• ไม้เรียวใจดี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jo301102@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2017-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 42
  • จำนวนผู้ชม : 59987
  • ส่ง msg :
  • โหวต 5 คน
สิ่งที่ผ่านมา
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/JoHorpra
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
Posted by ไม้เรียวใจดี , ผู้อ่าน : 9618 , 16:16:39 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

“วัดดวงดี” วัดนามมงคล 1 ใน 9 วัด

        วัดดวงดีเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์มีนามเดิมหลายชื่อ ได้แก่ พันธนุนมดี (อ่านว่า พัน-ทะ-นุ-นะ-มะ-ดี) , วัดอุดมดี, วัดพนมดี , วันต้นหมากเหนือ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่า วัดดวงดีถูกสร้างโดยมีเจ้านายเมืองเชียงใหม่ผู้หนึ่ง หลังจากที่ พระญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว

        ประวัติวัดดวงดี ตามหลักฐานที่ทางอดีตเจ้าอาวาส (พระอธิการบุญชู อภิปุญฺโญ) ได้ขอให้คุณปวงคำ ตุ้ยเขียว (ปี 2513 คุณปวงคำเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยคำจารึกบนฐานพระพุทธรูป ในตำบลศรีภูมิและตำบลพระสิงห์ โดยมี ดร.ฮันส์ เพนธ์ เป็นหัวหน้า)ได้ค้นคว้า ซึ่งได้พบคำจารึกบนฐานพระพุทธรูปโลหะองค์หนึ่ง ประดิษฐานอยู่ในวิหาร จารึกด้วยอักษรไทยยวน มีความว่า

        “สกราชได้ 859 ปีวายสี พระเจ้าตนนีแสนนึง*ไว้วัดต้นมกเหนือ”  (จ.ศ. 859 ราวปี พ.ศ. 2040 สมัยพระเจ้ายอดเชียงรายครองเมืองเชียงใหม่) พระพุทธรูปองค์นี้น่าจะไม่มีผู้นำมาจากที่อื่นแต่สร้างขึ้นในวัดนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วัดต้นมกเหนือ หรือ วัดต้นหมากเหนือ”(พระเจ้าตนนีแสนนึง*น่าจะหมายถึง พระเจ้าองค์นี้ : ทางเหนือเรียกองค์ว่าตน ,แสนนึง: น่าจะหมายถึงพุทธลักษณะของพระพุทธรูปสิงห์ 1)

 

โบราณสถาน

        วัดดวงดี มีสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่สวยงาม กรมศิลปากรได้ประกาศให้ วิหาร อุโบสถ พระเจดีย์ และหอไตร เป็นโบราณสถาน เมื่อ 27 ตุลาคม 2524 เล่ม 98 ตอนที่ 177

วิหารหลวง

 

        จากหนังสือประวัติวัดดวงดี พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2515 กล่าวว่าแม่เจ้าจันทน์หอมเป็นผู้คิดสร้าง แต่ไม่ทราบปีที่สร้าง แต่พระเทพวรสิทธาจารย์ อดีตเจ้าคณะเชียงใหม่ รูปที่ 8เมื่อครั้งดำรงสมศักดิ์เป็น เจ้าคุณอุดมวุฒิคุณ รองเจ้าคณะเชียงใหม่ บอกว่าเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์ (น้อยสุริยะ) เป็นผู้สร้าง แต่ไม่ปรากฏปีสร้างแน่ชัด

        ในปี พ.ศ. 2549 กรมศิลปากร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ตามรูปแบบเดิม ลักษณะวิหารเป็นวิหารแบบล้านนา ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นเสาไม้ด้านหน้าอาคารสูงโปร่ง ทำให้พระวิหารดูสง่างามมาก หน้าบันพระวิหารตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้ลวดลายพรรณพฤกษาและดอกบัว ปิดทองอร่ามละเอียดอ่อนช้อยมากคุณค่าของวิหารแห่งนี้อยู่ที่ลวดลายแกะสลักไม้ประดับสถาปัตยกรรม เช่น ค้ำยันหูช้างแกะเป็นลวดลายสวยงาม รวมทั้งลวดลายแกะสลักเหนือกรอบประตูทางสถาปัตยกรรม

   

  

 

        พระวิหารหลวงของวัดดวงดี หลังปัจจุบัน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยม ภายในพระวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรูปดวงดี” เป็นพระประธานปางมารวิชัย ที่ฐานพระมีจารึกเขียนไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2039ด้านข้างยังมีพระพุทธรูปเรียงรายอีกหลายองค์และยังมีภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งที่เสด็จมายังวัดดวงดีแห่งนี้ด้วย

ภายในวิหารหลวง

 

บานประตูเก่าพระวิหารหลวง น่าจะเป็นรูปนายทวารบาล

พระพุทธรูปดวงดี (พระเจ้าดวงดี)

  

ภาพประกอบ : https://www.youtube.com/watch?v=iZEtIkG2tuw

          พระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้มพระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อยพระอังสา(บ่า)ใหญ่บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ประทับบนฐานดอกบัวศิลปะขององค์พระที่ไม่เหมือนพระทั่วไป สังเกตที่ชายสังฆาฏิเหนืออังสา เป็นริ้วจีบซ้อนแบบสุโขทัย ไม่ได้ปลายตัดเป็นเขี้ยวตะขาบแบบพระสิงห์ทั่วไป

        พระเจ้าดวงดีองค์จริง เป็นประพุทธรูปเก่าแก่มีศิลปะสวยงามมาก จึงไม่นำออกมาไว้ในวิหารเกรงจะสูญหาย จึงมีเพียงองค์จำลองตั้งให้กราบไหว้แทนและจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สักการะในช่วงวันสงกรานต์ที่จะมีมา

 

        บุษบกธรรมมาสที่ตั้งในวิหารต่าง ๆ ของล้านนาหมายถึงพระธรรม เพื่อให้ในวิหารนั้นครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

พระเจดีย์

พระเจดีย์ประธานของวัดดวงดี

        พระเจดีย์ จากหนังสือประวัติวัดดวงดีเมื่อ พ.ศ. 2515 กล่าวว่าพระมหาเกสระอดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้คิดสร้างไม่ปรากฏปีที่สร้าง ลักษณะสำคัญของพระเจดีย์องค์นี้คือ ฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จถัดฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จขึ้นไปเป็นชีพมาลัยเถา 8 เหลี่ยม องค์ระฆังกลม บัลลังก์ ปล้องไฉน และปลียอด

เจดีย์วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์

        มีรูปแบบเหมือนเจดีย์หลังวิหารวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดที่อยู่ใกล้ ๆ กัน) ตัวเจดีย์คือเรือนธาตุเป็นรูปทรงกลมคล้ายองค์ระฆังคว่ำเจดีย์ประกอบด้วย 3ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนองค์ระฆัง และส่วนยอด 

หอไตร

หอไตร

        หอไตร เป็นโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน รูปทรงแบบมณฑป มีหลังคาย่อซ้อนกัน 3ชั้น ประดับด้วยลวดลายตรงบริเวณสันหลังคาส่วนยอดเป็นฉัตรเก้าชั้นบริเวณซุ้มประตู-หน้าต่าง และเสาอาคารประดับด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้ฝีมือประณีตสวยงามปัจจุบันได้ทรุดโทรมไปกับกาลเวลา แต่ยังมีความงดงาม ว่ากันว่าฝาผนังภายในมีภาพลายคำเรื่องพระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า

  

        จากสมุดข่อย “ปั๊บหลั่น” ที่บันทึกด้วยอักษรไทยยวนกล่าวว่าเจ้ามหาอุปราชมหาวงศ์ เป็นผู้สร้างเมื่อ จ.ศ. 1191 (พ.ศ. 2372) สร้างเดือน 7 เหนือ แรม 11 ค่ำ หลังจากสร้างหอไตรถวายวัดดวงดีเสร็จ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ 5ข องเชื้อเจ้า 7 องค์

 พระอุโบสถ

         พระอุโบสถ ตั้งอยู่ด้านข้างของพระวิหาร เป็นอาคารหลังเล็ก สถาปัตยกรรมล้านนา หลังคาซ้อน2 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2377ขนาดเล็กกว่าพระวิหารมาก ด้านหน้าประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลักสวยงามมาก หน้าบันแบบม้าต่างไหมประดับกระจกสี ค้ำยันหูช้างแกะสลักไม้เป็นลวดลายมีเสมาปักโดยรอบผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมลายคำ

บริเวณวัด

พระเจ้าดวงดีองค์จำลองประดิษฐานในศาลาติดกับพระเจดีย์

 

        วัดดวงดียังเคยใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของลูกขุนนางในสมัยก่อน และเป็นอาคารเรียนชั่วคราวของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนการสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปัจจุบันจะแล้วเสร็จอีกด้วย

ที่ตั้ง

มองไปทางหลังวัดจะพบถนนพระปกเกล้าสามารถออกไปไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 03/11/2018 เวลา : 19.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอกราบพระมาด้วยความเคารพ

ขอให้ชาวเชียงใหม่ ชาวไทย
ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2018 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]