ทำเนียบนายกรัฐมนตรีตลอดกาล
มองปัจจุบันผ่านกระจกแห่งประวัติศาสตร์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/PM-CaoCao
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554
Posted by นายกรัฐมนตรี_โจโฉ , ผู้อ่าน : 21806 , 17:42:25 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 30 คน

เกือบๆเดือนๆที่ผมไม่ได้เขียนเรื่องราวอะไรในโอเคเนชั่นเพราะติดภาระกิจที่ต้องทำในมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังคงติดตามข่าวสารการเลือกตั้งอยู่ไม่ขาดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออย่างโอเคเนชั่นอันอบอุ่นแห่งนี้

ผมเห็นหลากหลายนโยบายของหลายพรรคการเมืองแล้วรู้สึกว่าประเทศไทยเราคงจะต้องเตรียมพบกับ "หายนะ" ทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ในเร็ววัน ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างรายรับกับรายจ่ายของรัฐบาลที่ต้องมาสนองนโยบายขายฝันเพื่อให้เป็นฝ่ายกุมอำนาจรัฐนั้นคือตัวเร่งปฏิกิริยามวลชนที่รอวันจะออกมาเดินตามท้องถนนเพื่อล้มรัฐบาลตามทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย และเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจของชาติต้องไปผูกพันธ์กับ "หนี้" ที่เกิดจากการกู้ยืมจากต่างชาติเพื่อมาสนองนโยบายรัฐและทำโครงการประชานิยมให้สำเร็จตามที่ได้หาเสียงไว้

ตลอดเวลาปีกว่านี้ผมเพิ่งจะมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย รวมทั้งพระราชประวัติและการทรงงานของพระะเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันและถ้ามองดูในภาพรวมแล้วสามารถสรุปออกมาได้เป็นประโยคเดียวคือ...

"นักการเมืองยื่นปลา  พระราชายื่นเบ็ด"

"นักการเมืองยื่นปลา" คือลักษณะการทำงานของนักการเมืองที่มักจะหยิบยื่นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยม "อันเป็นลักษณะธรรมชาติทั่วไปของนักการเมืองทุกชาติทุกภาษา" แต่การยื่นปลานั้นไม่ใช่การสร้างถนน สร้างไฟฟ้า สร้างปะปา หรือสาธารณูปโภค การยื่นปลาที่ว่าหมายถึง "นโยบายประชานิยม" ไม่ว่าจะแจกของ แจกเงิน ขึ้นเงินเดือนค่าแรง สร้างรถไฟฟ้าตามใจนักการเมืองโดยไม่คำนึงถึงปริมาณความจำเป็นที่แท้จริงของประชาชน เป็นต้น

นโยบายประชานิยมเป็นที่น่ารังเกียจของนักวิชาการมาทุกยุคทุกสมัยกลับกลายเป็น "นโยบายหลัก" ในการหาเสียงกับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ การยื่นแต่ปลาให้กับประชาชนคือการสร้างความรวดเร็วในการพัฒนาประเทศและตักตวงซึ่งคะแนนนิยม การหยิบปลาจากแม่น้ำใส่มือประชาชนที่มาขึ้นทุกๆวันนี้ก็คงจะทำให้ "ปลา" หมดไปจากแม่น้ำในเร็ววัน เพราะเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วรัฐบาลหลายรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจที่จะเพาะพันธุ์ปลา แต่คิดจะตักปลาในแม่น้ำใส่มือประชาชนอย่างเดียว ซึ่งแตกต่างกับวิถีการทรงงานของพระราชาที่ทรงเพียรทำมาโดยตลอดหกสิบกว่าปี อันเป็นที่มาของคำว่า "พระราชายื่นเบ็ด"

"พระราชายื่นเบ็ด" คือลักษณะการทรงงานของในหลวงคือ "ยื่นเบ็ดตกปลา" ให้ประชาชนแล้วสอนว่าต้องตกปลาอย่างไร ลักษณะการทรงงานแบบนี้ต้องใช้เวลา เห็นผลช้า และประชาชนไม่นิยม อีกทั้งไม่เป็นที่ใส่ใจและน้อมนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ลักษณะงานแบบพระราชายื่นเบ็ดนี้ยังเป็นการ "ถนอม" ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงบประมาณแผ่นดินได้อย่างมหาศาล สังเกตได้จากลักษณะโดยทั่วไปของโครงการตามพระราชดำริของในหลวงซึ่งจะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้งบประมาณที่จำกัด แต่กลับได้ผลเกินคาด ซึ่งเราจะหาโครงการแบบนี้ตามโครงการของรัฐบาลไม่ได้สักโครงการเดียว

"พระราชายื่นเบ็ด" นี้ต้องอาศัยความต่อเนื่องของการติดตามโครงการกินเวลานาน โครงการตามพระราชดำริ(ด้านการเกษตร-ปศุสัตว์)บางโครงการต้องใช้เวลาเป็นสิบปีเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงตามพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ ประชาชนหลายๆแห่งแม้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์รับทุกอย่าง แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงกลับเกิดคำถามในใจ "จะสำเร็จจริงหรือ" ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจในความคิดนี้ของประชาชน ทรงเน้นย้ำให้ข้าราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องติดตามผลและรายงานผลให้พระองค์รับทราบตลอดเวลา จนกระทั่งผ่านไปหลายปีเมื่อโครงการตามพระราชดำริสำเร็จ ประชาชนที่เคยคิดว่า "จะสำเร็จจริงหรือ" ก็กลับกลายเป็น "น้ำตาของความดีใจ" ทันทีที่หวนนึกถึงและรู้สึกดีที่อดทนพิสูจน์พระราชกระแสรับสั่งที่เคยให้ไว้เมื่อหลายปีก่อน

แต่การทำงานของ "รัฐบาล" นั้นมีเวลาจำกัด และต้องอยู่ในสถานะที่ได้รับความนิยมจากประชาชนโดยตลอด ทำให้ลักษณะการทำงานออกมาในแนวทางของการ "ยื่นปลา" ซึ่งรวดเร็ว และประชาชนก็ชื่นชอบ ไม่ต้องรอเป็นสิบๆปี แต่กระนั้น "ความไม่ยั่งยืน" ก็จะถามหาภาคประชาชน ความไม่ยั่งยืนที่ว่าพร้อมทำลาย "รากฐาน" ของประเทศไทย นั่นคือ "เกษตรกรรม" ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเท่าที่ผมสังเกตมาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีรัฐบาลไหนที่ให้ความสำคัญกับ "น้ำมันบนดิน" หรือภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยมาตั้งแต่ยังเป็นกรุงศรีอยุธยา

พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญของ "เกษตรกรรม" ไทยมากเป็นพิเศษ เพราะทรงเข้าใจพื้นหลังและสภาพความเป็นจริงของชนชาติไทย และภูมิประเทศที่เอื้อกับการเกษตรมากกว่าอุตสาหกรรม โครงการตามพระราชดำริส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ กักเก็บแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร ซึ่งน่าเสียดายที่รัฐบาลไทยหลายสมัยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าที่ควร ประชาชนส่วนใหญ่ที่เคยทำงานด้านการเกษตรก็ทิ้งเรือสวนไร่นาไปอยู่โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตรก็ตกไปอยู่ในอุ้งมือนายทุนใหญ่ไม่กี่ราย ซึ่งเขาสามารถกำหนดราคาสินค้าในตลาด ควบคุมการกินของคนไทยได้สำเร็จ

หลายคนอาจมองว่าดี แต่สำหรับผมแล้วการผูกขาดการค้าโดยนายทุนไม่เคยมีคำว่าดีสักนิด พระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริม "สหกรณ์ชุมชน" เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพานายทุน แต่ปัจจุบันสหกรณ์ชุมนุมกลายเป็นเพียงทฤษฎีในตำรา ที่ประสบความสำเร็จก็จะต้องใช้เวลาหลายปี อีกทั้งการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องความรู้ความเข้าใจ จึงทำให้ "นายทุนการเกษตร" เข้ามาครอบครองส่วนแบ่งการตลาดจากสหกรณ์ของประชาชนไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

โดยที่นายทุนนั้นก็อิงแอบกับภาคการเมืองเพื่อให้ "เดินสะดวก" ในการทำธุรกิจ มันจึงกลายเป็นวัฏจักรที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่หายนะในไม่ช้า

และทันทีที่บ้านเมืองเกิดหายนะทางเศรษฐกิจรวมทั้งความเชื่อมั่นของคนในชาติที่ลดลงกับการเมืองก็จะหันไปมอง "เบ็ดตกปลา" ของพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้ง โดยที่ไม่รู้ตัวและสำนึกตัวว่า "สายไปเสียแล้ว" ที่เราจะไปหยิบเบ็ดตกปลานั้นมาใช้ !!!
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
ป้านพ วันที่ : 16/06/2012 เวลา : 23.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thammanamai
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ ของมูลนิธิกัลยาณการุณย์ อาสาสมัครhttp://www.ictforall.org/https://www.facebook.com/#!/PalliativeCareThailand?fref=ts,คณะทำงาน"ธรรมานามัยชน" รุ่นที่ 1,อายุวัฒนาร.พ.นครธน พระราม 2

ขออนุญาต นำเอนทรีนี้ไปแป๊ะไว้ที่
http://xn--12c0cbbc2hnf1cwa0c4p.blogspot.com/2011/07/2_21.html

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
นางงามบ้านนอก วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eartquake

ขออนุญาตก็อปไปให้ลูกอ่านนะคะ

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
รักแห่งสยามประเ้ทศ วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panuwat838084
Facebook: Panuwat Sangpum

ปรบมือให้ดังๆครับ ... กับคำแนะนำที่ให้เราหันกลับมามองตัวเองอย่างช้าๆ และมีสติ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
สมชัย วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 17.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political1

เรามีพ่อของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ แต่คนอีกจำนวนหนึ่งกลับตามืดมัว มองไม่เห็นแสงสว่าง ผมขออนุญาติเผยแพร่ครับ ชอบมาก

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
ณดาว วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/petpetpe

มันน่าเศร้าตรงที่ว่า ... คนไทยยามนี้ ไม่ชอบรอ ไม่ชอบใช้เวลา เสพติดความรวดเร็ว โดยเฉพาะ สบายเร็ว รวยเร็ว ก็เลยเป็นเหยื่อนักการเมือง !!!

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
tuty วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 16.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tuty

+1 ค่ะ
มันคงไม่ทันใจเขาไงคะ
เห็นตรงหน้าว่าได้มาง่ายๆ ก็คว้าไว้ก่อน

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
pad1931 วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 15.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakbaannok
ring_finger

เปรียบเทียบได้โดนใจมาก จะติดตามต่อไปนะคะ ขอบคุณที่เขียนบทความดีดีให้อ่าน อยากให้ทุกคนได้อ่านค่ะ...internet มีสาระความรู้มากมาย แต่เสียดายเยาวชนไทยที่ท่องเน็ต เน้นแต่บันเทิง..

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
มีนนา วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 15.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/meenaa
มีนนา

ชอบมากเลยค่ะขออนุญาตเผยแพร่นะคะ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
LUCKYP วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 14.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LUCKYP
แม้เถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด

ประชาชนไม่เข็ด เมินเบ็ดไปคว้าปลา...

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
tengpong วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

ขอบคุณ. และขอบคุณ จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
chompoopookha วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 13.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chompoopookha

เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
chompoopookha วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 13.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chompoopookha

เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
linyahui วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 13.13 น.

ชอบมากค่ะ "นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด" ถ้ามีไลค์ให้กด จะกดสักสิบไลค์เลยค่ะ ชัดเจน ตรงใจ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ลูกสาวเมืองเลย วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 13.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/molly

ภาคการเกษตรไทยสำคัญมาก ๆ ค่ะเพราะทุกคนกินข้าว มีเงินมากขนาดไหนก็กินผักกินปลากินข้าว พวกนายทุนฉลาดมาซื้อที่นาไทยไว้แล้วให้เช่าทำนาปลูกข้าว แถมจะผันภาคการเกษตรเป็นภาคธุรกิจไปหมด เป็นไงคะบริษัทต่างชาติที่มาแฝงตัวทำธุรกิจปลูกข้าวขายแล้วส่งกลับประเทศตนเองกอบโกยเต็มที่

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
BlueHill วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 13.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ยุทธการปั้นฝน โครงการฝนหลวง
อีกหนึ่งตัวอย่างของพระราชายื่นเบ็ด ครับ

http://www.oknation.net/blog/tawanyimchang/2011/07/06/entry-2


ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ลูกสาวเมืองเลย วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 12.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/molly

โหวตค่ะ ชอบมากถูกใจ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
ลูกสาวเมืองเลย วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/molly

ถูกต้องค่ะ เห็นด้วยอย่างมากค่ะช่วยเหลือแต่พอดี ฝึกให้ประชาชีทำมาหากินแทนที่จะรอรับแต่ความช่วยเหลือคาดหวังว่าจะได้อะไร จะให้อะไร ประชานิยมแต่มันอายุสั้น พระปณิธานอันเฉียบแหลมของในหลวงทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ให้คนไทยพอเพียง และดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพิงตนเอง พัฒนาแบบยั่งยืนไม่ใช่ลิงโลดโดดเต้นจนทำให้มือหงิกเป็นง่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
เจ้าพระยา1 วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 12.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chayada08
เจ้าพระยา ๑

ชัดเจน...

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
ผีเสื้อพเนจร วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 11.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ontheway
บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย http://www.oknation.net/blog/vagrant

ยอดเยี่ยมครับ ถูกต้องเลย .. โหวตอีกคนเช่นกัน

พระองค์ทรงสอนเรา แนะแนวทางให้เราแล้ว
ที่เหลือเราต้องดำเนินการต่อ ด้วยตัวเองครับ
ไม่ใช่จะคอยรับจากคนอื่นไปวันๆ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ปวิภา วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...ขอบคุณค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ฟ้าน่าน วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NamnanFanan

อยากกด live ให้ล้านครั้งจังครับ
ดีมากๆโครงการหลายๆโครงการกำลังดีวันดีคืนครับ แต่คนไม่ค่อยเห็น ส่วนมากไปมอง GDP เปรียบเทียบอะไรเยอะแยะครับ โหวตๆๆๆครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
เด็ดสารตี่ วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 10.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/srikho

อ่านทุกตัวอักษร เยี่ยมค่ะ

รักการเมือง..ยื่นปลา พระราชายื่น..เบ็ด

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ย่าดา วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ใช่เลยค่ะ บทความนี้ถูกใจมากๆกดโหวด หากมีlike จะกดlike ด้วยขอเอาไปแชร์นะคะ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
pavilion วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 10.39 น.

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
เขียดขาคำ วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 10.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kiadkakam

แค่ชื่อเรื่องก็ชัดแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
พี่โบเดีย วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 10.01 น.

เห็นด้วยอย่างแร๊งงงๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
BlueHill วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สัญญาขายเสียงเรื่องบัตรเครดิตชาวนา ยังไม่ทันประกาศใช้เลย ห้างร้านเตรีบมปรับขึ้นราคาปุ๋ย+ราคายาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงกันแล้ว ครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ลำเพย วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumpoei

เห็นด้วยอีกคนค่ะ "นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด" เป็นคำที่ชัดเจน ขออนุญาตบอกต่อกันไปนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
OKeel วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keeluaey
เราทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติได้เสมอ

ความอดทนของคนไทยมีน้อยเกินไป
ความรวดเร็วทันใจเป็นสิ่งที่นิยมกันมาก

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

เห็นด้วยอย่างยิ่ง และขอบคุณสำคัญบทความดีๆ เช่นนี้
ขออนุญาตคุณโจโฉท นำบทความดีๆ ชิ้นนี้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนใน FB ได้อ่านด้วยน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
หน่อผุด วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 09.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

"นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด"

ชัดเจน

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
จิตราภรณ์ วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jitrapon
ครั้นว่าได้ฮัก.....ฮักแล้วบ่ขืน....ครั้นว่าได้ลืน....บ่คืนออกได้....หมายถึง....รักแล้วรักเลย...ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด

ชอบค่ะ โหวต
ได้ใจจริง ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
toolnava วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toolnava
Lost... March 12, 2009

like & shared

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
wa-ru วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/traveldiary

เห็นด้วยและเป็นจริงดังว่า
อยากให้คนมาอ่าน Post นี้กันแยะๆค่ะ แล้วช่วยกันบอกต่อเยอะๆ

โหวตด้วยค่ะ !

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
MsLilly วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 07.52 น.

+1

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
bon09 วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 07.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ขอบคุณค่ะที่ช่วยเตือนสติ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
จิวแป๊ะทง วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 07.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bkkcivil

ตามมาอ่านบทความดีๆครับ ขณะเดียวกันผมก็เตือนเพื่อนๆให้ระมัดระวังการใช้จ่ายให้มาก "เป็นพิเศษ"

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
vincentoldbook วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 07.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vincentoldbook
ชีวิตที่ปราศจากอิสรภาพ เสมือนหนึ่งร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ ...

+1

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

อยากให้รัฐบาลชุดนี้ มาอ่านจังค่ะ

โหวต ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
วิบูลย์ วันที่ : 07/07/2011 เวลา : 06.28 น.

เหมือนคนทางภาคใต้....ของไทย....จะไม่มีทรัพย์สมบัติ..ให้ลูกหลาน....แต่จะให้เป็นการศึกษา...

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Felixa วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 23.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/felixa

ขออนุญาติแชร์ไปไว้ที่เฟสนะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Anonym วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 23.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anonym

like ครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

เรื่องของความขัดแย้ง..ต้นต่อต้นเหตุมาจากอะไร ใครเป็นคนก่อ..คนชั้นกลางไม่ลืม แต่คนชั้นล่างมักจะลืมและรู้เท่าไม่ถึงการ และตามไม่เท่าทัน ถึงถูกชักจูงได้ง่ายเทคะแนนไปให้ต้นต่อก่อเหตุทั้งโกงชาติ เผาบ้านเมือง เพียงเพื่อจะกลับมาเอาเงินที่ศาลยึด 46,000 ล้านบาทคืน และเข้ามานิรโทษคุกให้ตัวเอง..

เง้อ..เสียงส่วนมาก ไม่เคยจำตัวก่อต้นเหตุกันได้เลย

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Roonny วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 23.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Roonny
มาสร้างเกราะป้องกัน ระบอบทักษิณ ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ในครอบครัวดีกว่าครับ

+1 ให้กับบทความนี้ครับ อ่านแล้วให้รักและเทอดทูน พระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง ครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
times วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 21.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

หลงทางลัด..ถึงเร็ว ได้เร็ว

..ถึงจุดหมาย..อบาย..เร็วเหมือนกัน..

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
NN1234 วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ชายแม้น วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/changman

"ถ้าคนมีเบ็ดกันหมด แล้วนักการเมืองจะเอาปลามาล่อ คะแนนเสียง ได้อย่างไร"

เป็นบทความที่ดีมาก


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

สวัสดีค่ะ

++

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ting วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

เหตุการณ์ร้ายจะตามมาในเร็วๆนี้พ่อแมาพี่น้องต้องรัดเข็มขัดตัวเองให้ดี
อ่านแล้วควรต้องระวังตัวเองเมื่อรัฐบาลชุดนี้เหมือนโจรผูกเน็คไท้

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สตังค์ วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 19.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

+1

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

"นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด"

ผมอยากจะบอกว่า นี่คือ วรรคทองของคุณนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีในอนาคต เอ๊ย โจโฉ

คุณตั้งประเด็นและแยกแยะคำอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจนดีมาก

อยากอ่านงานเขียนแนวนี้ครับ

ขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
coolwater วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

ชอบมากให้ +1 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
น.นันท์นภัส วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 19.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nidnhoi"นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด"
ชัดเจนเลย กับการเมืองไทยในวันนี้

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
coolwater วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 19.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

การหาปลามาแจกประชาชนโดยถูกกฏหมายไม่ใช่เรื่องยากของคนไร้ศีลธรรมหรอกค่ะ
ถ้ารักประเทศไทยจริงก็ไม่ควรสร้างภาพให้ประเทศชาติเจริญเติบโตแบบหลอกตัวเองไปวัน ๆ มันเป็นแค่ภาพลวงตาและอาจนำพาประเทศไปสู่หายนะได้
การปลูกฝังให้คนไทยเป็นพวกรอรับประโยชน์แต่ช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นเท่ากับการสร้างคนด้อยคุณภาพ
หากประเทศชาติมีแต่คนด้อยคุณภาพแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเจริญ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
pjeabja วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 18.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pradit

เยี่ยมมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
arexy13 วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 18.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/myarexy13

แต่ถ้าตราบใดยังพอมีคนกลุ่มนึ่ง ยังรู้จักใช้เบ็ด ความหวังที่จะได้ปลามันย่อมมีอยู่เสมอ.....แม้ว่ามันอาจจะนานไปหน่อยยยยยยยยยยยยย......โหวต+1

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อาโป วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

เรียนรู้ หลงรู้ ไม่รู้หลง
...รู้ว่าหลงก็สายไปในวันดับ
รู้ผู้ติดกัปนายพราน..ก็สุดสาย
หลงว่ารู้ รู้ว่าหลง กลับด้านได้
..เพียงไม่หันตามตามกิเลสนัยใฝ่..นิยามฯ
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]