*/
  • ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-11-03
  • จำนวนเรื่อง : 8
  • จำนวนผู้ชม : 23652
  • จำนวนผู้โหวต : 21
  • ส่ง msg :
  • โหวต 21 คน
วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2551
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 1909 , 11:11:27 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สามารถ วราดิสัย ปลัดจังหวัดปัตตานี กล่าวเปิดการอบรมฯ

จุดเริ่มต้นของโครงการอบรมค่ายวรรณกรรมที่ชายแดนใต้ มาจากที่คณะผู้ก่อตั้ง 'สำนักหัวใจเดียวกัน' ได้มีโอกาสพบปะพูดุคยกับ ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง นักการศึกษา/นักเขียน ผู้มีชื่อเสียงและประกาศตนเป็นเสมือนปลาแซลมอนที่หวนคืนสู่ถิ่นเกิดเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น มีแผนนำเยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน จึงได้มีแนวคิดร่วมกันว่า น่าจะมีการจัดโครงการอบรมค่ายวรรณกรรมเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน-การเขียน เป็นการปูพื้นฐานในการสร้างนักเขียนท้องถิ่น และกระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจศึกษาบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างจริงจัง

ในที่สุดโครงการค่ายอบรมการเขียนจึงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาผู้นำนักเรียนเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำพญา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พสฐ.) มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง และสำนักหัวใจเดียวกัน มีเยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธ-มุสลิม ทั้งจากโรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ฯลฯ เข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน ขณะเดียวกันได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนข่าว สกู๊ป สารคดี ฯลฯ รวมถึงการถ่ายภาพ การบรรณาธิการหนังสือ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

          ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายวรรณกรรมเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อ

๑.กระตุ้นให้เยาวชนชายแดนใต้ ให้ความสนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

๒.ปูพื้นฐานในการเขียน การถ่ายภาพ ที่จะมีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเก็บข้อมูล การเขียน ฯลฯ ในอนาคตต่อไป

๓.เสริมส่งให้เยาวชนเกิดสำนึกและเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนต่างศาสนาและคนต่างถิ่น ในฐานะผู้ร่วมอาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน

สำหรับคณะวิทยากรหลักจากสำนักหัวใจเดียวกัน ประกอบด้วย

มนตรี ศรียงค์ : กวีซีไรต์ ปี ๒๕๕๐

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ : นักเขียนสารคดียอดเยี่ยมรางวัล คน ค้น ฅน

ปิยะโชติ อินทรนิวาส : หัวหน้าศูนย์ข่าวหาดใหญ่เครือผู้จัดการ-ASTV

ธนาคม พจนาพิทักษ์ : นักเขียน อดีตบรรณาธิการนิตยสารชีวิต, Love&Share และอื่นๆ

ชวิน ถวัลย์ภิยโย : ช่างภาพอิสระ

เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายวรรณกรรมฯ ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

๑.โรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

๒.โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

๓.โรงเรียนดารุสลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

๔.โรงเรียนศรีฟารีดา อ.รามัน จ.ยะลา

๕.การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ปัตตานี

๖.การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ยะลา

ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

หัวข้อบรรยาย

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

               ปฐมนิเทศการอยู่ค่าย

               พิธีเปิดการอบรมโดย นายสามารถ วราดิสัย ปลัดจังหวัดปัตตานี

               กล่าวแนะนำโครงการฯ โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

               บรรยาย

               "(ทำไมต้องเขียน) พลังของการเขียนกับการสื่อความหมายชีวิตและพัฒนาสังคม"

               โดย...ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการค่าย

               "(ใครเขียน) เขียนหนังสือเรื่องกล้วยๆ ใครก็ทำได้ เราก็ทำได้"

               โดย...ธนาคม พจนาพิทักษ์ ผู้จัดการค่าย

               "ภาพถ่ายกับการสื่อความหมาย เมื่อศิลปะ ความงาม ความจริง คือสิ่งเดียว"

               โดย...ชวิน ถวัลย์ภิยโย รองผู้อำนวยการค่าย

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

              บรรยาย

              "(เขียนอะไร) ของดีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ แผนภูมิวัฒนธรรมชายแดนใต้ ร่วมสืบสานก่อนสูญหาย" 

              โดย...ดำรง สุวรรณรัตน์ (ลุงดำ)

              "(เขียนอย่างไร) เทคนิคการเขียนบทความและสารคดี"

              โดย...ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

              บรรยาย

              "จากกวีไทยถึงกวีโลก และกวีนิพนธ์ในฐานะอาวุธทางปัญญาและพลังทางสังคม"

              โดย...มนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์ปี ๒๕๕๐

               "เคล็ดลับการเขียนบทความและสารคดีเชิงข่าวของสื่อมืออาชีพ"

               โดย...ปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าวหาดใหญ่เครือผู้จัดการ-ASTV

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

                สรุปและประเมินค่าย

                พิธีปิดการอบรมโดย ภากร นิจจรัลกุล กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

ดำรง สุวรรณรัตน์ (ลุงดำ) บรรยายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ทั้งนี้ระหว่างการอบรม มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วม เช่น การละหมาด กลุ่มสัมพันธ์ ดนตรีสัมพันธ์ (วงบุหลันตานี) กีฬาเพื่อการรู้จัก แบ่งกลุ่มย่อยเสวนากลุ่มและฝึกเขียนตามแบบฝึกหัด และที่สำคัญคือ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพของหุบเขาลำพระยา-ส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ฯลฯ

ผลจากการจัดค่ายวรรณกรรมเยาวชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑ ปรากฏผลอย่างน่าพอใจ โดยมีผลงานเป็นรูปธรรมด้วยข้อเขียนของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการคนละ ๑ ชิ้น และงานกลุ่มอีก ๕ ชิ้น ซึ่งจะนำมาจัดพิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คส์ชื่อ 'ตามรอยฝัน-เรื่องเล่าจากชาวค่ายลำพะยา' ซึ่งเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ

การคัดเลือกชื่อหนังสือเล่มนี้จึงได้ผ่านการตั้งชื่อและโหวตเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และจักยังคงมีการจัดกิจกรรมค่ายวรรณกรรมเยาวชนในลักษณะนี้อีกหลายครั้งนับจากนี้ไป

อ่านข่าว 'ผู้จัดการ' : ดึง 'กวีซีไรต์-สื่ออาชีพ' ร่วมปั้นเยาวชนชายแดนใต้สู่นักเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000136971

"หนุมานชาญสมร ใน ๑๐ นาที เจอมากกว่าทศกัณฑ์"

http://www.oknation.net/blog/wintawan


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
mookie วันที่ : 04/12/2008 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก


สวัสดีครับพี่ย่อง...

ขออำภัยที่มาช้า งานเข้าขนาดหนัก...

กิจกรรมดีดีเช่นนี้ มารับรู้ช้า ก็ยังชุ่มชื่นหัวใจ...

พี่ย่องสบายดีนะคับ...

แข็งแรง ๆ...

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
naijoe วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 22.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naijoe

สร้างสรรค์...เยาวชนวรรณกรรมเด็ก...

น่ายินดีครับ...ความคิดเห็นที่ 27 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 30/11/2008 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

อนุโมทนาสาธุกับกิจกรรมที่ช่วยกันทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับ (เหมือนที่พี่เป็ปซี่ รวบรวมทุนทรัพย์ไปให้โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ ดอยเลโคะ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก http://www.oknation.net/blog/Pepsi8/2008/11/14/entry-1)

เพิ่งได้แวะมาเยี่ยมพร้อมกับสายลมหนาวที่พอเย็นๆ สบายครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
เพลงฝน วันที่ : 29/11/2008 เวลา : 13.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hyacinth
   เรามีตาคนละดวง มีโลกคนละใบ และเราไม่ใช่คนเดียวกัน จึงมีชุดความจริงต่างกันก็เท่านั้นแหล่ะ 

สุวรรณภูมิกับดอนเมืองถูกปิดจะไปเบตงยังไงคะพี่

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
วิตามินบี วันที่ : 26/11/2008 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ขอร่วมสนับสนุนเพื่อเด็กๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
รอยยิ้มจางๆ วันที่ : 25/11/2008 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wana22
บ้าน ของ หัวใจ

มาร่วมแสดงความยินดี และปรีดา

กับงานโครงการดีดี ที่คงยิ่งใหญ่

และก้าวขึ้นไปเรื่อย

สิ่งดีดี ที่มีและมอบให้กับสังคม

รักบ้านเกิด

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
riverpoem วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 11.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/riverpoem
สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป

แวะมาเข้าค่ายค่ะ

และคงได้ไปร่วม "ออก" ค่าย ด้วยสักครั้ง และสักครั้งนะคะ

อืมม์ ก้อนหินฯ ไปเมื่อไหร่ จะตามไป
และจะเอา ยางลบไปให้ยืมด้วย

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
กู่ วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

ดอกไม้กำลังผลิแย้ม
อีกไม่นาน จะเบ่งบานเต็มบ้านเต็มเมือง...ไชโย!!

ดีใจกับเด็กๆ
และมีความสุขกับเมืองไทย
ที่มี"คนหัวใจเดียวกัน"อย่างนี้หลงเหลืออยู่

งานเขียน ต้องมาจากการคิด และแน่นอน..เมื่อคิดก็ต้องค้นหา การค้นหา..ต้องมาจากการ อ่าน ดู ฟัง อย่างตั้งใจ

เชื่อว่าถ้าท่านๆจุดประกายไฟในการเขียนอย่างอยากจะเขียนให้กับเยาวชนได้แล้ว...รางวัลใดๆก็ไม่มีความ
หมาย
เพราะสิ่งที่เขาได้คือความสุข

แม้แต่คนอ่านเอนทรีนี้ก็มีความสุขแล้ว


หุบเขาลำพญา สวยเหลือเกิน

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ปราณชลี วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

- คิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละครับ คุณลูกเสือหมายเลข ๙ ขนาดคนชายแดนใต้เอง จากที่ได้รับเสียงสะท้อนจากเหล่าผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งเห็นใจครูที่โดนทำร้ายอยู่บ่อยๆ แต่อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามกับจรรยาบรรณหรือสำนึกของความเป็น 'ครู' ครับ.
- คุณ minmint ครับ จะยังคงมีการจัดค่ายวรรณกรรมเช่นนี้ต่อเนื่องอีกหลายครั้ง ครั้งที่ ๒ คือต้นเดือนธันวาคมนี้ หากสนใจจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้านะครับ.
- แม่สีไฟครับ, ขอบคุณมากครับ เรื่องค่ายฯ ด้วยยังเป็นช่วงเริ่มต้นจึงยังคงประเมินอะไรมากไม่ได้ เช่นหากวิทยากรพูดเรื่องที่หนักเกินไป ลึกเกินไป เด็กจะรับไม่ค่อยได้มาก เราจึงต้องเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง 'แรงบันดาลใจ' ให้เขาเกิดความอยากด้วยตัวเองก่อน แล้วจึงค่อยๆ ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของเขา แต่จากที่ได้เริ่มต้นทำ ก็เห็น 'ความหวัง' อะไรบางอย่างจากเด็กๆ ที่ร่วมเข้าค่ายฯ มากโขอยู่ครับ.
- ขอบคุณมากครับคุณจันทร์วารี โดยเนื้อนัย เด็กๆ ก็คงเหมือนกับความในข้อเขียนของคุณจันทร์วารีอ่ะครับ "ดอกไม้แรกแย้ม..แต่งแต้มเพื่อโลกสวย หวังเพียงชูช่อล้อลมระรวย แย้มบานด้วยดอกงามท่ามตะวัน".
- สวัสดีครับ Mee Mee ผ่านมาเกือบเดือนที่ได้เจอกัน อ่านหนังสือไปได้ตั้ง 'หลายหน้า' ๕๕๕ คุณปราณชลีเขารอคำวิจารณ์งานอยู่นะครับ คุณแกออกตัวว่าตัวเองก็ไม่ได้เขียนหนังสือดีเด่อะไรหรอกครับ เพียงแต่ 'รัก' ที่จะ 'เขียน' เลยพยายามลองลงมือเขียนและหาวิธีการฝึกปรือพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆ เช่นกัน ที่ว่าไปสอน ไปเข้าค่ายอะไรนั่น ถือว่าเป็นการ 'แลกเปลี่ยน' ประสบการณ์กันอ่ะครับ.
- คุณเจริญขวัญครับ เด็กๆ ที่ค่ายชอบหมี่เป็ดกันใหญ่ เพราะพี่แกร้องเพลงประกอบการพูดนับสิบเพลง ทำให้เป็นที่สำเริงสราญใจกันไป ไม่เหมือนเวลาอีตาปราณชลีพูด ดูเหมือนเด็กๆ จะ 'เครียด' กันไปใหญ่ ๕๕๕ ยังไงก็แล้วแต่ ขอบคุณนะครับสำหรับ 'กำลังใจ' และ 'คำชม' ฝากขอบคุณถึงคนชมเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ.
- เช่นกันครับคุณทิวสน เสียดายว่าไม่ได้พูดคุยกันนานเวลา ด้วยข้าพเจ้าเองติดธุระหลายอย่าง เลยทำได้เพียงแว๊บไปแว๊บมา อย่างน้อยก็ถือเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ (หรือยิ่งทำให้กำลังใจหดหายก็ไม่ทราบได้ ฮ่าๆ) วันหนึ่งนะครับคุณทิวสน เราคงได้พูดคุยกันยาวๆ ว่าด้วยเรื่อง คน สังคม โลก และจักรวาล
- คุณ Maira ขอบคุณครับที่มาเยือน.
- ขอบคุณมากครับคุณศณีรา สำหรับคำอวยพรอันมากค่า หวังว่าที่อัยเยอร์เวงคงจะมีค่ายในลักษณะเช่นนี้บ้างนะครับ เด็กๆ จะได้เขียนเรื่องราวของป่าฮาลา-บาลา หรือเรื่องอื่นๆ ในชุมชน, ด้วยมุมมองและฝีมือของเด็กๆ เอง สำหรับเรื่องทักษะหรือการปูพื้นฐานการอ่าน-การเขียน หากต้องการ, สำนักหัวใจเดียวกัน พร้อมช่วยนะครับ.
- คุณ Supawan ขอบพระคุณมากครับ หนังสือ 'จิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี' เขียนไว้นานปีตั้งแต่เพิ่งเกิดเหตุไม่สงบรอบใหม่ ถึงวันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปมากมาย แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ 'หัวใจ' และ 'ความสัมพันธ์' ของผู้คน ที่ยังคงมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันครับ เรื่องค่ายวรรณกรรม ต่อไปสำนักหัวใจเดียวกันก็จะขยายพื้นที่ไปให้ทั่วประเทศไทย (ถ้ามีทุนพอนะครับ) เรามีเครือข่ายศิลปิน นักเขียน กวี ฯลฯ เป็นพันธมิตรจำนวนมากที่พร้อมสละเวลามาช่วยกันจรรโลงสังคมผ่านโลกของการอ่าน-การเขียน คงต้องค่อยๆ ทำกันแหละครับ หากหน่วยงาน องค์กรใดสนใจ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ สำนักหัวใจเดียวกันพร้อมสนับสนุนเท่าที่พอมีกำลัง.

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ปราณชลี วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับ
เช้าอากาศดี แต่เป็นห้วงขณะอารมณ์บางผู้คนกำลังคุโชน
ใครเชื่อ ใครศรัทธา ตรงไหน ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปแหละครับ
ขอเพียงให้ยึดความ 'ปรารถนาดี' ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง-เป็นพอ
- คุณประกายพฤกษ์ครับ ขอบคุณมากครับ เรื่อง "ฤายวนจักพ่ายเมื่อปลายฝน?" http://www.oknation.net/blog/khoncr/2008/11/17/entry-1/comment#read น่าสนใจนะครับ สั้นๆ แต่สะท้อนประวัติศาสตร์ที่ควรจดจำ.
- คุณปลายฝนครับ แม่ฮ่องสอนหนาวแท้ น่าจะหนีหนาวมา 'อาบฝน' แถวๆ หุบลำพญา ยะลา ด้วยกันนะครับ ค่ายวรรณกรรมครั้งที่ ๒ จะเริ่มปลายเดือนธันวาคมนี้ สนใจไปร่วมไหมครับ? (หรือท่านใดสนใจไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเชิญเลยนะครับ-ด้วยความยินดียิ่ง)
- เช้าวันแรกขณะอยู่ค่ายฯ ตั้งใจตื่นมาชมจันทร์แขวนดวงเหนือขุนเขาสันกาลาคีรี สวยซึ้งเปี่ยมเสน่ห์ท่ามหมู่ดาว แต่วันต่อๆ มาฟ้าฝนก็ร่วงหล่นอย่างไม่ลืมหูลืมตา ข้าพเจ้าจึ่งได้ยินเสียง 'พระจันทร์รำพึง' ครับ
- คุณซันตะวันยิ้มครับ วันไหนว่างๆ ไปตาม 'ความฝัน' ด้วยกันนะครับ.
- ท่าน rakmananya ครับ ค่ายวรรณกรรมเยาวชนชายแดนใต้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย ข้าพเจ้าเองตั้งใจเขียนบันทึกเบื้องหลังงาน และสนับสนุนเยาวชนทั้งพุทธ-มุสลิมที่ร่วมเข้าค่ายให้เกิดแรงบันดาลใจ เพื่อหันมา 'เขียน' อย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจจัดพิมพ์หนังสือผลงานของเด็กๆ ทั้งหลาย แม้นงานเขียนไม่สมบูรณ์และมากฝีมือเท่ามืออาชีพ แต่นับเป็น 'จุดเริ่มต้น' ดีๆ ที่หวังให้เด็กๆ มี 'กำลังใจ' ครับ.
- ๕๕๕ เหมือนก้อนหินรำพันจะมีหนังสือของปราณชลีอยู่ใกล้ตัวตลอด อย่าเผลอเอาไปกอดนอนนะครับ, ก้อนหินกับข้าพเจ้า-ต่างคนต่างเดินทาง และกลับสู่กรุงในห้วงเวลาใกล้กัน หวังว่าคงได้เก็บเกี่ยวข้อมูลของ 'คนเคาะหิน' มาบอกเล่าให้ได้ประทับใจอีกมากมาย เรื่องค่ายวรรณกรรมฯ อยากให้ได้ไปร่วมด้วยนะครับ เผื่อจะได้รำลึกความหลังครั้งได้ไปเดินท่อมๆ เคาะหินแถวชายแดนใต้ ความจริงแล้วการทำค่ายวรรณกรรมในครั้งนี้ และอีก ๑ ครั้งในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ น่าจะถือเป็นการลงมือทำเพื่อ 'ประเมิน' จุดเด่น-จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค และประเมินรูปแบบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ก่อนจะจัดอย่างต่อเนื่องอีกเป็นหลายครั้งในช่วงต่อไปครับ, ขอบคุณนะครับสำหรับคำชื่นชม.
- ขอบคุณมากครับอ้ายภูฯ ที่มาเยือนบ่อยๆ ผู้ใดสนใจใคร่อ่านงานดีๆ ชวนให้อบอุ่นใน เชิญไปบ้านอ้ายภูฯ เลยนะครับ ลองไปอ่าน "ในห้วงฤดูแล้งแห่งชีวิต" เป็นตัวอย่าง.
- ท่านพันธกานท์ ขอบพระคุณมากครับ ลงไปทำกิจกรรมเที่ยวนี้เห็น 'พลัง' ของเยาวชนแล้วทำให้มีกำลังใจเลยครับ เชื่อว่าหากทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างเครือข่ายและพัฒนาฝีมือน้องๆ เขาอย่างจริงจัง ชายแดนใต้คงมีนักเขียนฝีมือดีๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายคนครับ.
- พี่ญิบฯ ครับ ขอบคุณมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ให้โอกาสได้ 'ระบาย' อะไรบางอย่างผ่านรายการทีวีของพี่ฯ แถมยังได้ช่วยโปรโมทงานนิทรรศการภาพถ่ายเคลื่อนที่และหนังสือของสำนักหัวใจเดียวกันด้วย (แถมด้วยเสื้อสวยๆ ของกลุ่ม Ok Nature ที่ตั้งใจเดินทางไกลไปซื้อในงานที่สวนรถไฟ มาสวมใส่เพื่อเป็นโฆษณาแฝงครับ แหะ แหะ) อย่างไรก็ขอบคุณด้วยจริงใจครับ และวันที่ ๒๖ นี้เจอกันนะครับ ยังไงจะแจ้งรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจนอีกครั้งนะครับ.

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
Supawan วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 06.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขึ้นล่อง กรุงเทพ-อุบลฯ ไหนังสือของคุณปราณชลีเป็นเพื่อนเดินทาง (เขียนถึงในบทความ .. จากหัวลำโพง ถึง วารินชำราบ 2 .. ด้วยค่ะ)

เข้ามาที่บล๊อก ก็ทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดีๆ ที่น่านำมาเปิดเป็นค่ายสำหรับชาวโอเคฯด้วยค่ะ ... ชื่นชมนะคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 00.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ไปเห็นมาด้วยตา พี่ย่องเจียระนัยเด็กได้เร็วและดีกว่าสถาบันหลายแห่งเสียอีก ขอให้กุศลบุญในครั้งนี้ผลักดันให้ทีมงานประสบแต่ความเจริญในชีวิตด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Maira วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 00.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Illusions

น่าชื่นชมมาก ..ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ..

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ทิวสน วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

มาติดตาม ข่าวคราวกิจกรรมดีๆ ครับ


ดีใจที่ได้เจอกันเมื่อวานครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 23.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

ขอบคุณค่ะ ที่แวะไปหาที่บ้าน

เพิ่งเห็นว่ามีอีกบ้านหนึ่งที่นี่ ฮ่าๆ ไม่ได้เข้าเนชั่นมานานมากเหมือนกัน เลยเพิ่งเห็น

ได้เจอและพบกับหมี่เป็ดแล้ว เหมือนอย่างที่พูดไว้เหรือเปล่าว่า มันเป็นคนดีจริงๆ และมีหัวใจเดียวกันกับคนอย่างเรา

กับเพื่อนฝูง หมี่เป็ดเต็มที่เสมอ นี่แหละ ที่ดิฉันเรียกว่า เพื่อน ได้อย่างเต็มปาก

ดีใจที่งานของคุณย่องลุล่วงไปตามความฝันที่งดงามนะคะ

อ้อ สามีฝากชมมาว่า หนังสือทั้งสามเล่มของคุณย่อง
ภาพสวยมากๆ ถึงอ่านภาษาไทยไม่ออก แต่ก็มาดูรูปแล้วถาม แกเลยฝากคำชมมาถึงคุณด้วย

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
MeeMee วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/memoria
recall for Memory Episode II

เทพ .... เหาะมาทักทายหวัดดีค่ะพี่ย่อง...อ่านหนังสือพี่ได้หลายหน้าแล้วค่ะ...
ขอบคุณสำหรับคำชมว่า "เทพ" อ่ะ...มิบังอาจรับหรอกค่ะ

อีกนาน.....ยังเป็นมือสมัครเล่น
ทั้งการถ่ายภาพและการเขียน

คงต้องขอคำแนะนำ จาก "เทพ" ตัวจริงคือพี่นี่แหล่ะ...
ความคิดเห็นที่ 13 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

ชื่นชม ชื่นชม

มาชื่น มาชม

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

ดูจากกำหนดการแล้ว เด็ก ๆ คงเก็บเกี่ยวอะไรได้เยอะนะคะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
minmint วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 21.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

หัวข้อการบรรยายและกิจกรรมน่าสนใจมากค่ะ
เสียดายที่เป็นช่วงเวลาเดียวกับ minmint ติดงานที่ต่างจังหวัด
ไม่งั้นถ้ารู้ล่วงหน้าจะขอตามไปเก็บความรู้กับเด็ก ๆ ด้วยคนค่ะอาจารย์.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ทุกวันนี้"คนนอก"..ใส่ใจเรื่องการศึกษามากกว่าครูและกระทรวงศึกษาธิการ..เนาะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 21.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

เยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

มาตามรอยฝัน
มาชื่นชมสายสัมพันธ์
หัวใจเดียวกัน
.
ครับท่านปราณชลี-,
ดอกฝันแห่งชายแดนใต้,
ผลิ!-และชูช่อปลั่งงาม-ท่ามไออุ่นรัก,สัมพันธ์เดียวกัน
ชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ภู_เชียงดาว วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 21.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phuchiangdao

มารอลุ้นและติดตามอยู่ครับ...

งาน
สร้างสรรค์
ชีวิตสู่ชีวิต

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ก้อนหินรำพัน วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LOSTGEO


หวัดดีครับพี่ย่อง...

ทันที่ที่อ่านเรื่องราวของกิจกรรม ‘ตามรอยฝัน’ (ค่ายวรรณกรรมเยาวชนชายแดนใต้)...จบลง...ผมเองต้องรีบพลิกไปดูหนังสือของพี่อีกครั้ง

จำได้ว่าพี่เคยเขียนไว้...ด้วยข้อความว่า.."การศึกษา" คือหัวใจของการแก้ปัญหาในพื้นที่ในระยะยาว เราจะทำอย่างไรมิให้เยาวชนรู้สึกว่าการอ่านหรือการเขียนนั้นคือ "ยาพิษ" แต่จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

แหละนี่คงเป็น "รูปธรรม" อย่างหนึ่ง...ที่พี่ได้ก้าวเดินตามรอยคิดและรอยฝันแล้วนะครับ...ขอชื่นชมด้วยใจในค่ายวรรณกรรมที่จัดขึ้นมาครั้งนี้

ทั้งเหล่า "วิทยากร" ที่ไปร่วมให้ความรู้..ผ่านหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการเขียนเรื่องราวทางข่าวสาร ประวัติศาสตร์ สารคดี สภาพพื้นถิ่นหรือวิถีชีวิตจริงจากที่นั่น...เปรียบไปก็คงคล้ายการนำเอาความสำเร็จหรือศักยภาพจาก "ต้นทุนทางสังคม" ที่มีคุณค่า มาสร้างหรือผลักดันให้เป็น "แรงบันดาลใจ" กับเยาวชนรุ่นใหม่

จะรออ่าน 'ตามรอยฝัน-เรื่องเล่าจากชาวค่ายลำพะยา'...ด้วยใจจดจ่อครับ

ขอบคุณเสมอ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
rakmananya วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 20.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

มาร่วมดีใจกับเด็กๆ เยาวชน ที่ได้รับโอกาสดี ในการแสวงหาความหมายของชีวิต ผ่านค่ายวรรรกรรม

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ตามรอยฝัน คน หัวใจเดียวกัน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พระจันทร์รำพึง วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/completefeeling
พระจันทร์ไกลไหม...จะไปพระจันทร์ เสี่ยวง๊วย นางมารพระจันทร์น้อย

เสียดายไม่ได้ไปด้วย
น่าสนุกมากๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เพลงฝน วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hyacinth
   เรามีตาคนละดวง มีโลกคนละใบ และเราไม่ใช่คนเดียวกัน จึงมีชุดความจริงต่างกันก็เท่านั้นแหล่ะ 

เย้...ดีใจด้วยค่ะพี่ย่อง
ค่ายแรกสำเร็จลงด้วยดี

ขอให้มีค่ายที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ห้า ตามมาเรื่อยๆ นะคะพี่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ประกายพฤกษ์ วันที่ : 23/11/2008 เวลา : 11.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khoncr
ภควันต์ เวียงสา

ดีครับ ช่วยๆกันสร้างสรรค์ชาวหนังสือมากๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน