• c76
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : yuthxx@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2011-02-25
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 22032
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Public_Administration
สืบค้น แบ่งปันแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงกับการนำไปประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เน้นค่านิยมประชาธิปไตย และการพัฒนาที่ยั่งยืน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/PublicAdm
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555
Posted by c76 , ผู้อ่าน : 920 , 20:48:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สอน "Online Search for Dissertation Writing" ม. บูรพา 13 พ.ย. 54


เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาครับ
สรายุทธ กันหลง  24 ส.ค. 55   20.48 น. กรุงเทพ 

เมื่ออาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ได้รับเชิญจาก ดร.  อรรณพ โพธิสุข ให้ไปสอนการวิจัยให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี  เรื่องการวิจัย   ที่ ดร. อรรณพฯ เห็นความสำคัญของความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอนวิจัยว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา ผมก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ภายนอกให้มาทำหน้าที่สอนในหลักสูตร PhD in Public Administration หรือดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  

นักศึกษาเป็นรุ่นที่ 4 ของหลักสูตรนี้  ซึ่งจากการดูรายชื่อและการแนะนำตัวเองของนักศึกษาแต่ละคน  ทราบว่าส่วนมากเกือบร้อยละ 90 เป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ  จากจำนวนนักศึกษา 20 คน มีประมาณ 3-4 คนที่มาจากหน่วยราชการอื่นๆ และภาคธุรกิจ  และจากการสอบถาม ดร. อรรณพฯ ทราบว่าที่มาเรียนเทอมแรกนี้นั้น  ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา  แสดงว่าผู้เรียน PhD หลักสูตรนี้โดยเฉลี่ยมีพื้นฐานทางวิชาการและการวิจัยดีอยู่แล้ว

ผมได้รับโจทย์จากเจ้าของวิชา ดร. อรรณพฯ ว่า  อยากให้นักศึกษามีความรู้สืบค้นข้อมูลออนไลน์เอกสารทางวิชาการที่เป็น primary source หรือ แหล่งปฐมภูมิในการเขียนงานวิจัยบทที่สองคือการทบทวนวรรณกรรม (literature review)  เพราะที่ผ่านมา ดร.อรรณพฯ เจอการเขียนบทที่ 2 ที่คัดลอกกันต่อๆ มาเป็นภาษาไทย และบางทีก็นำมาอ้างอิงผิดเพื้ยนทำให้งานดุษฎีนิพนธ์ด้อยคุณค่า

ผมก็เลยต้องทำการบ้านทำ PowerPoint นำเสนอ และเตรียมเอกสารตัวอย่างงานเขียนทางวิชาการที่เป็น academic journal สองเรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องของ Reed  and others (2011) ชื่อ "A New Scale to Measure Executive Servant Leadership: Development, Analysis, and Implications for Research"  ที่เป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือวัดภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารระดับสูง  และเรื่องที่สองชื่อ "
Developmental Strategy of Servant Leadership of Executives of Rajabhat Universities in the Northeast" ของ Sarayuth Kunlong and Supattra Thammawong ที่ผมเขียนผ่านการตรวจสอบโดย peer review และนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2554 ที่ผ่านมา  นอกจากนั้นผมมีตัวอย่างหนังสือ "ภาวะผู้นำใฝ่บริการในองค์การ : แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย (Servant Leadership in Organization : Concept, Principle, Theory and Research)ที่ผมเขียนร่วมกับ ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง เมื่อปี 2553 และงานดุษฎีนิพนธ์ของผมให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างเช่นกัน และยังมีตัวอย่าง full text งานดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นไฟล์ Acrobat หลายสิบเรื่องให้นักศึกษาไปทำสำเนากันเอง และผมยังให้นักศึกษาสามารถสืบค้นงานเขียนออนไลน์ของผมเกึ่ยวกับการวิจัยและภาษาอังกฤษด้วยการสืบค้น Google ด้วยคำว่า "yuthxx research"

