*/
<< ธันวาคม 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 1928 , 16:14:37 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

สรุปเงินสมทบในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อมอบให้แก่ ผู้ประสพอุทกภัย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และถวายวัดท่าจันทร์วิปัสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,787.07 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ดังต่อไปนี้โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสิ่งของบรรเทาทุกข์ และถวายให้แก่ทางวัดท่าจันทร์วิปัสนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น =67,896.50= (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดังต่อไปนี้จึ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2552
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 2005 , 18:12:14 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปเงินสมทบและค่าใช้จ่าย รวมถึงยอดเงินมอบสนับสนุนโครงการ "ปันรัก ฝ่าลมหนาว .....เพื่อน้องชาวศรีสังวาลย์" ให้แก่น้อง ๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,200.00 บาท (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้สรุปยอดเงินสมทบเพื่อทำกิจกรรมและมอบสนับสนุนให้กับ "โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่" ดังต่อไปนี้1. ยอดเงินคงเหลือจากการดำเนินการของคณะผู้ก่อการดีประจำปี 25522. เงินส....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2552
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 908 , 02:10:11 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปเงินสมทบและค่าใช้จ่าย รวมถึงยอดเงินมอบสนับสนุนโครงการ "เสพศิลป ให้โลกสวย ช่วยน้องผู้ติดเชื้อ" ให้แก่น้อง ๆ ผู้ติดเชื้อ ศูนย์คามิลเลี่ยน โซเซียล เซ็นเตอร์ มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย จ.ระยอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500.00 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้สรุปยอดเงินสมทบเพื่อทำกิจกรรมและมอบสนับสนุนให้กับ "ศูนย์คามิลเลียน โซเซียล เซ็นเตอร์" ดังต่อไปนี้สรุปยอดค่าใช้จ่ายในการ "เลี้ยงอาหารกลางวันแล....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 1532 , 17:32:24 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปเงินสมทบและค่าใช้จ่าย รวมถึงยอดเงินมอบสนับสนุนโครงการ "ร่วมแบ่งปัน.....สานฝันมีชีวิต" ให้แก่น้อง ๆ ผู้พิการ บ้านเพื่อคนพิการ มูลนิธินักบุญคามิลโล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,263.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ดังนี้สรุปยอดเงินสมทบเพื่อทำกิจกรรมและมอบสนับสนุนให้กับ "บ้านเพื่อคนพิการ มูลนิธินักบุญคามิลโล" ดังต่อไปนี้สรุปยอดค่าใช้จ่ายในการ "เลี้ยงอาหารกลางวันและทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ผู้พิการ ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2552
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 2060 , 06:06:13 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตามที่คณะผู้ก่อการดีได้จัดให้มีพิธีผ้าป่าเพื่อน้องโฮมฮัก โดยได้รับความกรุณาทำพิธีผ้าป่าโดยท่านเจ้าพระคุณ พระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการประสานงานที่น่าประทับใจขอบ Blogger แม่เอื้อง และบ้านพักที่แสนอบอุ่นของ Blogger คมยส รวมถึงน้ำใจของเพื่อน ๆ Blogger เชียงใหม่ที่มาให้การต้อนรับและร่วมพิธีอย่างมากมายจนพิธีกรรมทางศาสนาและการเข้าเยี่ยมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ สถานส....

อ่านต่อ


/2