• จิตตากร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : suptep3@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-09-30
  • จำนวนเรื่อง : 60
  • จำนวนผู้ชม : 758261
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
สารนพมาศ
ยินดีต้อนรับครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/NVC
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 74472 , 20:57:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ญี่ปุ่นโหวตชุดนักเรียนไทยสุดเซ็กซี่               ทราบกันดีว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดนแห่งแฟชั่นที่ล้ำเทรนด์สุด ๆ มาทุกยุคทุกสมัย แม้แต่ชุดนักเรียนที่นักเรียนสาวญี่ปุ่นสวมใส่ ก็ยังดูน่ารักสมวัยแฝงด้วยแฟชั่นนิด ๆ เหมือนกัน แต่มีเรื่องที่ไม่ น่าเชื่อเกิดขึ้น เมื่อบรรดาสื่อญี่ปุ่นกลับโหวตให้ชุดนักเรียนของไทยเป็นชุดนักเรียนที่เซ็ก ซี่ที่สุดมากกว่าชุดนักเรียนของประเทศญี่ปุ่นเองเสียอีก               โดย ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 7833 , 14:31:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       พุทธชัยมังคลกถาที่ ๘ ทรงเทศนาญาณ           ชนะพกาพรหมผู้มีฤทธิ์              “ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ               พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ               ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท               ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ         พระชินสีห์ผู้เป็นจอมมุนีได้ชนะพกาพรหมผู้มีฤทธิ์ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรือง ด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีอสรพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้ ด้วยเทศนา....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 9503 , 20:36:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธชัยมงคล คาถาบทที่ 7 ใช้อิทธิฤทธิ์                    พิชิตนันโทปนันทนาคราช นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโตอิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโทตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนี ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรส ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มากด้วยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมาน ให้สิ้นฤทธิ์ ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงเกิ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 8199 , 16:24:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พุทธชัยมงคลคาถา ที่ 6 ชนะด้วยปัญญา ต่อสัจจกนิครนถ์               สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กะวาทะเกตุง             วาทาภิโรปิตะ มะนัง อะติอันธะภูตัง,             ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิต๎วา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ พระจอมมุนี รุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญา ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ผู้มีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์  มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 5128 , 16:38:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พุทธชัยมงคลคาถา ที่ 5 ชนะด้วยวิธีสงบสยบนางจิญจมาณวิกา กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิคำแปล - ใช้ไม้มีสัณฐานกลมใส่ที่ท้อง ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์  เพื่อกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยวิธีสงบ ระงับพระทัยในท่ามกลางหมู่คน ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา    ในคาถาบทที่ ๕. หญิ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 9658 , 20:53:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

 พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ที่  4 ชนะด้วยอิทธิปาฎิหาริย์โจรชื่อองคุลิมาลอุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณัน ตัง,   ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง,อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตวา มุนินโท                                          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ พระจอมมุนีทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยม ชนะโจรชื่อองคุลิมาล (ผู้มีพวงมาลัย คือ นิ้วมือมนุษย์) แสนร้ายกาจมีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓ ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 4202 , 21:19:54 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

 พุทธชัยมงคลคาถาที่ ๓ : ชนะด้วยพระเมตตาพญาช้างนาฬาคิริง นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต * ชะยะมังคะลานิ . เมื่อพญาช้างนาฬาคิริงตกมันหนักดุร้ายเหลือ แล่นเข้ามาราวกับไฟไหม้ป่า ดุจจักราวุธ เหมือนฟ้าผ่า พระจอมมุนีทรงชนะด้วยน้ำพระเมตตา ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน        สถานที่จริงเล่าเรื่อง       ครั้งเมื่อ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 3669 , 21:37:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พุทธชัยมงคลคาถา ตอนพระขันติธรรม พิชิต อาฬวกยักษ์ มีบทสรรเสริญพุทธคุณใน พุทธชัยมงคลคาถา บทที่ ๒ ว่า      " มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ      โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ      ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท      ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ      พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์มาก ได้เข้ามาต่อสู้จนตลอดทั้งคืน ด้วยวิธีทรมานอย่างดี คือ พระขันติธรรม ด้วยเดชแ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 7433 , 20:47:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

