ ศาสนาจักรวาล (cosmic religion) คือศาสนาที่ทุกสรรพสิ่ง (สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแต่มีชีวิตดำรงค์อยู่ภายใต้กฏเดียวกัน ในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง Theory of everything หรือ The theory of king (science) and queen (math) โดยใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และปรัชญาซึ่งเป็นสากลที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับว่าเป็นจริง/มีอยู่จริงเป็นเครื่องนำทาง เพราะโลกนี้คือ โลกแห่งพลังงาน ดังนั้นศาสนาจักรวาล (cosmic religion) จึงเป็นศาสนาที่ว่าด้วยการนำเอาหลักปรัชญาธรรมชาติของธรรมชาติที่ถูกค้นพบและพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์สาขาอื่นๆทั่วโลก + การได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายใน

 

#change

 

***หลังจากการเปิดเผยข้อมูลออกสู่สาธารณชน (การโพสต์ข้อความลงในสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับการทำงานของขั้วเหนือขั้วใต้ และความเป็นขั้วคู่ของโลกของผู้เขียนทำให้โลกต้องเปิดเผยข้อมูลกลับมาที่ผู้เขียนโดยผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความแตกต่างที่เปรียบเสมือนเป็นกำแพงล่องหนที่กั้น/แยกระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิคและมหาสมุทรแอตแลนติกออกจากกัน นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้เขียนต้องโพสต์ข้อความออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีผู้อ่านที่ไม่เข้าใจและเรียกร้องให้ผู้เขียนยุติการโพสต์ข้อความก็ตาม โปรดรับรู้ว่ากระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อการรับรู้จะแยกออกเป็นสองระดับคือระดับจุลภาคและหรือระดับมหภาค / คุณไม่รู้ แต่โลกรู้ และหรือ คุณรู้ แต่โลกไม่รู้ หรือ ในระดับความคิดความรู้สึกภายใน และระดับการลงมือทำภายนอก ซึ่งทั้งสองกระบวนการจะนำไปสู่ความรู้/การรู้ที่จะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการได้รับความรู้/การรู้ของผลลัพธ์แบบไหน ***การใช้ชีวิตภายนอกจะทำให้เราได้รับรู้กระบวนการทำงานภายนอก แต่ไม่รู้กระบวนการทำงานภายใน ในทางกลับกันการใช้ชีวิตภายในจะทำให้เรารับรู้กระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอก มีคำพูดที่นิยมพูดกันอย่างกว้างขวางว่า โลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายใน ดังนั้นการมุ่งความพยายามที่จะเปลี่ยนโลกภายนอกโดยไม่พยายามที่จะเปลี่ยนโลกภายในของเราเองนั้นเป็นความพยายามที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองและต่อโลก (ผู้อื่นภาพสะท้อน = ภาพโฮโลแกรมที่ถูกสร้างขึ้นจากคลื่น 2 คลื่นคือ คลื่นความคิดและคลื่นความรู้สึกที่ภายในคลื่นความคิดจะมีคลื่นความรู้สึก และในขณะเดียวกันและหรือในทางกลับกันภายในคลื่นความรู้สึกก็จะมีคลื่นความคิดอยู่ แต่มีอยู่ในระดับที่มีค่ามากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้นความพยายามที่จะเปลี่ยนโลกภายนอกจะเปรียบได้กับความพยายามที่จะเปลี่ยนภาพโฮโลแกรมที่ไม่มีอยู่จริง เมื่อไม่มีอยู่จริงจึงไม่มีวันเกิดขึ้น
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน