• แม่สามแลบ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : Maesamlab_school@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-12-12
  • จำนวนเรื่อง : 5
  • จำนวนผู้ชม : 10304
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
โรงเรียนแม่สามแลบ
- โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ตั้งอยู่เลขที่ 415 หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Maesamlab
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2553
Posted by แม่สามแลบ , ผู้อ่าน : 808 , 12:14:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งอันดับเลขที่วันบรรจุวุฒิวิชาเอกสามัญครู1นายธีรวุฒิ    พิชคำผอ.สถานศึกษาคศ.212233 พ.ค. 2536ม.6ป. บัณฑิตบริหาร2นายอาทิตย์  ขันธะสีมาครูคศ.1 34714 พ.ย. 2548 ม.6 ค.บ.ประถมศึกษา3นายรัตภูมิ    กันนิกาครูคศ.1207016 ม.ค. 2547ม.6ศษ.บ.ภาษาไทย4น.ส.สมศิลป์   สุวรรณวงศ์ครูคศ.112241 พ.ค. 2542มศ.5ค.บ.ประถมศึกษา5นายสุพจน์  สุขสมหวังครูคศ.1226514 พ.ย. 2548 ม.6ค.บ.ประถมศึกษา6นางศรีไพร    เทพท้าวครู....

อ่านต่อ

Posted by แม่สามแลบ , ผู้อ่าน : 443 , 12:01:38 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชนอย่างทั่วถึง2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้พื้นฐานทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ....

อ่านต่อ

Posted by แม่สามแลบ , ผู้อ่าน : 476 , 11:47:38 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการการศึกษาเด็กในเขตบริการอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความหวงแหนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรักชาติ มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ....

อ่านต่อ

Posted by แม่สามแลบ , ผู้อ่าน : 1421 , 11:44:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

-  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ตั้งอยู่เลขที่ 415 หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน                - ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2518  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาโดยมีนายวิโรจน์  โลกา และผู้ใหญ่บ้านบุญยิ่ง พร้อมประชาชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 1 หลัง                - ปี พ.ศ.2532-2535 ได้รับอนุญาตให้ปิดโรงเรียนชั่วคราวเนื่องจากการสู้รบของชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งโรงเรียนอยู่ติ....

อ่านต่อ

Posted by แม่สามแลบ , ผู้อ่าน : 897 , 11:32:16 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แม่สามแลบนำเหล่าเยาวชน เ็ป็นบุคคลหลายชาติศาสนา ปลูกศีลธรรมความดีมีวิชานักกีฬารักชื่อถืิอวินัย เรานักเรียนรวมรักสามัคคี เหมือนน้องพี่ร่วมสุขทุกสมัย แม่สามแลบฟ้าขาว พราววิลัย เกริกเกรียงไกร รักชื่อระบือเอ....

อ่านต่อ


/1