• LittleLee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : visith_c@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-12
  • จำนวนเรื่อง : 603
  • จำนวนผู้ชม : 790359
  • ส่ง msg :
  • โหวต 118 คน
Visith Chuan
เพราะเห็นแต่สิ่งเลวร้าย เราจึงตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดี
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/LittleLee
วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558
Posted by LittleLee , ผู้อ่าน : 1560 , 11:59:20 น.  
หมวด : ตำรวจ-อาชญกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         ปัญหา “ขอทาน” ในประเทศไทยคงไม่มีใครปฏิเสธว่า เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับความสนใจจนถูกปล่อยให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้อย่างไม่น่าเชื่อ กรณีผลกระทบที่เห็นเด่นชัดและรุนแรงที่สุดคือการที่ไทยถูกปรับลดระดับการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ให้มาอยู่ระดับ 3 หรือ เทียร์ 3 ซึ่งหนึ่งในมูลเชื้อปัญหาคือการบังคับขอทานทั้งที่เป็นไทยและคนต่างด้าว

         จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงนำไปสู่การ “จัดระเบียบ” นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาศึกษาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ทำการขอทาน ควบคู่ไปกับการปราบปรามเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับมาดำรงชีพในสังคมได้

         ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... ไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากมีมติดังกล่าวก็มีเสียงสนับสนุนจาก “ผู้ปฏิบัติ” ที่คลุกคลีกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

         นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ร่วมยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน ฉบับใหม่นี้ เป็นทิศทางการแก้ไขปัญหาขอทานที่ถูกต้อง และหากบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยทำให้การคัดแยกดำเนินคดีฐานค้ามนุษย์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย

         เขาเห็นว่า จุดเด่นของร่างกฎหมายฉบับนี้มีด้วยกัน 4 เรื่อง คือ

         หนึ่ง เป็นการปรับแก้กฎหมายที่ล้าหลังให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

         “เนื้อหาส่วนใหญ่ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เราเห็นด้วย เพราะกฎหมายเดิมใช้มานานและล้าหลัง ไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาค้ามนุษย์ ผู้ปกครองดูแลเด็กไม่เหมาะสม”

         สอง บทกำหนดโทษชัดเจนจากเดิมที่ไม่มีบทลงโทษผู้มาขอทาน แต่ให้ส่งไปรับการสงเคราะห์ หากหลบหนีการสงเคราะห์จึงมีโทษปรับ 100 บาทหรือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน แต่ร่างกฎหมายใหม่กำหนดโทษผู้ขอทานไว้ที่จำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

         นอกจากนี้ยังมีบทกำหนดโทษผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน โดยระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะมีโทษหนักขึ้น โดยจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         สาม เปิดโอกาสส่งเสริมสวัสดิการคนด้อยโอกาส ไม่ได้มุ่งกวาดล้างจับกุมอย่างเดียว เนื่องจากที่มีผ่านมามีขอทานที่ทุพพลภาพ เป็นโรคร้ายแรง  หรือเด็กกำพร้า กลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับการสงเคราะห์จึงไม่เอาโทษ

         สี่ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมขอทานฉบับนี้จะช่วยให้การคัดแยกคดีบังคับขอทานซึ่งเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้่น

         "กรณีแม่พาลูกมาขอทานเมื่อถูกจับกุมจะถูกดำเนินคดีฐานค้ามนุษย์แต่หลายๆ กรณีไม่ใช่การค้ามนุษย์จริงๆ ร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้เกิดการพิสูจน์ทราบเพื่อสกรีนว่าเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่"

         อย่างไรก็ดี หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา ยังมีข้อห่วงใยในประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ “กลุ่มร้องรำทำเพลง” ซึ่งร่างกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอทานตามกฎหมายฉบับนี้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การให้อนุญาตให้ชัดเจนว่า จะเป็นการให้อนุญาตต่อครั้ง หรือออกเป็นใบอนุญาต เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นยึดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวณิพก คนตาบอด รวมทั้งเด็กนักเรียนที่มาแสดงความสามารถเพื่อหารายได้เสริมในช่วงปิดภาคเรียน หากบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยเรื่องนี้เห็นว่า ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

         แม้ว่าร่างกฎหมายควบคุมขอทานฉบับใหม่จะทำให้เขาเชื่อว่าจะนำไปสู่ทิศทางการแก้ไขปัญหาขอทานที่ถูกต้องก็ตาม แต่เขาก็เห็นว่ายังมีอีก 3 เรื่องสำคัญๆ ที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขอทานอย่างยั่งยืน 

         โดยเรื่องแรกคือ “ระบบรับแจ้ง” เขาบอกว่า ทุกวันนี้ระบบนรับแจ้งภาครัฐนั้นล่าช้า เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสขอทานไปยัง 191 ก็จะถูกโยนให้โทรไปที่ 1300 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่กระทรวงไม่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กรองรับทำให้ต้องกลับมาใช้บริการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ 

         “โยนกันไปมาเลยทำให้ล่าช้าต่อการช่วยเหลือเด็กขอทาน ที่สำคัญคนในสังคมเห็นสื่อรณรงค์แล้วแต่แจ้งไปก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความเบื่อหน่าย”  

         ต่อมาคือ “ปัญหาแนวชายแดน” เขาเผยว่า ตามพื้นที่แนวชายแดนเมื่อขอทานถูกส่งกลับประเทศแล้วปรากฏว่ามีขอทานลักลอบกลับมาขอทานซ้ำ แสดงว่าการเดินทางเข้าออกตามพื้นที่ชายแดนนั้นทำได้ง่ายจึงควรแก้ปัญหาจุดนี้ พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบนำขอทานเข้ามา

         สุดท้าย “รัฐสวัสดิการ” เขามองว่า การจัดสวัสดิการให้กับ “คนจนเมือง” ยังมีน้อยเกินไป เงินอุดหนุนที่รัฐให้ต่อกรณีคือ 2,000 บาท และเป็นการใช้สิทธิครั้งเดียวจบ ซึ่งไม่เพียงพอให้พวกเขาหลุดจากวงจรเหล่านี้ 

         เขาเสนอว่า รัฐควรส่งเสริมการฝึกอาชีพ แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริมอย่างเดียว ต้องมีมาตรการรองรับอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การสนับสนุนเงินทุน ช่องทางจำหน่ายสินค้า หรือพื้นที่ให้พวกเขาซึ่งได้รับการฝึกอาชีพมาแล้วมีโอกาสประกอบอาชีพทำกิน ไม่ใช่ฝึกอาชีพแล้วมีแต่ความรู้หลังจากนั้นก็เดินออกมาตัวเปล่า สุดท้ายก็กลับไปเป็นขอทานเหมือนเดิม

         "กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จริงแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้ถูกนำไปใช้ก็เป็นเพียงตัวอักษร ถึงจะบัญญัติให้คุ้มครองแต่ก็ได้ทำให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง" 

--------------------

พม.เผยสาระสำคัญ
ร่างพรบ.ควบคุมขอทาน

         กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สรุปสาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... ทั้ง 7 ข้อ ได้แก่ 1.กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2484

         2.กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนด และให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

         3. กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดทำการขอทาน และกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ขอทาน คือ การขอทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยวาจา ข้อความ หรือแสดงกิริยาอาการใด ๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ ทั้งนี้ โดยมิได้มีการตอบแทนด้วยการทำงานอย่างใด หรือด้วยทรัพย์สินใดแต่ไม่รวมถึงการขอกันญาติมิตร หรือการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรและการกระทำใดเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและมอบทรัพย์สินให้ โดยมิได้มีการตอบแทนด้วยการทำงานอย่างใดหรือด้วยทรัพย์สินใด

         4. กำหนดให้การเล่นดนตรีหรือการแสดงความสามารถอื่นใดในที่สาธารณะโดยขอรับทรัพย์สิน ตามแต่ผู้ชมหรือผู้ฟังจะสมัครใจให้ มิให้ถือว่าเป็นการขอทานแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

         5. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ที่ทำการขอทานเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้เจ็บป่วยซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ คนไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีการเลี้ยงชีพ อย่างอื่น หรือผู้ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากไปรับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์และให้พ้นความผิด

         6.กำหนดให้สถานสงเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะกับผู้ที่ทำการขอทานซึ่งเป็นบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะบังคับอยู่แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ของผู้ทำการขอทาน สถานสงเคราะห์จะไม่ดำเนินการตามกฎหมายและรับตัวผู้ที่ทำการขอทานนั้นไว้ในความดูแล

         7.กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการขอทาน ผู้ที่ถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ซึ่งไม่ไปหรือหลบจากสถานสงเคราะห์ ผู้ที่ช่วยเหลือผู้ที่ถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์หรือผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์ให้หลบหนี และผู้ใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นขอทาน หรือนำบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ในการขอทานของตน

..........ll..........

ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 เม.ย.58
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เขี้ยวเล็บใหม่! ปราบจลาจล

4 เม.ย.55 - กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล สาธิตประกอบกำลังร่วมกับรถควบคุมฝูงชนคันเดียวในประเทศไทย ที่ลานเสาธงกองบังคับการปราบปราม โดยมี พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร.มาเ

View All
<< เมษายน 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]