• ศิษย์หลวงพ่อ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-12-30
  • จำนวนเรื่อง : 34
  • จำนวนผู้ชม : 122736
  • ส่ง msg :
  • โหวต 193 คน
คุยนอกรอบ
ไร้สาระแต่มีความคิด แบ่งชีวิตเป็นสองตอน don-sathon / LKL
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/LKL
วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2552
Posted by , ผู้อ่าน : 1574 , 12:25:22 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ กลุ่มจุลินทรีย์หนึ่งเดียวในโลก

“จุลินทรีย์กลุ่มไบโอ”

             ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

               สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากสารเคมี ปลอดภัยทุกสรรพสิ่ง

        นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยอัจฉริยะ ดร. วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์ ผู้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการต่อยอด เทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้พัฒนาและคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธ์หลัก 3 ชนิดและยีสท์ 2 ชนิดที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริง มาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์จากธรรมชาติ  โดยใช้ชื่อว่า “จุลินทรีย์กลุ่มไบโอ” ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมวลมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

จุลินทรีย์กลุ่มไบโอให้ประโยชน์หลากหลาย ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายไขมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและทำให้ผลผลิตดีขึ้น ช่วยลดมลภาวะ น้ำเสียและกลิ่นเหม็น เป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชนรวมถึงในด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลาดสด ไฮเปอร์มาร์ท สวนสนุก โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน และบ้านอยู่อาศัย

        จากกระบวนการผลิตที่คิดค้น ทำให้ได้ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่สะอาด ปราศจากการปะปนของเชื้อที่เป็นพิษ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมของประเทศไทย

        ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบ วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยความร่วมมือจากหลายสถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมและงานมาตรฐานสากล

·        สถาบันวิจัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของ “ไบโอ” ผลการทดสอบไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ ในหนูหลังป้อนตัวอย่างทดสอบ

·        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ “ไบโอ” ไม่มีแบคทีเรียและราก่อโรค ที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544

·        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.) ได้ทำการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของ “ไบโอ” ผลการทดสอบ ไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ ในหนูหลังป้อนตัวอย่างทดสอบ และจากชันสูตรซาก (Gross pathology) ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน

·        สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์ ไม่พบสารตกค้าง Chloramphenicol and Nitrofurans ใน ไบโอ

·        หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์และชนิดปริมาณของเชื้อ อีกทั้ง ประสิทธิภาพของเชื้อไบโอ ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในมนุษย์, สัตว์ และพืช หลายชนิด อีกทั้งยังมีผลในการกำจัด, ลดสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราที่มักพบปนเปื้อนในอาหาร

·        บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด ( LCFA ) ไม่พบสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เช่น ยาฆ่าแมลง และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค

·        สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (  NEOTRON, ITALY ) ไม่พบสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เช่น ยาฆ่าแมลง และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค  

และยังมีงานวิจัยในส่วนที่เป็นการวิจัยประยุกต์ร่วมกับภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหานคร โดยมีทิศทางการวิจัยที่นำไปสู่การพึ่งตนเอง ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549)

คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์

-         เป็นผงสีน้ำตาลอ่อน ประกอบด้วยเซลแห้งที่มีชีวิต เจริญอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่มีขนาดสม่ำเสมอ

-         ขนาดของจุลินทรีย์  :  มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

o       กลุ่มแบคทีเรีย LAB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 – 50  ไมครอน

o       กลุ่มแบคทีเรีย Bacillus ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 – 80 ไมครอน

o       กลุ่มยีสต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 – 400 ไมครอน

-         ช่วงอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้  :   0 ถึง 65 องศาเซลเซียส

-         ช่วงความเค็มที่สามารถทนได้  :   0 - 65 ppt.

-         ช่วงความเป็นกรดด่างที่สามารถทำงานได้  :   1.5 – 9.6

-         สามารถทนยาฆ่าเชื้อได้  :   30 ppm

-         สามารถทนโลหะหนัก ( คอปเปอร์ ) ได้   :   5 ppm

ไบโอ จุลินทรีย์ผง ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด คือ

Pediococcus acidilactici  (LAB)      2.0 x 10 8  cfu/g

Pediococcus pentosaceus  (LAB)   4.0 x 10 7  cfu/g

Bacillus amyloliquefaciens            6.0 x 10 7  cfu/g

Pichia farinosa                    5.0 x 10 7  cfu/g

Dekkera anomala                        3.0 x 10 7  cfu/g

ทคนิคการผลิต

ด้วยเทคนิคการผลิตเฉพาะทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 5 ชนิดดังกล่าว อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน(Symbiosis) โดยมีธัญญพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด  เช่น รำสกัด จมูกข้าวสาลี  กากถั่วเหลือง และนมผง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ  ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปเลี้ยงเชื้อ  จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงนำไปทำแห้ง  โดยวิธี Vacuum Freeze Dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เช่น เอ็นไซม์ กรดอินทรีย์ ไวตามิน ไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไป ซึ่งต่างจากการทำ

