*/
<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 2369 , 14:46:17 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สายลมที่ผ่านมา , Kati โหวตเรื่องนี้

สรุปเงินสมทบและค่าใช้จ่าย รวมถึงยอดเงินมอบสนับสนุนโครงการ "นำยิ้มสู่น้อง" ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์) ให้แก่น้อง ๆ ชาวไทยภูเขา ผู้ด้อยโอกาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,000.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้

สรุปยอดเงินสมทบเพื่อทำกิจกรรมและมอบสนับสนุนให้กับ โครงการ "นำยิ้มสู่น้อง" ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์)เป็นเงิน 39,329.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้

สรุปยอดค่าใช้จ่ายในการ "นำยิ้มสู่น้อง" ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์) ดังนี้

ส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกินไป 20 บาท ทางคณะฯ จะเป็นผู้สมทบเพิ่มเติม

สรุปเป็นเงินคงเหลือเพื่อส่งมอบให้แก่ "นำยิ้มสู่น้อง" ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์) จำนวนทั้งสิ้น

=31,000.00= บาทถ้วน

(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

โดยมียอดสิ่งของบริจาคสมทบดังรายการต่อไปนี้

สำหรับเงินโอนที่โอนเข้าบัญชีมาภายหลังจากที่คณะฯ ได้เดินทางไปทำกิจกรรมแล้ว ซึ่งทางคณะฯ จะนำเงินดังกล่าวไปรวมกับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป มีดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณในความการุณในครั้งนี้ และครั้งต่อ ๆ ไป

ขอขอบคุณทุกความการุณ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อ ๆ ไป

คณะผู้ก่อการดี

รวม Link โครงการ

รายนามผู้บริจาคเงิน/สิ่งของ...ร่วมกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันกับ น้อง ๆ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์) สังขละบุรี กาญจนบุรี

ด่วน ประมูลของสะสมและงานฝีมือหาทุนช่วยสมทบคณะผู้ก่อการดีครับ

ประมูลการกุศลครั้งที่ 30 แด่เด็กกำพร้าและชาวเขาใน จ.กาญจนบุรี ปิด 5 มี.ค. 54 เวลา 21.00 น.

ประมูลการกุศล !!! โค้งสุดท้าย เพื่อร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์)

ประกาศชื่อผู้ชนะการประมูล และกิจกรรมที่จะไปทำร่วมกับน้อง ๆ ศูนย์ศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา

ประมวลภาพแห่งการแบ่งปัน...วันแห่งความสดใส นำยิ้มสู่น้อง ::: ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์)

ประมวลภาพแห่งการแบ่งปัน...วันแห่งความสดใส นำยิ้มสู่น้อง ::: อิ่มขนม สนุกเกมส์ กับคณะผู้ก่อการดี

Blogger พันธุ์สังข์หยด ที่ร่วมจัดกิจกรรมประมูลเพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรม

Blogger KiBangkok ที่ร่วมจัดกิจกรรมประมูลเพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ ศูนย์การศึกษาฯ

Blogger Sunsmail (ซันตะวันยิ้ม) และคุณจงรัก สนับสนุนรถกะบะในการบรรทุกของ บรรทุกคนไปทำกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ

คุณนภาพร เขียววี ที่ร่วมจัดกิจกรรมประมูลเพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ ศูนย์การศึกษาฯ

ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
และ Blogger ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Abraham วันที่ : 06/04/2011 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pataniissue


เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้น้องๆ ที่สามจังหวัดชายแดนใต้


เป็นโครงการ “ร่วมสนับสนุนทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ กับศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบ โดยกลุ่มบูหงารายา”
โครงการนี้ช่วยเหลือเด็กๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร?
ผมขอเอาจุดประสงค์ของกลุ่มบุหงารายามาให้อ่านดังนี้ครับ
จุดประสงค์หลักของศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบของกลุ่มบูหงารายา เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นเครือข่ายระหว่างเด็กและสตรีในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทำให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม สร้างความเข้าใจอันดี เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
=========ข้อมูลองค์กร===============
กลุ่มบูหงารายา (Bunga Raya Group) เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่ดำเนินโครงการเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบในชายแดนใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ และส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข มีความเคารพ และเชื่อมั่นในวิถีของชุมชน นอกจากนี้ทางกลุ่มฯมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ตนเองพึ่งได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี (Convention on the Rights of the Child – CRC)
Bunga Raya อ่านว่าบูหงา-รายอ เป็นภาษามลายู หมายถึง ดอกชบา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี และดอกชบา สื่อถึงความเป็นมิตรภาพ
=====================================
พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ย่อมส่งผลกระทบให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ไม่มากก็น้อย แต่หลายท่านคงอยากจะตัดคำว่า “ก็น้อย” อออก เพราะผลกระทบที่เด็กในพื้นที่ได้รับนั้น มันมากมาย และส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาในภายภาคหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย หากองค์กรต่างๆ ไม่มาช่วยเหลือกันอย่างจริงจังแล้ว อนาคตของน้องๆ และอนาคตของจังหวัดทั้งสามนั้นคงจะก้าวไปอย่างลำบาก
ไม่บ่อยครับที่จะได้เจอโครงการดีๆ ที่ช่วยเหลือน้องๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผมคิดว่าหลายท่านคงอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยทางไหนดี ลองศึกษาและพิจารณาโครงการนี้ดูครับ หากว่าท่านเห็นควรก็บริจาคได้ดังนี้ครับ
• บริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนจังหวัดชายแดนใต้” เลขที่บัญชี 763-0-11265-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี
• บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม/อาหาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและการจัดค่ายของน้องๆ
สามารถเลือกส่งสิ่งของได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกช่องทางที่ท่านสะดวก ดังต่อไปนี้

1) ไปรษณีย์ไทย เลือกส่งด้วยบริการดังนี้
- บริการพัสดุไปรษณีย์ – บริการจัดส่งพัสดุในราคาประหยัด สำหรับส่งของน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

- บริการโลจิสโพสต์ – บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่างพิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมาก
หรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thailandpost.com/service.php?cid=2 หรือโทร 02-831-3131
2) ขนส่งสายใต้ ฝากส่งพัสดุภัณฑ์ไปกับรถโดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.transport.co.th/ หรือโทร 02-422-4413
ที่อยู่ผู้รับ : สำนักงาน/ศูนย์ประสานงาน กลุ่มบูหงารายา 76/7 ถนนหนองจิก ซอย 8 ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
หากอยากสอบข้อมูลเพิ่มเติม ก็ติดต่อได้ดังนี้ครับ
โทร. 073-337-348 หรือ
คุณอดัม 084-445-6174 และ
คุณต่วนซอบารียะห์ 084-861-3432
หากท่านพิจารณาเห็นควรแล้ว และได้ช่วยเหลือ ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขจากการให้นี้ครับ
ที่มา และภาพประกอบ: http://www.helplink.net/dev/news_activity_detail.php?id=95
..................................................................................................................
เข้าเยี่ยมเว็บขององค์กรได้ที่ : www.bungarayanews.com
หรือทาง Face book ได้ที่ : http://www.facebook.com/bungarayanews
หรือจะติชมทาง E-Mail ได้ที่ : bungarayanews@gmail.com
.............................................................................................................................................................

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หางอึ่ง วันที่ : 02/04/2011 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tadtail

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล
เป็นปลื้มกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน...ได้ตั้งสามหมื่นกว่าบาทแน่ะ..ปลื้มจริง..ปลื้มจัง

เห็นรายการของที่ซื้อแล้วพอจะได้ไอเดีย เจอดินสอสีกล่องเล็กๆ ขายลดราคาอยู่ เอามาตุนไว้เผื่อคราวหน้าดีกว่า...ถ้ากลับไปซื้อทันอะนะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
เรือนข้าหลวง วันที่ : 28/03/2011 เวลา : 07.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/banklangtung

ขอบคุณ..แทนเด็ก

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Kibangkok วันที่ : 24/03/2011 เวลา : 23.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

เดี่ยวไปตามออดิเตอร์มาตรวจสอบก่อนนะ

ขอเวลาแป๊บ ไปลากแม่ยกมาร่วมตรวจสอบด้วยดีกว่า

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
spyone วันที่ : 24/03/2011 เวลา : 15.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

ขอบพระคุณทางคณะผู้ก่อการดีที่ได้จัดกิจกรรมดีดีให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมทำบุญค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พี่ป๋อง วันที่ : 24/03/2011 เวลา : 15.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm
อาชีพอิสระ.. ทุกคนสามารถทำได้        


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 24/03/2011 เวลา : 13.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า...บรรยากาศ เตะบอลให้ได้บุญ สนับสนุนเด็กน้อยให้ได้เรียน#11 


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
BlueHill วันที่ : 24/03/2011 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 23/03/2011 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


ขอบคุณมากค่ะ ที่เป็นตัวแทนปันยิ้มสู่น้อง ๆ นะคะ

ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานสักนิดนะคะ

** เชิญร่วมงาน Hands for Japan รวมน้ำใจนักเรียนไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น **

จัดที่ ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ตรงข้ามมาบุญครอง

วันที่ 26 มีนาคม 2554 ตั้งแต่ 13.00 - 20.00 น. ค่ะ

http://www.oknation.net/blog/snowdrop/2011/03/23/entry-1

ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
kate วันที่ : 23/03/2011 เวลา : 16.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kate2007
I Know This is Love

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

รอกิจกรรมหน้านะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน