• WebmasterMBBI
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 57243
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
Mamema Bangkok Building Inspection .
ผู้ตรวจสอบอาคารและป้ายขึ้นทะเบียนกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามกฎกระทรวงตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ออกโดยพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสปการณ์ โทร. 086-308-1455
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Mamema
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2551
Posted by WebmasterMBBI , ผู้อ่าน : 1327 , 08:25:50 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นับวันการเกิดภัยธรรมชาติจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะภัยจากแผ่นดินไหว ล่าสุดกรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศจีน จนเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนถล่มทับผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ขณะที่แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวก็รับรู้ได้ในประเทศไทยหากอยู่บนอาคารสูง ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่า หากแผ่นดินไหวรุนแรง อาคารเหล่านี้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวได้แค่ไหน

"ทวีจิตร จันทรสาขา" นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ "ประสงค์ ธาราไชย" นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในฐานะตัวแทนผู้ออกแบบอาคารและโครงสร้างอาคาร เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของอาคารว่ามีความปลอดภัยหรือไม่หากเกิดแผ่นดินไหว

นายประสงค์กล่าวว่า ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ออกแทนกฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ.2540) ที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ.2547 จนเป็นเหตุให้เกิดคลื่นยักษ์ "สึนามิ" พัดถล่ม 6 จังหวัดแถบอันดามัน ส่งผลให้หลายฝ่ายต้องวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะรับมือกับภัยเหล่านี้

ในกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้กำหนดพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ "บริเวณเฝ้าระวัง" "บริเวณที่ 1 " และ "บริเวณที่ 2 "

"บริเวณเฝ้าระวัง" หมายถึงพื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

"บริเวณที่ 1 " คือพื้นที่หรือบริเวณที่มีความอ่อนไหวมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกลได้ แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

"บริเวณที่ 2 " คือพื้นที่หรือบริเวณอยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

ในกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับประเภทอาคารว่าในบริเวณเฝ้าระวังและบริเวณที่ 1 หากเป็นอาคารที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชน เช่น สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์สื่อสาร ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า โรงผลิตและเก็บน้ำประปา อาคารเก็บวัตถุอันราย เช่นวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี หรือวัตถุที่ระเบิดได้ อาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้อาคารได้ตั้งแต่สามร้อยคนขึ้นไปคือ โรงมหรสพ หอประชุม หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานีรถไฟ โรงแรม สถานศึกษาที่รับนักเรียนหรือนักศึกษาได้ตั้งแต่สองร้อยห้าสิบคนขึ้นไป สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนที่รับเด็กอ่อนได้ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป อาคารที่มีผู้ที่ใช้อาคารได้ตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไป อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ห้าสิบเมตรขึ้นไป สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดแทนน้ำหรือฝายทดน้ำ ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

นายประสงค์กล่าวว่า อาคารดังที่กล่าวมานี้หากสร้างหลังปี 2550 ในการออกแบบโครงสร้างอาคารให้ผู้คำนวณออกแบบคำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีเสถียรภาพในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว การกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยชิ้นส่วนโครงสร้าง รวมทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ และการจัดให้โครงสร้างทั้งระบบอย่างน้อยให้มีความเหนียวเทียบเท่าความเหนียวจำกัด ส่วนอาคารที่มีโครงสร้างอาคารที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอ หรือโครงสร้างอาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคารตามที่กำหนดและไม่อยู่ในบริเวณเฝ้าระวังผู้คำนวณออกแบบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป และต้องคำนวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคำนวณเชิงพลศาสตร์หรือวิธีอื่นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีเชิงพลศาสตร์

"ในการออกแบบโครงสร้างอาคารตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะเน้นในส่วนของข้อต่อระหว่างเสา คาน ที่รับน้ำหนักอาคาร เป็นพิเศษ เพราะหากตึกจะพังก็ไม่ควรพังครืนในทีเดียว แต่อย่างน้อยมีสิ่งที่ยึดติดอยู่สามารถอพยพผู้คนได้ทันเวลา โดยในส่วนของข้อต่อเหล่านี้จะต้องมีการใส่เหล็กเปราะซึ่งเป็นเหล็กที่ใช้พันและยึดผิวปูนซีเมนต์ให้ลึกที่สุด รวมทั้งจะต้องใส่ให้ถี่หรือมีระยะห่างให้น้อย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเหนียว เพราะเวลาแผ่นดินไหวตึกจะค่อยๆ ยวบ อีกทั้งจะต้องทำ เข็ม ฐานราก เพื่อไม่ให้หลุดง่าย และมีความแข็งแรงกว่าตึกทั่วๆ ไป เนื่องจากมีการสั่นสะเทือนจากใต้ผิวดิน ซึ่งการทำดังกล่าวทำให้ต้นทุนเพิ่มแค่ 2% ของมูลค่าตึกเท่านั้น ถือว่าคุ้ม"

"นายประสงค์กล่าวอีกว่า ยอมรับว่า นักวิชาการมองเรื่องแผ่นดินไหวแตกต่างกัน ขณะนี้ทาง วสท.จึงจะระดมความคิดเห็น ของวิศวกรแขนงต่างๆ ทั้งทางธรณี โยธา เป็นต้น เพื่อหาจุดความพอดี และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้จะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาคารที่ออกแบบก่อสร้างก่อนปี 2550 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน และจะทำอย่างไรในการรับมือ หรือหาทางแก้ไข ซึ่งจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากโกเบ ประเทศญี่ปุ่นมาให้ความรู้ด้วย"

นายประสงค์กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงถึง 7 ริคเตอร์ โดยมีศูนย์กลางห่างจาก กทม.ประมาณ 300 กิโลเมตรนั้น อาคารสูงที่อยู่ใน กทม.ก็ยังมีความคงทนและยังสามารถรับการสั่นสะเทือนได้ อย่างไรก็ตาม การสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและการคำนวณความคงทนของอาคารใน กทม.นั้นจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์แน่นอน แต่ทั้งนี้ทาง กทม.จะต้องแจ้งด้วยว่าปัจจุบันมีอาคารที่สร้างก่อนปี 2550 ใน กทม.มีกี่อาคาร

นายประสงค์กล่าวว่า นอกจากนี้ อยากให้ผู้เกี่ยวข้องมองเรื่องสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วย เช่น เขาตะปู ที่จังหวัดพังงา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ธรรมชาติที่มีรูปร่างไม่สมดุล เพราะหัวใหญ่ แต่ฐานล่างเล็ก คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องตรวจสอบอย่างจริงจังว่า ในปัจจุบันหินที่อยู่ใต้น้ำถูกกัดกร่อนไปแล้วแค่ไหน เพราะเมื่อแผ่นดินไหวบ่อยๆ ก็อาจจะกระทบถึงโครงสร้างข้างล่างและอาจจะหักได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีรูปร่างไม่สมดุลก็ควรจะตรวจสอบด้วย เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุพนม เป็นต้น เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวแรงๆ บ่อยๆ อาจจะหักโค่นได้ก็ต้องรีบไปดูแลกัน

ด้านนายทวีจิตร กล่าวว่า สิ่งที่ต้องดูแลพิเศษตามกฎกระทรวงคือ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะชุมนุมคน นอกจากนี้ในปี 2527 ก็มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารสูงให้สามารถต้านแรงลม ทำให้โครงสร้างอาคารแข็งแรงกว่าเดิม ดังนั้น ตึกเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบ กรณีเกิดแผ่นดินไหว

"อาคารสูงไม่ค่อยน่าห่วงว่าจะถล่ม แต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าคือ ตึกเตี้ยประมาณ 3-4 ชั้น ห้องแถวเก่าๆ น่ากลัวมากกว่า เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าตึกที่ถล่มส่วนใหญ่จะสูงประมาณ 4-7 ชั้น ตึกสูงไม่ค่อยเห็นถล่ม"

นายทวีจิตรกล่าวว่า นอกจากนี้ยังห่วงเรื่องชิ้นส่วนของอาคารอาจหล่นลงมามากกว่า โดยเฉพาะกระจก แผงกันแดด ดังนั้น จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องหาทางป้องกันเรื่องเหล่านี้ด้วย โดยจะต้องทำการดูแลตรวจสอบ เพราะแม้ว่าจะมีกฎหมายตรวจสอบอาคาร แต่ส่วนใหญ่เน้นเรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัยมากกว่าไม่ค่อยเน้นเรื่องโครงสร้างของอาคารมากนัก โดยในเรื่องชิ้นส่วนประกอบของอาคารนี้ควรจะมีการตรวจสอบ 2-3 ปีต่อครั้งก็ได้ โดยเฉพาะกระจกที่ยึดติดด้วยซิลิโคน ซึ่งมีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังห่วงเรื่องป้ายโฆษณาที่แม้ว่าจะมีการขออนุญาตก่อสร้างก่อน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อสร้างออกมาแล้วจะมีการพลิกแพลงหรือไม่ หรือมีคุณภาพมากพอหรือไม่ ซึ่ง กทม.จะต้องตรวจสอบป้ายให้ครบ เพราะป้ายโฆษณาหากไม่ได้มาตรฐานจะอันตรายมากเมื่อมีพายุทำให้ป้ายพังได้ ดังนั้น กทม.ต้องรีบตรวจสอบป้ายเป็นการด่วน

หน้า 18

ที่มา นสพ.มติชน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11028แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]