*/
  • PhutaiKaowong
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-05-17
  • จำนวนเรื่อง : 67
  • จำนวนผู้ชม : 231947
  • จำนวนผู้โหวต : 44
  • ส่ง msg :
  • โหวต 44 คน
<< มกราคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2556
Posted by PhutaiKaowong , ผู้อ่าน : 1406 , 18:46:17 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หนังสือเจ็ดกษัตริย์    ... (ต่อ)

รวมเรียงโดย
นายนรเก (น้อม) โทธิเบศร์วงษา
สงวนลิขสิทธิ์
๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๖

ประวัติผู้เขียน
http://www.kaowong.com/index.html
http://www.kaowong.com/Personal-01.html

********************************************************

เรื่อง

สูดขวัญราชาภิเษก
(สูดขวัญท้าวพระยารัฐะพระยาจักรเจ้าขุนมุลนายผู้ใหญ่) 

********************************************************

สูดขวัญราชาภิเษก
(สูดขวัญท้าวพระยารัฐะพระยาจักรเจ้าขุนมุลนายผู้ใหญ่)

             ศรีๆ  สิทธิชินนะไชโย  เตโชลาโภเสนโห  ปิโยมนาโปโยธิราช  อำนาจกล้าเขื่อนแข็ง  แก้วอินทร์แปงทะแหล่งหล้า  หดสรงโสดวิโรจน์แก้วมุกดา  ชลละธาทงแท่น  มื้อนี้แม่นมหาคุณ  ขุนบุรมปุนปองแต่ง  แบ่งลูกแก้วออกกินเมือง  มื้อนี้เฮืองไชยะกล้า  เจ้าฟ้าควงสวรรค์  แถนคูณปันป้องมิ่ง  ลูกแก้วกิ่งลงมา  เป็นราชาสืบสร้าง  เมืองมิ่งกว้างนาคอง  วันนี้ปองเป็นโชค  ยศโยคได้เงินยาง  อ้ายควางแข็งขัดยิ่ง  เป็นเจ้ามิ่งปะกันแกว  วันนี้ดีด้วยแถวถนัดยิ่ง  เจืองเจ้ามิ่งเมืองแมน  ทงแทนแถนถนัดล้ำ  มื้อนี้ซ้ำคูณคง  พระยาจักรทงทศราช  พราหมณาถเขาแถมพร  พระภูธรทอดพระเนตร  ในข่วงเขตราชคฤหะ  วันนี้เป็นกัปปาหลายประโยชน์  ไชยะโชคล้นลือชา  เทวดาลิงล่ำโผด  หายสว่างโทษนาๆ  อภัยลาขึ้นทงแท่น  หายพยาธิแม่นวันดี  ชาลีเถิงท่านปู่  เลยเล่าอยู่เย็นใจ  ศรีสญชัยภูวนาถ  นีระมนต์ราชบุตรา  มาเสวยเมืองดังเก่า  เป็นเจ้าเล่าสองที  วันนี้เป็นวันติดถีทังห้า  เจ้าฟ้าเล่าแถมคุณ  พราหมณาปุนปองราช  พรแก้วอาจสิบประการ  วรสารตนองอาจ  ขึ้นขวี่ราชเร็งโย  วันนี้โพธิสัตว์สุดหน่อฟ้า  เตชะกล้าเสวยเมือง  พระบุญเฮืองทงไพร่  ทศราชไต่ตามธรรม  นำสัตว์ให้พ้น  วันนี้ดีล้นพอประมาณ  วันนี้หุลละมานปัดข่วงแผ้ว  นีระมิตร์ผาสาทแก้วแปงเมือง  พระบุญเฮืองพระรามมะราช  ทงผาสาทสู่บาลังก์  สุขขังขวางเขตสว่าง  พระลักษณ์พ่างเทียมองค์  ฝูงเผ่าพงศ์พ้นโศก  วันนี้มีโชคล้นเหลือหลาย  วันนี้พระนารายณ์สรงเกล้า  ไพร่พระเพิ่งเจ้าไต่ตามตน  ชนพลายพลันพร้อมบ่าว  ได้ธรท้าวหลานตน  บารดหาญหุมมาก  อุษาหากเทียมบา  เป็นราชาดังเก่า  วันนี้แม่นเผ่าเชื้อมหาชัย  วันนี้คัดชะนามไปนำพ่อ  โชคต้องต่อนางสาว  โฉมศรีพราวทงแท่น  นั่งเมืองแม่นจัมปา  กัลยานับหมื่น  ชมชื่นอยู่เย็นใจ  หายโภยภัยพ้นโศก  วันนี้พระลพพระราชโชคเทียมนาง  การัฐะวางยอดแก้ว  สรงโสดแล้วศรีสวัสดี  นาทีเถิงท่านเฒ่า  เป็นเจ้าอยู่นั่งปอง  วันนี้ตั้งแม่นคองหุรราศาสตร์  ยายยังฝนหอกดาบ  สันทาบแพ้เสลา  ฮ้อยพระยาหายโศก  วันนี้โชคค่าเมือง  เจืองลุนเลยเต้าไพร่  ขุนใหญ่พร้อมเสนา  สิลาฝูงหอกดาบ  ไปผาบได้ตุ้มวาง  เทียมนางทงแท่นแก้ว  วันนี้ตั้งให้แล้วกิจจะการ  วันนี้ฟ้าฮ่วนหาญหุมมาก  เตชะหลากหลายเมือง  บุญบาเฮืองเซ็งซ่า  ปาเกียรติ์กล้ากลัวย้าน  สะท้านทั่วทังเมือง  วันนี้เฮืองแก่กล้าง  ฮุ่งฮอดฟ้าควงสวรรค์  มาลาผันไขกาบ  หอมฮดอาบเมืองแมน  ฝูงเผ่าแถมหูม  ทังแถมชุมปั้นเบ้าหล่อขุน  แถมลอปุนป้องมิ่ง  แถนตื้อผู้คูรแนน  แถนลอแลแถนหล่อ  แถนก่อฟ้าท่อเกล็ดหอย  แถนก่อดินก่อดอยท่อฮอยไก้  เจืองเจ้าใช้ธะนาลง  ควงกว้างกล่าวกลุ้มเพิก  กล่าวบนเบิกหัวพลาย  ยายกันลงเต้าข่วง  ฮอฮ่วงหลิ่นกองตอม  คูณค้อมแนนฮ่วมคู่  เฮียกขวัญหมู่นางสาว  โฉมศรีพราวอั้วค่ำ  งอมมอนหน้านางเม็ง  โฉมสาวเส็งคำยาด  อู่แก้วราชธิตา  กัลยาหลายส่ำ  ตอมมิ่งพร่ำมาดา  ป้าอาว์ฝูงเผ่าเชื้อ  ชั้นแทบเนื้อคูณขวัญ  มาเยอทันเทียมเนื้อ  แองคอนหาดขุนเยีย  เตินทังเพียพร้อมบ่าว  จอชอนท้าวขุนเมือง  มานั่งเนืองเต้าหมู่  ซะพูหน้าควงแถน  น้าวนางแนนซ้อนคู่  เฮียกขวัญหมู่ฝูงพระยา  ปันราชาตู้มไพร่  ยศใหญ่ได้กินเมือง  นาครเฮืองทศราช  เชียงเคืออาจขุนเม็ง  สำมะเห็งอ้ายง้ำ  พร้อมทุกส่ำภูสูง  เถิงยางยูงเนานั่ง  คับคั่งหมู่เสนา  มวลวันทาแวดล้อม  อ้อมทุกหมู่โยธา  ทังนาคานาคีแลครุธนาค  พร้อมทุกภาคธรณี  เมฆลาศรีสาวถ่าว  เชื้อธรท้าวไอศวร  บรเมศวรฤทธีกล้า  เอาแผ่นฟ้าขวี่ตางยาน  กุมภัณดานยมราช


          จตุโลกอาจองค์หลวง  ทังกรุงกว้างบุรมมะเจ้าฟ้า  เตชะกล้าแก่กว่าผีทังหลาย  จิงยังยายคองจุ้ม  ลงคูณคุ้มฝูงคน  ให้หายคำกังวลแลเดือดฮ้อน  สัพพะพยาธิข้อนให้หายไป  ภายในแลภายนอก  ชักออกไว้ขอกคราวแสน  ปวระแวนวิเศษ  จบเพทพร้อมอาคม  พระรัดษีสิทธิเดช  ฮู้เลศพร้อมอาคม  บุรมมะบุพพิตตะเจ้า  จิงประสิทธิใส่หัวแห่งข้า  เจ้าฟ้าควงสวรรค์  ไปเฮียกขวัญไต่เต้า  มาอยู่เข้าเทียมตัว  ขวัญหัวแลขวัญแก้ว  ขวัญปากแย้มจงจา  ขวัญตาแลขวัญคิ้ว  ขวัญนิ้วแลขวัญแขน  ขวัญแขนแพนพาดไหล่  ละมัยหน้าแลขวัญหู  คอกางดังดมกลิ่น  หนักหนิ่นหมู่ขวัญใจ  ขวัญในแลขวัญนอก  ขวัญขอกแลขวัญกลาง  ขวัญแอวบางแลเคี่ยมคิ้ว  ขวัญท้องหิ้วฮาวนม  ขวัญผมดำดูอาด  บัดนี้ข่อยจักเชิญท้าวมาดฟ้าให้มาช่อยเฮียกเอาขวัญ
 

         ขวัญไปคว้าเดินดงก็ให้มามื้อนี้วันนี้  ขวัญไปขดกะซงอยู่ในป่าก็ให้มามื้อนี้วันนี้  ขวัญไปตกประเทศคว้าคราวไกลก็ให้มามื้อนี้วันนี้  ขวัญหากไปหลิ่นวิสัยสุดเขตก็ให้มามื้อนี้วันนี้  ขวัญหากตกประเทศใท้หนแห่งเมืองผีก็ให้มามื้อนี้วันนี้  ขวัญอยากหนีไปเกิดก็ให้มามื้อนี้วันนี้  ขวัญไปเอากำเนิดดอมคนก็ให้มามื้อนี้วันนี้  อลหลขวัญฮู้เที่ยวก็ให้มามื้อนี้วันนี้  มาเยอขวัญเอ้ย  เจ้าบอมาเจ้าฟ้าเพิ่นซิใช้ซอกหาเจ้าแล้ว  เจ้าบอมาเทวดาเพิ่นซิใช้ลัดหน้าเจ้าแล้ว  เจ้าบอมาครองยอดฟ้าหากซิเหนี่ยวขวัญคืน  มาเยอมาอยู่ยังในเนื้อ  มาอยู่เฮื้อในคีงเจ้าเยอ  มาเยอมาอยู่อีงเอื้อมไหล่เจ้าเยอ  มาเยอมาไต่เต้าเข้าสู่สถานทองเจ้าเยอ  มาอยู่ปองสืบสร้าง  ตู้มไพร่กว้างเผ่าพงศา  ทังทาสาทาสีแลข่อยข้า  ทังช้างม้าแม่งัวควาย  ทังตานายแลพ่อแม่  ทังเฒ่าแก่แลขุนกวาน  ลูกหลานเหลนแลหลอด  ปัดขอดซ้ำกันมา  ภาช์น์ขวัญดาดีแล้ว  ถ้วยแก้วแลขันทอง  ของกินดีมีชู่เยื่อง  เครื่องไขว้ใส่ในภาช์น์  มาลาหอมฮ่วงเฮ้า  เชิญขวัญเจ้ามาเสวย  ให้สำเบยบานยิ่ง  พร้อมทุกสิ่งสันตาร  ในสถานฮ่วมเฮียงคู่  พร้อมกันอยู่ยืนยาว  โฉมศรีพราวพลันราช  ทังข้าวาดแวนไกล  อนตายไสเสียสว่าง  สัพพะพยาธิต่างตกไกล  โรคาไคลคลาจาก  เคราะห์คลาดหากหายไป  สัพพะโภยภัยพ้นโศก  ยศโยคกว้างให้เจ้าอยู่ศรีสวัสดี  ทุกปีทุกเดือนทุกมื้อทุกยาม  ตาบต่อเท่าฮ้อยปีพันพุ้นเทอญ

 
********************************************************

หมายเหตุ
นายนรเก (น้อม) โทธิเบศร์วงษา ซึ่งเป็นคุณตาเจ้าของ Blog นี้ ท่านมีความตั้งใจเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่นตำนานไทยและเรื่องประวัติศาสตร์อื่นๆ โดยรวมเรียงและเขียนออกมาเป็นหนังสือหลายเล่มด้วยกัน และก่อนท่านสิ้นลมหายใจได้กำชับให้ลูกหลานนำข้อมูลดังกล่าวออกมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ ดังนั้นเจ้าของ Blog จึงขอทยอยนำข้อมูลหนังสือคุณตาออกมาเผยแพร่ตามเจตนารมย์ โดยไม่ขอแก้ไขข้อความใดๆ แม้ว่าการเขียนในอดีตและปัจจุบันจะมีความแตกกต่างกันก็ตาม จึงขอคงคำศัพท์และข้อความทั้งหมดไว้ตามที่ท่านได้เขียนและรวบเรียงไว้ค่ะ...

 

 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน