• มะไซดี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dipoplive@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2012-12-12
  • จำนวนเรื่อง : 1
  • จำนวนผู้ชม : 12996
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
รักน้ำรักป่ารักโลก
น้ำมีค่าป่ามีเขาโลกมีชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld
วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555
Posted by มะไซดี , ผู้อ่าน : 10815 , 18:13:47 น.  
หมวด : นักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 11 คน tinn , มะไซดี และอีก 9 คนโหวตเรื่องนี้

     น้ำเป็นสิ่งจำเป็น เรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำมีประโยชน์อะไรบ้าง

 1. มนุษย์ใช้น้ำดื่ม น้ำชนิดนี้ต้องสะอาดปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เริ่มสำคัญและจำเป็นมากขึ้นเมื่อตอนรู้จักว่าน้ำไม่

สะอาดนั้นเปรียบเสมือนยาพิษ

 2. มนุษย์ใช้ในบ้านเรือน เช่น ใช้อาบ ใช้ซักฟอก ใช้ปรุงอาหาร ชำระล้าง ถ่ายเทของเสีย กะกันว่าคนหนึ่ง ๆ ถ้าจะใช้น้ำให้พอดี ๆ คนหนึ่ง ๆ จะต้องใช้น้ำ 100ลิตรต่อวัน

 3. ใช้ในด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทุกชนิดต้องใช้น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการ

ถลุงเหล็ก ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก คือจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมแต่ละชนิด บางครั้งถ้าโรงงาน

      อุตสาหกรรมขาดแคลนน้ำมากเข้าก็อาจเลิกกิจการการอุตสาหกรรมใช้น้ำดังนี้

3.1ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

3.2ใช้เป็นตัวละลายวัตถุที่ใช้ในอุตสาหกรรม

3.3ใช้เป็นตัวทำความสะอาดล้างวัตถุดิบ

3.4ใช้กำจัดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

4. น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์น้ำ

5. ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ว่ายน้ำ พายเรือ และอื่น ๆ

6. ใช้เป็นทางคมนาคม การขนส่งทางน้ำมีความสำคัญมาก เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

7. น้ำให้พลังงาน อาจจะนำพลังงานไปใช้ในโรงงานโดยตรง หรือนำไปเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า

8. ใช้ในการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ เพราะน้ำจำเป็นสำหรับความเจริญงอกงามของพืชซึ่งหมายถึงพืชที่มนุษย์

เพาะปลูกด้วย น้ำที่ใช้ในการนี้มีมากกว่าการใช้น้ำประเภทอื่น ๆ

สำหรับเรื่องน้ำในประเทศไทยบริเวณที่มีปัญหาเรื่องน้ำมีอยู่ไม่น้อยกว่า 1ใน 3ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ บริเวณนี้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณเงาฝน (Rain shadow) ถ้าพิจารณาน้ำฝนเฉลี่ยในประเทศทั่วไปมีไม่ต่ำกว่า 50นิ้ว ปริมาณฝนนี้มีพอที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงความแห้งแล้งในประเทศไทยอาจพิจารณาได้ดังนี้

1. การกระจายของฝน ส่วนใหญ่ฝนที่ตกในประเทศ มักจะตกอยู่ในช่วงระยะ 6-7เดือน หลังจากนั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่มีฝนเลย จึงทำให้เกิดแห้งแล้งได้

2. ความสม่ำเสมอของฝน ส่วนมาก ฝนที่ตกในประเทศไทย มักจะไม่สม่ำเสมอบางทีอาจตกเป็นปริมาณมาก บางทีตกน้อย ขึ้นอยู่กับภาวะของอากาศ

 

     ประโยชน์ของป่าไม้

     ป่าไม้ไประโยชน์ด้แก่มนุษย์ชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมเอนกประการ โดยผลประโยชน์ทางอ้อมนั้น น้อยคนนักจะเห็นความสำคัญ บางทีอาจไม่คิด

หรือรู้ซึ้งกัน แต่ความจริงแล้วประโยชน์ทางอ้อมอาจมีมูลค่ามากกว่าประโยชน์
ทางตรงเสียอีก
     1. ไม้ใช้ในการสร้างบ้าน ทำรถ ต่อเรือ ทำสะพานทำเครื่องกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น
     2. ไม้ให้เชื้อเพลิง เช่น ใช้ไม้ทำฟืน เผาถ่าน การเดินรถไฟ เรือกลไฟ และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรรม

     3. ไม้ให้วัสดุเคมี เช่น เซลลูโลสในการทำกระดาษ ไหมเทียม วัตถุระเบิด น้ำตาล  ลิกนินใช้ทำน้ำหอมและ

เครื่องสำอางต่าง ๆ ยารักษาโรคผิวหนัง ฯลฯ
     4. ได้อาหารจากป่า เช่น ดอก ผล เมล็ด ใบ ของพืชเป็นอาหาร เช่น หน่อไม้ ดอกแค มัน ฯลฯ
     5. ได้ยารักษาโรค เช่น สมุนไพรต่าง ๆ น้ำมันของผลกระเบาแก้โรคเรื้อน ต้นระย่อมรักษาโรคความดันโลหิตสูง เมล็ดของต้นแสลงใช้รักษาโรคหัวใจ
     6. ได้ชัน ยาง น้ำมัน เช่น ชันตาแมว และชันกระบากใช้ทำน้ำมันชักเงา ยางรักใช้ทำเครื่องเขิน ยางสนใช้ทำยา น้ำมันไม้ยาง เหียงใช้ในการยาเรือและทาบ้าน ยางไม้ เช่น ยางเยลูตงในการทำหมากฝรั่ง และยางขนุนนกใช้ในการหุ้มสายเคเบิลใต้น้ำ
     7. ได้ฝาดฟอกหนังและสี ได้จากเปลือกไม้ต่าง ๆ เช่น ก่อ โกงกาง โปรง คูณ ได้จากแก่น เช่น ชัน จากผลได้แก่ ไม้ฝาง ชันจากต้นรัง และของต้นคำป่า เป็นต้น
     8. ได้อาหารสัตว์ เช่น นำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในป่าเพราะในป่ามีหญ้า ผล และเมล็ดที่สัตว์ชอบกินอยู่มากมายหลายชนิด

        ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้
       1. ทำให้ฝนตกมากและมีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ำเสมอ

       2. บรรเทาความร้ายแรงของพายุ เพราะป่าจะเป็นฉากกำบังและลดความเร็วของลม
       3. ป้องกันการกัดชะดิน ใบไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ เศษไม้ ซากพืช ซากสัตว์ จะคอยป้องกันความแรงของฝน
มิให้ตกกระทบผิวดินหรือผิวหน้าดินให้ถูกกัดชะไป
       4. ป้องกันน้ำท่วม เพราะป่าจะทำให้น้ำไหลช้าลงไม่ไหลหลากมาท่วมพื้นที่ที่ต่ำ
       5. ทำให้มีน้ำไหลตลอดปี พื้นดินใต้ป่าจะเปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ำในฤดูฝน แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกมาในฤดูแล้ง
       6. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า นอกจากสัตว์จะกินพืชเป็นอาหารแล้ว สัตว์ยังอาศัยป่าเป็นที่อยู่อาศัยอีกด้วย
       7. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน หลังจากที่เคร่งเครียดจากการงานมาตลอดทั้งวัน

ประโยชน์ของบรรยากาศต่อสิ่งที่มีชีวิต

   บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลกเราอยู่ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ก๊าซชนิดต่างๆ ไอน้ำ ฝุ่นละออง แรงดึงดูดของโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรยากาศมีความกดดันและความหนาแน่นสูงที่ระดับน้ำทะเลเมื่อสูงขึ้นไปความกดดันและความหนาแน่นของบรรยากาศจะลดลงตามลำดับ

          
ขอบเขตของบรรยากาศ
 ไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าสิ้นสุดลง ณ ที่ใด แต่ในทางฟิสิกส์ ถือว่า ถ้ายังมีปรากฏการณ์กระทบกันของอณูอากาศอยู่ ก็ถือว่ายังอยู่ในขอบเขตของบรรยากาศโดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตของบรรยา-กาศอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ ๑,๒๐๐ ไมล์เหนือระดับน้ำทะเล

          
ส่วนประกอบของบรรยากาศ
  บรรยากาศประกอบด้วยก๊าซชนิดต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ นอกจากนี้แล้วเป็นก๊าซที่พบได้ยากและมีปริมาณน้อย ซึ่งไม่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากนัก เช่น นีออน เซนอน คริปทอนและไฮโดรเจน เป็นต้น
ประโยชน์ของบรรยากาศต่อสิ่งที่มีชีวิต 
         ๑. ช่วยให้มีชีวิต (Life-sustaining  Pressure Functions) กล่าวคือ ออกซิเจนในบรรยากาศมีความจำเป็นต่อสัตว์ คาร์บอนไดออกไซด์มีความจำเป็นต่อพืช ไอน้ำในบรรยากาศทำให้เกิดฝนซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ และความกดบรรยากาศทำให้สิ่งที่มีชีวิตดำรงอยู่ได้โดยความกดบรรยากาศปกติ ที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ ๗๖๐ มม.ปรอท  หรือ ๑๔.๗ ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว
         ๒. ช่วยคุ้มครองชีวิต (Life-protecting Filter Functions) บรรยากาศทำหน้าที่คอยกรองหรือดักสิ่งที่มาจากนอกโลกซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิต เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีคอสมิกตลอดจนอุกกาบาต เป็นต้น

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
Panuwut วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Panuwut

ชีวิตผม ขาดน้ำไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 78 (0)
wasira วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

กวันนี้มนุษย์เราเพิ่มจำนวนขึ้นทำให้โลกของเรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
wasira วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

กวันนี้มนุษย์เราเพิ่มจำนวนขึ้นทำให้โลกของเรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
wasira วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

กวันนี้มนุษย์เราเพิ่มจำนวนขึ้นทำให้โลกของเรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
มะไซดี วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 11.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช่แล้วครับคุณ tinn โลกของเราแตกต่างไปจากเดิมมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 74 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
tinn วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tinn01

โอโซนบนโลกของพวกเรามันไม่ปกติเหมือนแต่ก่อนแล้วครับนับวันจะร้อนมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความคิดเห็นที่ 73 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
tinn วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tinn01

ทุกวันนี้มนุษย์เราเพิ่มจำนวนขึ้นทำให้โลกของเรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
มะไซดี วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 01.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช่แล้วเพื่อนๆเราต้องรับกับปัญหาต่างๆของธรรมชาตินี้ให้ได้

ความคิดเห็นที่ 71 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
fufu115 วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 01.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fufu115

นับวันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้มนุษย์กำลังปรับตัวเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น เพื่อที่รอรับหรือจะแก้ไขปัณหาที่จะทามถาม

ความคิดเห็นที่ 70 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
fufu115 วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 01.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fufu115

ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์อยู่ได้

ความคิดเห็นที่ 69 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ninan วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 00.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Ninan

ฉันชอบมากเลยต้อนที่เห็นต้นเยอะเต็มไปหมดแล้วฉันก็สูดดมอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
tinn วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 00.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tinn01

โลกเราน่าขึ้นอยู่กับมนุษย์ครับ :

ความคิดเห็นที่ 67 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
tinn วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 00.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tinn01

ทุกวันนี้มนุษย์เราได้ทำลายสิ่งแวดล้อมไปเยอะทำให้บรรยากาสเปลี่ยนไป

ความคิดเห็นที่ 66 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
tinn วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tinn01

ป่าเยอะทำให้อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตร์นานๆชนิดและพืชนานๆชนิดคับ

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
มะไซดี วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ดีมากเลยคุน k00001717

ความคิดเห็นที่ 64 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
k00001717 วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 23.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/k0000001717

โลกเราสีได้ก็เขียวขึ้นอยู่กัยมนษย์ครับ

ความคิดเห็นที่ 63 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
k00001717 วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 23.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/k0000001717

มนุษย์ถ้าขาดธรรมชาติมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ครั : :A17

ความคิดเห็นที่ 62 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
k00001717 วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 23.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/k0000001717

มาช่วยกันลดโลกร้อนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 61 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
fufu115 วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 23.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fufu115

มนุษย์ต้องการออกซิเจนในการหายเข้าซึ่งออกซิเจนได้มาจากต้นไม้ที่ปล่อยออกซิเจนให้มนุษย์ได้หายใจครับเพราะฉะนั้นเราควนนึกถึงคุณค่าของต้นไม้ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 60 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
fufu115 วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fufu115

น้ำ ป่า ถ้ามันขาดไปเราเป็นมนุษย์คงไม่สามารถอยู่รอดได้เพราะต้องพึงพาธรรมชาติอยู่ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
มะไซดี วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ดีมากเลยคุณ fufu115 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มาช่วยกันปลูกป่าเพิ่มขึ้นและตัดไม้ทำลายป่าน้อยลงครับ

ความคิดเห็นที่ 58 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
fufu115 วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 22.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fufu115

ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราจะมาช่วยกันลดโลกร้อนของเราและมาทำกิจกรรมโดยการปลูกป่าเพิ่ลให้โลกของเป็นสีเขียวกันน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
มะไซดี วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

เป็นครับคุณ ninan เพราะการนำน้ำที่ใช้แล้วนำมารดต้นไม้จะเป็นการประหยัดน้ำ และก็ประหยัดค่าน้ำอีกด้วยครับอิอิ

ความคิดเห็นที่ 56 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ninan วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Ninan

การเอาน้ำที่ใช้แล้ว นำไปรดน้ำต้นไม้เป็นการลดโลกร้อนไหมค่ะอิอิ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
มะไซดี วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 22.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช่แล้วคุณ wasira การไม่ตัดไม้เป็นการทำให้เพิ่มต้นไม้บนโลกและยังเพิ่มออกซิเจนให้กับเราด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 54 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 20.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

การไม่ตัดต้นไม้ ก็เป็นสิ่งที่ ช่วย รักป่าแล้ว อิอิ

ความคิดเห็นที่ 53 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

การไม่ตัดต้นไม้ ก็เป็นสิ่งที่ ช่วย รักป่าแล้ว อิอิ

ความคิดเห็นที่ 52 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

การไม่ตัดต้นไม้ ก็เป็นสิ่งที่ ช่วย รักป่าแล้ว อิอิ

ความคิดเห็นที่ 51 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

การไม่ตัดต้นไม้ ก็เป็นสิ่งที่ ช่วย รักป่าแล้ว อิอิ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
มะไซดี วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 18.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช่แล้วคุณ เม่น เราควรรวมมือกันช่วยกันรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ช่วยกัน วันละนิดละหน่อย แล้วโลกของพวกเราก็จะกลับมาเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
มะไซดี วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช่แล้วครับคุณ siripom เราควรที่จะมาอนุรักน้ำ ป่า ภูเขากันเถอะอิอิ

ความคิดเห็นที่ 48 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
siripom วันที่ : 29/01/2013 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jinjin

เราต้องรุ้จักใช้น้ำให้คุ้มค่า

ความคิดเห็นที่ 47 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เม่น วันที่ : 29/01/2013 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Manza1

ทุกคนต้องร่วมมือกัน

ความคิดเห็นที่ 46 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
siripom วันที่ : 28/01/2013 เวลา : 17.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jinjin

ถ้าไม่มีป่า คนก็อยู่นบโลกนี้ไม่ได้ ทุกสิ่งล้วนมีประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกคนต้องช่วยกันอนุรัก

ความคิดเห็นที่ 45 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชานุพงษ์ วันที่ : 11/01/2013 เวลา : 00.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chanupong

น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เราควรช่วยกันประหยัดน้ำไว้เพื่ออนาคตด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 44 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
sunsmile วันที่ : 10/01/2013 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ช่วยกันรักษาไว้ครับ

ความคิดเห็นที่ 43 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
nong_tan วันที่ : 10/01/2013 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongtang

น้ำ...หั้ยชีวิตนะ

ความคิดเห็นที่ 42 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อภิเดชคำพรมมา วันที่ : 10/01/2013 เวลา : 06.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narutokung11

น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เราควรช่วยกันประหยัดน้ำไว้เพื่ออนาคตด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
มะไซดี วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

Bumeja ใช้แลัวครับถ้าเรานึกต้อนนี้ที่จะมาช่วยกันรักษาน้ำรักษาป่าแล้วก็รักโลกของเราก็ยังไม่สายน่ะคับ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
Panuwut วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Panuwut

ไปเม้นบล๊อกผมกันคับ บล๊อกผมก็เก็บน้ำเหมือนกัน ฮ่าๆๆ

ความคิดเห็นที่ 39 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Panuwut วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Panuwut

ชีวิตผม ขาดน้ำไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
มะไซดี วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

bav1150 ใช้แล้วถือว่าเป็นการรักษาน้ำและต้นน้ำด้วยน่ะคับและเมื่อเวลาชาวสวนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตก็สามารถที่จะนำน้้ำมาใช้ในการเกษตได้คับและก็ยังมีประโยชนย์อีกมากมายเลยคับ

ความคิดเห็นที่ 37 Bumeja ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Bumeja วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bumeja

อดีต...โลกสมบูรณ์
ต้นไม้ ภูเขา เปรียบเสมือนปอดของโลก
ปัจจุบัน...โลกเปลี่ยนไป
มลพิษ น้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม
ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นมากมาย
ขยะ น้ำเสีย ล้นโลก (ยังงัยเราก็ต้องรักน้ำ รักป่า รักโลก ไว้น่ะค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
มะไซดี วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช้แล้วน่ะคับเพื่อนน้ำสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์ทังโลกเลยน่ะ

ความคิดเห็นที่ 35 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

ใช่แล้วค่ะน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิททุกชนิดเราควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ความคิดเห็นที่ 34 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

ช่แล้วครับมนุษย์เราต้องช่วยกันมารักษาโลกของเรากันเถอะ

ความคิดเห็นที่ 33 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

น้ำเป็นสิ่งจำเป็น เรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำมีประโยชน์มากมายๆๆๆๆๆๆเลยนิคัฟๆๆ

ความคิดเห็นที่ 32 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 19.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

การอยู่รอดของพวกเราทำให้ฝนตกมากและมีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ำเสมอ

ความคิดเห็นที่ 31 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 19.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

มนุษย์ใช้ในบ้านเรือน เช่น ใช้อาบ ใช้ซักฟอก ใช้ปรุงอาหาร ชำระล้าง เราต้องช่วยอนุรักษ์น้ำเพื่อไมให้น้ำเสียได้นะคัฟๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 30 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 19.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

ใช่แล้วครับมนุษย์เราต้องช่วยกันมารักษาโลกการไม่ตัดต้นไม้ ก็เป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีป่า คนก็อยู่นบโลกนี้ไม่ได้ ทุกสิ่งล้วนมีประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งหมดทั้งสิ้

ความคิดเห็นที่ 29 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

เราต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบรูณ์ไม่ให้ใครมาทำลายธรรมชาติที่เหลืออยู่

ความคิดเห็นที่ 28 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 09/01/2013 เวลา : 19.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

ใช้แล้วครับขาดอะไรขาดได้ครับเพราะร่างกายของเราต้องการน้ำไปล่อเลี้ยส่วนต่างๆๆและบำรุงและขับถ่ายของเสียเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเราต้องการน้ำมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยที่เดียวครับ

ความคิดเห็นที่ 27 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Kun_Chay วันที่ : 03/01/2013 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sunchay

เราต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบรูณ์ไม่ให้ใครมาทำลายธรรมชาติที่เหลืออยู่

ความคิดเห็นที่ 26 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฺBaw วันที่ : 22/12/2012 เวลา : 00.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/BawChelsea

ใช่แล้วค่ะน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิททุกชนิดเราควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าคับ

ความคิดเห็นที่ 25 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฺBaw วันที่ : 22/12/2012 เวลา : 00.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/BawChelsea

มนุษย์ต้องอาศัยน้ำ ป่า ภูเขา เพื่อการดำรงณ์ชีวิตในการอยู่รอดของเราเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนมาช่วยกันรักษาป่าไม้กันเถอะ

ความคิดเห็นที่ 24 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฺBaw วันที่ : 22/12/2012 เวลา : 00.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/BawChelsea

มนุษย์ต้องอาศัยน้ำ ป่า ภูเขา เพื่อการดำรงณ์ชีวิตในการอยู่รอดของเราเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนมาช่วยกันรักษาป่าไม้กันเถอะ

ความคิดเห็นที่ 23 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
bav1150 วันที่ : 22/12/2012 เวลา : 00.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lightening

วันนี้ผมได้ทำความดีเพื่อโลกของเราด้วยคับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
มะไซดี วันที่ : 20/12/2012 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช่แล้วครับมนุษย์เราต้องช่วยกันมารักษาโลกของเรากันเถอะ

ความคิดเห็นที่ 21 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
น้องแคร์จ้า วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongcare

มนุษย์ต้องอาศัยน้ำ ป่า ภูเขา เพื่อการดำรงณ์ชีวิตในการอยู่รอดของเราเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนมาช่วยกันรักษาป่าไม้กันเถอะ

ความคิดเห็นที่ 20 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฺBaw วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/BawChelsea

การทำเขื่อนเก็บน้ำถือเป็นการรักป่ารักโลกมั้ยคับ

ความคิดเห็นที่ 19 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฺBaw วันที่ : 19/12/2012 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/BawChelsea

น้ำเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงมนุษย์ที่สำคัญมากๆ
เพราะถ้าไม่มีน้ำมนุษย์ก็อยูไม่ได้เช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 18 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
NAMEENA วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/RatchapraphaDam

ใช่แล้วค่ะน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิททุกชนิดเราควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กรกมล วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bawza

น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกับมนุษย์ ถ้ามนุษย์ขาดน้ำก็ไม่สามารถอยู่ได้ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์เราทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษาคับ

ความคิดเห็นที่ 16 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wasira วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/0872814197

ดีแล้วเราต้องมาดูแลรักษาน้าไมนั้นชีวิตนี้คงอับเฉา

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
มะไซดี วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lovetheworld

ใช่แล้วเพื่อนๆมนุษย์เราขาดน้ำไม่ได้ถ้าแล้วมนุษย์จะไม่ชีวิตรอดได้คัฟ โลกของเราต้อนนี้ไม่สมดุลแล้วอะไรจะตามก้ไม่รู้แต่ต้อนเราควนที่จะรักษามันก่อนก่อนที่จะสายเกินแก้ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
TomLoveJa วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 17.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jainlove

ถ้าไม่มีป่า คนก็อยู่นบโลกนี้ไม่ได้ ทุกสิ่งล้วนมีประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักคับ

ความคิดเห็นที่ 13 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ไวท์เเชร์ วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 13.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Trangcity

น้ำเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงมนุษย์ที่สำคัญมากๆ
เพราะถ้าไม่มีน้ำมนุษย์ก็อยูไม่ได้เช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 12 Bumeja ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Bumeja วันที่ : 18/12/2012 เวลา : 07.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bumeja

อดีต...โลกสมบูรณ์
ต้นไม้ ภูเขา เปรียบเสมือนปอดของโลก
ปัจจุบัน...โลกเปลี่ยนไป
มลพิษ น้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม
ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นมากมาย
ขยะ น้ำเสีย ล้นโลก (ยังงัยเราก็ต้องรักน้ำ รักป่า รักโลก ไว้น่ะค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 11 กฤตนัย ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กฤตนัย วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 23.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Dnywiw

น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกับมนุษย์ ถ้ามนุษย์ขาดน้ำก็ไม่สามารถอยู่ได้คัฟ

ความคิดเห็นที่ 10 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชานุพงษ์ วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chanupong

การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลเสียต่อโลกคัป

ความคิดเห็นที่ 9 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Pichirat วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pichirat

โลกของเรากำลังจะวิบัติภัยดังนั้นเราควรที่จะลดการทำร้ายโลก ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ความคิดเห็นที่ 8 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
บ๊วยค่าบป๋ม วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narisa031136

ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์เราทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษา

ความคิดเห็นที่ 7 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฺBaw วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/BawChelsea

ช่วยกันรักษาให้โลกของเรามีความอดมสมบูรณืและน่าอยู่

ความคิดเห็นที่ 6 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฺฺBell วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 18.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/AEC

การลดถุงพลาสติกก็ช่วยโลกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 5 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
NumPang วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 18.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ASEAN

น้ำเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงมนุษย์ที่สำคัญมากๆ
เพราะถ้าไม่มีน้ำมนุษย์ก็อยูไม่ได้เช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 4 Panuwut ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Panuwut วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 18.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Panuwut

ถ้าไม่มีป่า คนก็อยู่นบโลกนี้ไม่ได้ ทุกสิ่งล้วนมีประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งหมดทั้งสิ้น

ความคิดเห็นที่ 3 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
koravic วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Discussonline

การไม่ตัดต้นไม้ ก็เป็นสิ่งที่ ช่วย รักป่าแล้ว อิอิ

ความคิดเห็นที่ 2 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิ่งสวยงาม วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 16.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranya007

ทำให้ฝนตกมากและมีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ำเสมอ

ความคิดเห็นที่ 1 มะไซดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
bav1150 วันที่ : 17/12/2012 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lightening

การทำเขื่อนเก็บน้ำถือเป็นการรักป่ารักโลกมั้ยคับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2012 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]