• นายธนู
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-04-24
  • จำนวนเรื่อง : 26
  • จำนวนผู้ชม : 48833
  • จำนวนผู้โหวต : 9
  • ส่ง msg :
  • โหวต 9 คน
<< เมษายน 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2551
Posted by นายธนู , ผู้อ่าน : 1305 , 15:22:47 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ท่านพบสถานการณ์เหล่านี้ ท่านจะเลือกตัดสินใจอย่างไร ?

"Dilemma Decision Making."

A group of children were playing near two railway

มีกลุ่มเด็กๆ กลุ่มหนึ่งกำลังเล่นอยู่ในบริเวณรางรถไฟ 2 ราง

tracks, one still in use while the other disused. Only

รางรถไฟรางหนึ่งยังมีการใช้งานตามปกติ  ขณะที่อีกรางหนึ่งเลิกใช้งานไปแล้ว

one child played on the disused track, the rest on the

มีเพียงเด็กอยู่ 1 คนที่เล่นบนรางรถไฟที่เลิกใช้งานแล้ว  ส่วนกลุ่มเด็กที่เหลือส่วนใหญ่เล่นกันบน

operational track.

รางรถไฟที่มีการใช้งานอยู่.

 

The train came, and you were just beside the track

มีรถไฟวิ่งมา, และคุณยืนอยู่บริเวณที่เป็นจุดสับเปลี่ยนทิศของรางทางวิ่งของรถไฟ

interchange. You could make the train change its

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางวิ่งของรถไฟ

course to the disused track and saved most of the kids

ให้วิ่งเข้าสู่รางทางวิ่งที่เลิกใช้แล้ว และสามารถรักษาชิวิตของกลุ่มเด็กส่วนใหญ่

However, that would also mean the lone child playing

อย่างไรก็ตาม,นั่นหมายความว่า เด็กที่กำลังเล่นเพียงคนเดียว

by the disused track would be sacrificed. Or would you

บนรางรถไฟที่เลิกใช้งานแล้วควรจะตกเป็นตัวสังเวยของเหตุการณ์นี้ หรือคุณ

rather let the train go its way?

จะยอมให้รถไฟวิ่งไปตามปกติตามทางของมัน?

Let's take a pause to think what kind of decision we

จงหยุด เพื่อคิดดูว่าเราจะตัดสินใจ

could make...

เลืกทางไหน ?

...

...

Analyse the situation...

วิเคราะห์สถาณการณ์ดู

...

...

Think and reflect...

คิดถึงผลกระทบ...

...

...

Decided your answer!!!!...

เลือกการตัดสินใจของท่านดู !!!!....

...

...

Now ... go ahead...

มา... พวกเราตามไปดู....

 

...

...

=

=

=

=

=

Most people might choose to divert the course of the

คนส่วนใหญ่อาจจะเลือกที่จะเปลี่ยนทิศทางการวิ่งของรถไฟ

train, and sacrifice only one child. To save most of

และยอมให้เด็กเพียง 1 คนตกเป็นเหยื่อของชะตากรรมนี้ การรักษาชีวิตของเด็กส่วนใหญ่

the children at the expense of only one child was

แล้วยอมที่จะเสียสละชีวิตเด็กเพียงแค่คนเดียวนี้ เป็น

rational decision most people would make, morally and

การตัดสินใจที่มีเหตุมีผลของคนส่วนใหญ่ที่เลือก ทั้งในเชิงจริยธรรม และ

emotionally.

ทางอารมณ์ความรู้สึก.

But, have you ever thought that the child choosing to

แต่, คูณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า การที่เด็กคนนั้นเลือกที่จะ

play on the disused track had in fact made the right

เล่นบนทางรถไฟที่เลิกใช้แล้ว ในความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่

decision to play at a safe place?

ตัดสินใจเล่นในบริเวณที่มีความปลอดภัย?

Nevertheless, he had to be sacrificed because of his

แต่กระนั้นก็ตาม,เขาต้องตกเป็นเหยื่อของการสังเวยนี้เหตุเพราะว่า

ignorant friends who chose to play where the danger was.

เพื่อนๆที่ไม่ใส่ใจของเขาเลือกที่จะเล่นในบริเวณที่เสี่ยงอันตราย.

 

This kind of dilemma happens around us everyday. In

ทางเลือกสองแพ่งที่ขัดแย้งกันนี้เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกๆวัน. ทั้งใน

the office, community, in politics and especially in a

ที่ทำงาน, ในชุมชน ,ในทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน

democratic society, the minority is often sacrificed

สังคมประชาธิปไตย, เสียงข้างน้อยบ่อยครั้งที่ตกเป็นเยื่อของการสังเวย

for the interest of the majority, no matter how

ของเสียงข้างมาก, ไม่สำคัญว่า

foolish or ignorant the majority are, and how

เสียงข้างมากจะโง่เขลาหรือละเลยสาระสำคัญอย่างไรก็ตาม รวมทั้ง

farsighted and knowledgeable the minority are.

การมองกาลไกลและความด้อยปัญญาของเสียงส่วนใหญ่.

The child who chose not to play with the rest on the

เด็กที่เลือกที่จะไม่เล่นในเส้นทางของ

operational track was sidelined. And in the case he

รางรถไฟที่มีการใช้งานอยู่คือส่วนปลีกย่อยที่ไม่น่าสนใจ และในกรณีนี้ เขา

was sacrificed, no one would shed a tear for him.

จึงต้องตกเป็นเครื่องสังเวยของเหตุการณ์, โดยไม่มีใครควรต้องหลั่งน้ำตาให้แก่เขา

To make the proper decision is not try to change the

เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เราไม่ควรที่จะพยายามเปลี่ยนแปลง

course of the train because the kids playing on the

เส้นทางของทางวิ่งรถไฟนี้ เพราะว่า เด็กๆส่วนใหญ่ที่กำลังเล่นบน

operational track should have known very well that

ทางรถไฟที่ใช้งานอยู่นั้นต่างรู้เป็นอย่างดีว่า

track was still in use, and that they should have run

ทางรถไฟที่เล่นอยู่นั้นยังคงมีการใช้งานอยู่, และเขาทั้งหลายก็รู้ว่าควรที่จะวิ่งหนี

away if they heard the train's sirens.

ถ้าเขาทั้งหลายได้ยินเสียงหวูดรถไฟ.

If the train was diverted, that lone child would

ถ้ารถไฟถูกเปลี่ยนทิศทางการวิ่ง,เด็กที่เล่นอยู่คนเดียวควรจะต้อง

definitely die because he never thought the train

ตายอย่างแน่นอน เพราะว่าเขาไม่คิดเลยว่ารถไฟ

could come over to that track! Moreover, that track

จะสามารถวิ่งมายังรางนี้ ! ยิ่งไปกว่านั้น, รางรถไฟนี้

was not in use probably because it was not safe.

ไม่ได้มีการใช้งานอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นรางที่ไม่ปลอดภัยสำหรับใช้งาน.

If the train was diverted to the track, we could put

ถ้ารถไฟถูกเปลี่ยนทิศทางการวิ่ง, เราสามารถ

the lives of all passengers on board at stake! And in

ทำอย่างไรกับชีวิตผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่บนรถไฟ! และใน

your attempt to save a few kids by sacrificing one

ความพยายามของคุณที่จะรักษาชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งโดยสัเวยชีวิตด้วยเด็กเพียง

child, you might end up sacrificing hundreds of people

คนเดียว, คุณอาจจะต้องสังเวยด้วยคนอีกหลายร้อยคนบนรถไฟ

to save these few kids

เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งเพียงไม่กี่คน

While we are all aware that life is full of tough

ขณะที่พวกเราทราบว่าชีวิตคือการคิดเพื่อ

decisions that need to be made, we may not realize

การตัดสินใจอย่างเต็มที่ที่ต้องการเลือก,เราอาจจะไม่ได้สำนึกอย่างจริงจัง

that hasty decisions may not always be the right one.

ว่าการตัดสินใจอย่างรีบร่งฉับไวอาจบางที่ไม่บ่อยครั้งที่ถูกต้อง.

"Remember that what's right isn't always popular...

"ระลึกเสมอว่า สิ่งที่ถูกต้องไม่เสมอไปที่จะเป็นที่นิยม...

and what's popular isn't always right."

และสิ่งที่เป็นที่นิยมไม่เสมอไปที่จะเป็นที่ถูกต้อง"

Everybody makes mistakes; that's why they put erasers

ทุกคๆคนเคยผิดพลาด; นั่นคือเหตุผลที่ทำไมต้องมียางลบ

on pencils.

บนหัวดินสอ.

Ref : From  forwarded  mail.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4
ป้านพ วันที่ : 18/03/2011 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thammanamai
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ ของมูลนิธิกัลยาณการุณย์ อาสาสมัครhttp://www.ictforall.org/https://www.facebook.com/#!/PalliativeCareThailand?fref=ts,คณะทำงาน"ธรรมานามัยชน" รุ่นที่ 1,อายุวัฒนาร.พ.นครธน พระราม 2

(0)
ป้านพไปคอมเม้นท์ที่บ้าน นี้นะคะ

http://www.oknation.net/blog/tocare/2010/11/08/entry-1

ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 3
นายธนู วันที่ : 29/04/2008 เวลา : 16.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NaiThaNu

(0)
ส่งเสียงกันหน่อยดิ ชอบ ไม่ชอบ บอกด้วยดิ

แปลเองอะ..
ผิด..ตก..ยกเว้น..นะ
ความคิดเห็นที่ 2
ญาปู่ครูบาธรรมโยคีอริยธาตุมหาญาณโพธิสัจ วันที่ : 29/04/2008 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/taimahayan
ธรรมะวิถีไทเซน  มหาสารคาม

(0)
..ตอนอ่าน ตัดสินใจที่จะให้ รถไฟวิ่งไปตามปกติตามทางของมัน? ทบทวนความรู้สึกดู ก็ยืนยันมั่นใจว่าคิดถูกต้อง
โดยใช่หลักคิดง่ายๆ ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรม และลึกๆแล้ว อยากให้เด็กๆ ที่เล่นอย่างไม่ระมัดระวัง ควรได้รับบทเรียนบ้าง เพราะเชื่อว่า พวกเขาน่าจะได้ยินเสียงรถไฟมา แล้วคงจะกระโดดหนีได้ทัน เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า รถไฟต้องวิ่งผ่านทางที่ตัวเองเล่นอยู่แล้ว
..พอเลือกแล้ว ยังอดสงสัยใจตัวเองนิดๆ ว่ามันโหดเกินไปไหม? พอมาอ่านเฉลย เฮ่อ โล่งใจ
..ว่างๆ ขอเชิญแวะ ไปเยี่ยมบ้านTaimahayan ไปวัดกันว่า ระหว่างสื่อ กับนักการเมืองไทย "ใครกันแน่..เฮงซวย"
ความคิดเห็นที่ 1
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 29/04/2008 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

(0)
อืมมม 8kfw,j57'
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน