• BlueHill
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ns@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2006-12-20
  • จำนวนเรื่อง : 497
  • จำนวนผู้ชม : 1756634
  • ส่ง msg :
  • โหวต 872 คน
คิดเขียนแบบสบาย ๆ
คิดเขียนแบบสบาย ๆ ใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Mynews
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558
Posted by BlueHill , ผู้อ่าน : 4419 , 18:39:02 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 23 คน ปวิภา , คนขายปุ๋ย และอีก 21 คนโหวตเรื่องนี้

 

ตั้งใจว่าจะกลับมาเขียนบล็อกชมนกชมไม้เสียที หลังจากห่างเหินมานานหลายเดือน
แต่พอเห็นคอมเมนต์ในเอ็นทรีที่ผมเขียนไว้ในเรื่อง ปลื้ม...อาหารไทย ร้อยมาลัย ปักสะดึง ...ช่างฝีมือในวัง(หญิง)
เลยเปลี่ยนใจ ขอนำเสนอเรื่องราวของฝ่ายชายบ้าง เป็นงานฝีมือเชิงช่างไทยที่โดดเด่นระเบือไกลไปทั่วโลก

"พ่อพรายพิลาศ" บล็อกเกอร์มือหนัก ทิ้งร่องรอยไว้ทำนองว่า สนใจใคร่อยากเรียนรู้วิชาช่างไทยเรา
ไม่กล้าขัดใจ...ขนาดสากยังหัก...อย่ากระนั้นเลย ขอจัดภาพชุดใหญ่ให้ชาวบล็อกและพ่อพรายได้ชมพร้อมๆกัน...
เป็นภาพที่บันทึกจากงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย โอทอปก้าวไกล ด้วยพระบารมี" ครั้งที่ ๔

ความเดิมตอนที่แล้ว ผมเขียนไว้ว่า สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนงานฝีมืออันเป็นประณีตศิลป์ของคนไทยนั้น
โดยสำนักพระราชวัง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
แบ่งออกเป็น ๒ แห่ง คือ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย)

ลองอ่านประวัติความเป็นมาของ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) กันครับ
เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ http://rcmsc.com/

สืบเนื่องจากวาระเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง อันประกอบด้วย มหาปราสาทราชมณเฑียร ตลอดจนเครื่องราชูปโภคต่างๆ ซึ่งล้วนต้องใช้ฝีมือช่างสิบหมู่ทั้งสิ้น แต่ขาดแคลนผู้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาช่างสิบหมู่ จึงทรงมีพระราชดำริว่า หากไม่ถ่ายทอดวิชาช่างสิบหมู่ให้แก่คนรุ่นหลัง ย่อมยากจะรักษาศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่ายิ่งของชาติไทยไว้ได้ จึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ และเผยแพร่วิชาความรู้ที่เคยฝึกฝนกันในวัง ให้กว้างขวางออกสู่ประชาชน

ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “งานช่างศิลป์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ เพราะศิลปะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชาติที่สืบทอดกันมายาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้อาคารหออุเทศทักสินา ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ระยะแรกรับทั้งบุตร และธิดาของข้าราชบริพารมาฝึกอบรม ปัจจุบันรับเฉพาะนักเรียนชาย

นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินงาน ทรงเอาพระทัยใส่ ติดตามการดำเนินงาน อีกทั้งเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานวุฒิบัตรแก่นักศึกษา ที่จบหลักสูตรเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๒ เป็นต้นมา

ปัจจุบัน โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) เปิดสอนวิชางานเขียน งานปั้น งานประดับมุก งานลายรดน้ำ งานแกะสลัก งานหัวโขน และงานปักจักรอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดสร้างสาขาวิทยาลัยในวังชาย ด้านช่างสิบหมู่ขึ้น ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานนามสถานศึกษาแห่งนี้ว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)”

สำนักพระราชวัง ได้ร่วมมือมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ ให้กับบุคคลที่สนใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ ให้คงอยู่สืบไป

ปัจจุบัน “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)” เปิดดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ หลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง

สาขาวิชาช่างสิบหมู่ที่เปิดสอนมี ๕ สาขาวิชา ได้แก่ หมู่ช่างรัก (งานประดับมุก) หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย) หมู่ช่างแกะ (งานฉลุและแกะสลัก) หมู่ช่างปั้น (งานปูนปั้น) หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) รับนักศึกษาทั้งชาย หญิง มีทั้งประจำและไป–กลับ หมู่ช่างละ ๑๕ คน

โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) และ “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก” (วิทยาลัยในวัง) แสดงถึงหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานช่างหลวงไทย ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ผ่านระบบการศึกษาที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิม โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) เป็นโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รับนักศึกษาทั้งชาย และหญิง

สถานที่ตั้งของโรงเรียน คือ อาคารหออุเทศทักสิณา (โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย) ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๑๘๕๖

----------------------

หมายเหตุ : ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://rcmsc.com/

 

Rhythm of Thailand เพลง "คำหวาน"
โพสต์โดย รักบ้านเกิดศิลปะวัฒนธรรมและดนตรี
www.youtube.com/watch?v=cTUvbFshCes

-
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ปวิภา วันที่ : 27/08/2015 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...ล้ำค่าน่าชมมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
คนขายปุ๋ย วันที่ : 26/08/2015 เวลา : 08.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpm

ศิลปะไทย นานๆ ได้ชม รู้สึกได้ถึงความปราณีต งดงามไม่แพ้ชาติใดจริงๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 24 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
toondee วันที่ : 25/08/2015 เวลา : 17.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

ต้องไปเยี่ยมชมสักครั้ค่ะ บ.ก. งดงาม วิจิตรจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
BlueHill วันที่ : 25/08/2015 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 5 คุณแม่มดเดือนMarch
แม่นแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
BlueHill วันที่ : 25/08/2015 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 4 คุณแม่หมี
เห็นด้วยอย่างยิ่งทีเดียวครับ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ล้วนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเราครับ ทั้งยังทรงนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 21 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พลอยแสง วันที่ : 25/08/2015 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phoisaeng

งานฝีมือแบบไทยไม่ว่าจะหญิงหรือชาย
ล้วนงดงาม สวยและอ่อนช้อย
หาชาติใดมาเทียบเทียมได้ยากค่ะ
ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้ดี ก่อนที่จะสูญหายนะคะ

ความคิดเห็นที่ 20 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 25/08/2015 เวลา : 07.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

งดงามมากมายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 18.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สุดยอดครับ
เคยได้ยินและเห็นงานมาบ้าง
งานศิลปะไทยยังมีผู้สืบต่อไปอีกนาน
หลายชิ้นของที่นี่(ที่เคยเห็นเช่นงานมุก)
เนี๊ยบสุดยอดเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 18 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Kibangkok วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 14.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

ลายไทยสวยงดงาม ผมว่า ในอาเซียน ลายไทยสวยที่สุด อ่อนช้อยที่สุด จริงๆๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
BlueHill วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 12.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 3 ลุงชาติ
อยากไปชมเป็นขวัญตาเหมือนกันครับลุงชาติ

ความคิดเห็นที่ 16 BlueHill , ชมวิวทิวทัศน์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
wullopp วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

มรดกไทย
มรดกโลก...
เป็น พลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยแท้ๆ เลย
ขอบคุณอาจารย์ครับ...

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
BlueHill วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 1 พี่สิงห์นอกระบบ
เรียนจบแล้วได้ใบประกาศนียบัตรด้วยครับพี่
ศิลปะไทยเรานับวันจะมีคุณค่า และมูลค่า มากขึ้นเรื่อยๆครับ

ความคิดเห็นที่ 14 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Hudjung วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 12.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Hudjung

ชอบค่ะ คงเป็นเอกลักษณ์ของไทยตลอดไป

ความคิดเห็นที่ 13 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
pooklookclub วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pooklookclub

แต่ละชิ้นสวยงามมากเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 12 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

วิจิตรมากค่ะ
เสียดายที่เหล่าซือทำงานแบบนี้ไม่เป็น แต่อยากให้มีคนรักษาสืบต่อเยอะๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
นายยั้งคิด วันที่ : 24/08/2015 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ผมอยากให้รัฐบาลมีเงินสนับสนุนเป็นค่าครองชีพให้คนไทยที่มีฝีมือด้านต่างๆ ให้พออยู่พอกิน อนุรักษ์ฝีมือของตัวเองได้ต่อไป โดยให้อยู่ในโครงการของกรมศิลป์ฯ ดีกว่าอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมฯครับ บ.ก.

เพลงในคลิปไพเราะมากครับ

ความคิดเห็นที่ 10 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
wansuk วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 23.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

ไม่ง่ายเลยค่ะ คนที่จะเรียนได้คงต้องมีใจรักก่อน

งานแต่ละชิ้นฝีมือมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ชมวิวทิวทัศน์ วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tourrattanakosin

ขออนุญาตแชร์ครับ

ความคิดเห็นที่ 8 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 22.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ผมเคยไปที่วิทยาลัยในวังชาย ด้านช่างสิบหมู่ขึ้น ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่นั่นมีเด็กๆ นักเรียนช่างสิบหมู่ที่น่ารักและตั้งใจทำงานศิลป์แต่ละสาขาที่แตกต่างกันไป ตามความถนัดของตน

ความคิดเห็นที่ 7 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Chaoying วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 21.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ฮิๆ "พ่อพรายพิลาศ" หากเป็น "พ่อพลาย " หละก้อ ฮิๆ หยอกล้อกันน่ารักเนอะ บก.เนี่ย นั่นสิ ..นึกว่าลืมนกไปซะแล้ว

ความคิดเห็นที่ 6 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Chaoying วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 21.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เพลงไพเราะจังค่ะ
ยอดเยี่ยมไปเลย เอ็นทรีนี้..
ช่างสิบหมู่..อยู่ใกล้ๆ บ้านเจ้าหญิงเองแหละ เคยเข้าไปสองสามครั้ง อยู่สาย 5
ศิลปหัตถกรรมงานฝีมือของไทยทั้งหมดนี้ ..สมเด็จพระเทพฯทรงดูแล ต่อจากแม่หลวงของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ..คิดถึงพระองค์ สุดหัวใจ หากพระองค์ยังทรงแข็งแรง ก็จะดูแลงานช่างในวังเองเป็นแน่แท้
งานทุกชิ้น..ผู้ประดิษฐ์ ต้องทำด้วยหัวใจและฝีมือ..งานที่ใช้เวลา ซึ่งทุกวันนี้คนล้วนใจร้อนกันทั้งนั้น หากไม่มีพระองค์แล้ว ใครเล่าจะสืบสานต่อ..

ความคิดเห็นที่ 5 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 20.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

งานแต่ละชิ้นล้วนงามวิจิตรนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่หมี วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

สวยงามวิจิตร คุณค่าของศิลปะไทยที่จะไม่มีวันสูญหายไปเพราะเมื่อได้อ่านประวัติโรงเรียนความเป็นมาของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย)แล้ว

ปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ทรงตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น พระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของงาน
ศิลปะวิชาช่าง
"ทรงมีพระราชดำริว่า หากไม่ถ่ายทอดวิชาช่างสิบหมู่ให้แก่คนรุ่นหลัง ย่อมยากจะรักษาศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่ายิ่งของชาติไทยไว้ได้
จึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ และเผยแพร่วิชาความรู้ที่เคยฝึกฝนกันในวัง ให้กว้างขวางออกสู่ประชาชนและยังทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินงาน ทรงเอาพระทัยใส่ติดตามการดำเนินงาน อีกทั้งเสด็พระราชดำเนิน พระราชทานวุฒิบัตรแก่นักศึกษา ที่จบหลักสูตรเป็นประจำทุกปี
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๒ เป็นต้นมา..."

คนไทยโชคดีที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำงานอย่างหนักเพิ่อประชาชนตลอดมา

ทรงพระเจริญ....

ความคิดเห็นที่ 3 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลุงชาติ วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongchat
http://www.facebook.com/lungchati

สุดยอดงานฝีมือเลย
น่าสนใจมากครับคุณชาลี
น่าไปเยี่ยมไปเรียนรู้มาก

ความคิดเห็นที่ 2 wullopp , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 19.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

น่าสนใจครับ เรียนรู้แล้วนำมาประกอบอาชีพ วางแผนธุรกิจดีดี โดยเฉพาะเรื่องการตลาด รวยได้ไม่ยากเลยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 23/08/2015 เวลา : 19.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

น่าสนใจครับ เรียนรู้แล้วนำมาประกอบอาชีพ วางแผนธุริจดีดี โดยเฉพาะเรื่องการตลาด รวยได้ไม่ยากเลยนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงในอัลบั้มป่าตะโกน

เพลงในอัลบั้มป่าตะโกน ขอขอบคุณศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก

View All
<< สิงหาคม 2015 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


เห็นด้วยหรือไม่ กรณีรมว.ศธ. ต้องการยุบโรงเรียนเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เห็นด้่วย
48 คน
ไม่เห็นด้วย
982 คน
ไม่แน่ใจ
8 คน

  โหวต 1038 คน