 พุทธชัยมงคลคาถา  ตอนทานบารมีพิชิต พญามารวสวัตตีมาราธิราช การสวดมนต์บทพุทธชัยมงคลคาถา เป็นมงคลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านผู้ทีต้องการความสำเร็จชนะอุปสรรค ควรสวดเป็นประจำ แล้วท่านจะได้เห็นพุทธคุณด้วยตนเองอย่างแน่นอน ในฐานะชาวพุทธเล็ก ๆ ที่สวดมนต์บทนี้  จะค้นคว้า รวบรวมคำอธิบายความหมาย ที่ผู้รู้และปราชญ์ท่านได้เขียนไว้ จน ครบทั้ง  8  ตอน           พุทธชัยมงคลคาถา หรือในชื่อเต็มว่า "พุทธชัยมังคลอัฏฐกะคาถา   ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 1429 , 07:00:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เสียงส่วนใหญ่ 93% หนุนฟันชายทำหญิงท้องแล้วไม่รับ คาดเริ่มเดินในทางปฏิบัติหน้า ปลายเดือน ม.ค. นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการที่ พม.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นกรณี "ทำท้องแล้วต้องรับ" พบ 93% เห็นด้วยกับการลงโทษผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบ ทั้งมีเสนอให้พ่อแม่ฝ่ายชายต้องโทษจำคุกด้วย ซึ่งมาตรการให้ผู้ชายต้องรับผิดชอบด้วยเป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ป้อ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 2879 , 20:24:05 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายกทักษิณ- อภิสิทธิ  ใครมีคุณสมบัตินักการเมืองที่ดีกว่า ครับ          อ่านบทความคุณสมบัติ ของนักการเมืองที่ดี  5  ประการ  โดย             ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน  ราชบัณฑิต     ทำให้นึกสนุกอยากเทียบฟอร์ม นักการเมืองเอกของไทย  2 ท่าน คืออดีตนายก ทักษิณ และท่านนายกอภิสิทธิ์  โดย ยกผลงานเด่นของแต่ละท่านมาเทียบดู แฟนของ   ทั้ง 2 ท่าน โปรดอย่าเครียดนะครับ ถือว่า เป็นแลกเปลี่ยนความรู้กันทางการเมือง          ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 3474 , 18:35:32 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไฟท์บังคับ ของประเทศ คือ ปฏิรูป ประเทศ ลดช่องว่าง ความรวย-ยากจน           คนรวย                               คนจนประเทศไทย มีสถิติที่ติดอันดับโลกหลายอย่าง  มีทั้งด้านดีและด้านร้ายสถิติด้านหนึ่ง ที่ฟังมาแล้วไม่สบายใจอย่างยิ่ง คือ ประเทศที่รักของเราจัดเป็นประเทศ ที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยคน-จนสูงสุดในโลก  (ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ - UNDP เทียบ กลุ่มคนรวยสุดใน 10% กลุ่มคนจนที่สุด 10%  )             ป....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 3797 , 21:42:48 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

                   รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ        กี่คำขวัญก็ไร้ค่าถ้าใจขาดคุณธรรม         นี่คือคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นคำขวัญที่สะท้อนถึงแนวคิดของท่านเกี่ยวกับการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดี        คือท่าน ต้องการให้เด็กไทยคิดเป็น อีกคำที่ว่า มีจิตสาธารณะนี่ก็ชอบนะครับ         เห็นแนวคิดท่านชัดเจนว่าท่านต้องการให้เด็กไทยคิดเป็นมาเนิ่นนานแล้ว ดูได้จากคำขวัญปีก่อนๆ ของท่....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 4050 , 10:09:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

'ครูหุ่นยนต์' สอนเด็กญี่ปุ่นเช็กชื่อเด็กได้-โมโหก็เป็นบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนกับครูหุ่นยนต์    หุ่นยนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูสอนเด็กประถมตัวแรกของโลก ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างความคุ้นเคย    ให้เด็กไม่แพ้ครูที่เป็นคนจริงๆ เด็กญี่ปุ่นยังชื่นชอบหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นอย่างมาก       ในวันแรกที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง หุ่นยนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูมีชื่อว่า “ ซายะ “ เด็กญี่ปุ่นที่ได้เรีย....

อ่านต่อ


/1
<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]