• เด็กแว่น
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : subhayos@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-31
  • จำนวนเรื่อง : 7
  • จำนวนผู้ชม : 109897
  • ส่ง msg :
  • โหวต 6 คน
พระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต
สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกคนรักเรียนครับ คนรักเรียนเป็นบล๊อกที่จะเปิดโอกาสในการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้นจากในห้องเรียนโดยผู้เขียนจะนำเอาความรู้จากตามที่ต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง ถ้ามีสิ่งผิดพลาดประกา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Leaning
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2550
Posted by เด็กแว่น , ผู้อ่าน : 2250 , 14:28:06 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไตรสิกขา       พระพุทธศาสนาได้วางหลักการศึกษาไว้ตามลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจาก ศีล ก่อน จึงเป็นเรื่องสมาธิ แล้วขั้นสุดท้ายคือ ปัญญา    1.อธิศีลสิกขา คือ การฝึกฝนอบรมในเรื่องศีล    2.อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกอบรมด้านจิต   3.อธิปัญญาสิกขา คือ การอบรมให้เกิดปัญญา....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2550
Posted by เด็กแว่น , ผู้อ่าน : 1968 , 15:48:00 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บรรยากาศ    บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลก มีขอบเขตจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร    อากาศ หมายถึง สสารที่มีสถานะเป็นก๊าซที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก มีน้ำหนักต้องการที่อยู่ มีตัวตนและสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนประกอบของอากาศ  อากาศเป็นของผสมประกอบด้วยไอน้ำ ควันไฟ ฝุ่นละออง และก๊าซต่างๆ นักวิทยาศาสตร์แบ่งอากาศเป็น 2 ชนิด คือ อากาศแห้ง หมายถึง อากาศที....

อ่านต่อ

Posted by เด็กแว่น , ผู้อ่าน : 1864 , 12:16:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สุข 2  สุข หมายถึง ความสบาย เป็นอารมณ์ฝ่ายดีที่ทุกคนต้องการ ในที่นี้จำแนกเป็น 2 ประเภทคือ1.กายิกสุข คือ สุขทางกายหรือความสบายทางกาย ได้แก่ ความสุขที่เกิดจากการมีร่างกายสมบูรณ์แข็.แรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว2.เจตสิกสุข คือ ความสุขทางใจหรือความสบายทางใจ ได้แก่ ความสุขที่เกิดจากใจได้ประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนา น่าพอใจ เช่น ได้รับคำชม คำยกย่องสรรเสริญ ได้รับรางวัล ได้เลื่อนตำแหน่....

อ่านต่อ

Posted by เด็กแว่น , ผู้อ่าน : 86045 , 12:00:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อบายมุข 6เป็นหลักคำสอนที่จัดอยู่ในสมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หมายถึง หนทางหรือช่องทางแห่งความเสื่อมและความพินาศของทรัพย์สมบัติและตนเอง พระพุทธศาสนาได้แสดงหนทางแห่งความเสื่อมและความพินาศไว้ 6 ประการ เรียกว่า อบายมุข 6 ได้แก่ 1.การชอบเที่ยวกลางคืน หมายถึง การเที่ยวผับ บาร์ หรือสถายเริงอารมณ์อื่นๆในเวลาวิกาล หรือเวลากลางคืน การชอบเที่ยวกลางคืนมีโทษดังนี้   1.1 ทำให้เกิดโรคต่างๆ  1.2 ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน ขา....

อ่านต่อ

Posted by เด็กแว่น , ผู้อ่าน : 5454 , 11:32:49 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักกรรม  กรรม หมายถึง การกระทำของมนุษย์ที่ประกอบด้วยเจตนา และลงมือปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจ กรรมเป็นกฏธรรมชาติของชีวิตที่มีผลบังคับในตนเอง เกิดจากมูลเหตุที่เป็น กุศล(ความดี) และที่เป็นอกุศล (ความชั่ว) ซึ่งทำให้เกิดการกระทำที่ดีและการกระทำที่ชั่ว   กรรมจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ1.กายกรรม คือการกระทำทางกาย2.วจีกรรม คือการกระทำทางวาจา3.มโนกรรม คือการกระทำทางใจ   ถ้าจำแนกตามมูลเหตุของการกระทำ จำแนกออกไ....

อ่านต่อ


/2