หัวข้อการสอนผมครอบคลุมเรื่องการสืบค้นออนไลน์จากฐานข้อมูลวิชาการ ProQuest ที่สามารถหาเอกสารต่างๆ ที่เป็นหนังสือ วารสาร และงานปริญญานิพนธ์  แต่มีข้อแม้ว่านักศึกษาต้องใช้ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก (subscriber) ฐานข้อมูลนั้น  ซึ่งก็ได้ให้ตัวแทนนักศึกษาที่เป็นบุคลากรจัดการประสานให้นักศึกษาสามารถใช้ virtual IP หรือ IP เสมือนจริงของ ม.บูรพา เพื่อเข้าเครือข่ายของมหาวิทยาลัยออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาใช้ในมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างการสืบค้น ProQuest นี้ ผมได้แสดงให้นักศึกษาดูการสืบค้นจากชื่อเรื่องที่สนใจ เช่น "servant leadership"  และจากชื่อวารสารทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น "Public Administration Review" หรือที่เรียกว่า PAR เป็นต้น  แล้วให้นักศึกษาทุกคนที่เกือบหมดมี lap top ทำการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นการทำภาคปฏิบัติ (hands on) เพื้อให้นักศึกษาได้สัมผัส โดยมีเพื่อนคือ ดร. สุพัตรา ธรรมวงษ์ มาช่วยดูให้

ในภาคบ่ายก็เป็นการตอบคำถามของนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัย  และการอธิบายการสืบค้นออนไลน์ว่าเกี่ยวข้องกับการเขียนงานวิจัยอย่างไร  ซึ่งผมได้ท้าวความว่าโดยทั่วไปงานปริญญานิพนธ์มี 5 บทคือ บทที่ 1 เป็นคำถามวัตถุประสงค์การวิจัย  บทที่ 2 เป็นการทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 เป็นระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 4 เป็นผลการวิจัย และบทที่ 5 เป็นการอภิปรายและข้อเสนอแนะ  การเขียนวารสารทางวิชาการ (academic journal) เป็นงานโดยย่อของงานปริญญานิพนธ์  ที่มีความยาวเหลือประมาณ 14-15 หน้า แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหา 5 บทของปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม

ผมได้อธิบายถึงการเขียนบทคัดย่อ (abstract) ว่าโดยทั่วไปที่เป็นมาตรฐานเพื่อนำเสนอวารสารทางวิชาการได้  เขาจำกัดความยาวบทคัดย่อเหลือเพียง 200 หรือ 250 คำ ซึ่งในบทคัดย่อต้องมีอย่างน้อยบทที่ 1-4 มิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณา  นอกจากนั้นในการเสนอวารสารในการประชุมทางวิชาการที่เข้มแข็ง  เขาจะมีการให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยสองคนตรวจสอบเรียกว่าเป็นการทำ peer review  โดยที่ผู้ตรวจสอบจะไม่รู้ว่าผู้นำเสนอเป็นใคร  และถ้าผู้เป็น peer reviewer คนใดคนหนึ่งไม่ให้ผ่าน  งานนั้นก็ต้องตกไปหรือแก้ไขในเวลาที่จำกัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายของนักวิชาการ

เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ผม นำเสนอตัวอย่างงาน academic  journal สองเรื่องที่กล่าวข้างต้น ให้เห็นตัวอย่างการเขียน และ ดร. สุพัตราฯ เล่าประสบการณ์การวิจัยจริงให้นักศึกษาได้อภิปรายซักถามร่วมกันจนเลยเวลา 16.00 น. ไปเล็กน้อย

เวปลิงค์ใน  Multiply.com
http://yuthxx.multiply.com/journal/item/529/529อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
hayyana วันที่ : 25/08/2012 เวลา : 09.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

เรียนถามอาจารย์ เมื่อก่อนผมหาหนังสือจาก gigapedia
แต่พอโดนสั่งปิดไปแล้ว หาหนังสือยากขึ้นเยอะ
อาจารย์พอจะทราบแหล่งอื่นหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
c76 วันที่ : 25/08/2012 เวลา : 07.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuthxx

ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายใน OKNation ... เพื่่อนนักศึกษาหลายๆ คนที่เรียน ป.โท และ ป.เอก สืบค้นงาน online acadamic database ไม่เป็น เพราะหลักสูตรไม่สอนหรือนักศึกษาไม่ขวนขวาย ก็อยากให้เขาได้พัฒนาครับ
... สรายุทธ เสาร์ 25 ส.ค. 55 7.12 น. กรุเทพ

Mobile: 0853260440. yuthxx@gmail.com
http://www.facebook.com/sarayuth.kunlong
งานเขียนออนไลน์
http://yuthxx.multiply.com/tag/research

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
hayyana วันที่ : 25/08/2012 เวลา : 00.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

เคยเข้าไปอ่านบ่อยๆครับ
ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน