• จิตตากร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : suptep3@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-09-30
  • จำนวนเรื่อง : 60
  • จำนวนผู้ชม : 758298
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
สารนพมาศ
ยินดีต้อนรับครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/NVC
วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 37506 , 21:08:33 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ซำมะแจะ , hayyana โหวตเรื่องนี้

 

         ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในเมืองไทย

ประมาณ  1.4 ล้านคน จำแนกเป็น

            แรงงานจากพม่า 70%

                            ลาว 15%    

                            กัมพูชา15%

     โดยแรงงานเหล่านี้สัดส่วน 43% อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล

    โดยที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวเพียง 140,000 คน เท่านั้น

ที่ขึ้นทะเบียบผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ทำให้เมื่อวันที่ 19 มกราคม

2553 ครม.มีมติให้ขยายระยะเวลา พิสูจน์สัญชาติและการผ่อน

ผันแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว  กัมพูชาให้อยู่ในราชอาณาจักร.

ไทยต่อไปได้อีก 2 ปี และให้สิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  

ปี 2555 ซึ่งจะทำให้มีกรอบเวลาพิสูจน์สัญชาติสามารถทำต่อ

ไปได้เรื่อยๆและแรงงานเหล่านี้ยังสามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยได้ต่อไป

ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ไปยื่นต่ออายุใบอนุญาต

ทำงาน ที่สำนักจัดหางานในพื้นที่ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

ปี2553 ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

และจะถูกผลักดันกลับประเทศเป็นขั้นตอนต่อไป ส่วนแรงงาน

ที่แจ้งความจำนงแล้ว แต่รอการเรียกไปพิสูจน์สัญชาติ จะสามารถ

อยู่ต่อในประเทศไทยได้อีก2 ปีตามมติ ครม

อาชีพต้องห้ามแรงงานต่างด้าว

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา

กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

พ.ศ. ๒๕๒๒(๑) งานกรรมกร ยกเว้นงานกรรมกรในเรือประมงตาม (๒)

      งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตาม (๑) ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
แห่งชาติอื่น และคนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมือง    โดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(๒) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมง ทางทะเล

(๓) งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น

(๔) งานแกะสลักไม้

(๕)  งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ

(๖) งานขายของหน้าร้าน

(๗) งานขายทอดตลาด

(๘) งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายใน เป็นครั้งคราว

(๙) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย

(๑๐) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

(๑๑) งานทอผ้าด้วยมือ

(๑๒) งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่

(๑๓) งานทำกระดาษสาด้วยมือ

(๑๔) งานทำเครื่องเขิน

(๑๕) งานทำเครื่องดนตรีไทย

(๑๖) งานทำเครื่องถม

(๑๗) งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก

(๑๘) งานทำเครื่องลงหิน

(๑๙) งานทำตุ๊กตาไทย

(๒๐) งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม

(๒๑) งานทำบาตร

(๒๒) งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ

(๒๓) งานทำพระพุทธรูป

(๒๔) งานทำมีด

(๒๕) งานทำร่มกระดาษหรือผ้า

(๒๖) งานทำรองเท้า

(๒๗) งานทำหมวก

(๒๘) งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

(๒๙) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ

(๓๐) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ

(๓๑) งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

(๓๒) งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

(๓๓) งานมวนบุหรี่ด้วยมือ

(๓๔) งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว

(๓๕) งานเร่ขายสินค้า

(๓๖) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ

(๓๗) งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ

(๓๘) งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ

(๓๙)[๓] งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น

         (ก) งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ

          (ข) งานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถ้ากฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทยอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
จิตตากร วันที่ : 26/02/2011 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jittagorn

คนต่างด้าว ประกอบกิจการ ขายอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ได้ ครับ กม. ไม่อนุญาตให้ทำได้ครับ ตาม บัญชีท้าย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

เว้นแต่ คนไทยถึอหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 หรือว่า
เป็นกิจการขนาดใหญ่มากๆ ขนาดใหนจำไม่ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนริมคลอง วันที่ : 26/02/2011 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konrimklong
เสียงจากประชาชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย

...แล้วเปิดร้านขายอาหาร(โดยมีชาวพม่าเป็นเจ้าของร้านเอง)ได้หรือเปล่าครับ? ไปดูสิ แถวสมุทรสาครมีเกลื่อนเลย ถ้าหน่วยงานของรัฐ(ที่เละ)ต้องการทราบข้อมูล มาดูได้เลยครับ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องพาไปชี้แหล่งให้ เหอะๆๆๆ เพียบ!...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
hayyana วันที่ : 26/02/2011 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

ข้อ 29 วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
อยากบอกว่ามีต่างด้าวเพียบครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          [ Add to my favorite ] [ X ]