• สิงห์BTS
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : soso.go02@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2014-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 163
  • จำนวนผู้ชม : 278387
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
ข่าวบ้านบ้าน
แหล่งรวบรวม ข่าวบ้าน ข่าวคอนโด ทั้งข่าวเล็ก ข่าวใหญ่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Kaobaanbaan
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558
Posted by สิงห์BTS , ผู้อ่าน : 1338 , 11:11:44 น.  
หมวด : บ้านและสวน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2558 รู้ก่อน ลดหย่อนทัน

อีกเพียง 2 เดือนเท่านั้นปีภาษี 2558 ก็จะผ่านพ้นไป สำหรับใครที่มีเงินได้พึงประเมินจำนวนมาก หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นมากในปีนี้ ได้เวลาแล้วสำหรับการทบทวนการลดหย่อนภาษีต่างๆ สำหรับปีนี้ เพราะยังเหลือเวลาให้จัดการลดหย่อนเพิ่มเติมได้ทัน เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสการลดหย่อนภาษีไป  รวบรวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2558 มาให้คุณถึงที่เลยครับ

หมวดที่ 1 ลดหย่อนตนเองและครอบครัว

ค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท
เป็นการลดหย่อนที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกคนสามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดใดๆ

ค่าลดหย่อนคู่สมรส 30,000 บาท
มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้สิทธิลดหย่อนคู่สมรส โดยคู่สมรสนอกจากจะต้องจดทะเบียนสมรสแล้ว ก็ยังจะต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าคู่สมรสจะต้องนำรายได้มาคำนวณภาษีร่วมกัน หรืออีกกรณีหนึ่งคือคู่สมรสไม่มีรายได้ระหว่างปีภาษี

ค่าลดหย่อนบิดามารดา 30,000 บาท/คน
ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและรวมไปถึงค่าเลี้ยงดูบิดามารดาของคู่สมรสได้ คนละ 30,000 บาท หรือสูงสุด 120,000 กรณีดูแลทั้งบิดามารดาตนเองและคู่สมรสด้วย โดยกำหนดเงื่อนไขการลดหย่อนว่า บิดามารดาจะต้องอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี บิดาหรือมารดาหนึ่งคนจะมีลูกใช้สิทธิลดหย่อนค่าเลี้ยงดูได้เพียงคนเดียว และต้องออกหนังสือรับรองว่าลูกคนใดเป็นผู้เลี้ยงดูจึงจะลดหย่อนได้

ค่าลดหย่อนบุตร และค่าการศึกษาบุตร 17,000 บาท/คน
ในจำนวนค่าลดหย่อน 17,000 บาทนี้ แบ่งเป็นการลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 15,000 บาท และการลดหย่อนค่าการศึกษาบุตรอีกคนละ 2,000 บาท

การลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรนี้จะสามารถลดหย่อนบุตรได้สูงสุด 3 คน โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าจะเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ อายุของบุตรนั้นจะต้องไม่เกิน 20 ปี หากอายุ 21-25 ปี จะต้องศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไป และบุตรจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี

ส่วนการลดหย่อนค่าการศึกษาบุตรนั้น มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการศึกษาภายในประเทศ กับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากภาครัฐ โดยสามารถลดหย่อนได้ตั้งแต่การศึกษาระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาเอก

ค่าลดหย่อนผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 60,000 บาท/คน
การอุปการะหรือเลี้ยงดูคนพิการตามกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหมายถึงคนพิการที่ขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ผู้มีเงินได้จึงจะมีสิทธิลดหล่อยภาษีได้ 60,000 ต่อคนพิการ 1 คน และมีเงื่อนไขว่าบุคคลพิการจะต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาทอีกด้วย

หมวดที่ 2 ลดหย่อนภาษีจาก ดอกเบี้ยบ้าน เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน 100,000 บาท
ผู้มีเงินได้ที่ขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยสามารถนำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากเป็นการกู้ร่วมก็แบ่งส่วนไปยังผู้กู้แต่ละคนเท่าๆ กัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นมีเงื่อนไขคือจะต้องเป็นการกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ เป็นการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง และใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นเป็นหลักประกันในการกู้ และต้องมีการอยู่อาศัยภายในหลักทรัพย์นั้นด้วย

เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บาท
เบี้ยประกันที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปนั้นจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท แต่ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้จะลดหย่อนได้ 10,000 บาท นอกจากนี้มีเงื่อนไขว่าประกันชีวิตจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และบริษัทรับประกันต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย หากเป็นการประกันที่มีผลตอบแทนจากเบี้ยประกันสะสมจะต้องตอบแทนในอัตราไม่เกิน 20% และการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เบี้ยประกันส่วนเพิ่มเติมจะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา 15,000 บาท
ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดามาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท ถ้าผู้มีเงินได้เป็นลูกหลายคนสามารถแบ่งหักลดหย่อนได้เท่าๆ กัน แต่ทั้งนี้บิดามารดาจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

หมวดที่ 3 ลดหย่อนภาษีจาก ประกันชีวิตบำนาญสงเคราะห์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน 500,000 บาท

สิทธิลดหย่อนภาษีในกลุ่มที่ 3 นี้ประกอบไปด้วย 5 รายการหลัก ได้แก่ ประกันชีวิตแบบบำนาญสงเคราะห์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งในแต่ละรายการจะมีเงื่อนไข และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ที่กำหนดสัดส่วนและจำนวนเงินสูงสุดที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกๆ รายการนั้นเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วจะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

ประกันชีวิตบำนาญสงเคราะห์ 200,000 บาท
การประกันชีวิตแบบบำนาญสงเคราะห์นั้นเป็นการประกันอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ แต่จะต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป การจ่ายผลตอบแทนถ้าหากมีจะต้องให้หลังจากอายุ 55 ขึ้นไปแล้ว และจ่ายต่อเนื่องจนอายุเกินกว่า 85 ปี ยกเว้นแต่การจ่ายในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) / กองทุนครูโรงเรียนเอกชน 500,000 บาท
เงินที่ผู้มีเงินได้ส่งเข้าสะสมในสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 500,000 บาท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 500,000 บาท
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: Retirement Mutual Fund) นั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท

หมวดที่ 4 ลดหย่อนภาษีจาก กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนประกันสังคม

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 500,000 บาท
หากผู้มีเงินได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ในปีภาษีก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ แต่จำกัดว่าต้องไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนก็จะได้รับการยกเว้นภาษี

กองทุนประกันสังคม 9,000 บาท
ในแต่ละเดือนผู้ประกันตนจะส่งเงินเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมโดยหักออกจากเงินเดือน 5% จากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 ซึ่งมีคิดรวมเงินที่จ่ายไปทั้งปีจะเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 9,000 บาท โดยเงินจำนวนนี้สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 9,000 บาท

หมวดที่ 5 ลดหย่อนภาษีจาก ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว บริจาคเพื่อการศึกษา และบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ เท่ากับเงินที่จ่ายจริง
เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์นั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ทั้งปี

การบริจาคเพื่อการศึกษา 2 เท่าของเงินที่จ่ายจริง
เงินบริจาคเพื่อการศึกษานั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ทั้งปี

ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว 15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ก็คือจะต้องการค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น ได้แก่ ค่าบริษัทนำเที่ยว การซื้อแพคเกจทัวร์ การใช้บริการไกด์ ค่าที่พักในสถานประกอบการ โรงแรม โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานคือ ใบเสร็จที่ระบุชื่อผู้ชำระเงิน จำนวนเงิน วันที่ชำระเงิน และรายละเอียดของผู้รับชำระเงินอย่างชัดเจน

Cr.ddproperty

รวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2558 รู้ก่อน ลดหย่อนทัน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2015 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]