ให้แห้งด้วยความร้อนสูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ไบโอ มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สำหรับงานประเภทต่างๆ

ด้วยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษของจุลินทรีย์ไบโอ ทำให้งานด้านการทำความสะอาดและสิ่งแวดล้อมง่ายขึ้น ประหยัดและรวดเร็ว และปลอดภัย ลดมลภาวะด้านกลิ่นและของเสียอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

·   ดับกลิ่นเหม็น จากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ จากสิ่งปฏิกูล และขยะ  สถานที่สาธารณะ สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ และบ้านเรือนทั่วไป

·   สามารถปรับสภาพน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง จากอาคารบ้านเรือน สถานบริการ หรือแหล่งที่ผลิตน้ำเสีย

·         การบำบัดน้ำและของเสีย เช่น กลิ่นเหม็น และไขมัน จากโรงงานอุตสาหกรรม

·         ย่อยสลายคราบไขมันในบ่อดักไขมัน ช่วยลดการตักไขมัน

·   ดับกลิ่นเหม็นและปรับสภาพน้ำในท่อระบายน้ำ ตามตลาดสด ท่อน้ำทิ้งบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ด้านธุรกิจร้านอาหาร

·         กำจัดกลิ่นเหม็นและคราบไขมันต่างๆบริเวณพื้นครัว ที่ปรุงอาหาร 

·         ทำความสะอาดบริเวณปรุงอาหาร ฮู้ด ท่อดูดควัน อ่างล้างจาน ท่อน้ำทิ้งที่อุดตันจากคราบไขมัน ทำความสะอาดเครื่องครัว

·         กำจัดกลิ่นและคราบไขมันดำเหนียว ลดการอุดตันจากคราบไขมันต่างๆ

·         กำจัดกลิ่นอาหารบูดหรือเสีย

·         ลดกลิ่นในตู้เย็น

·         ลดกลิ่นในผ้าขี้ริ้ว ผ้าเช็ดพื้น และตู้ต่างๆ

·         แมลงวัน แมลงสาบ หนู จะหายไปภายในหนึ่งสัปดาห์

·         เช็ดโต๊ะอาหาร กำจัดกลิ่นและคราบบนโต๊ะอาหาร

·         ทำความสะอาดช่องแอร์ที่มีกลิ่นอับ

·         กำจัดกลิ่นอับจากผ้าม่าน หรือเฟอร์นิเจอร์

·         ดับกลิ่นเหม็นหืนจากอ่างล้าง / ท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน หรือท่อน้ำทิ้ง

·         กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องสุขา โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ

·         กำจัดกลิ่นเหม็นในบริเวณที่ทิ้งขยะในร้านอาหาร

·         ซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ

ด้านธุรกิจโรงพยาบาล

·         กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ย่อยสลายคราบเลือด

·         กำจัดกลิ่นเหม็นและคราบไขมันต่างๆบริเวณโรงอาหาร โรงครัว ที่ปรุงอาหาร

·         กำจัดกลิ่นเหม็นในห้องสุขา โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ

·         ดับกลิ่นเหม็นหืนจากอ่างล้างจาน / ท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน หรือท่อน้ำทิ้ง

·         กำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงวันตอมขยะบริเวณที่ทิ้งขยะในโรงพยาบาล

·         กำจัดกลิ่นเหม็น ในบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อหมัก บ่อเติมอากาศ บ่อดักไขมัน และบ่อพักน้ำ

ด้านธุรกิจโรงแรม

·   ทำความสะอาดทั่วไป / พรม / ที่นอน / ช่องแอร์ที่มีกลิ่นอับ / กำจัดกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอาเจียน

·         กำจัดกลิ่นเหม็นและคราบไขมันต่างๆบริเวณพื้นครัว ที่ปรุงอาหาร 

·         ซักเสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน

·   กำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดในห้องส้วม กลิ่นเหม็นและอาการอุดตันของโถส้วมจะหมดไปภายใน 2 – 3 วัน อีกทั้งช่วยประหยัดเงินโดย   หมดปัญหาการดูดส้วมเต็ม

·         กำจัดกลิ่นเหม็นในโถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ

·         ดับกลิ่นเหม็นหืนจากห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน

·         กำจัดกลิ่นเหม็นในบริเวณช่องทิ้ง

·         กำจัดกลิ่นเหม็น ในบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อหมัก บ่อเติมอากาศ บ่อดักไขมัน และบ่อพักน้ำ

ด้านการประมง    

·         ช่วยควบคุมคุณภาพในบ่อเลี้ยงสัตว์ การบำบัดน้ำในบ่อกุ้งและสัตว์น้ำต่างๆ

·         ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำ

·         ช่วยรักษาโรคและแผลต่างๆแก่สัตว์น้ำ

·         ช่วยลดกลิ่นขี้เลนในบ่อ และทำให้เลนไม่เน่าเหม็น

ด้านการเกษตร

·         ช่วยบรรเทาปัญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดต่างๆ

·         ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศผ่านได้ดี

·   ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เป็นอาหารที่พืชสามารถดูดซึมไปเป็นอาหารได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก

·         ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทำให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี

·         ช่วยให้ผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีประโยชน์ต่อการขนส่งระยะทางไกล

·         ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ใน 2-5 วัน

·   ช่วยกำจัดแมลงวัน โดยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้เกิดเป็นตัวแมลงวัน หากเป็นไข่ ไข่จะไม่ฟักตัว

·         ช่วยป้องกันอหิวาห์และโรคระบาดต่างๆในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะได้

·         ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์แข็งแรง มีความต้านทานโรคสูง อัตราการตายต่ำ

·         ช่วยรักษาและบรรเทาอาการท้องเสียและอาการภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง 

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของจุลินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นโดยคนไทย ทำให้จุลินทรีย์ไบโอวิสท์ต่างจากจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆอย่างชัดเจน

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง  ไบโอ กับ จุลินทรีย์อื่น ๆ

ไบโอ

จุลินทรีย์อื่นๆ

1. ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์    5   ชนิด

1. จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด

2. อยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต 

 

2..อยู่ในสภาพที่มีชีวิต ,  สปอร์

3. ระบุความเข้มข้นได้

 (  1  กรัมมีอย่างน้อย  3 x 108 cfu  )

3. ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว

4. ไม่ผ่าเหล่า

 

4. มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อย ๆ

5. การเก็บรักษาง่าย  สะดวก ( ชอบแดด ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี

5. เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (  อายุเก็บสั้น )

6. ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ

6. ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป   

7. มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช และ           สิ่งแวดล้อม

7. ไม่รับรองความปลอดภัย

8. ใช้ได้ดีในน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย

8. ใช้ได้ในน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่

9. ราคาถูกกว่า เมื่อคิดต่อหน่วยการใช้

8. ราคาต่อ กก. อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้ แพงกว่า

 

 

นอกจากคุณสมบัติเด่นดังกล่าวแล้ว ยังมีผลการศึกษาที่ระบุได้ว่าการใช้จุลินทรีย์ไบโอวิสท์ในการบำบัดน้ำเสีย สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างชัดเจน  และยังสามารถทำงานในน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำทะเล และน้ำกร่อย

จุลินทรีย์ไบโอสามารถนำมาใช้ในการช่วยลดของเสียและทำให้ของเสียต่างๆนั้นย่อยสลายได้รวดเร็ว ง่ายต่อการบำบัด นำไปสู่การลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยจุลินทรีย์เองก็ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือตกค้างหลังการใช้งาน

ควรให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นจากฝีมือคนไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และสนับสนุนการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืนนะครับ...

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.supichaya.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

"มือตบ"ขั้นเทพ

สรรพอาวุธทุกชนิด แม้แต่"มือตบพันธมิตร"ต้องชิดซ้าย เมื่อเจอ "มือตบ"ขั้นเทพ

View All
<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี 50 หรือไม่?
เห็นด้วย แต่ต้องทำประชามติก่อน
1 คน
เห็นด้วย เฉพาะบางมาตราที่เป็นประโยชน์บ้านเมือง
1 คน
ไม่เห็นด้วย เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้
12 คน
ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ใช่ประโยชน์บ้านเมืองอย่างแท้จริง
20 คน

  โหวต 34 คน