• n.chaimusik
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : 999office@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-08
  • จำนวนเรื่อง : 31
  • จำนวนผู้ชม : 99461
  • ส่ง msg :
  • โหวต 53 คน
Industry
บทความในภาคอุตสาหกรรม ผ่านมุมมองของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Industry
วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2551
Posted by n.chaimusik , ผู้อ่าน : 3354 , 11:42:29 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Plant  Maintenance Planning

โดย นิสารัตน์ ชัยมุสิก

นับตั้งแต่โลกได้ย่างก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี กระแสในการลดต้นทุนขององค์กรก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยก็เช่นกันได้มีการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยการบริหารจัดการให้มีต้นทุนสินค้าที่ต่ำกว่าคู่แข่งทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากวัตถุดิบ บุคลากร วิธีการผลิต ค่าโสหุ้ย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เวลา รวมถึงเครื่องจักร
                โดยทั่วไปแล้วปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นก็คือการผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดของเสียในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลเสียต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง และหากพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดและหาต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงก็จะพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะมีสาเหตุหลักมาจากความบกพร่องของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั่นเอง ดังนั้นการวางแผนและเตรียมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนให้กับองค์กรได้อย่างชาญฉลาดที่สุด


                การบริหารจัดการเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีบันได 6 ขั้นตอนในการบริหารจัดการ 
1) Establish Infrastructure : กำหนดสาธารณูปโภคที่จำเป็นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ในกรณีที่เครื่องจักรขัดข้องและพนักงานที่เข้ามาทำงานในแต่ละตำแหน่งควรทราบบทบาทของตนเองที่ต้องกระทำในตำแหน่งนั้นๆ ต่อเครื่องจักร
2) Eliminate Top Issue : จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานต้องทราบถึงกระบวนการต่างๆ ในการทำงานของเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้เพื่อที่ติดตามประสิทธิผลของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาถึงสาเหตุหลักในการทำให้เครื่องจักรเสียหาย
3) Training : ผู้บริหารต้องจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานในหน่วยงานซ่อมบำรุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) Conduct Autonomous Maintenance : กระบวนการซ่อมบำรุงด้วยตัวเองด้วย โดยให้มองว่าการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานซ่อมบำรุงแต่เพียงหน่วยงานเดียวแต่ทว่าผู้ใช้เครื่องจักรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ดูแลรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี 
5) Conduct Planned Maintenance : การทราบถึงประวัติของเครื่องจักรในแต่ละเครื่องว่าใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมง  ใช้งานอะไรบ้าง และเช่นกันเครื่องจักรก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เท่าไร่ทุกครั้งที่คุณไปหาหมอ หมอก็จะเก็บประวัติคุณอย่างละเอียด จ่ายยาอะไรไปบ้าง แพ้ยาอะไร  การซ่อมบำรุงเครื่องจักรก็เช่นกันเราควรทาบว่าอายุการใช้งานของเครื่องจักรใช้งานมานานเท่าไร่ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรไปบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
6) Design Maintenance Preventive : การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการออกแบบพร้อมวางแผนในการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าซึ่งจะทำให้เครื่องจักรมีอายุยาวนานขึ้น บางองค์กรอาจเรียกกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกันว่า “Precision Maintenance” หรือ “Proactive Maintenance” โดยข้อดีของการบำรุงรักษาแบบเชิงป้องกันจะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และลดการเสียหายของเครื่องจักรในระยะยาว

              นอกจากหลักการทั้งหกข้อดังกล่าว ในปัจจุบันยังมีหลักในการปฏิบัติซ่อมบำรุงอีกตัวหนึ่ง ที่เริ่มเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง นั่นคือ การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ หรือ  PDM (Predictive Maintenance) โดยในบริบทของการทำ PDM นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน หรือ Preventive Maintenance ด้วย เนื่องจากว่าการทำ PDM เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยไม่รอให้เกิดการชำรุดจนต้องหยุดเครื่องจักร อันจะก่อให้เกิดความล่าช้าเสียหายในขั้นตอนการผลิต แต่ก่อนที่จะทำ PDM ได้นั้น จะต้องสร้างความเข้าใจในหลักการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันทั้งระบบเสียก่อน
               การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน หรือ Preventive Maintenance คือการทำทุกอย่างให้ภาระการบำรุงรักษาลดลง โดยมีความหมายครอบคลุมถึง การติดตั้งระบบอัตโนมัติต่างๆ การดีไซน์เครื่องจักรรุ่นใหม่เพื่อให้รองรับการบำรุงรักษา เช่น ออกแบบให้ขั้นตอนการหยอดน้ำมัน หรือเติมน้ำกลั่นเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นต้น โดยหลักสำคัญของการทำบำรุงเชิงป้องกันคือจะต้องประเมินอายุการใช้งานของเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมบำรุงก่อนเกิดการเสียหาย ยิ่งทำการประเมินได้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เครื่องจักรจะเสียหายได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สามารถลดต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในส่วนของการประเมินก็สามารถดูได้จากคู่มือการใช้เครื่องจักรของแต่ละเครื่อง หรือบางกรณีที่มีการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ ไว้แล้ว  ก็สามารถนำมาใช้ร่วมในการประเมินได้เช่นกัน
กลับมาสู่การทำ PDM ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขั้นประยุกต์ของการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพราะการทำ PDM จะประเมินช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรจากสภาพที่แท้จริงของเครื่องจักร ไม่ใช่จากข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลในคู่มือ เช่น ดูอัตราการระบายอากาศ ณ ปัจจุบัน ดูการสั่นสะเทือนว่ามีแนวโน้มอย่างไร ความร้อน เสียง เศษโลหะที่ผลิตได้ เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลก็นำมาประมวลผลรวมกัน แล้วพยากรณ์ช่วงเวลาที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหาย จากนั้นก็กำหนดเวลาในการซ่อมบำรุง ซึ่งจะเรียกอีกอย่างว่าเป็น Condition Based Maintenance ก็ได้
หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ ก็เพราะการทำ PDM จะยิ่งทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดช่วงเวลาในการซ่อมบำรุง ให้เข้าใกล้จุดที่เครื่องจักรจะเสียหายได้มากที่สุด ซึ่งจะรู้ได้ก็ต้องพยากรณ์ล่วงหน้าเท่านั้น และการทำ PDM นั้น มักจะทำเฉพาะเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่ถือว่าเป็นวิกฤติ (critical machine) หมายถึงเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนใด ที่เมื่อชำรุดเสียหายร้ายแรงแล้วจะส่งผลให้การผลิตทั้งระบบต้องหยุดชะงักลงหรือถึงขั้นไม่สามารถทำการผลิตต่อเนื่องได้เลย เป็นต้น

เบื้องหลังของความสำเร็จขององค์กรไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายขายสามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าเสมอไป หรืออยู่ที่ฝ่ายผลิตผลิตสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทว่าฝ่ายผลิตหรือฝ่ายขายจะไม่สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้เลยหากปราศจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานและทุกในองค์กร  และหนึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ผลักดันให้สามารถผลิตสินค้าได้โดยไร้อุปสรรค์และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำก็คือหน่วยงานด้านซ่อมบำรุงนั้นเอง
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
nathawat วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 21.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/may

ไม่เป็นไรนะครับ หวังว่าคงหายยุ่งแล้ว
ย้ายไปไกลกว่าเก่าไหมครับหรือยังอยู่ zone เดิม
Topic นี้ยังไม่เมนท์เพราะยังไม่ได้อ่านให้จบ แต่เห็นด้วยกับประโยคที่ว่า "เบื้องหลังของความสำเร็จขององค์กรไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายขายสามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าเสมอไป หรืออยู่ที่ฝ่ายผลิตผลิตสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทว่าฝ่ายผลิตหรือฝ่ายขายจะไม่สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้เลยหากปราศจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานและทุกในองค์กร "
นะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน