• Enlightened
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pipatmonkong@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2018-01-07
  • จำนวนเรื่อง : 79
  • จำนวนผู้ชม : 22343
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
One man one world
The secret of the secret
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Enlightened
วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 265 , 11:28:01 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การซ้อนทับ ในระดับควอนตัม (2)   รูปแบบของการซ้อนทับกันจะมีอยู่สองรูปแบบคือ อนุภาคและคลื่น แต่ละส่วนก็จะแยกออกเป็น 2 4 8 ไปเรื่อยๆในสองทิศทางคือ ไปในทิศทางเดียวกันและไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน (ตรงกันข้ามกัน) ทั้งอนุภาคและคลื่นจะมีการซ้อนทับกันทั้งภายในและภายนอกตัวเองและภายในและภายนอกกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการรวมตัวกันในสองลักษณะคือ  การรวมแบบเสริมกัน (Constructive Superposition)  การรวบแบบหักล้....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 319 , 16:40:29 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การมองเห็นกับการเข้าถึงหลักการซ้อนทับ (superposition principle) สามารถกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน หรือ เป็นคนละเรื่องกันเลยก็ได้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากทั้งสอง ต่างก็มีกระบวนการทำงานอยู่บนระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear system) ที่ระบบมีความไวต่อสภาวะเริ่มต้นกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบ 2ระบบที่มีสภาวะการเริ่มต้นเหมือนกันหรือมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเมื่อระบบได้มีการเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่ง สภา....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 267 , 12:06:38 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงแบบ หรือ Configuration ในระดับควอนตัม (2)   ถ้าหากคุณผู้อ่านลองสังเกตอย่างละเอียดการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนไปเรื่อยๆจากวันเป็นอาทิตย์ไปเป็นเดือนไปเป็นปีคุณผู้อ่านจะเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกทำและไม่ทำจะเหมือนกับการทดลองยิงแสงผ่านสลิต ถ้าหากเรามองว่าแต่ละการเลือกที่จะทำและเลือกที่จะไม่ทำของเราเปรียบได้กับคลื่นที่ประพฤติตัวเหมือนอนุภาค เมื่อเราทำการสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 277 , 13:08:11 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงแบบ หรือ Configuration ในระดับควอนตัม โครงแบบ หรือ Configuration จะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ 1. อนุภาค 2. คลื่น หรือ ความคิดและความรู้สึก ซึ่งภายในอนุภาคจะมีคลื่น และในขณะเดียวกันและหรือในทางกลับกันภายในคลื่นก็จะมีอนุภาค หรือภายในความคิดมีความรู้สึก และภายในความรู้สึกมีความคิด ซึ่งทั้งสองรูปแบบสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและหรือแยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน—....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 322 , 08:07:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความหมายของประโยคข้างต้นสามารถแยกสถานะออกได้เป็นสองสถานะคือ มหาภาคและจุลภาค ในระดับมหภาคทุกคนน่าจะรู้ความหมายกันอยู่แล้วว่าประโยคดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร แต่ในระดับจุลภาคทั้งคำว่า ปิดและเปิดจะมีสถานะของความน่าจะเป็นที่แยกออกเป็นสองทางทั้งภายในและภายนอกตัวเองและภายในและภายนอกกันและกัน (บวก positive และ ลบ negative) และคำว่า เปิดและปิดของประโยคหน้ากับประโยคหลังก็จะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันท....

อ่านต่อ


/1