• จิตตากร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : suptep3@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-09-30
  • จำนวนเรื่อง : 60
  • จำนวนผู้ชม : 758190
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
สารนพมาศ
ยินดีต้อนรับครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/NVC
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554
Posted by จิตตากร , ผู้อ่าน : 2096 , 06:50:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เด็กไทย  ไอคิวต่ำ  ราชการโทษแต่ขาดไอโอดีน   แน่หรือ

 “        จากคุณภาพชีวิต   ผู้จัดการออนไลน์

 

อึ้ง! นร.ไทยกว่าครึ่ง ไอคิวไม่ถึง 100 ชี้ภาคอีสานน่าห่วง ไอคิวต่ำสุด

 

กรมสุขภาพจิต เผย ผลสำรวจระดับไอคิวนักเรียนไทย 3 สังกัด “สาธิต-สพฐ.-คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” จำนวนกว่า 7.2 หมื่นคน ทึ่ง! เกือบร้อยละ 50 มีไอคิวต่ำกว่า 100 ขณะกลุ่มสติปัญญาบกพร่องไอคิวต่ำกว่า 70 สูงถึงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลคือ ขณะข้อมูลรายภาคพบ กทม.ไอคิวสูงสุด ขณะอีสานยังน่าห่วงไอคิวเฉลี่ยแค่ 95.99 ย้ำยังตามหลังสิงค์โปร์-ฮ่องกง-เกาหลี-ญี่ปุ่น เร่งส่งเสริมสร้างโภชนาการ-พัฒนาการเรียนรู้ 
       
       วันนี้ (7 ก.ค.)
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยร่วมกับทีมสำรวจสถิติระดับไอคิว (IQ) ครั้งใหญ่ปี 2554 ในกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 7,2780 รายใน 3 สังกัด คือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สาธิต) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายมีส่วนในการสนับสนุนการสร้างโภชนาการที่มีการเพิ่มโอดีนเพื่อเพิ่มระดับไอคิว และพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนไทย ให้เท่าทันประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยนายณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ อาจารย์ประจำวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการสำรวจสำรวจในครั้งนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับไอคิวของเด็กนักเรียนไทยในภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 98.59 จากค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 90 - 109 โดยผลนี้ถือว่าเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำ ทั้งนี้ หากแยกเป็นรายภาคเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ กรุงเทพมหานครมีไอคิวเฉลี่ย

 

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อดูในภาพรวมของประเทศ พบว่า มีเด็กเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 48.5 มีปัญหาระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 100 ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลที่จะต้องพัฒนาให้ได้ รวมทั้งพบว่ามีเด็กกลุ่มที่มีปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่อง คือไอคิวต่ำกว่า 70 อยู่ถึงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คือ ไม่ควรเกินร้อยละ 2
       
       “
สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีนักเรียนซึ่งมีไอคิว เฉลี่ยสูงกว่าปกติ ได้แก่ 1.นนทบุรีอยู่ที่ 108.91 2.ระยองเฉลี่ย 107.52 3.ลำปางเฉลี่ย 106.62 4.กรุงเทพฯ เฉลี่ย104.50 5.ชลบุรีเฉลี่ย 103.92 6.สมุทรสาครเฉลี่ย 103.73 7.ตราดเฉลี่ย 103.51 8.ปทุมธานีเฉลี่ย103.34 9.พะเยาเฉลี่ย 103.32 และ 10.ประจวบคีรีขันธ์ เฉลี่ย 103.17” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
       
       
นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับ10 อันดับจังหวัดที่มีนักเรียนไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ ได้แก่ 1.นราธิวาส เฉลี่ยที่ 88.07 2.ปัตตานีเฉลี่ยที่ 91.06 3.ร้อยเอ็ดเฉลี่ยอยู่ที่ 91.65 4.อุบลราชธานี เฉลี่ยอยู่ที่ 93.51 5.สกลนคร เฉลี่ยที่ 93.74 6.กาฬสินธุ์ เฉลี่ยที่ 93.78 7.กระบี่ เฉลี่ยที่ 93.85 8.หนองบัวลำภู เฉลี่ยที่ 94.06 9.กำแพงเพชรเฉลี่ยที่ 95.22 และ 10.มหาสารคามเฉลี่ยที่ 95.28

       
       โดยยังพบว่า
เด็กนักเรียนไทยเพศหญิงมีไอคิวเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนชาย และนักเรียนในเขตเมืองสูงกว่านักเรียนในเขตอื่นๆ ส่วนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สาธิต) มีไอคิวสูงกว่านักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีไอคิว 113.70, 106.35, 101.96 และ 97.59 ตามลำดับ
       
       ด้าน
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจทั่วประเทศเป็นครั้งแรกที่ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่เป็นตัวแทนในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด สำรวจเด็กนักเรียน 6-15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จากการสุ่มตัวอย่าง 7-19 โรงเรียนต่อจังหวัด จำนวนนักเรียนประมาณ 851 - 1,163 คน ต่อจังหวัดซึ่งสามารถเป็นตัวแทนภาพในระดับจังหวัดได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในระดับจังหวัดไม่เกินร้อยละ 2.8 และเป็นตัวแทนภาพในระดับประเทศ ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เกินร้อยละ 0.33

 

โดยระดับไอคิวของเด็กนักเรียนไทยครั้งนี้ ยังถือว่าต่ำกว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างสิงค์โปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเล็กน้อย ดังนั้น จึงเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยควรมีการเร่งกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการพัฒนาไอคิว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ให้มีการเพิ่มสารไอโอดีนในอาหารที่จำเป็น เพื่อสร้างโภชนาการที่ดีซึ่งขณะนี้ สธ.เร่งดำเนินการอยู่ในส่วนของการแจกไอโอดีน และการเติมสารในเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งในอนาคตคงต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือในการออกกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อควบคุมให้ผู้ประกอบการมีการเติมสารไอโอดีนลงในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และอาหารต่าง รวมทั้งควบคุมอุตสาหกรรมเกลือและวัตถุปรุงรสอื่นๆ ให้มีส่วนผสมของไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมด้วย” นพ.อภิชัย กล่าว
       
       อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า นอกจากการสร้างโภชนาการที่ดีแล้วการพัฒนาระองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องจำเป็น เช่น ผู้ปกครองควรที่จะฝึกให้เด็กมีการอ่านเสริมสร้างจินตนาการ เรียนรู้จังหวะดนตรี และเล่นกีฬาออกกำลังกาย ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา หรือควรมีการกระตุ้นการเรียนรู้ในวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ล้วนมีผลทั้งสิ้น

 

96.85 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 95.99

 

อ้างอิง จากผู้จัดการออนไลน์

มาดูความคิดเห็นที่น่าสนใจ

 

ใช่ แล้วอีกอย่างนะ ที่น่าสังเกตุคือเด็กสาธิตจะไอคิิวสูงโดยเฉลี่ยมากกว่า รองลงมาจะเป็นเด็กเอกชน หลังจากนั้นจะเป็นเด็ก สพฐ. จากการสันนิฐานของเราเองนะ เราคิดว่าน่าจะอยู่ที่การเรียนการสอนมากกว่า ไม่เกี่ยวกับไอโอดีนหรอก อาหารมีส่วน แต่เด็กในเมืองทานอาหารใช่ว่าจะดีกว่าเด็กบ้านนอกนะอาจจะแพงกว่าแต่ไม่ได้ดีกว่าเพราะทุกอย่างมีชูรสและสารปนเปื้อน เราคิดว่าคงอยู่ที่การเรียนการสอนมากกว่า (จากการอ่านหัวข้อข่าวข้างบนนะ) เด็กๆต้องได้รับการกระตุ้นให้คิด ด้วยคำถาม และเกมส์ที่สร้างสรรค์ แต่เด็กจาก สพฐ.ส่วนใหญ่อาจด้วยงบน้อยหรือบุคลากรล้าหลังรวมทั้ง หลักสูตร จึงเน้นให้เชื่อฟังและท่องจำมากกว่า เมื่อเจอคำถามที่กระคุ้นให้คิด อาจตอบไม่ได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้ผลการวัด IQตำ่ก็เป็นได้
คุณแม่ Home School

 

ก็วิธีการศึกษาในบ้านเรามันมีทัศนคติที่ผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ผู้ปกครอง โยนภาระการเรียนให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียน ตัวเองไม่เคยใส่ใจว่าลูกเรียนอะไรมา นอกจากผลในสมุดพก และได้แต่คอยสอนว่า เรียนสูงๆจะได้เป็นใหญ่เป็นโต(เขลาไม่เป็นไร ขอมีเงินมีอำนาจพอ) แต่ไม่ได้สอนว่าเรียนรู้เพื่อศึกษาจะได้มีปัญญาติดตัว
โรงเรียน ทำตัวเหมือนแม่พิมพ์จริงๆ คือพิมพ์เป็นบล๊อกเดียวกันหมด ไม่ได้สอนให้เด็กลองคิดพิจารณาถึงปัญหา(ณ ที่นี้หมายถึงปัญหาในเชิงโจทย์) แล้วให้คิดหาวิธีการแก้ไข แต่มุ่งเน้นเพียงปริมาณบทเรียน คะแนน และจำๆไปเพื่อสอบ
นักเรียน ในเมื่อไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะมีความรู้หรือได้ความคิดจากวิชานั้นๆอย่างไร มีแค่คาดหวังในผลสอบ งั้น ไม่ต้องศึกษามันแล้ว เก็งข้อสอบอย่างเดียว สุดท้ายมีแต่ใบสมองไม่มี

ในเมื่อทัศนคติปูทางมาแบบนี้ จะโทษใครครับ เปลี่ยนที่ทัศนคติเสียก่อน อย่างอื่นดีเอง
Genie/bhadinphat@hotmail.com

ไอคิวสูงกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งกว่านะ เพราะระบบการศึกษาบ้านเรา เรียนสอบคะแนนดีได้ไม่จำเป็นต้องมีไอคิวสูง เด็กบ้านเรา และผู้ใหญ่ไทย เน้นให้เรียนเพื่อสอบผ่าน แต่ไม่เน้นให้เรียนเพื่อให้รู้จริง จึงมีการลอกข้อสอบ โกงทุจริตการสอบ ในอเมริกาเค้าสอนให้คนมีศักดิ์ศรี นักเรียนนักศึกษาของเค้าไม่มีการลอกข้อสอบกัน ในห้องสอบแทบไม่มีครูหรืออาจารย์คุม แต่เด็กเค้าไม่ลอกกัน ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา เคยพูดเล่นๆกับเพื่อนๆชาวอเมริกันว่า อย่างนี้ก็สบายเรานะซี่ไม่มีอาจารย์คุมห้องสอบ ก็ลอกข้อสอบก้ันได้สบาย สอบผ่านแน่ๆ เพื่อนๆบอกว่าจริงถ้ายูอยากลอกก็ลอกได้ถ้ามีคนเค้าให้ลอก แต่ว่าจะทำไปทำไม? ถ้ายูเรียนจบสอบผ่านได้กระดาษใบนั้นแล้วไง? ถ้ายูไม่มีความรู้จริงแล้วมีประโยชน์อะไร? เจอคำตอบแบบนี้ เซ่อไปเลย

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เรา ไม่มี "มืออาชีพ" ในทุกสาขา ในทุกวงการ เราจึงเห็นรัฐมนตรีไทยที่ไม่่ใช่ "มืออาชีพ" ยั้วเยี้ยไปหมด

อีกเรื่องได้กับตัวเอง ลูกสาว พออายุ 17 ก็เตรีียมตัวจะย้ายออกจากบ้านตามธรรมเนียมเด็กอเมริกันที่จะต้องออกไปเผชิญโลกเมื่ออายุ 18 พออายุ 18 เต็ม เค้าก็มาขออนุญาติย้ายออกจากบ้านจะไปเช่าคอนโดอยู่แล้วจะหางานทำเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน แต่ขอให้พ่อ-แม่ ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในระยะต้นสักระยะหนึ่ง เราสองคนพ่อ-แม่ คิดแบบคนไทย ไม่อยากให้ลูกจากไป ก็คัดค้านอ้อนวอนให้เค้าอยู่้กับเรา แต่ไม่สำเร็จ เค้าต้องย้ายออกให้ได้ ไม่งั้นเค้าอายเพื่อนๆที่เกาะพ่อ-แม่ เค้าบอกว่า You must let me go. If I don't spread my wing, how can I know how high I can fly?

อยากเห็นเด็กไทยมีความคิดแบบนี้บ้าง ไม่ใช่จบมหาวิทยาลัย ยังเป็๋นลูกแหง่อยู่ ทำอะไรไม่เป็น คิดไม่เป็น ไม่เป็นตัวของตัวเอง

อนาคตของชาติขึ้นอยู่กับเด็กรุ่นใหม่ คนไทยต้องสร้างเด็กๆให้มีคุณธรรม มีความคิดอิสระ กล้าที่จะตัดสินใจ ไม่งั้น ก็น่าเสียดายที่ประเทศชาติต้องล่มจมในน้ำมือนักการเมืองชั่วในไม่ช้านี้
พธม USA

 

 

เอะอะก็บอกว่าขาดไอโอดีน
คราวที่แล้วก็รณณรงค์ให้บริโภคไอโอดีน
วัดผลออกมา ไหงซ้ำรอยเดิม

ถ้าไอโอดีนเป็นต้นเหตุที่แท้จริง
จังหวัดลำปาง กะ พะเยา ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลสักหน่อยแต่ไอคิวเฉลี่ยสูงได้ไง

ควรจะเน้นหนักเรื่องการพัฒนาความรู้ ความคิด
เอ๋อ คอพอก
       

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คนชั้นล่าง วันที่ : 08/07/2011 เวลา : 18.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/culminate
JACk

ครูไม่มีจรรยาบรรณเพียงพอ จิตใจที่จะสั่งสอนเด็กไม่ถึงขั้นเมตตาจากใจจริงๆ ทำให้บกพร่องโดยสุจริต....? หรือเราเอาวิชาหน้าที่พลเมืองออกไป ทำให้เด็กขาดวินัยกันแน่ เด็กจึงรู้จักแต่สิทธิแต่ไม่รู้จักหน้าที่ ครูก็หวังแต่ลาภยศ พ่อแม่ก็ขวนขวายหาเงินจนไม่มีเวลาให้..... นี่แหละปัญหาทั้งนั้น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ครูคิม วันที่ : 08/07/2011 เวลา : 10.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kimz
คิม นพวรรณ

ครูควรได้รับการพัฒนาในการสอนให้เด็กคิด สอนทักษะชีวิต สู่วิชากิน แทนวิชาการ เด็กบนดอยข้าวปลาไม่มีกิน จะไปหาสารไอโอดีนจากตรงไหน ทุกวันนี้ครูกำลังทุกข์และวุ่นวายกับการสร้างเอกสาร เพื่อประเมิน สมศ.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เจ้าพระยา1 วันที่ : 08/07/2011 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chayada08
เจ้าพระยา ๑

ไอคิวต่ำ
อีคิวก็น่าห่วง.....

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชัชวาลย์ วันที่ : 08/07/2011 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/watercolorclub

ผมอยากให้มีการทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาใช้มา 10 ปี นักเรียนยังแย่ เพราะระบบนี้ให้ครูเก็บหลักฐานต่างๆเป็นเอกสารเยอะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเท็จทั้งนั้น ผู้ใหญ่ทะเลาะกันก็โยนให้โรงเรียนสอนคุณธรรมจริยธรรมเด็ก แต่ผู้บริหารบ้านเมืองเองกลับทำเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เห็นไม่ยอมเลิกทะเลาะเบาะแว้งโกงกินคอรัปชั่น การศึกษาน่าจะให้เวลาครูได้คิดหาสื่อใช้สื่อพัฒนาสื่อแล้วเอาไปสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพจะดีกว่าเอาตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพไปบังคับให้ครูต้องทำต้องมีให้ตรวจซึ่งมันเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติจริงๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]