• c76
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : yuthxx@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2011-02-25
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 22032
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Public_Administration
สืบค้น แบ่งปันแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงกับการนำไปประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เน้นค่านิยมประชาธิปไตย และการพัฒนาที่ยั่งยืน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/PublicAdm
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555
Posted by c76 , ผู้อ่าน : 1404 , 09:00:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


Jul 27, '12 7:36 PM
for everyone
หลักสูตร ป.โท ป.เอก มีสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาอย่างไรที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ?

มีนักศึกษาไปสืบค้น Google เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรือ ป.โท ป.เอก  เพราะเขาอยากรู้ว่าอัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นเช่นไร   เพราะบางแห่งเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ้านักศึกษาเดิมไม่จบก็ไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้  ต้องทำให้นักศึกษาเดิมจบก่อน เพราะมีมาตรฐานสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาค้ำคอไว้

ผมก็ไปดูที่ "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548"  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง  25 พฤษภาคม 2548 หน้า 14-23 ซึ่งได้นำมาไว้ใน Attachment ของเวปนี้ หรือไปดูได้ที่

อ่านแล้วขอสรุปตามความเข้าใจในหัวข้อที่ควรรู้ คือ

ระดับปริญญาโท

1.  อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรต้องจบ ป.เอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  มีอย่างน้อย 3 คน ถ้าไม่จบ ป.เอก ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย รศ. (รองศาสตราจารย์)

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่จบ ป.เอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ถ้าไม่จบ ป.เอก ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย รศ. (รองศาสตราจารย์)  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (คือจบ ป.เอก มาแล้วต้องมีประสบการณ์ทำวิจัย มิใช่จบแล้วสอนอย่างเดียวไม่มีงานวิจัยทางวิชาการ)

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จบ ป.เอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ถ้าไม่จบ ป.เอก ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย รศ. (รองศาสตราจารย์) และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (คือจบ ป.เอก มาแล้วต้องมีประสบการณ์ทำวิจัย มิใช่จบแล้วสอนอย่างเดียวไม่มีงานวิจัยทางวิชาการ)

4. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จบ ป.เอก 


ระดับปริญญาเอก

1.  อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรต้องจบ ป.เอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  มีอย่างน้อย 3 คน ถ้าไม่จบ ป.เอก ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย รศ. (รองศาสตราจารย์)

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่จบ ป.เอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ถ้าไม่จบ ป.เอก ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย รศ. (รองศาสตราจารย์)  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (คือจบ ป.เอก มาแล้วต้องมีประสบการณ์ทำวิจัย มิใช่จบแล้วสอนอย่างเดียวไม่มีงานวิจัยทางวิชาการ)

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จบ ป.เอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ถ้าไม่จบ ป.เอก ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย รศ. (รองศาสตราจารย์) และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (คือจบ ป.เอก มาแล้วต้องมีประสบการณ์ทำวิจัย มิใช่จบแล้วสอนอย่างเดียวไม่มีงานวิจัยทางวิชาการ)

4. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จบ ป.เอก 

ภาระงานอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ว่า ป.โท หรือ ป.เอก 

1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก รวมแล้วไม่เกิน 5 คน   แต่ถ้าพร้อมให้ได้ไม่เกิน 10 คน (เต็มที่ดูแลได้ไม่เกิน 10 คน

2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท ที่ทำการค้นคว้าอิสระ (IS: Independent Study) ไม่เกิน 15 คน 

3. หากเป็นทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เทียบจำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เท่ากับที่ทำ IS 3 คน หรือไม่เกิน 5 คนถ้าทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และ "ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน"

ในเครื่องหมายคำพูดสำคัญครับ เพราะถ้าคุณมีอาจารย์ประจำอย่างน้อย 3 คน มีนักศึกษาในระหว่างเวลานั้นทุกรุ่นได้ไม่เกิน 3 คูณ 5  หรือ 15 คน  ที่ทำวิทยานิพนธ์  ไม่ว่าเป็น ป.โท หรือ ป.เอก รวมกัน  แต่ถ้าทำ IS  มีได้ไม่เกิน 3 คูณ 15 หรือ 15 คน  

มีใครช่วยบอกทีครับ ว่าหลักสูตรบางแห่งมีอาจารย์ประจำ 5 คน นักศึกษาทั้ง ป.โท และ ป.เอก  ที่ลงทะเบียนเรียนอยู่เป็นร้อย  เขาใช้มาตรฐานอะไร?  จนปัญญาครับ

... สรายุทธ กันหลง  ศุกร์ 27 กรกฎาคม 2555  19.35 น. กรุงเทพ

Facebook สรายุทธ กันหลง

ดูงานเขียนออนไลน์ของสรายุทธ เกี่ยวกับการวิจัย ภาษาอังกฤษ บริหารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาวะผู้นำ ฯลฯ ได้ที่ ...อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
c76 วันที่ : 25/08/2012 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuthxx

หลักสูตร ป.โท ป.เอก มีสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาอย่างไรที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ?
http://yuthxx.multiply.com/journal/item/613/613

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน